KÍNH CHÀO BẠN ĐỌC

tạp chí Hán Nôm

183 phố Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
Tel: 84-4 35.375780 - Fax: 84-4 38.570940
Phó tổng biên tập phụ trách: PGS.TS.Vương Thị Hường

nghiên cứu hán nôm

Trải hàng ngàn năm lịch sử, người Việt Nam đã sử dụng chữ Hán và chữ Nôm để sáng tác trước thuật, để ghi chép các công văn, tài liệu và khắc trên bia đá, chuông đồng, biển gỗ, v.v..

thông báo Hán Nôm

là Hội nghị thường niên của Viện Nghiên cứu Hán Nôm nhằm thông tin các hoạt động của ngành Hán Nôm trên lĩnh vực SƯU TẦM, BẢO QUẢN, NGHIÊN CỨU KHAI THÁC

Dự án, đề tài

Nhận thức được giá trị lớn lao của kho sách Hán Nôm và ý nghĩa của ngành Hán Nôm, Viện Nghiên cứu Hán Nôm trong thời gian qua đã hướng nghiên cứu khoa học...

Bảng tra di sản Hán Nôm

TẠP CHÍ HÁN NÔM, số 6 ( 181) 2023

MỤC LỤC TẠP CHÍ HÁN NÔM, số 6 ( 181 ) 2023
Trong số này có các bài viết :

Chi tiết

TẠP CHÍ HÁN NÔM, số 5 ( 180) 2023

MỤC LỤC TẠP CHÍ HÁN NÔM, số 5 ( 180 ) 2023
Trong số này có các bài viết :

Chi tiết

TẠP CHÍ HÁN NÔM SỐ 4 (2023)

MỤC LỤC TẠP CHÍ HÁN NÔM, số 4 ( 179 ) 2023
Trong số này có các bài viết :

TẠP CHÍ HÁN NÔM SỐ 3 (2023)

MỤC LỤC TẠP CHÍ HÁN NÔM, số 3 ( 178 ) 2023
Trong số này có các bài viết :

Hội thảo thường niên Nghiên cứu Hán Nôm năm 2023

Hội thảo thường niên Nghiên cứu Hán Nôm năm 2023
Viện Nghiên cứu Hán Nôm, 183 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội, 08/9/2023

Liên hệ

Các bạn có thể liên hệ theo địa chỉ, hoặc bằng from liên hệ

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM
183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
+ 84 24. 38573194 - vienhannom@gmail.com
Liên hệ - hỏi đáp

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: