KÍNH CHÀO BẠN ĐỌC

Di sản Hán Nôm gồm những thư tịch và liệu viết bằng chữ Hán và chữ Nôm, là kho văn hoá thành văn to lớn
và phong phú nhất của nước ta trước khi có các văn bản ghi bằng chữ La-tinh

tạp chí Hán Nôm

183 phố Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
Tel: 84-4 35.375780 - Fax: 84-4 38.570940
Tổng biên tập :TS.NGUYỄN HỮU MÙI
Phó Tổng biên tập: PGS.TS. VƯƠNG THỊ HƯỜNG

nghiên cứu hán nôm

Trải hàng ngàn năm lịch sử, người Việt Nam đã sử dụng chữ Hán và chữ Nôm để sáng tác trước thuật, để ghi chép các công văn, tài liệu và khắc trên bia đá, chuông đồng, biển gỗ, v.v..

thông báo Hán Nôm

là Hội nghị thường niên của Viện Nghiên cứu Hán Nôm nhằm thông tin các hoạt động của ngành Hán Nôm trên lĩnh vực SƯU TẦM, BẢO QUẢN, NGHIÊN CỨU KHAI THÁC

Dự án, đề tài

Nhận thức được giá trị lớn lao của kho sách Hán Nôm và ý nghĩa của ngành Hán Nôm, Viện Nghiên cứu Hán Nôm trong thời gian qua đã hướng nghiên cứu khoa học...

Bảng tra di sản Hán Nôm

Tin tức - Sự kiện

Trao Quyết định bổ nhiệm lại Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm

Lễ trao quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm bổ nhiệm lại PGS.TS. Nguyễn Tuấn Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm.

Chi tiết

MỤC LỤC TẠP CHÍ HÁN NÔM SỐ 4 ( 161 ) 2020

Kính mời quý vị đón đọc Tạp chí Hán Nôm.
Số 4 - (161) - 2020.
Số này gồm các bài viết:

Chi tiết

THÔNG BÁO LÙI THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI THẢO "NGHIÊN CỨU HÁN NÔM NĂM 2020"

Thông báo lùi thời gian tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu Hán Nôm năm 2020”

MỤC LỤC TẠP CHÍ HÁN NÔM SỐ 3 ( 160) - 2020

Kính mời quý vị đón đọc Tạp chí Hán Nôm.
Số 3 - (160) - 2020.
Số này gồm các bài viết:

MỤC LỤC TẠP CHÍ HÁN NÔM số : 2-(159)-2020

Kính mời quý vị đón đọc Tạp chí Hán Nôm.
Số 2 - (159) - 2020.
Số này gồm các bài viết:

THƯ MỜI VIẾT THAM LUẬN "Nghiên cứu Hán Nôm năm 2020"

Thư mời viết tham luận tham gia hội thảo thường niên cấp quốc gia "Nghiên cứu Hán Nôm năm 2020"

CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ

Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”

MỤC LỤC TẠP CHÍ HÁN NÔM số : 1-(158)-2020

Kính mời quý vị đón đọc Tạp chí Hán Nôm.
Số 1 - (158) - 2020.
Số này gồm các bài viết:

Tạp chí Hán Nôm - Số 6 (157) - 2019

Kính mời quý vị đón đọc Tạp chí Hán Nôm, Số 6 (157) - 2019.
Số này gồm các bài viết:

Liên hệ

Các bạn có thể liên hệ theo địa chỉ, hoặc bằng from liên hệ

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM
183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
+ 84 24. 38573194 - vienhannom@gmail.com
Liên hệ - hỏi đáp

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: