KÍNH CHÀO BẠN ĐỌC

tạp chí Hán Nôm

183 phố Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
Tel: 84-4 35.375780 - Fax: 84-4 38.570940
Phó tổng biên tập phụ trách: PGS.TS.Vương Thị Hường

nghiên cứu hán nôm

Trải hàng ngàn năm lịch sử, người Việt Nam đã sử dụng chữ Hán và chữ Nôm để sáng tác trước thuật, để ghi chép các công văn, tài liệu và khắc trên bia đá, chuông đồng, biển gỗ, v.v..

thông báo Hán Nôm

là Hội nghị thường niên của Viện Nghiên cứu Hán Nôm nhằm thông tin các hoạt động của ngành Hán Nôm trên lĩnh vực SƯU TẦM, BẢO QUẢN, NGHIÊN CỨU KHAI THÁC

Dự án, đề tài

Nhận thức được giá trị lớn lao của kho sách Hán Nôm và ý nghĩa của ngành Hán Nôm, Viện Nghiên cứu Hán Nôm trong thời gian qua đã hướng nghiên cứu khoa học...

Bảng tra di sản Hán Nôm

THƯ MỜI VIẾT THAM LUẬN THAM GIA HỘI THẢO CẤP QUỐC GIA

Thư mời viết tham luận tham gia hội thảo cấp quốc gia
"NGHIÊN CỨU HÁN NÔM NĂM 2023"

Chi tiết

THÔNG CÁO SỐ 3

Thông cáo thứ 3 về việc mất / thất lạc và hư hại tài liệu Hán Nôm
tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm

Chi tiết

Thông cáo về kho sách ST

Thông cáo về kho sách ST (sách sưu tầm)
tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm

Tọa đàm quốc tế “Tư liệu Nho giáo Đông Á và văn bia Việt Nam: Tiếp cận liên ngành” tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm

Ngày 14/03/2023, tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm (VNCHN) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã diễn ra tọa đàm quốc tế “Tư liệu Nho giáo Đông Á và văn bia Việt Nam: Tiếp cận liên ngành”.

TOẠ ĐÀM KHOA HỌC QUỐC TẾ

TƯ LIỆU NHO GIÁO ĐÔNG Á VÀ VĂN BIA VIỆT NAM:
TIẾP CẬN LIÊN NGÀNH

TẠP CHÍ HÁN NÔM số 6 (175) 2022

MỤC LỤC TẠP CHÍ HÁN NÔM số 6 (175) 2022
Trong số này có các bài viết :

Liên hệ

Các bạn có thể liên hệ theo địa chỉ, hoặc bằng from liên hệ

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM
183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
+ 84 24. 38573194 - vienhannom@gmail.com
Liên hệ - hỏi đáp

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: