Thứ tư, 16/10/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Di sản Hán Nôm >> Tên thần
Tên thần
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|
STT Tên thần Tên sách
1 Pha công (đông pha đại vương) 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hà Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a7/1)
2 Phác ác thiện thần... đại vương 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Chuyên Nghiệp tổng Tường Thụy xã thần sắc (AD.a13/5)
3 Phái công (phụng thiên đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Đồng Trực tổng các xã thần tích (AE.a5/30)
4 Phạm a lự 1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)
5 Phạm an 1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Thái Lạc xã thần tích (AE.a3/18)
6 Phạm bạch hổ 1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Phụng Thượng tổng các xã Thanh Mach Thu Vĩ Ngọc Tảo thần tích (AE.a10/6)
7 Phạm bàn 1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Kiên Trung tổng các xã thần tích (AE.a15/4)
8 Phạm chánh sứ đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Thanh Quyết tổng các xã thần sắc (AD.a4/13)
9 Phẩm công 1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ Thanh Lâm huyện An Ninh tổng An Xá Tây xã thần tích (AE.a6/14)
10 Phạm công huy 1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Đặng Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.b1/2)
11 Phạm công tử 1. Kiến An tỉnh Nghi Dương huyện Trà Phương tổng các xã thần tích (AE.a12/12)
12 Phạm cự lượng 1. Thái Nguyên Phổ Yên phủ Hoàng Đàm tổng các xã thần tích (AE.a18/1)
13 Phạm cư sĩ 1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)
2. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/42)
3. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/5)
14 Phạm đá 1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/2)
15 Phạm đại liêu cư sĩ 1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Các tổng Quỳnh Hoàng Song Mai Ngọ Dương Vụ Nông thần tích (AE.a12/4)
16 Phạm đại vương 1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Tây Tựu tổng các xã thần sắc (AD.a2/46)
17 Phạm đăng triều 1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thụy Lũng tổng thần sắc (AD.a5/27)
18 Phạm định 1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện An Trú tổng các xã thần tích (AE.a7/13)
19 Phạm đông nga 1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Dương Liễu tổng các xã thần tích (AE.a2/9)
20 Phạm dũng 1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/2)
21 Phạm hiển 1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thụy Lũng tổng thần tích (AE.a5/7)
22 Phạm hổ tự phòng át 1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Đồng Hải tổng các xã thần tích (AE.a5/38)
23 Phạm hòa 1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Cam Thịnh tổng Yên Thịnh xã thần tích (AE.a10/2)
2. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Cựu Đình tổng các xã Cẩm Đình Yên Đình thần tích (AE.a10/3)
24 Phạm hợp 1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Đồng Đội tổng các xã thần tích (AE.a15/28)
25 Phạm kha 1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Phú Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a15/31)
26 Phạm khang (câu mang đại vương) 1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Cao Đài tổng các xã thần tích (AE.a15/10)
2. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Nhất tổng các xã thần tích (AE.a15/6)
3. Yết ma sao [Tứ phần luật san bổ tùy cơ yết ma huyền ti sao (AC.149/1-2)
27 Phạm lân 1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần tích (AE.a4/37)
28 Phạm lang công 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hội Phụ tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/3)
29 Phạm lự nương 1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)
30 Phạm minh 1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/25)
31 Phạm nghi (linh ứng đại vương) 1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)
32 Phạm nghiêm 1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Liêu Xá tổng Liêu Xá Văn Xá Vũ Xá nhị thôn xã thần tích (AE.a3/37)
33 Phạm ngộ 1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/5)
34 Phạm ngọc trân công chúa 1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Phương Canh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/47)
35 Phạm nguyên 1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Nhất tổng các xã thần tích (AE.a15/6)
36 Phạm nhu 1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Đinh Xuyên xã thần tích (AE.a2/55)
37 Phạm phúc 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thần tích (AE.a13/13)
38 Phạm quang 1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)
39 Phạm quý nha phụ quốc thượng tể đại tướng quân đại 1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Kiều Yêu tổng các xã thần tích (AE.a12/3)
2. Kiến An tỉnh An Dương huyện Văn Cú tổng các xã thần tích (AE.a12/5)
3. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện (AE.a12/7)
4. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Diên Lão tổng các xã thần tích (AE.a12/15)
5. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Duyên Hưng tổng các xã thần tích (AE.a15/19)
6. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Đặng Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.b1/2)
7. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh Bồng Hải tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/23)
8. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Bồng Hải tổng các thôn áng thần tích (AE.a4/22)
9. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Kim Sơn huyện Tự Tân tổng các ấp trại thần tích (AE.a4/20)
10. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Kim Sơn Hương Đạo tổng các lý trại ấp thần tích (AE.a4/19)
11. Quảng Yên tỉnh Yên Hưng huyện Hà Nam tổng Hải Yến xã thần tích (AE.a19/2)
40 Phạm thị minh 1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a3/11)
41 Phạm thị tiên 1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Xuân Nộn tổng các xã thần tích (AE.a11/4)
42 Phạm thích 1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Kim Quang tổng các xã thần tích (AE.a6/2)
43 Phạm thiện 1. Hưng Yên tỉnh Kim Động huyện các xã thần tích (AE.a3/6)
44 Phạm thọ khảo 1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/25)
45 Phạm thông 1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Đinh Xuyên xã thần tích (AE.a2/55)
46 Phạm tiên sinh đường cái đông hải đại vương 1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Cao Đà tổng các xã thần tích (AE.a13/23)
47 Phạm tiên sinh sùng nhân cư sĩ... đại vương 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Tiên Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/9)
48 Phạm túc 1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Cam Thịnh tổng Yên Thịnh xã thần tích (AE.a10/2)
2. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Cựu Đình tổng các xã Cẩm Đình Yên Đình thần tích (AE.a10/3)
49 Phạm tùng 1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Cam Thịnh tổng Yên Thịnh xã thần tích (AE.a10/2)
50 Phạm viện 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)
51 Phạm xuân vi 1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Bồng Hải tổng các thôn áng thần tích (AE.a4/22)
52 Phạn công đại vương 1. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Văn Lãng tổng các xã thần tích (AE.a15/25)
2. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Khê Kiều tổng các xã thần tích (AE.a5/62)
53 Phạn đại vương 1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Kiên Trung tổng các xã thần sắc (AD.a16/4)
2. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Thần Lộ tổng các xã thần tích (AE.a15/24)
54 Phấn hùng đại vương 1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Trần Xá tổng các xã thần tích (AE.a13/30)
55 Phấn hùng thần kỳ linh động đại vương 1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Trần Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/21)
56 Phan kính 1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Bồng Hải tổng các thôn áng thần tích (AE.a4/22)
57 Phấn lực tướng quân đặng dược 1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Yên Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/3)
58 Phán quan 1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Do Nghĩa tổng các xã thần tích (AE.a9/26)
2. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các xã thần tích (AE.a6/23)
59 Phấn quận công 1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a3/11)
60 Phan quí công tự phúc thắng anh linh đại vương 1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hòa huyện Hoàng Vân tổng Thanh Vân xã thần tích (AE.a14/4)
61 Phan quốc hoa 1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Thông Lãng tổng các xã thôn thần tích (AE.b1/10)
62 Phan thế truyền 1. Nghệ An tỉnh Diễn Châu phủ Đông Thành huyện Thái Xá tổng các xã thần sắc (AD.b1/1)
63 Phan thị dung phu nhân 1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ An (Yên) Trường các xã thần tích (AE.b1/14)
64 Phán thủ... đại vương 1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/12)
65 Phấn vũ cương đoán... đại vương 1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Cam Thịnh tổng các xã thần sắc (AD.a10/1)
66 Pháp bảo hiển ứng đại vương 1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)
67 Pháp điện 1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Phương Đàn tổng các xã thần tích (AE.a13/19)
68 Pháp điện đại bồ tát 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Bạch Sam tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/4)
69 Pháp điện thạch quang vương phật 1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Thụy Lôi tổng các xã thần tích (AE.a13/21)
70 Pháp hải đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Phù Lưu tổng các xã thô thần tích (AE.a7/6)
71 Pháp loa phổ huệ đại thành thiền sư 1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Thụ Phúc tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/26)
72 Pháp lôi 1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Phương Đàn tổng các xã thần tích (AE.a13/19)
73 Pháp lôi thạch quang vương phật 1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Thụy Lôi tổng các xã thần tích (AE.a13/21)
74 Pháp vân 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hạ Dương tổng các xã thần tích (AE.a7/2)
75 Pháp vân - Pháp vũ - Pháp lôi - Pháp điện 1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Hòa Bình tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/30)
76 Pháp vân đại bồ tát 1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện các xã thôn thần sắc (AD.a3/32)
77 Pháp vân phật bồ tát 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Chương Dương tổng các xã thần sắc (AD.a2/66)
78 Pháp vân phật thánh 1. Hưng Yên tỉnh Sài Trang tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/41)
79 Pháp vân phật thượng đẳng thần 1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Phương Đàn tổng các xã thần tích (AE.a13/19)
80 Pháp vân thạch quang vương phật 1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Thụy Lôi tổng các xã thần tích (AE.a13/21)
81 Pháp vân vương mẫu thiên thần 1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Liêu Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/35)
82 Pháp vũ 1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Phương Đàn tổng các xã thần tích (AE.a13/19)
83 Pháp vũ đại thánh 1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)
84 Pháp vũ phật tôn thần 1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Thái Lạc xã thần tích (AE.a3/18)
85 Pháp vũ thạch quang vương phật 1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Thụy Lôi tổng các xã thần tích (AE.a13/21)
86 Phật đường cương khấu linh ứng hách trạc tôn thần 1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Thông Lãng tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/10)
2. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Thông Lãng tổng Ước Lễ xã thần tích (AE.b1/11)
87 Phật lý từ nhân... phu nhân 1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Lang Tài tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/12)
88 Phật mục hộ quốc... công chúa 1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Vĩnh Chân tổng các xã thần sắc (AD.a9/9)
89 Phát tâm... đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Ninh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/20)
90 Phật thị ly quí công đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Lương Tài tổng các xã thôn thần sắc (AD.a3/7)
91 Phỉ nương tiên dung công chúa 1. Hà Đông tỉnh Ba Dư xã văn bài (AE.a2/75)
92 Phổ bác đại vương 1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đô Yên tổng các xã thô thần tích (AE.b1/6)
93 Phổ bác quảng tế... đại vương 1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Yên Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/3)
94 Phổ cảm... đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/1)
95 Phổ chiếu đại vương 1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/25)
96 Phổ chúng uy đức 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)
97 Phổ công (phổ hóa cư sĩ đại vương) 1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Trịnh Xá tổng các xã thần tích (AE.a12/26)
98 Phổ cứu đại vương 1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần sắc (AD.a2/24)
99 Phổ cứu đàm hóa đại vương 1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Lương Xá tổng Văn Hội Tạ Xá nhị thôn thần tích (AE.a2/41)
100 Phổ hiến... đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Đại Hữu tổng các xã thần sắc (AD.a4/9)
Tổng: 211
Trang: 1 | 2 | 3 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: