Thứ hai, 16/09/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Di sản Hán Nôm >> Tên thần
Tên thần
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|
STT Tên thần Tên sách
1 Tả bản thổ đạt quan... đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Hoàng Kinh tổng các xã thần sắc (AD.a7/15)
2 Tá bích uy linh... đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Dục Tú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/1)
3 Tá bộ thông minh... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thôn phường vạn thần sắc (AD.a2/21)
4 Tá bộ... đại vương 1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Phú Khê tổng các xã thần tích (AE.a9/3)
2. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Phao Võng tổng các xã thần tích (AE.a9/41)
3. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Đông Anh huyện Lạc Lân tổng các xã thần sắc (AD.a11/5)
5 Tạ chân tấu hựu quốc phù... đại vương 1. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần sắc (AD.a10/21)
6 Tá công (tá lục cung... đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thịnh Quang tổng thần tích (AE.a5/6)
7 Tả cung trung hoàng hậu phu nhân 1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện La Nội tổng các xã thần tích (AE.a2/65)
8 Tạ đạo 1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Hiển Khánh tổng các xã thần tích (AE.a15/29)
9 Tả đoan trinh hoàng hậu 1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Yên Thường tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/10)
10 Tạ đông 1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Hiển Khánh tổng các xã thần tích (AE.a15/29)
11 Tạ đức 1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)
12 Tá giai quốc đại vương 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Bạch Sam tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/4)
13 Tả hoàng hậu 1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện (AE.a2/103)
14 Tả hoàng hậu đoan trang tôn linh công chúa 1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng Nghĩa Đô xã Đinh điền bạ Phụ Thần tích (AG.a1/27)
15 Tả hoàng hậu phương dung công chúa 1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thần sắc (AD.a2/39)
16 Tả hoàng hậu thiện tiên... đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần sắc (AD.a3/2)
2. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Đại Hạnh xã thần sắc (AD.a3/24)
3. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Đồng Than tổng các xã thôn thần sắc (AD.a3/19)
17 Tả hữu tích trượng đại phu 1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/13)
2. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Đặng Xá tổng (AD.b1/14)
18 Tả khiên thần cao sơn đại vương 1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a5/21)
19 Tả khiên thần đại đô 1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Ngọc Trục tổng Bình Lãng xã thần tích (AE.a6/5)
20 Tả lực lộ... đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/1)
21 Tả minh công chúa 1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Cổ Nhuế tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/38)
22 Tạ nghĩa 1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/33)
23 Tả phác xạ quan sát mật linh hầu đại vương 1. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Hoàng Mai các xã thần tích (AE.a14/18)
24 Tả phi nhân công chúa 1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Phương Canh tổng Các xã thôn thần tích (AE.a2/69)
25 Tả phi trinh thuận... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Phương Canh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/47)
26 Tá quốc đại vương 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thôn thần tích (AE.a13/3)
27 Tá quốc minh thính... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/7)
28 Tá quốc... đại vương 1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/12)
29 Tá thánh đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)
2. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Cổ Hiển tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/63)
30 Tá thánh thái sư 1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Đàm Khánh tổng Trà Tu xã thần sắc (AD.a4/28)
31 Tả thị lang nghệ khê nam 1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện các thôn thần sắc (AD.b1/7)
32 Tá trị... đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a3/11)
33 Tá vị 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Xa Mạc tổng các xã thần tích (AE.a11/14)
34 Tam chi tổng trấn đại vương 1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/5)
35 Tâm chính linh ứng đại vương 1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/26)
36 Tam công 1. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần tích (AE.a5/57)
37 Tam giang 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)
38 Tam giang bạch hạc 1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Bất Một tổng Bất Một xã thần tích (AE.a4/8)
39 Tam giang bạch hạc chiêu dung... đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/7)
2. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Đại Hữu tổng các xã thần tích (AE.a4/9)
3. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Phú Khê tổng các xã thần tích (AE.a9/3)
4. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Phao Võng tổng các xã thần tích (AE.a9/41)
40 Tam giang cao sơn... đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)
41 Tam giang chàng 1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Do Nghĩa tổng các xã thần tích (AE.a9/26)
42 Tam giang đại vương 1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Yên Lũng tổng các xã thần sắc (AD.a2/37)
2. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Xà Cầu tổng các xã thần sắc (AD.a2/36)
3. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Thịnh Liệt tổng các xã thần sắc (AD.a2/59)
4. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Đồng Đội tổng các xã thần tích (AE.a15/28)
43 Tam giang hiển ứng đại vương 1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Xà Cầu tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/58)
2. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)
44 Tam giang khước địch phụ chính đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Đồng Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/9)
45 Tam giang khước địch... đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/29)
2. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hà Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a7/1)
3. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)
4. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Đồng Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/9)
5. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Xuân Nộn tổng các xã thần tích (AE.a11/4)
46 Tam giang linh cảm đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Tam Sơn tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/9)
47 Tam giang linh ứng anh thông đại vương 1. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Thần Lộ tổng các xã thần tích (AE.a15/24)
48 Tam giang linh ứng đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Tam Sơn tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/9)
2. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)
3. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Xuân Nộn tổng các xã thần tích (AE.a11/4)
49 Tam giang quý ất đại vương 1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Do Nghĩa tổng các xã thần tích (AE.a9/26)
50 Tam giang quý minh đại vương 1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Thượng Trì tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/73)
51 Tam giang thần tối linh đại vương 1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Cổ Nhuế tổng các xã thần tích (AE.a2/59)
52 Tam giang thiện huệ... đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)
53 Tam giang thông đạt đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện (AE.a2/84)
54 Tam giang... đại vương 1. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Dĩnh Sơn các xã thần sắc (AD.a14/19)
2. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Tiên Lát các xã thần sắc (AD.a14/20)
3. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Cổ Dũng các xã thần sắc (AD.a14/21)
4. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Hương Tảo các xã thần sắc (AD.a14/22)
5. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Phù Lưu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/8)
6. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/29)
7. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Nghĩa Lập tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/6)
8. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)
9. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Tây Tựu tổng các xã thần sắc (AD.a2/46)
10. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/1)
11. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/7)
55 Tam giang... đại vương hưng phúc hành thiện cư sĩ 1. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Lê Xá tổng các xã thần sắc (AD.a4/11)
56 Tam giới hộ quốc 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)
57 Tam lang (tam lang công hiển ứng đại vương) 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Yên Thường tổng các xã thần tích (AE.a7/9)
58 Tam lang chàng 1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Do Nghĩa tổng các xã thần tích (AE.a9/26)
59 Tam ngọ 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Phù Lưu tổng các xã thô thần tích (AE.a7/6)
60 Tam ngọ hiển ứng... đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Phù Lưu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/8)
61 Tam nương 1. Thái Bình tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a5/48)
62 Tam nương công chúa 1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Xuân Dương tổng các xã thần sắc (AD.a4/25)
63 Tam quán công 1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Lai Cách tổng các xã thôn thần tích (AE.a6/4)
64 Tam quán thần thông cư sĩ... đại vương 1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Lai Cách tổng thần sắc (AD.a6/2)
65 Tam thân 1. Phú Thọ tỉnh Sơn Vi huyện Phú Thọ tổng các xã thần sắc (AD.a9/17)
66 Tam thê đại vương 1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Vũ Điện tổng Thổ ốc tổng các xã thần sắc (AD.a13/22)
67 Tam tinh đại vương 1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/4)
2. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/7)
68 Tam tinh tam tê đại vương 1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/7)
69 Tam tòa đại vương 1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Yên Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/3)
2. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/16)
70 Tam ty quá giang biến hóa đại vương 1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Trình Xuyên Hạ tổng các xã thần tích (AE.a15/34)
71 Tam vị minh thú đại vương 1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Yên Lũng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/64)
72 Tam vị ngọ vương 1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần sắc (AD.a4/32)
73 Tam vị tản viên sơn đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Bất Một tổng Bất Một xã thần sắc (AD.a4/8)
2. Sơn Tây tỉnh Tiên Phong huyện Vật Lại tổng các xã thần sắc (AD.a10/13)
74 Tám vị tiên linh 1. Thái Bình tỉnh Kiến Xương phủ Trực Định huyện Đa Cốc tổng thần tích (AE.a5/3)
75 Tam vị trinh chính... đại vương 1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Yên Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/3)
76 Tam vị vãng vị đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/27)
77 Tân công 1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Thanh Lãng tổng các xã thần tích (AE.a10/11)
78 Tân linh hiển khánh... đại vương 1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Phúc Châu tổng Thượng Cốc xã thần sắc (AD.a10/5)
79 Tần nương cung phi công chúa 1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/4)
2. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần tích (AE.a4/37)
80 Tán quốc công lê khôi 1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Cao Đài tổng các xã thần sắc (AD.a16/11)
81 Tán trị công thần... lê quang tịnh 1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Cao Đài tổng các xã thần sắc (AD.a16/11)
82 Tản viên sơn chiêu dung... đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Uy Viễn tổng các xã thần sắc (AD.a4/16)
2. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện Thạnh Hà tổng các xã thần sắc (AD.a10/22)
3. Sơn Tây tỉnh Tiên Phong huyện Vật Lại tổng các xã thần sắc (AD.a10/13)
4. Sơn Tây tỉnh Tùng Thiện huyện Cam Thượng tổng Nam An xã thần sắc (AD.a10/14)
5. Sơn Tây tỉnh Tùng Thiện huyện Thanh Vị tổng Yên Vệ Bảo Vệ nhị xã thần sắc (AD.a10/16)
83 Tản viên sơn đại vương 1. Sơn Tây tỉnh Tiên Phong huyện Vật Lại tổng các xã thần sắc (AD.a10/13)
84 Tản viên sơn quốc chủ đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/7)
2. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Liên Huy tổng các xã thần tích (AE.a4/11)
3. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Bồng Hải tổng các thôn áng thần sắc (AD.a4/22)
4. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Phù Sa tổng các xã Liên Chiểu Thanh Chiểu tiền Huân thần tích (AE.a10/5)
5. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Phú Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a10/10)
6. Sơn Tây tỉnh Tiên Phong huyện Vật Lại tổng các xã thần sắc (AD.a10/13)
7. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Lạp Mai tổng các xã thần sắc (AD.a10/27)
8. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Thụy Lôi tổng các xã thần tích (AE.a13/21)
85 Tản viên sơn thần 1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Đào Quan tổng Tiên Lục xã thần tích (AE.a14/11)
86 Tản viên sơn thánh 1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vĩnh Ninh tổng các xã thần tích đệ thâp sách (AE.a2/86)
2. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/7)
3. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/5)
4. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/42)
5. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Hoàng Trung Tri Chỉ nhị tổng các xã thần tích (AE.a2/45)
6. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Thường Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a2/44)
7. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Kinh Khê tổng các xã thần tích (AE.a12/19)
8. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ An Cự tổng các xã thần tích (AE.a15/26)
9. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Phú Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a15/32)
10. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/7)
11. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện Kì Vĩ tổng các xã thần tích (AE.a4/3)
12. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Xuân Dương tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/27)
13. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Sơn Dương tổng các xã thần tích (AE.a9/29)
14. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Vĩnh Lại tổng các xã thần tích (AE.a9/30)
15. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Hạ Giáp tổng các xã thần tích (AE.a9/17)
16. Phú Thọ tỉnh Tam Nông huyện các xã thần tích (AE.a9/33)
17. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần tích (AE.a10/16)
18. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a5/21)
19. Hoàn Long Tàm Xá xã thần tích (AE.a2/29)
20. Hoàn Long Tam Lạc xã thần tích (AE.a2/28)
87 Tản viên... đại vương 1. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện Cần Kiệm tổng các xã thần sắc (AD.a10/17)
2. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Tiên Lữ tổng các xã thần sắc (AD.a10/29)
88 Tàng công (tàng đại độ quảng chế đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Mỹ Bổng khu thần tích (AE.a5/60)
89 Tạo công (đại đô... đạo vương) 1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Lai Cách xã thần tích (AE.a6/3)
90 Tạo vương 1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/2)
91 Tạp bộ 1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Bổng Điền tổng các xã thần tích (AE.a5/59)
92 Tấu chàng (áp quốc đại vương) 1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Phao Võng tổng các xã thần tích (AE.a9/41)
93 Tấu công (hoàng tấu đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/27)
94 Tấu nương (nhà tấu cửa sông đại vương) 1. Thanh Hóa tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a5/51)
95 Tây ân tây ngạn tiên thánh đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thượng Cung tổng các xã thần sắc (AD.a2/72)
96 Tây chinh địa phủ đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)
97 Tây chinh hiển tướng... đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Trung trinh xã thần sắc (AD.a7/21)
98 Tây công (tây khê linh ứng đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Vô Ngại tổng các xã thần tích (AE.a5/68)
99 Tây cung công chúa 1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Đồng Than tổng Trang Vũ xã tục lệ (AF.a3/13)
2. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Hòa Bình tổng Lại Trạch xã tục lệ (AF.a3/17)
100 Tây giang đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Yên Mô tổng các xã thần sắc (AD.a4/36)
Tổng: 1018
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: