Thứ hai, 16/09/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Di sản Hán Nôm >> Tên thần
Tên thần
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|
STT Tên thần Tên sách
1 Hà anh 1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Hội Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a6/11)
2 Hà bá đại vương 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Chuyên Nghiệp tổng các xã thần tích (AE.a13/6)
3 Hà bá thủy quan chi thần 1. Nghệ An tỉnh Đông Thành huyện Văn Viên tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/12)
2. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Đọi Sơn tổng các xã thần tích (AE.a13/7)
3. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Lam Cầu tổng các xã thần tích (AE.a13/10)
4 Hà bạc đại vương 1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Dương úc tổng các xã thần sắc (AD.a12/9)
5 Hạ bì dị nhân 1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/7)
6 Hà chủ soái linh ứng... đại vương 1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện các xã thần sắc (AD.a9/1)
7 Hà đại liễu 1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Kim Lăng tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/19)
8 Hà đại ty 1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Phù Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/21)
9 Hà giám sát 1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Phú Khê tổng các xã thần tích (AE.a9/3)
10 Hạ giới đại vương tôn thần 1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Phụng Thượng tổng các xã Thanh Mach Thu Vĩ Ngọc Tảo thần tích (AE.a10/6)
11 Hà lang 1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện các xã thần tích (AE.a9/1)
12 Hà quản sát tri tây sơn... đại vương 1. Phú Thọ tỉnh Sơn Vi huyện Do Nghĩa tổng các xã thần sắc (AD.a9/16)
13 Hà quản... tôn thần 1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hương Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a9/39)
14 Hà thượng chế cao sơn đại vương 1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hoàng Cương tổng các xã thần sắc (AD.a9/25)
15 Hà trọng 1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Phú Khê tổng các xã thần sắc (AD.a9/3)
16 Hạ vị triệu vương 1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/5)
17 Hắc công 1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Khải Xuân tổng các xã thần tích (AE.a9/27)
18 Hắc công (đào hắc vân đại vương) 1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Lai Cách xã thần tích (AE.a6/3)
19 Hạc công (Hạc lai tướng quân) 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Hạ Lôi tổng các xã thần tích (AE.a11/8)
20 Hắc công (thiên hắc đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Sơn Đồng tổng các xã thần tích (AE.a5/34)
21 Hắc diện... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện La Nội tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/43)
22 Hắc hiển linh 1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Trực Nội tổng các xã thần tích (AE.a5/44)
23 Hắc lang 1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Phù Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/21)
2. Phú Thọ tỉnh Tam Nông huyện các xã thần tích (AE.a9/33)
24 Hắc quang quý minh 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)
25 Hắc thần 1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Trực Nội tổng các xã thần tích (AE.a5/44)
26 Hắc trần đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Xích Thổ tổng các xã thần sắc (AD.a4/18)
27 Hách thanh đại vương 1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Nam Huân tổng thần tích (AE.a5/5)
28 Hãi công 1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)
29 Hải công 1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện các xã thần tích (AE.a7/20)
30 Hai công (thánh hai... đại vương) 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện Khắc Niệm Đỗ Xá tổng các xã thần tích (AE.a7/30)
31 Hai công (thiên quan đại vương) 1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Đại Công tổng Đại Công xã Thượng thôn thần tích (AE.a12/16)
32 Hai tướng nhà nuôi đại vương (đô thiên - đô đài) 1. Bắc Giang tỉnh Việt Yên huyện Hoàng Mai các xã thần tích (AE.a14/18)
33 Hàm hoằng quang đại vương 1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Kiên Trung tổng các xã thần tích (AE.a15/4)
2. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Cát Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a15/1)
34 Hâm hứa (Hấm hứ) đại vương 1. Nam Định tỉnh Vụ Bản huyện Đồng Nội tổng các xã thần sắc (AD.a16/29)
35 Hâm hỷ (hấm hý) đại vương 1. Nam Định tỉnh Vụ Bản huyện Đồng Nội tổng các xã thần sắc (AD.a16/29)
36 Hàn công (chính hãn đại vương) 1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần tích (AE.a7/12)
2. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/25)
37 Hãn đình 1. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần tích (AE.a5/57)
38 Hàn lâm viện thị độc đạm hiên phạm công... đại vươ 1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/13)
2. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Đặng Xá tổng (AD.b1/14)
39 Hãn thần đại vương 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Trác Bút tổng các xã thần tích (AE.a13/14)
40 Hằng nga công chúa 1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Yên Kỳ tổng Chính Công Cáo Điền nhị xã thần tích (AE.a9/9)
41 Hạnh khánh linh phù đại vương 1. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Tư Mại tổng các xã thần tích (AE.a14/24)
42 Hành vân trí vũ nại tân... đại vương 1. Thái Bình tỉnh Thần Khê huyện Đô Kỳ tổng các xã Mậu Lâm Khánh Lai thần sắc (AD.a5/15)
43 Hảo Nga... công chúa 1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/1)
44 Hào thiên thịnh vị... đại vương 1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện ấm Hạ tổng các xã thần sắc (AD.a9/7)
45 Hầu công (nội hầu... minh mẫn đại vương) 1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Tuân Lệ tổng các xã thần tích (AE.a11/3)
46 Hậu đức... đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a3/11)
47 Hầu nương cả đường... công chúa 1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Mạn Lạn tổng các xã thần tích (AE.a9/38)
48 Hầu nương di phiên... công chúa 1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Mạn Lạn tổng các xã thần tích (AE.a9/38)
49 Hệ hộ cung phi 1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Thượng Trì tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/73)
50 Hi công 1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện các xã thần tích (AE.a7/20)
2. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Hoàng Đạo tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/8)
3. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)
51 Hi công (Bạt hai đại vương) 1. Kiến An tỉnh Nghi Dương huyện Nghi Dương tổng các xã thần tích (AE.a12/11)
52 Hi công (Bạt hi đại vương) 1. Kiến An tỉnh Nghi Dương huyện Nghi Dương tổng các xã thần tích (AE.a12/11)
53 Hi công (đài bàng anh linh ... đại vương) 1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)
54 Hi công (Đài bàng anh linh... đại vương) 1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)
55 Hi công (đông long thái phó hi công) 1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)
56 Hi công (nam hi đại vương) 1. Kiến An tỉnh Nghi Dương huyện Tiểu Trà tổng Tiểu Trà xã thần tích (AE.a12/13)
2. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện Hạ Động tổng Trà Linh xã thần tích (AE.a5/20)
3. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần tích (AE.a5/57)
57 Hi đáp đại vương 1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/25)
58 Hi long (Hi long đại vương) 1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Vĩnh Chân tổng các xã thần sắc (AD.a9/9)
2. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Vĩnh Chân tổng các xã thần tích (AE.a9/14)
59 Hi long vương 1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện các xã thôn thần sắc (AD.a2/40)
60 Hi minh đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Triều Đông tổng các xã thần tích (AE.a2/100)
61 Hi nương công chúa 1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a7/13)
62 Hi tế công 1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện các xã thần tích (AE.a9/1)
63 Hi tề long vương đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Vân tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/21)
64 Hi thần hiển ứng đại vương 1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Sơn Đồng tổng Cao Xá xã thần tích (AE.a2/12)
2. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Thượng Hội tổng các xã thần tích (AE.a2/71)
3. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Phương Quan tổng các xã thần tích (AE.a11/11)
65 Hiền ân kiệt nghĩa đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)
66 Hiên công 1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)
2. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện các xã thần tích (AE.a6/19)
67 Hiển công 1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Thọ Hạc tổng các xã thần tích (AE.b2/8)
2. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Lai Cách tổng các xã thôn thần tích (AE.a6/4)
68 Hiển công (bắc quốc quảng đông trấn đông nhạc hiển 1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Đào Quan tổng Tiên Lục xã thần tích (AE.a14/11)
2. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Hương Tảo tổng các xã thần tích (AE.a14/23)
3. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Viên tổng các xã thần tích (AE.a7/24)
4. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Kinh Khê tổng các xã thần tích (AE.a12/19)
5. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Kỳ Vĩ tổng các xã thần tích (AE.a12/20)
6. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Lãng Động Thượng xã thần tích (AE.b2/17)
7. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Phú Kê tổng các xã thần tích (AE.a12/21)
8. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Bất Náo tổng các xã thần tích (AE.b2/16)
9. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Nam Dương tổng các xã thần tích (AE.b2/10)
10. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Phú Hà tổng các xã thần tích (AE.b2/12)
11. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Quảng Chiếu tổng các xã thần tích (AE.b2/6)
12. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Quảng Chiếu tổng các xã thần tích (AE.b2/5)
13. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Tam Lộng tổng các xã thần tích (AE.b2/14)
14. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Thọ Hạc tổng các xã thần tích (AE.b2/18)
15. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Thượng Cốc tổng các xã thần tích (AE.b2/13)
16. Thanh Hóa tỉnh thần tích tạp sao (AE.b2/15)
17. Thanh Hóa tỉnh Thọ Xuân phủ Đông Sơn huyện các xã thần tích (AE.b2/9)
18. Thái Nguyên Phú Bình phủ Tư Nông huyện Nhã Lộng tổng các xã thần tích (AE.a18/4)
19. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thần tích (AE.a13/2)
20. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Quyển Sơn tổng các xã thần tích (AE.a13/20)
21. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ Thanh Lâm huyện An Ninh tổng An Xá Tây xã thần tích (AE.a6/14)
69 Hiển công (bản cảnh thành hoàng... đại vương) 1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a7/11)
70 Hiển công (cao viên đại vương) 1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Yên Lành tổng Yên Bình xã thần tích (AE.a9/35)
71 Hiển công (chiêu hiển đại vương) 1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần tích (AE.a7/12)
72 Hiển công (đôn ngưng... đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích (AE.a5/22)
73 Hiền công (hiền hầu thái tử... đại vương) 1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)
74 Hiển công (hiển ứng đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Quỳnh Côi tổng các xã thần tích (AE.a5/31)
75 Hiển công (hiển ứng uy linh... đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Thần Huống tổng các xã thần tích (AE.a5/42)
76 Hiển công (quý minh đại vương) 1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Đa Mai tổng Đa Mai Phương Đỗ các xã thần tích (AE.a14/9)
2. Bắc Giang tỉnh Phượng Nhãn huyện Lạn Mẫu tổng Lão Hộ xã thần tích (AE.a14/14)
3. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần tích (AE.a10/16)
4. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện Thạch Xá xã Thạch Thôn thần tích (AE.a10/20)
5. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/25)
6. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Tiên Xá tổng các xã thần tích (AE.a13/12)
77 Hiển công (tiết chế bắc đạo thái uý dương quốc côn 1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Thọ Xương tổng các xã thần tích (AE.a14/12)
78 Hiển cung hồng nương... công chúa 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Tiên Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/9)
79 Hiển dụ đại vương 1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Trần Xá tổng các xã thần tích (AE.a13/30)
80 Hiển đức (quý minh hiển đức đại vương) 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Lam Cầu tổng các xã thần tích (AE.a13/10)
81 Hiển đức đại vương 1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/11)
82 Hiển hựu thần sư đại vương 1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Phúc Khê Vị Dương Trừng Hoài tam tổng thần sắc (AD.a5/10)
83 Hiển hựu trung á bảo hộ... đại vương 1. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Thạch Thán tổng các xã thần sắc (AD.a10/30)
84 Hiển hựu... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/1)
2. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/14)
3. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện Mỹ Lương tổng các xã thần sắc (AD.a2/9)
4. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/13)
5. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Vân Trình tổng các xã thần sắc (AD.a4/17)
6. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện thượng Hội tổng các xã thần sắc (AD.a2/48)
7. Hoàn Long Thổ Quan thôn thần tích (AE.a2/32)
85 Hiển linh hoàng biển hậu thổ công chúa 1. Hưng Yên tỉnh Tử Dương tổng Đông Xá xã các thônthần tích (AE.a3/46)
86 Hiển linh... đại vương 1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Mỹ Thái Đa Nhai các xã thần sắc (AD.a14/10)
2. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc đệ nhị sách (AD.a3/9)
3. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Yên Khánh huyện Xuân Dương tổng các xã thần sắc (AD.a4/25)
87 Hiển minh... đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần sắc (AD.a3/2)
2. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)
88 Hiền phụ 1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Thượng Xá tổng các xã thôn tục lệ (AF.b1/30)
89 Hiến thiên... hoàng đế 1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/1)
2. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Trường Yên tổng các xã thần sắc (AD.a4/15)
3. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Yên Mô tổng các xã thần sắc (AD.a4/36)
90 Hiến tông... hoàng đế 1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đông Mặc tổng các xã thần sắc (AD.a16/13)
91 Hiển trạc 1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Hạ Giáp tổng các xã thần tích (AE.a9/17)
92 Hiển trấn... đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/5)
93 Hiển triết minh ứng... đại vương 1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần sắc (AD.a5/1)
94 Hiển ứng 1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Tử Đà tổng các xã thần tích (AE.a9/23)
95 Hiển ứng bảo hựu đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Cổ Hiền tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/90)
96 Hiển ứng chiêu ứng đại vương 1. Bắc Giang tỉnh Phượng Nhãn huyện Trí Yên các xã thần sắc (AD.a14/16)
97 Hiển ứng hạo linh đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/29)
98 Hiển ứng hộ dân ngọ vương 1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần tích (AE.a4/37)
99 Hiển ứng linh thông... đại vương 1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần sắc (AD.a5/1)
100 Hiển ứng năng hộ... đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/7)
Tổng: 403
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: