Thứ hai, 16/09/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Di sản Hán Nôm >> Tên thần
Tên thần
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|
STT Tên thần Tên sách
1 Cả công (thánh cả ... đại vương) 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện Khắc Niệm Đỗ Xá tổng các xã thần tích (AE.a7/30)
2. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Phao Võng tổng các xã thần tích (AE.a9/41)
2 Cai tri đại vương 1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hạ Mạo tổng các xã thần tích (AE.a9/36)
3 Cái xạ 1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Do Nghĩa tổng các xã thần tích (AE.a9/26)
4 Cẩm công 1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)
5 Cẩm dung tiên nương 1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Lễ Thần tổng các xã thần tích (AE.a5/40)
6 Cảm ứng 1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Tử Đà tổng các xã thần tích (AE.a9/23)
7 Cảm ứng đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vạn Phúc tổng Ninh Xá tổng Vân La tổng các xã thần sắc (AD.a2/60)
2. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Lương Tài tổng các xã thôn thần sắc (AD.a3/7)
3. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Vũ Điện tổng các xã thần sắc (AD.a13/23)
8 Cảm ứng linh thông pháp vũ đại bồ tát 1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a3/13)
9 Cảm ứng thần cơ ... đại vương 1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Hải Đô tổng các thôn thần sắc (AD.b1/6)
10 Cảm uy 1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/11)
11 Cần công (ninh quận công đại vương) 1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Điền Xá xã thần tích (AE.a13/16)
12 Càn cung đế mẫu công chúa 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Bình Lăng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/64)
2. Hải Dương tỉnh Bình Giang phủ Cẩm Giàng huyện Tràng Kỹ tổng các xã thần tích (AE.a6/7)
13 Càn đức chí cương ... đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Yên Thường tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/10)
14 Càn giá đại vương 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Lam Cầu tổng các xã thần sắc (AD.a13/7)
15 Cẩn giang đại vương 1. Hoàn Long các xã phường thần tích (AE.a2/38)
16 Càn kỳ (càn kỳ đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/25)
2. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Thạch Cầu thôn thần tích (AE.a5/66)
17 Càn nương (lương càn thánh nương đại vương) 1. Thanh Hóa tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a5/51)
18 Cẩn nương (phương phi cẩn tiết công chúa) 1. Sơn Tây tỉnh Quốc Oai phủ Yên Sơn huyện Thượng Hiệp tổng các xã thôn thần tích (AE.a10/28)
2. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Tiên Xá tổng các xã thần tích (AE.a13/12)
19 Cẩn sự tá lang ... nguyễn phú hồ 1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Đại Vi tổng các xã thần sắc (AD.a7/28)
20 Càn thiên ... đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/1)
21 Càn tuy (càn tuy đại vương) 1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Phú Khê tổng các xã thần tích (AE.a9/3)
2. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Phao Võng tổng các xã thần tích (AE.a9/41)
22 Cang công 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Nghĩa Lập tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/5)
23 Cảnh công 1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích (AE.a7/10)
2. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a7/11)
24 Cành lá hữu đức thượng sĩ 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng các xã (AD.a11/9)
25 Canh tuất khoa đệ tam giáp đồng tiến sĩ đàm tướng 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Nghĩa Lập tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/6)
26 Cao bà văn tổ ... công chúa 1. Hà Nam tỉnh Thanh Liêm huyện Mễ Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/24)
27 Cao bi hùng vương đại thánh 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Bạch Trữ tổng các xã thần tích (AE.a11/6)
28 Cao biền 1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Nam Phù tổng các xã thần tích (AE.a2/79)
2. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Ninh Xá tổng các xã thần tích (AE.a2/81)
3. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Bạch Trữ tổng các xã thần tích (AE.a11/6)
4. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Nam Dương tổng các xã thần tích (AE.b2/10)
5. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)
29 Cao bình linh ứng ... đại vương 1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện các xã thần sắc (AD.a9/1)
30 Cao các ... đại vương 1. Lạng Sơn tỉnh Văn Uyên châu Lâm Thịnh tổng thần sắc (AD.b1/2)
2. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/5)
3. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện các xã thần tích (AE.b2/3)
4. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Lam Cầu tổng các xã thần sắc (AD.a13/7)
31 Cao công 1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a7/11)
2. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Viên tổng các xã thần tích (AE.a7/24)
32 Cảo công (đương cảnh thành hoàng thái bảo tuấn quố 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Đọi Sơn tổng các xã thần tích (AE.a13/7)
33 Cao công (thiên cao đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Sơn Đồng tổng các xã thần tích (AE.a5/34)
34 Cao công độ 1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích (AE.a3/13)
35 Cao để 1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a7/11)
36 Cao đê đại vương 1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Phú Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a15/31)
37 Cao đô nha đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Đông An Kim Động Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/5)
38 Cao doãn 1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích (AE.a7/10)
39 Cao dược hiển trưng đại vương 1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Kim Thìa tổng các xã thần tích (AE.a2/10)
40 Cao hành khiển đại vương 1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Thượng Trì tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/73)
41 Cao hiển 1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vân La tổng các xã thần tích đệ bát sách (AE.a2/85)
2. Hưng Yên tỉnh Sài Trang tổng Nhân Hào Thượng xã các thôn thần tích (AE.a3/40)
3. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Dĩnh Kế tổng các xã thần tích (AE.a14/13)
4. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Mẫn Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/4)
5. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Văn Giang huyện Xuân Cầu tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/29)
6. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/3)
7. Kiến An tỉnh Nghi Dương huyện Trà Phương tổng các xã thần tích (AE.a12/12)
8. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Ngọc Giả Thượng tổng các xã thần tích (AE.a15/21)
9. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Phương Để tổng các xã thần tích (AE.a15/23)
10. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Thần Lộ tổng các xã thần tích (AE.a15/24)
11. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ La Xá tổng các xã thần tích (AE.a15/30)
12. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Cát Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a15/1)
13. Nghệ An tỉnh Diễn Châu phủ Đông Thành huyện Thái Xá các xã thôn thần tích (AE.b1/1)
14. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ An (Yên) Trường các xã thần tích (AE.b1/14)
15. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đô Yên tổng các xã thô thần tích (AE.b1/6)
16. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Hải Đô tổng Bùi Ngõa xã Đông thôn thần tích (AE.b1/7)
17. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thần tích (AE.a13/2)
18. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Đọi Sơn tổng các xã thần tích (AE.a13/7)
19. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Phương Đàn tổng các xã thần tích (AE.a13/19)
20. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/2)
42 Cao huân 1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/26)
43 Cao hưng 1. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần tích (AE.a10/16)
44 Cao Hưng tàI lược trung trực … đại vương 1. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện Cần Kiệm tổng các xã thần sắc (AD.a10/17)
45 Cao hựu 1. Thanh Hóa tỉnh thần tích tạp sao (AE.b2/15)
46 Cao khiển 1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/5)
2. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Vệ tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/32)
47 Cao khiển (vi hành đại vương) 1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Xuân Dương tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/27)
48 Cao lạng sơn lĩnh ... đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Lê Xá tổng các xã thần sắc (AD.a4/11)
49 Cao lịch (lịch lộ đại vương) 1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/5)
2. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Xuân Dương tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/27)
3. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Vệ tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/32)
50 Cao lỗ 1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/39)
2. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Lương Xá tổng Văn Hội Tạ Xá nhị thôn thần tích (AE.a2/41)
3. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Đồng Đội tổng các xã thần tích (AE.a15/28)
4. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ La Xá tổng các xã thần tích (AE.a15/30)
5. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Trình Xuyên Thượng các xã thần tích (AE.a15/33)
6. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Hoàng Xá tổng các xã thần tích (AE.a10/22)
7. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Cổ Hiền tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/90)
51 Cao mang ... đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần sắc (AD.a3/2)
2. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)
3. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đệ Nhất tổng các xã thần tích (AE.a15/11)
4. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Tân Khai tổng các xã thần sắc (AD.a16/8)
5. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đệ Nhất tổng Đệ Nhất xã thần sắc (AD.a16/12)
6. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Đồng Phù tổng các xã thần sắc (AD.a16/14)
7. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Mỹ Trọng tổng các xã thần sắc (AD.a16/17)
8. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Lạc Thiện tổng các ấp thần sắc (AD.a16/3)
9. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Vũ Điện tổng các xã thần sắc (AD.a13/23)
52 Cao mang đại vương (cao mang thượng đẳng tối linh 1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Mỹ tổng Quỳnh Phương lý An Lễ ấp thần tích (AE.a15/5)
53 Cao minh 1. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Hà Cát tổng các xã thần tích (AE.a15/2)
2. Thanh Hóa tỉnh thần tích tạp sao (AE.b2/15)
54 Cao minh ... đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a7/13)
2. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Bất Một tổng Bất Một xã thần sắc (AD.a4/8)
3. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Ninh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/20)
4. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Phương Xá tổng các xã thần sắc (AD.a9/4)
5. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thụy Lũng tổng thần sắc (AD.a5/27)
6. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)
7. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện các xã thần sắc (AD.a13/11)
8. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Nhật Tựu tổng các xã thần tích (AE.a13/17)
9. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xương huyện Công Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/18)
55 Cao minh bác hậu đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Vạn Điểm tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/130)
56 Cao minh bảo quốc đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Nghĩa Lập tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/6)
2. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/43)
57 Cao minh châu 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Phượng Vũ tổng các xã thần tích (AE.a2/95)
58 Cao minh lang 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Phượng Vũ tổng các xã thần tích (AE.a2/95)
59 Cao minh linh đô thái giám đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Nho Quan phủ Gia Viễn huyện Lê Xá tổng các xã thần sắc (AD.a4/11)
60 Cao minh thượng đẳng thần đại vương 1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Lãng Động Thượng xã thần tích (AE.b2/17)
61 Cao ngũ lạng (đại thần lôi hứa cư sĩ ... đại vương 1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Trình Xuyên Thượng các xã thần tích (AE.a15/33)
62 Cao ông văn tổ ... đại vương 1. Hà Nam tỉnh Thanh Liêm huyện Mễ Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/24)
63 Cao phát 1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Đồng Hải tổng các xã thần tích (AE.a5/38)
64 Cao phúc (cao ông văn phúc đại vương) 1. Hà Nam tỉnh Thanh Liêm huyện Mễ Trường tổng Văn Lâm xã thần tích (AE.a13/33)
65 Cao quan ... đại vương 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Tiên Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/9)
66 Cao quốc (cao quốc linh cảm đại vương) 1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/60)
67 Cao quý minh đại vương 1. Lạng Sơn tỉnh Văn Uyên huyện Uyên Cốt tổng các xã thần tích (AE.a17/2)
2. Lạng Sơn tỉnh Văn Uyên huyện Vĩnh Dật Nhân Lý Châu Quyển xã Thám Xuân xã thần tích (AE.a17/3)
68 Cao sơn 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)
2. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Xuân Lũng tổng các xã thần tích (AE.a9/31)
3. Phú Thọ tỉnh Sơn Vi huyện Phú Thọ tổng các xã thần sắc (AD.a9/17)
69 Cao sơn (bản cảnh thành hoàng đại vương) 1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/25)
70 Cao sơn (cao sơn linh thông đại vương) 1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/25)
71 Cao sơn (đại nạn cao sơn đại vương) 1. Các tỉnh thần tích các xã thần tích (AE.a9/15)
72 Cao sơn (đột ngột cao sơn) 1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Vân Bán tổng Thụy Liễu Khổng Tước nhị xã thần tích (AE.a9/7)
2. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Động Lâm tổng các xã thần tích (AE.a9/11)
3. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Y Sơn tổng Thanh Hương xã thần tích (AE.a9/12)
4. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Khải Xuân tổng các xã thần tích (AE.a9/27)
5. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Ninh Dân tổng các xã thần tích (AE.a9/40)
73 Cao sơn (linh không đại vương) 1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/25)
74 Cao sơn ... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vân La tổng các xã thần sắc (AD.a2/61)
2. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hoà huyện Đông Lỗ tổng các xã thần sắc (AD.a14/2)
3. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hoà huyện Đức Thắng tổng các xã thần sắc (AD.a14/3)
4. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Phi Mô các xã thần sắc (AD.a14/11)
5. Bắc Giang tỉnh Yên Dũng huyện Hương Tảo các xã thần sắc (AD.a14/22)
6. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Hội Phụ tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/4)
7. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Mẫn Xá tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/5)
8. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a7/13)
9. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Nghĩa Lập tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/6)
10. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/3)
11. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thôn phường thần sắc (AD.a2/19)
12. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Dịch Vọng tổng các xã thần sắc (AD.a2/39)
13. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Đại Mỗ tổng các xã thần sắc (AD.a2/41)
14. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần sắc (AD.a2/25)
15. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Trầm Lộng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/35)
16. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Nam Phù tổng Đông Phù Liệt xã thần sắc (AD.a2/55)
17. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Thanh Trì tổng các xã thần sắc (AD.a2/57)
18. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vạn Phúc tổng Ninh Xá tổng Vân La tổng các xã thần sắc (AD.a2/60)
19. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Cổ Hiển tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/63)
20. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Bình Lăng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/64)
75 Cao sơn ... thượng đẳng thần 1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/25)
76 Cao sơn ban thiên đại vương 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)
77 Cao sơn cao các ... đại vương 1. Nghệ An tỉnh Đông Thành huyện Văn Viên tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/12)
2. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện các thôn thần sắc (AD.b1/7)
3. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/9)
4. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/11)
5. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Đô Yên tổng Thái Lão xã thần sắc (AD.b1/5)
6. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Hải Đô tổng các thôn thần sắc (AD.b1/6)
7. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Thông Lãng tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/10)
8. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Yên Pháp xã thần sắc (AD.b1/4)
9. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Yên Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/3)
10. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/16)
11. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/13)
12. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Đặng Xá tổng (AD.b1/14)
13. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Kim Nguyên tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/15)
14. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện La Vân tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/17)
15. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Thượng Xá các xã thôn thần sắc (AD.b1/19)
16. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Vân Trình tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/20)
78 Cao sơn cửa ngòi ... đại vương 1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Đồng Hải tổng các xã thần sắc (AD.a5/8)
79 Cao sơn cương nghị hùng đoán đại vương 1. Quảng Yên tỉnh Yên Hưng huyện Dưỡng Động tổng Dưỡng Đông xã thần tích (AE.a19/1)
80 Cao sơn đông môn đại vương 1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/13)
81 Cao sơn hiển phương quảng lực đại vương 1. Quảng Yên tỉnh Yên Hưng huyện Dưỡng Động tổng Dưỡng Đông xã thần tích (AE.a19/1)
82 Cao sơn hiển thánh đại vương 1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Thụy Lôi tổng các xã thần tích (AE.a13/21)
83 Cao sơn hiển ứng đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Kim Sơn huyện Tự Tân tổng các ấp trại thần tích (AE.a4/20)
2. Thái Nguyên Phổ Yên phủ Tiền Thù tổng các xã thần tích (AE.a18/2)
3. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)
84 Cao sơn hữu thánh quốc chủ quý minh ... đại vương 1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Phú Xuyên tổng các xã thần sắc (AD.a10/11)
2. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Phú Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a10/10)
85 Cao sơn linh tích ... đại vương 1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Thịnh Liệt các xã thần sắc (AD.a14/12)
86 Cao sơn linh ứng ... thượng đẳng thần 1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/1)
87 Cao sơn linh ứng đại vương 1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Bạch Sam tổng các xã thần tích (AE.a2/48)
2. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/43)
88 Cao sơn linh ứng quang uy chấn dũng lược đại vương 1. Quảng Yên tỉnh Yên Hưng huyện Dưỡng Động tổng Dưỡng Đông xã thần tích (AE.a19/1)
89 Cao sơn lục vị ... đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Chi Nê tổng các xã thần sắc (AD.a7/26)
90 Cao sơn nam thiên ... thánh vương 1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Trầm Lộng tổng các xã thần tích (AE.a2/56)
91 Cao sơn nghĩa dũng đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/5)
92 Cao sơn phật đạo ... đại vương 1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Yên Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/3)
93 Cao sơn quảng đạt ... đại vương 1. Quảng Yên tỉnh Yên Hưng huyện Dưỡng Động tổng Dưỡng Đông xã thần tích (AE.a19/1)
94 Cao sơn quốc chủ đại vương 1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thần tích (AE.a2/11)
2. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Nam Phù tổng các xã thần tích (AE.a2/79)
3. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích (AE.a3/13)
4. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Thượng Trì tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/73)
5. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Hưng Hiền xã thần tích (AE.a2/89)
6. Hoàn Long Bạch Mai phường thần tích (AE.a2/15)
95 Cao sơn quốc chủ phúc thần 1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các xã thần tích (AE.a6/23)
96 Cao sơn quốc đại vương 1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đạo Tú tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/102)
97 Cao sơn quý minh ... đại vương 1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hoà huyện Đông Lỗ tổng các xã thần sắc (AD.a14/2)
2. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hoà huyện Mai Đình tổng các xã thần sắc (AD.a14/4)
3. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Đào Quan tổng các xã thần sắc (AD.a14/8)
4. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Mỹ Cầu tổng các xã thần sắc (AD.a14/9)
5. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Mỹ Thái Đa Nhai các xã thần sắc (AD.a14/10)
6. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Thịnh Liệt các xã thần sắc (AD.a14/12)
7. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Thọ Xương các xã thần sắc (AD.a14/13)
8. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Mẫn Xá tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/5)
9. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Cổ Điển tổng các xã thần sắc (AD.a2/53)
10. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng các xã (AD.a11/9)
11. Thái Bình tỉnh Kiến Xương phủ Trực Định huyện Đa Cốc tổng thần sắc (AD.a5/23)
98 Cao sơn quý minh tôn thần 1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)
99 Cao sơn tá thánh ... đại vương 1. Hoàn Long Tàm Xá xã thần tích (AE.a2/29)
100 Cao sơn tế thế đại vương 1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Trình Xuyên Hạ tổng các xã thần tích (AE.a15/34)
Tổng: 387
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: