Website đang trong thời gian nâng cấp. Quý độc giả có thể truy cập giao diện cũ tại đây. Xin cám ơn!

KÍNH CHÀO BẠN ĐỌC

Di sản Hán Nôm gồm những thư tịch và liệu viết bằng chữ Hán và chữ Nôm, là kho văn hoá thành văn to lớn
và phong phú nhất của nước ta trước khi có các văn bản ghi bằng chữ La-tinh

tạp chí Hán Nôm

183 phố Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
Tel: 84-4 35.375780 - Fax: 84-4 38.570940
Tổng biên tập :TS.NGUYỄN HỮU MÙI
Phó Tổng biên tập: TS. VƯƠNG THỊ HƯỜNG

nghiên cứu hán nôm

Trải hàng ngàn năm lịch sử, người Việt Nam đã sử dụng chữ Hán và chữ Nôm để sáng tác trước thuật, để ghi chép các công văn, tài liệu và khắc trên bia đá, chuông đồng, biển gỗ, v.v..

thông báo Hán Nôm

là Hội nghị thường niên của Viện Nghiên cứu Hán Nôm nhằm thông tin các hoạt động của ngành Hán Nôm trên lĩnh vực SƯU TẦM, BẢO QUẢN, NGHIÊN CỨU KHAI THÁC

Dự án, đề tài

Nhận thức được giá trị lớn lao của kho sách Hán Nôm và ý nghĩa của ngành Hán Nôm, Viện Nghiên cứu Hán Nôm trong thời gian qua đã hướng nghiên cứu khoa học...

Bảng tra di sản Hán Nôm

Tin tức - Sự kiện

Tạp chí Hán Nôm, Số 5 (156) - 2019

Kính mời quý vị đón đọc Tạp chí Hán Nôm, Số 5 (156) - 2019.
Số này gồm các bài viết:

Chi tiết

Thư mời viết tham luận ...

Thư mời viết tham luận tham gia hội thảo cấp quốc gia thường niên 2019

Chi tiết

Tạp chí Hán Nôm số 4 ( 155 ) - 2019

Kính mời quý vị đón đọc Tạp chí Hán Nôm, Số 4 (155) - 2019.
Số này gồm các bài viết:

MỤC LỤC TẠP CHÍ HÁN NÔM

MỤC LỤC TẠP CHÍ HÁN NÔM

MỤC LỤC TẠP CHÍ HÁN NÔM

MỤC LỤC TẠP CHÍ HÁN NÔM

MỤC LỤC TẠP CHÍ HÁN NÔM

MỤC LỤC TẠP CHÍ HÁN NÔM

DANH SÁCH THAM LUẬN HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM NĂM 2019

DANH SÁCH THAM LUẬN HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN
NGHIÊN CỨU HÁN NÔM NĂM 2019
(Viện Nghiên cứu Hán Nôm, 23/8/2019)

DANH SÁCH THAM LUẬN HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM NĂM 2019

Danh sách tham luận hội thảo thường niên Nhiên cứu Hán nôm
(Viện Nghiên cứu Hán Nôm, 23/8/2019)

Liên hệ

Các bạn có thể liên hệ theo địa chỉ, hoặc bằng from liên hệ

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM
183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
+ 84 24. 38573194 - hannom105@vnn.vn
Liên hệ - hỏi đáp

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: