Thứ hai, 16/09/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Di sản Hán Nôm >> Tên thần
Tên thần
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|
STT Tên thần Tên sách
1 Kế thiên đại vương 1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/5)
2 Kha lợi lý lợi đại vương thượng đẳng thần 1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/8)
3 Khác nguyên... đại vương 1. Lạng Sơn tỉnh Lộc Bình châu Vân Mộng tổng Vân Mộng xã thần sắc (AD.a17/1)
2. Lạng Sơn tỉnh Văn Uyên châu Nhân Lý tổng Nhân Lý xã thần sắc (AD.a17/3)
4 Khai cơ vương 1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Phương Xá tổng Phương Xá xã thần tích (AE.a9/4)
5 Khai nguyên... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Phú Gia tổng các xã thần sắc (AD.a2/44)
2. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Phú Gia tổng các xã thần tích (AE.a2/66)
6 Khai quốc định bang... đông hi đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/2)
7 Khai thiên đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Đông An Kim Động Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/5)
8 Khai thiên phúc nguyên... hoàng đế 1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Yên Thường tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/10)
2. Bắc Ninh tỉnh Quế Dương huyện Cựu Tự xã thần sắc (AD.a7/24)
9 Khai thiên trấn quốc tối linh đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thụy Phú tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/97)
10 Khâm thiên minh đạo... hoàng đế 1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Quần Phương tổng các xã thần sắc (AD.a16/6)
2. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện An Trạch tổng các xã thần sắc (AD.a13/16)
11 Khâm thiên minh thông... đại vương 1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Kiên Trung tổng các xã thần sắc (AD.a16/4)
2. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Duyên Hưng tổng các xã thần sắc (AD.a16/19)
12 Khâm thiên... hoàng đế 1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Diên Mậu tổng các xã thần sắc (AD.a4/23)
2. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Vân tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/21)
13 Khâm thừa sắc lệnh đại vương 1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Hội Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a6/11)
14 Khâm tích hoàng thái hậu 1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vạn Phúc tổng Ninh Xá tổng Vân La tổng các xã thần sắc (AD.a2/60)
15 Khâm văn... hoàng đế 1. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Uy Viễn tổng các xã thần sắc (AD.a4/16)
16 Khang công 1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/11)
17 Khang công (bảo khang đại vương) 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hội Phụ tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/3)
18 Khang công (ngũ lôi đại vương) 1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/47)
19 Khang nương (thánh mẫu bồ tát... công chúa) 1. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện Hạ Vĩnh tổng Hạ Vĩnh xã thần tích (AE.a6/21)
20 Khang quốc công lê lộng 1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Bất Náo tổng các xã thần tích (AE.b2/16)
21 Khang thọ bá phạm xuân 1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Bồng Hải tổng các thôn áng thần sắc (AD.a4/22)
22 Khánh công 1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện các xã thần tích (AE.b2/3)
2. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Quang Chiếu tổng các xã thần tích (AE.b2/19)
3. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Quang Chiếu tổng các xã thần tích (AE.b2/2)
4. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Quảng Chiếu tổng các xã thần tích (AE.b2/5)
23 Khánh công (an thành hiển khánh đại vương) 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Văn Giang huyện Xuân Cầu tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/29)
24 Khánh công (khánh an hiển ứng đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Tiên Hưng phủ Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/28)
25 Khánh công (pháp hải thượng sĩ đại vương) 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Tam Sơn tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/8)
26 Khánh công (vô vi đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện Thanh Triều tổng các xã thần tích (AE.a5/29)
27 Khánh sơn thống chế... bạch hạc đại vương 1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Võng Xuyên tổng Bảo Lộc xã thần sắc (AD.a10/8)
28 Khi công (chiêu minh đại vương) 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Lạc Tân tổng các xã thần tích (AE.a11/9)
2. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Lạc Tân tổng các xã thần tích (AE.a11/9)
29 Khiêm sung... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện La Phù tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/69)
30 Khiển quy hải tề long vương 1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Vân tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/31)
2. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Kim Sơn huyện Hồi Thuần tổng các trại thần tích (AE.a4/18)
31 Khiết nương (húy yến) 1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Thượng Tầm tổng các xã thần tích (AE.a5/43)
32 Khiếu đại pháp vị ngọc quang đại vương 1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Phụng Thượng tổng các xã Thanh Mach Thu Vĩ Ngọc Tảo thần tích (AE.a10/6)
33 Khiếu pháp đại vương 1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Phụng Thượng tổng các xã thần sắc (AD.a10/6)
34 Khiếu thiên đại vương 1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Cao Đài tổng các xã thần sắc (AD.a16/11)
35 Khố nương công chúa 1. Hoàn Long Giảng Võ trại thần tích (AE.a2/19)
36 Khoan công 1. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện Đại Điền tổng các xã thần tích (AE.a6/20)
37 Khoan hồng đại vương 1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Trầm Lộng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/35)
38 Khoan hựu đại vương 1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Kinh Khê tổng các xã thần tích (AE.a12/19)
39 Khối (niệm) hầu đại vương 1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Tuân Lệ tổng Chiêm Trạch xã thần sắc (AD.a11/2)
40 Khôi công (đương cảnh thành hoàng tương bình đại v 1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Quyển Sơn tổng các xã thần tích (AE.a13/20)
41 Khởi minh quang cao sơn đại vương 1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hoàng Cương tổng các xã thần sắc (AD.a9/25)
42 Khởi nghệ tiên triết đào kính trí 1. Hải Dương tỉnh Đông Triều huyện Đạm Thủy tổng các xã thần tích (AE.a6/9)
43 Khôn nĩu... đại vương 1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Phương Xá tổng các xã thần sắc (AD.a9/4)
44 Khôn tế 1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hoàng Cương tổng các xã thần tích (AE.a9/37)
45 Khôn thành điện dương hoàng bà đại vương 1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Các tổng Quỳnh Hoàng Song Mai Ngọ Dương Vụ Nông thần tích (AE.a12/4)
46 Không bảng đại vương 1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Phù Lưu xã Hạ thôn thần tích (AE.a2/51)
47 Khống báng... đại vương 1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Nhật Tựu tổng các xã thần tích (AE.a13/17)
48 Khống bảng... đại vương 1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện các xã thần sắc (AD.a13/11)
49 Khổng chúng 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hà Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a7/1)
50 Không hoàng... đại vương 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thần tích (AE.a13/13)
2. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Tiên Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/9)
51 Khổng lâu... đại vương 1. Hải Dương tỉnh Ninh Giang phủ Vĩnh Lại huyện các xã thần sắc (AD.a6/16)
52 Khổng lộ đại pháp thiền sư 1. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Thần Lộ tổng các xã thần tích (AE.a15/24)
53 Khổng lộ nguyễn công (khổng nguyễn đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/27)
54 Không lộ thiền sư 1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/11)
2. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Đồng Trực tổng các xã thần tích (AE.a5/30)
3. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Quỳnh Ngọc tổng các xã thần tích (AE.a5/33)
4. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Tiên Bố tổng các xã thần sắc (AD.a5/5)
55 Không thần đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Bình Lăng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/64)
56 Không thuyền 1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần tích (AE.a7/12)
2. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/25)
57 Không vị đại vương 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thần tích (AE.a13/13)
2. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Tiên Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/9)
58 Khúc công 1. Hải Dương tỉnh Đông Triều huyện Đạm Thủy tổng các xã thần tích (AE.a6/9)
59 Khúc giang công (khúc giang đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện An Tiêm tổng Vọng Lỗ xã thần tích (AE.a5/17)
2. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích (AE.a5/22)
60 Khúc giang cư sĩ 1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/3)
61 Khúc khê... đại vương 1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Phi Mô các xã thần sắc (AD.a14/11)
2. Bắc Giang tỉnh Phượng Nhãn huyện Thái Đào các xã thần sắc (AD.a14/15)
3. Bắc Giang tỉnh Phượng Nhãn huyện Trí Yên các xã thần sắc (AD.a14/16)
62 Khuông chính 1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/26)
63 Khuông công 1. Kiến An tỉnh Kiến Thụy phủ Đại Lộc tổng các xã thần tích (AE.a12/10)
64 Khương nương (linh nhân hoàng thái hậu) 1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Cự Lâm tổng các xã thần tích (AE.a5/61)
65 Khương quận công lê trân 1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Tân Khai tổng các xã thần sắc (AD.a16/8)
2. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Cao Đài tổng các xã thần sắc (AD.a16/11)
66 Khuông quốc đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)
67 Khuông quốc đô thiên đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần sắc đệ nhất sách (AD.a7/12)
68 Kiêm quận công nguyễn minh triều 1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Thượng ốc tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/50)
69 Kiên cố đại vương 1. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần tích (AE.a5/57)
70 Kiền công 1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/12)
71 Kiến đức công 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Tiên Xá tổng các xã thần tích (AE.a13/12)
72 Kiến đức đại vương 1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Vũ Điện tổng Thổ ốc tổng các xã thần sắc (AD.a13/22)
73 Kiếp nam đế đê vũ linh ứng đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Thụ phúc tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/31)
74 Kiều công thuận 1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Phú Thọ tỉnh tổng các xã thần tích (AE.a9/28)
75 Kiều diễm công chúa 1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/25)
76 Kiều hoa công chúa 1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Nam Huân tổng thần tích (AE.a5/5)
77 Kiêu kỵ tướng quân... đại vương 1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Xuân Vân tổng Xuân Vân Đông Đoài xã thần sắc (AD.a10/9)
78 Kiều lộ 1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Thọ Hạc tổng các xã thần tích (AE.b2/18)
79 Kiều nhạc đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/29)
80 Kiều sứ quân... đại vương 1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện các xã thần sắc (AD.a9/1)
81 Kiều thuận 1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện các xã thần tích (AE.a9/1)
82 Kim lư hiển ứng... đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Hạ Dương các xã thần sắc (AD.a7/3)
83 Kim ngô 1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Phú Hà tổng các xã thần tích (AE.b2/12)
84 Kim nương (bà kỳ đô công chúa) 1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hòa huyện Ngọc Thành tổng Sơn Giao xã thần tích (AE.a14/7)
85 Kim nương (linh thông quốc mẫu công chúa) 1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Quỳnh Ngọc tổng các xã thần tích (AE.a5/33)
86 Kinh công (kinh thành đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Thần Huống tổng các xã thần tích (AE.a5/42)
87 Kinh đô đại vương 1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Hạ Giáp tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/18)
88 Kinh hào chỉ trụ... đại vương 1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Thượng Xá các xã thôn thần sắc (AD.b1/19)
89 Kinh quản an đội... đặng an công tôn thần 1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Tri Chỉ tổng các xã thần tích (AE.a2/46)
90 Kính quận công nguyễn quý kính 1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện các xã thôn thần sắc (AD.a2/40)
91 Kinh quản xích thổ... nghiêm thắng công tôn thần 1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Tri Chỉ tổng các xã thần tích (AE.a2/46)
92 Kỳ công 1. Bắc Ninh tỉnh Quế Dương huyện thần tích văn ký (AE.a7/21)
93 Kỳ công (bản cảnh chiêm báo đại vương) 1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hòa huyện Ngọc Thành tổng Sơn Giao xã thần tích (AE.a14/7)
94 Kỳ công (đào tướng quân... đại vương) 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hội Phụ tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/3)
95 Kỳ công (đương cảnh thành hoàng cửa ải đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Đồng Trực tổng các xã thần tích (AE.a5/30)
96 Kỳ công (đương cảnh thành hoàng phúc thiện đại vươ 1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Sơn Đồng tổng các xã thần tích (AE.a5/34)
97 Kỳ đà đại vương 1. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần tích (AE.a5/57)
98 Kỳ thuỵ công chúa 1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện các xã thần sắc (AD.a9/22)
2. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện các xã thần tích (AE.a9/34)
Tổng: 98
Trang: 1 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: