Thứ hai, 16/09/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Di sản Hán Nôm >> Tên thần
Tên thần
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|
STT Tên thần Tên sách
1 Oanh công (dực vận... đại vương) 1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)
2 Oanh công (oanh công uy linh quốc thắng đại vương) 1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Cấn Xá tổng các xã thần tích (AE.a10/26)
3 Ôn cung... đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/6)
4 Ông ất ngọ cao sơn đại vương 1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Ninh Dân tổng các xã thần tích (AE.a9/40)
5 Ông ba chiêu nhân... đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Nghĩa Lập tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/6)
6 Ông ba đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vĩnh Ninh tổng các xã thần sắc (AD.a2/62)
2. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Nghĩa Lập tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/5)
7 Ông cả anh minh đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vạn Phúc tổng Ninh Xá tổng Vân La tổng các xã thần sắc (AD.a2/60)
8 Ông cả cây đa cửa chùa... đại vương 1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Trần Xá tổng các xã thần tích (AE.a13/30)
9 Ông cả chiêu cảm... đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Nghĩa Lập tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/6)
10 Ông cả ngọ cao sơn đại vương 1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Ninh Dân tổng các xã thần tích (AE.a9/40)
11 Ông cả thượng tê đại vương 1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Thượng Trì tổng các xã thần sắc (AD.a2/51)
2. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Thượng Trì tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/73)
12 Ông cả... đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Nghĩa Lập tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/5)
13 Ông điền quí công đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần sắc (AD.a3/3)
14 Ông hai linh ứng... đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Nghĩa Lập tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/6)
15 Ông hai phù vận tán trị đại vương 1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Trần Xá tổng các xã thần tích (AE.a13/30)
16 Ông hai... đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Nghĩa Lập tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/5)
17 Ông hống (Đệ lục vị ông hống đại vương) 1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Đồng Dụ tổng các xã thần tích (AE.a12/1)
18 Ông khổng đại vương 1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần sắc (AD.a5/1)
19 Ông lại đương đỗ cảm hóa... đại vương 1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Lễ Thần tổng các xã thôn thần sắc (AD.a5/9)
20 Ông lễ đại vương 1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Ngu Nhuế tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/27)
21 Ông lực lộ đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/1)
22 Ông ông đại vương 1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thôn phường thần sắc (AD.a2/19)
2. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Thượng Hiệp tổng các xã thần sắc (AD.a10/31)
23 Ông tướng công lang nhị bộ... đại vương 1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Phú Xuyên tổng các xã thần sắc (AD.a10/11)
24 Ông út... đại vương 1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Vĩnh Chân tổng các xã thần sắc (AD.a9/9)
Tổng: 24
Trang: 1 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: