Thứ hai, 16/09/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Di sản Hán Nôm >> Tên thần
Tên thần
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|
STT Tên thần Tên sách
1 Gạo công (trần vương gạo đại tướng quân) 1. Hải Dương tỉnh Bình Giang phủ Cẩm Giàng huyện Tràng Kỹ tổng các xã thần tích (AE.a6/7)
2 Gia công 1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Tử Đà tổng các xã thần tích (AE.a9/23)
3 Già công 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Trác Bút tổng các xã thần tích (AE.a13/14)
4 Giá công (ông đồng giá môn da đại vương) 1. Thanh Hóa tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a5/53)
5 Gia hạnh công chúa 1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Cổ Điển tổng các xã thần sắc (AD.a2/53)
2. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Phương Canh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/47)
6 Gia hạnh ý đức... hoàng thái hậu phi nhân 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Nghĩa Lập tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/6)
7 Già lam 1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Lãng Động Thượng xã thần tích (AE.b2/17)
2. Thanh Hóa tỉnh thần tích tạp sao (AE.b2/15)
8 Gia nỗi đại vương 1. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Hoàng Mai các xã thần sắc (AD.a14/17)
2. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)
3. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xương huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)
9 Gia nương 1. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần tích (AE.a5/57)
10 Gia ông hiển hựu đại vương 1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các xã thần sắc (AD.a6/12)
11 Gia thiện từ nhân... hoàng thái hậu 1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/39)
12 Gia thông... đại vương 1. Các tỉnh thần tích các xã thần tích (AE.a9/15)
2. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Dương Liễu tổng các xã thần sắc (AD.a2/16)
3. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Đắc Sở tổng các xã thần sắc (AD.a2/17)
4. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Yên Sở xã thần sắc (AD.a2/15)
5. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Cổ Nhuế tổng các xã thần tích (AE.a2/59)
6. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần sắc (AD.a10/19)
7. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Hoàng Xá tổng các xã thần tích (AE.a10/22)
13 Gia thục công chúa húy thanh diệu 1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện An Lão tổng các xã thần tích (AE.a5/58)
14 Gia thục thái trưởng công chúa húy thanh bảo 1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện An Lão tổng các xã thần tích (AE.a5/58)
15 Gia từ hoàng thái hậu 1. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần tích (AE.a5/57)
16 Gia ứng 1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Tử Đà tổng các xã thần tích (AE.a9/23)
17 Giác hải... thiền sư 1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Yên Lũng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/64)
2. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Thần Lộ tổng các xã thần tích (AE.a15/24)
3. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Văn Viên tổng các xã thôn thần tích (AE.b1/12)
4. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Yên Vệ tổng các xã giáp thần sắc (AD.a4/26)
18 Giai công (hựu giai thái tử thượng đẳng thần) 1. Thanh Hóa tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a7/28)
19 Giai công (không hoàng... đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/25)
20 Giám sát... đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Yên Liêu tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/19)
21 Giám thệ đại vương 1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Cổ Nhuế tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/38)
22 Giang công (tam giang hộ quốc đại vương) 1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Đại Vi tổng các xã thần tích (AE.a7/22)
23 Giang công (tam giang quảng tế linh ứng đại vương) 1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Cổ Loa tổng các xã thần tích (AE.a11/1)
24 Giang đô... đại vương 1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hoà huyện Mai Đình tổng các xã thần sắc (AD.a14/4)
25 Giáng hương 1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện các xã thần tích (AE.b2/3)
2. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Quảng Chiếu tổng các xã thần tích (AE.b2/5)
26 Giang khẩu thiên sứ đại vương 1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Vân Trình tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/20)
27 Giang lâm tự đại đức chương vũ cảm hóa thượng hầu 1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Lễ Thần tổng các xã thôn thần sắc (AD.a5/9)
28 Giang nương (hậu phi tán trị công chúa) 1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Đồng Dụ tổng các xã thần tích (AE.a12/1)
29 Giang quảng... đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Trường Yên tổng các xã thần sắc (AD.a4/15)
30 Giang thanh đại quốc vương 1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Phương Đình tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/52)
31 Giang thượng thủy tế hoàng đầu thái tử... đại vươn 1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Điêu Lương tổng các xã thần sắc (AD.a9/2)
32 Giáo dung 1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Hạ Giáp tổng các xã thần tích (AE.a9/17)
33 Giáp ngọ hiển ứng 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)
34 Giáp ngọ tán trị 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)
Tổng: 34
Trang: 1 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: