Thứ hai, 16/09/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Di sản Hán Nôm >> Tên thần
Tên thần
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|
STT Tên thần Tên sách
1 Xạ cái 1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các xã thần tích (AE.a6/23)
2 Xà công (đô hồ sơn xà... đại vương) 1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)
3 Xá lục... đại vương 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng các xã (AD.a11/9)
4 Xá lỵ đế vương (lý phật mã) 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Xa Mạc tổng các xã thần tích (AE.a11/14)
5 Xà thần đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vĩnh Ninh tổng các xã thần sắc (AD.a2/62)
6 Xã thần đại vương 1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Xà Cầu tổng các xã thần sắc (AD.a2/36)
7 Xã thần dực vận... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Xà Cầu tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/58)
8 Xạ thần... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện La Phù tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/69)
9 Xích công 1. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện các xã thần tích (AE.a6/19)
10 Xích công (đào xích vân đại vương) 1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Lai Cách xã thần tích (AE.a6/3)
11 Xích công (đức uy... đại vương) 1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/25)
12 Xích công (minh hậu linh thông đại vương) 1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện An Trú tổng các xã thần tích (AE.a7/13)
13 Xích công (thánh chu chu vương thượng đẳng phúc th 1. Kiến An tỉnh Kiến Thụy phủ Đại Trà tổng Lãng Côn xã thần tích (AE.a12/9)
14 Xích công (thiên câu chính trực linh thần) 1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/26)
15 Xích đê... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Xuân Tảo tổng Xuân Tảo Bái Ân thần sắc (AD.a2/52)
16 Xích long vương 1. Lạng Sơn tỉnh Cao Lộc châu Trinh Nữ tổng các xã thần tích (AE.a.17/1)
17 Xích nương (xuân hoa nương công chúa) 1. Phú Thọ tỉnh Tam Nông huyện các xã thần tích (AE.a9/33)
18 Xiển pháp (nguyễn xuyên tự tế an) 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện Khắc Niệm Đỗ Xá tổng các xã thần tích (AE.a7/30)
19 Xuân công 1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)
2. Hải Dương tỉnh Đông Triều huyện Đạm Thủy tổng các xã thần tích (AE.a6/9)
20 Xuân công (bản phủ thành hoàng... đại vương) 1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/25)
21 Xuân công (bản thổ quý cổ đại vương) 1. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện Lại Xá tổng Thống Lĩnh xã thần tích (AE.a6/22)
22 Xuân công (đô thống đại vương) 1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Thủy Tú tổng các xã thần tích (AE.a12/24)
23 Xuân công (dụê thánh hoằng mô đại vương) 1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Cẩm Khê tổng các xã thần tích (AE.a12/14)
24 Xuân công (đương cảnh thành hoàng từ tế đại vương) 1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)
25 Xuân công (viên tự đại vương) 1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Phú Kê tổng các xã thần tích (AE.a12/21)
26 Xuân dung (cẩn dụng phương phi xuân dung công chúa 1. Phú Thọ tỉnh Sơn Vi huyện các xã thần tích (AE.a9/24)
27 Xuân dung công chúa 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Lam Cầu tổng các xã thần sắc (AD.a13/7)
28 Xuân hoa công chúa 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thụy Phú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/73)
2. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Vũ Điện tổng các xã thần tích (AE.a13/31)
29 Xuân nưng (xuân hoa nương công chúa) 1. Phú Thọ tỉnh Tam Nông huyện các xã thần tích (AE.a9/33)
30 Xuân quận công 1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Xuân Vũ tổng thần tích (AE.a5/8)
31 Xuân tông công chúa 1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần tích (AE.a4/37)
32 Xung thiên khai trấn đống chiêu... đại vương 1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện Mặc Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a6/24)
33 Xuyên công 1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/2)
Tổng: 33
Trang: 1 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: