Thứ hai, 16/09/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Tạp chí Hán Nôm
Giới thiệu TC Hán Nôm Trực tuyến
Từ 2005 trở về trước TCHN từ 2006 về sau


TẠP CHÍ HÁN NÔM

183 phố Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
Tel: 84-4 35.375780 - Fax: 84-4 38.570940
Tổng biên tập : TS.
NGUYỄN HỮU MÙI
Phó Tổng biên tập : TS. VƯƠNG THỊ HƯỜNG
Website: http://www.hannom.org.vn

Tạp chí Hán Nôm thông báo về việc thay đổi địa chỉ Email mới

QUÝ VỊ CÓ NHU CẦU TRAO ĐỔI HOẶC GỬI BÀI TỚI TẠP CHÍ HÁN NÔM
Xin liên hệ theo địa chỉ Email:
tapchihannomhn@gmail.com
Xin trân trọng cảm ơn

*
Kính mời Quý vị đón đọc TẠP CHÍ HÁN NÔM, số 3 (154) 2019


Số này có các bài viết:       
     

Ảnh minh họa


 
MỤC LỤC TẠP CHÍ HÁN NÔM

Số 3 (154) 2019

MỤC LỤC

TRỊNH KHẮC MẠNH

:

Tạp chí Hán Nôm - 35 năm xây dựng và phát triển (Nhân kỉ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam - 21/6/2019)…………………………………………….

 

3

NGUYỄN MẠNH QUỲNH

:

Đạo pháp trị quốc, an dân trong Quốc tộ của Thiền sư Pháp Thuận...................................................................

13

NGUYỄN HỮU MÙI

:

Dòng họ Nguyễn Huy Trường Lưu: Một mô hình tiêu biểu về trường tư thục ở Việt Nam thế kỷ XVIII……

 

22

NGUYỄN VĂN THANH

:

Giới thiệu văn bản tác phẩm của Hòa thượng Phúc Điền lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm…………............

 

33

LÃ MINH HẰNG

:

Đóng góp của Gerolamo Mayorica cho nghiên cứu tiếng Việt lịch sử……………………………………...

48

NGUYỄN ĐẠI CỒ VIỆT

:

Ranh giới phân chia Tiền Hán Việt và Hậu Hán Việt

60

PHẠM HOÀNG GIANG

:

Vài nét về văn hóa ẩm thực trong đám cưới truyền thống của người Tày qua văn bản hát đám cưới kí hiệu ST.2195………………………………………………

74

NGUYỄN TÁ NHÍ

:

Người khai khoa cho cơ sở đào tạo sau đại học Viện Nghiên cứu Hán Nôm, tám mươi tuổi vẫn say mê công việc……………………………………………...

81

TIN TỨC

P.V

:

Bảo vệ Luận án Tiến sĩ Hán Nôm của NCS. Vũ Thị Lan Anh………………………………………………

Bìa 3


VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: