Thứ hai, 16/09/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Di sản Hán Nôm >> Tên thần
Tên thần
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|
STT Tên thần Tên sách
1 Vận công 1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Sơn Đồng tổng các xã thần tích (AE.a5/34)
2 Văn công (chương tấu đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Khê Kiều tổng các xã thần tích (AE.a5/62)
3 Văn giang đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/25)
4 Văn lang công chúa 1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Ngu Nhuế tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/20)
5 Vạn lộc công chúa 1. Hoàn Long Trích Sài phường thần tích (AE.a2/34)
6 Văn lương (chu lương tế thế... đại vương) 1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Thọ Hạc tổng các xã thần tích (AE.b2/18)
2. Thanh Hóa tỉnh Thiệu Hóa phủ Đông Sơn huyện Tuyên Hóa tổng các xã thần tích (AE.b2/7)
7 Vân mộng đại vương 1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Phù Lưu tổng các xã thần tích (AE.a13/18)
8 Văn nguyên bá vũ tử khô 1. Nam Định tỉnh Vụ Bản huyện Bảo Ngũ tổng các xã tục lệ (AF.a11/33)
9 Vạn phúc công chúa 1. Hoàn Long Trích Sài phường thần tích (AE.a2/34)
10 Văn quốc hầu... đại vương 1. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Hà Cát tổng các xã thần sắc (AD.a16/2)
11 Vạn thánh... thủy tinh công chúa 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Đọi (Đội) Sơn tổng các xã thần sắc (AD.a13/6)
12 Vạn thọ chân tiên công chúa 1. Hoàn Long Trích Sài phường thần tích (AE.a2/34)
13 Vân thông... bồ tát 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Từ Vân xã thần sắc (AD.a2/65)
14 Vãng vị... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thôn phường thần sắc (AD.a2/19)
15 Ve trị uy linh... đại vương 1. Thái Bình tỉnh Kiến Xương phủ Trực Định huyện Cao Mại tổng thần sắc (AD.a5/22)
16 Vĩ công 1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ Thanh Lâm huyện An Ninh tổng An Xá Tây xã thần tích (AE.a6/14)
17 Vi đình kế 1. Lạng Sơn tỉnh Văn Uyên Châu Cao Trĩ Nha Cao Lâu tổng các xã cổ chỉ (AH.a4/7)
18 Vi đình lệ 1. Lạng Sơn tỉnh Văn Uyên Châu Cao Trĩ Nha Cao Lâu tổng các xã cổ chỉ (AH.a4/7)
19 Vi đình lục 1. Lạng Sơn tỉnh Văn Uyên Châu Cao Trĩ Nha Cao Lâu tổng các xã cổ chỉ (AH.a4/7)
20 Vi đình ngô 1. Lạng Sơn tỉnh Văn Uyên Châu Cao Trĩ Nha Cao Lâu tổng các xã cổ chỉ (AH.a4/7)
21 Vi đình phúc 1. Lạng Sơn tỉnh Văn Uyên Châu Cao Trĩ Nha Cao Lâu tổng các xã cổ chỉ (AH.a4/7)
22 Vĩ mộc hiển ứng đại vương tôn thần 1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Đại Mỗ tổng các xã thần tích (AE.a2/62)
23 Vi quận công 1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Xuân Vũ tổng thần tích (AE.a5/8)
24 Vĩ tích hồng hy đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Ninh tổng các xã thôn Phương Mai (Mai Thôn) Cống Thủy (Hàm Thủy) thần tích (AE.a4/29)
2. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Kim Sơn huyện Chất Thành tổng các lý ấp trại thần tích (AE.a4/17)
3. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Thổ Mật tổng các xã thần tích (AE.a4/39)
25 Viêm long 1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Quảng An tổng các xã thần tích (AE.b2/11)
26 Viễn chân thượng sĩ 1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thần sắc (AD.a2/20)
27 Viện công (pháp viện đại vương) 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Chuyên Nghiệp tổng các xã thần tích (AE.a13/6)
28 Viên dung minh trợ... đại vương 1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Thuận Vi tổng các xã Bách Tính Thuận Vi thần sắc (AD.a5/20)
29 Viên dung... công chúa 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Đông Anh huyện Phương Quan tổng các xã thần sắc (AD.a11/6)
30 Viên dung... đại vương 1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Quần Phương tổng các xã thần sắc (AD.a16/6)
2. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Tân Khai tổng các xã thần sắc (AD.a16/8)
3. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Bách Tính tổng các xã thần sắc (AD.a16/9)
31 Viên ngoại lang chính thần đại vương 1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/16)
32 Viễn sơn 1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Khải Xuân tổng các xã thần tích (AE.a9/27)
33 Viễn sơn thánh vương 1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hoàng Cương tổng các xã thần tích (AE.a9/37)
34 Viện tấu... đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/27)
35 Viên thẩn hầu 1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/27)
36 Viên thần... đại vương 1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Vũ Điện tổng các xã thần sắc (AD.a13/23)
37 Viên thông... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Nam Phù tổng Đông Phù Liệt xã thần sắc (AD.a2/55)
38 Viên trinh... đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/29)
39 Việt độ đại vương 1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Hạ Giáp tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/18)
40 Vĩnh chu 1. Thanh Hóa tỉnh thần tích tạp sao (AE.b2/15)
41 Vinh công 1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Viên tổng các xã thần tích (AE.a7/24)
42 Vĩnh công (đổng vĩnh trung liệt linh quang đại vươ 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hà Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a7/1)
43 Vĩnh công (nhạc phủ ngư thượng đẳng thần) 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Mộc Hoàn tổng các xã thần tích (AE.a13/11)
44 Vĩnh dụ 1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Lâm Thao tổng Kim Giao xã thần tích (AE.a7/16)
45 Vĩnh dụ hoằng diệu... đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Lâm Thao tổng các xã thần sắc (AD.a7/16)
46 Vĩnh gia công chúa 1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Sơn Đồng tổng Cao Xá xã thần tích (AE.a2/12)
2. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Phương Quan tổng các xã thần tích (AE.a11/11)
47 Vĩnh hựu đại vương 1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đệ Nhất tổng Đệ Nhất xã thần sắc (AD.a16/12)
48 Vĩnh phúc quảng phân... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Phượng Vũ tổng các xã thần tích (AE.a2/95)
49 Vô công thượng sĩ hùng dũng đại vương 1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Phương Đình tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/52)
50 Võ tướng quân... đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần sắc (AD.a4/32)
51 Vô tướng thượng sĩ đại vương 1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Phương Đình tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/31)
52 Vũ chiếu 1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)
53 Vũ công 1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần tích (AE.a7/12)
54 Vũ công (hiển quốc... đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện An Tiêm tổng Vọng Lỗ xã thần tích (AE.a5/17)
2. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a5/21)
55 Vũ công (ngũ đạo đại vương) 1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Phá Lãng tổng các xã thần tích (AE.a7/18)
56 Vũ công (vũ công đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện An Tiêm tổng Vọng Lỗ xã thần tích (AE.a5/17)
2. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích (AE.a5/22)
57 Vũ đại đồng linh ứng... đại vương 1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Lễ Thần tổng các xã thôn thần sắc (AD.a5/9)
58 Vũ đăng tiến 1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/27)
59 Vũ định 1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/5)
60 Vũ đống thần vương 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Bạch Trữ tổng các xã thần tích (AE.a11/6)
61 Vũ đức 1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/25)
62 Vũ duệ 1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Vĩnh Lại tổng các xã thần tích (AE.a9/30)
63 Vũ dương hầu 1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Kim Lăng tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/19)
64 Vũ huân tướng quân 1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Mỹ tổng các xã thần sắc (AD.a16/5)
2. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Quế Hải tổng các xã thần sắc (AD.a16/7)
3. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Tân Khai tổng các xã thần sắc (AD.a16/8)
4. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Lạc Thiện tổng các ấp thần sắc (AD.a16/3)
65 Vũ huệ (văn huệ công chúa) 1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)
66 Vũ hương 1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)
67 Vũ lâm lang thượng tướng quân hiển hựu linh thần 1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Phù Long tổng các xã thần tích (AE.a10/4)
68 Vũ liệt (thiên quan minh chính phù tộ đại vương) 1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Đồng Dụ tổng các xã thần tích (AE.a12/1)
69 Vũ liệt đại vương 1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thôn phường thần sắc (AD.a2/19)
2. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần sắc (AD.a10/20)
3. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần sắc (AD.a10/19)
4. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần sắc (AD.a10/21)
5. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thôn khoán lệ (AF.a6/17)
6. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện Đại Đồng tổng các xã thần sắc (AD.a10/18)
70 Vu liêu 1. Sơn Tây tỉnh Quốc Oai phủ Yên Sơn huyện Thạch Thán tổng các xã thần tích (AE.a10/27)
71 Vũ nghị 1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Đồng Đội tổng các xã thần tích (AE.a15/28)
72 Vũ nguyên 1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)
73 Vũ nhật thái 1. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Cát Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a15/1)
74 Vũ phục 1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/60)
2. Hoàn Long Yên Thái phường thần tích (AE.a2/14)
75 Vũ phục (chiêu ứng phù vận vũ đại vương) 1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Xuân Tảo tổng Xuân Tảo Bái Ân nhị xã thần tích (AE.a2/74)
76 Vũ phục (thuận thế chiêu ứng đại vương) 1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Phương Đình tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/52)
77 Vũ phục... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Xuân Tảo tổng Xuân Tảo Bái Ân thần sắc (AD.a2/52)
78 Vũ quân công 1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Tứ Thông tổng các xã thần tích (AE.a6/6)
79 Vũ quốc công... hoàng đại đế 1. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Hà Cát tổng các xã thần sắc (AD.a16/2)
80 Vũ sinh công chúa 1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/27)
81 Vũ thái (sinh thần đại vương) 1. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Phương Để tổng các xã thần tích (AE.a15/23)
82 Vũ thắng 1. Hải Phòng tỉnh Hải An huyện Đông Khê tổng các xã thần tích (AE.a20/1)
83 Vũ thành trấn quốc đại vương 1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Cao Đài tổng các xã thần sắc (AD.a16/11)
84 Vũ thị bàng 1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Mỹ tổng các xã thần sắc (AD.a16/5)
2. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Tân Khai tổng các xã thần sắc (AD.a16/8)
3. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Cao Đài tổng các xã thần sắc (AD.a16/11)
85 Vũ thị đức 1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/25)
86 Vũ thị hương 1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện các xã thần tích (AE.a6/1)
87 Vũ thị quế hoa 1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Xuân Tảo tổng Xuân Tảo Bái Ân nhị xã thần tích (AE.a2/74)
2. Hoàn Long Yên Thái phường thần tích (AE.a2/14)
88 Vũ thiên... đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần sắc (AD.a3/3)
89 Vũ tuấn công 1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện các xã thần tích (AE.a13/25)
90 Vũ xương (chàng vàng) 1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện các xã thần tích (AE.a6/1)
91 Vua ả công chúa 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Cổ Hiển tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/63)
92 Vua bà a hoàng vĩ nữ 1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/4)
93 Vua bà bạch diện... công chúa 1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Bạch Liên tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/27)
94 Vua ba cao sơn quý minh... đại vương 1. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Phấn Sơn các xã thần sắc (AD.a14/23)
95 Vua bà đồ đà bố cái đại vương 1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/13)
96 Vua ba đông hán đại vương 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng các xã (AD.a11/9)
2. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)
97 Vua bà lương hậu... phi nhân 1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hoà huyện Mai Đình tổng các xã thần sắc (AD.a14/4)
98 Vua bà nguyệt hoa công chúa 1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Hội Phụ tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/4)
2. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Mộc Hoàn tổng các xã thần sắc (AD.a13/8)
99 Vua bà sơn tinh công chúa 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Lam Cầu tổng các xã thần sắc (AD.a13/7)
100 Vua cả cao sơn quý minh đại vương 1. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Phấn Sơn các xã thần sắc (AD.a14/23)
Tổng: 130
Trang: 1 | 2 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: