Thứ hai, 16/09/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Di sản Hán Nôm >> Tên thần
Tên thần
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|
STT Tên thần Tên sách
1 Ba công (thánh ba ... đại vương) 1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Phao Võng tổng các xã thần tích (AE.a9/41)
2 Bà họ đàm 1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Trường Yên tổng các xã thần tích (AE.a4/13)
3 Bà họ ma đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/1)
4 Bà họ nguyễn 1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Trường Yên tổng các xã thần tích (AE.a4/13)
5 Bà lỗi thuận trinh đoan trang công chúa 1. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện Bình Hà tổng các xã thần sắc (AD.a6/13)
6 Ba mạ đại vương 1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Đồng Thủy tổng các xã thần sắc (AD.a13/19)
7 Ba ngôi mây cảm ứng đại vương 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Hoàng Đạo tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/8)
8 Bà nguyệt nga công chúa 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Lam Cầu tổng các xã thần sắc (AD.a13/7)
9 Bà nương tử tứ đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vĩnh Ninh tổng các xã thần sắc (AD.a2/62)
10 Ba thiên giữa làng ... đại vương 1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Đồng Thủy tổng các xã thần sắc (AD.a13/19)
11 Bá tùng 1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Đồng Dụ tổng các xã thần tích (AE.a12/1)
12 Ba vị vua năm vị lang đức vua tam vị tản viên sơn 1. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Uy Viễn tổng các xã thần sắc (AD.a4/16)
13 Bà vương (tức ngọc nương) 1. Thanh Hóa tỉnh thần tích tạp sao (AE.b2/15)
14 Bắc hải đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Yên Mô tổng các xã thần sắc (AD.a4/36)
2. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Phúc Khê Vị Dương Trừng Hoài tam tổng thần sắc (AD.a5/10)
15 Bắc hải tôn thần 1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Xuân Vũ tổng thần tích (AE.a5/8)
16 Bác khấu ... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Thượng Trì tổng các xã thần sắc (AD.a2/51)
17 Bắc nương (bắc nương lý minh đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần tích (AE.a5/57)
18 Bắc phương trấn thiên chân vũ huyền thiên thượng đ 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Chuyên Nghiệp tổng các xã thần tích (AE.a13/6)
19 Bắc phương trung vũ đại vương 1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/14)
20 Bạch công 1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Khải Xuân tổng các xã thần tích (AE.a9/27)
2. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)
21 Bạch công (bạch đế đại vương) 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Tín Yên tổng các xã tục lệ (AF.a2/99*)
22 Bạch công (bạch đế tướng quân) 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Hạ Lôi tổng các xã thần tích (AE.a11/8)
23 Bạch công (đào bạch vân đại vương) 1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Lai Cách xã thần tích (AE.a6/3)
24 Bạch đa 1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Đại Vi tổng các xã thần tích (AE.a7/22)
25 Bạch đa xung hóa ... đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a7/13)
26 Bạch diện ... công chúa 1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Yên Vệ tổng các xã giáp thần sắc (AD.a4/26)
2. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/27)
3. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/33)
27 Bạch hạc đại vương 1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Phi Mô các xã thần sắc (AD.a14/11)
2. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Đại Mỗ tổng các xã thần tích (AE.a2/62)
3. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Dương úc tổng các xã thần sắc (AD.a12/9)
4. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đông Mặc tổng các xã thần sắc (AD.a16/13)
5. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện thượng Hội tổng các xã thần sắc (AD.a2/48)
28 Bạch hạc linh ứng đại vương 1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Yên Kỳ tổng Chính Công Cáo Điền nhị xã thần tích (AE.a9/9)
29 Bạch hạc phù linh đại vương 1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Yên Kỳ tổng Chính Công Cáo Điền nhị xã thần tích (AE.a9/9)
30 Bạch hạc quan ... đại vương 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Đông Anh huyện Lạc Lân tổng các xã thần sắc (AD.a11/5)
31 Bạch hạc tam kỳ giang ... thượng đẳng đại vương 1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ An Cự tổng các xã thần tích (AE.a15/26)
32 Bạch hạc vũ phụ trung dực ... đại vương 1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Cựu Đình tổng các xã thần sắc (AD.A10/2)
33 Bạch hổ đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Thanh Trì tổng các xã thần sắc (AD.a2/57)
34 Bạch hoa nương (bạch hoa công chúa) 1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Kim Bảng tổng các xã thần tích (AE.a13/15)
35 Bạch hoa tiên chúa 1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Xuân Vũ tổng thần tích (AE.a5/8)
36 Bạch hoa tôn linh công chúa 1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Các tổng Quỳnh Hoàng Song Mai Ngọ Dương Vụ Nông thần tích (AE.a12/4)
37 Bạch lang nhân hậu ... đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/7)
38 Bạch lễ đình anh vũ dũng lược đại vương 1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Hà Nhuận tổng các xã thần tích (AE.a12/2)
39 Bạch lợi đại vương 1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Xà Cầu tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/58)
40 Bạch mã ... đại vương 1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Mỹ tổng Quỳnh Phương lý An Lễ ấp thần tích (AE.a15/5)
2. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Cao Đài tổng các xã thần sắc (AD.a16/11)
3. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đông Mặc tổng các xã thần tích (AE.a15/12)
4. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Hải Đô tổng các thôn thần sắc (AD.b1/6)
5. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/2)
6. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Đồng Phú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/24)
41 Bạch mã linh lang đại vương 1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Phú Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a15/31)
42 Bạch mã lôi công đại vương 1. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Hà Cát tổng các xã thần sắc (AD.a16/2)
43 Bạch mai công chúa 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Hoàng Đạo tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/8)
44 Bạch minh đại vương 1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Do Nghĩa tổng các xã thần tích (AE.a9/26)
45 Bạch ngọc ... đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện các xã thôn thần sắc (AD.a4/35)
2. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Nộn Khê tổng các xã thần sắc (AD.a4/31)
3. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Thổ Mật tổng các xã thần sắc (AD.a4/34)
4. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Thổ Mật tổng các xã thần tích (AE.a4/40)
46 Bạch ngọc hùng lược đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Kim Sơn huyện Tự Tân tổng các ấp trại thần tích (AE.a4/20)
2. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Nộn Khê tổng các xã thần tích (AE.a4/36)
3. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Thổ Mật tổng các xã thần tích (AE.a4/39)
47 Bạch nha 1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Thổ Mật tổng các xã thần tích (AE.a4/40)
48 Bạch nương (bạch ngọc thánh mẫu công chúa) 1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Phù Sa tổng các xã Liên Chiểu Thanh Chiểu tiền Huân thần tích (AE.a10/5)
49 Bạch quốc 1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hoàng Cương tổng các xã thần tích (AE.a9/37)
50 Bạch sam 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Văn Giang huyện Xuân Cầu tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/29)
51 Bạch sam đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hà Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a7/1)
52 Bạch sam linh ứng đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Hạ Dương các xã thần sắc (AD.a7/3)
53 Bạch sam trang nương hoàng bà 1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Trường Yên tổng các xã thần sắc (AD.a4/15)
2. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Lê Xá tổng các xã thần sắc (AD.a4/11)
54 Bách sơn 1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Y Sơn tổng Thanh Hương xã thần tích (AE.a9/12)
2. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Phú Thọ tỉnh tổng các xã thần tích (AE.a9/28)
55 Bạch sơn 1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Vĩnh Chân tổng các xã thần sắc (AD.a9/9)
2. Phú Thọ tỉnh Sơn Vi huyện Phú Thọ tổng các xã thần sắc (AD.a9/17)
56 Bạch tào lỗ vực đại vương 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Chuyên Nghiệp tổng Tường Thụy xã thần sắc (AD.a13/5)
57 Bạch tẩu đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích (AE.a3/13)
58 Bạch thạch đại vương 1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Thượng Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.b1/3)
2. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Phù Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/21)
3. Phú Thọ tỉnh Tam Nông huyện Dị Nậu tổng các xã thần tích (AE.a9/32)
59 Bạch thiện cư sĩ 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Chuyên Nghiệp tổng Tường Thụy xã thần sắc (AD.a13/5)
60 Bạch thiên tinh công chúa 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Cổ Hiển tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/63)
61 Bạch tịnh phu nhân ... công chúa 1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích (AE.a3/14)
62 Bạch trạch quận công 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)
63 Bạch tượng 1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hòa huyện Mai Đình tổng các xã thần tích (AE.a14/5)
64 Bạch vân am cư sĩ (nguyễn bỉnh khiêm) 1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện An Trạch tổng các xã thần tích (AE.a13/22)
65 Bạch xà nguyên soái thần vương 1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vĩnh Ninh tổng các xã thần tích đệ thâp sách (AE.a2/86)
66 Bạch xà thần 1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện các xã thần tích (AE.a9/34)
67 Bạch y công chúa 1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Tam Lộng tổng các xã thần tích (AE.b2/14)
68 Bạch y thủy tinh công chúa 1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Vân Trình tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/20)
69 Bạch y tôn thần 1. Thái Bình tỉnh Kiến Xương phủ Trực Định huyện Cao Mại tổng thần tích (AE.a5/2)
70 Bái khê phạm công khai lai đại vương 1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/13)
71 Bản bộ uy linh đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Thanh Nga xã Chu (Châu) Xá thôn thần sắc (AD.a3/21)
72 Bản cảnh bảo tuy chi thần 1. Nghệ An tỉnh Diễn Châu phủ Đông Thành huyện Thái Xá các xã thôn thần tích (AE.b1/1)
73 Bản cảnh linh hựu chi thần 1. Nghệ An tỉnh Diễn Châu phủ Đông Thành huyện Thái Xá các xã thôn thần tích (AE.b1/1)
74 Bản cảnh thành hoàng ... đại vương 1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Kim Lăng tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/19)
75 Bản cảnh thành hoàng chàng nĩu nhị đại vương 1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/25)
76 Bản cảnh thành hoàng đại giới linh phù chi thần 1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Tuân Lệ tổng các xã thần tích (AE.a11/3)
77 Bản cảnh thành hoàng điện tiền đô chỉ huy sứ ... d 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Thanh Lâm tổng các xã thần tích (AE.a11/12)
78 Bản cảnh thành hoàng đỗ tam lang đại tướng quân tu 1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Sơn Đồng tổng Cao Xá xã thần tích (AE.a2/12)
79 Bản cảnh thành hoàng giám sát đại vương 1. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần tích (AE.a10/16)
80 Bản cảnh thành hoàng linh ứng đại vương 1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Tuân Lệ tổng các xã thần tích (AE.a11/3)
81 Bản cảnh thành hoàng long linh ... đại vương 1. Hoàn Long Tàm Xá xã thần tích (AE.a2/29)
82 Bản cảnh thành hoàng nhân huệ từ kính ... trinh tĩ 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Thanh Lâm tổng các xã thần tích (AE.a11/12)
83 Bản cảnh thành hoàng nhàn uyển tư phong húy khánh 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Thanh Lâm tổng các xã thần tích (AE.a11/12)
84 Bản cảnh thành hoàng tôn thần 1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đô Yên tổng các xã thô thần tích (AE.b1/6)
85 Bản cảnh thông duệ chi thần 1. Nghệ An tỉnh Diễn Châu phủ Đông Thành huyện Thái Xá các xã thôn thần tích (AE.b1/1)
86 Bản châu thổ kỳ ... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thụy Phú tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/97)
87 Ban công 1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/25)
88 Bản hạo 1. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Thần Lộ tổng các xã thần tích (AE.a15/24)
89 Bàn hộ (người trung quốc) 1. Lạng Sơn tỉnh Văn Uyên Châu Cao Trĩ Nha Cao Lâu tổng các xã cổ chỉ (AH.a4/7)
90 Bàn quận công 1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)
2. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Ngu Nhuế tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/27)
3. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xương huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)
91 Bản quan nhân chàng ... đại vương 1. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Hoàng Mai các xã thần sắc (AD.a14/17)
92 Bản quốc đại đô ... đại vương 1. Thái Bình tỉnh Thần Khê huyện Đô Kỳ tổng các xã Mậu Lâm Khánh Lai thần sắc (AD.a5/15)
93 Bản quốc đương cảnh thành hoàng trung thành trấn q 1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đại Bối tổng các xã thần tích (AE.a2/49)
94 Bản quốc đương cảnh thành hoàng uy linh phổ hoá .. 1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đại Bối tổng các xã thần tích (AE.a2/49)
95 Bản quốc đương cảnh thành hoàng yển ứng tá hựu ... 1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đại Bối tổng các xã thần tích (AE.a2/49)
96 Bàn thái hầu nội giám dương hữu sủng 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Đông Anh huyện Hạ Lôi tổng Hạ Lôi xã thần sắc (AD.a11/4)
97 Bản thổ ... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Cổ Hiển tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/63)
98 Bản thổ đông hải đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Văn Giang huyện Xuân Cầu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/32)
99 Bản thổ đức ông đại vương tôn thần 1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đạo Tú tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/102)
100 Bản thổ linh phù chi thần 1. Nghệ An tỉnh Diễn Châu phủ Đông Thành huyện Thái Xá các xã thôn thần tích (AE.b1/1)
Tổng: 209
Trang: 1 | 2 | 3 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: