Thứ ba, 23/04/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Tạp chí Hán Nôm
Giới thiệu TC Hán Nôm Trực tuyến
Từ 2005 trở về trước TCHN từ 2006 về sau


TẠP CHÍ HÁN NÔM

183 phố Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
Tel: 84-4 35.375780 - Fax: 84-4 38.570940
Tổng biên tập : TS.
NGUYỄN HỮU MÙI
Phó Tổng biên tập : TS. VƯƠNG THỊ HƯỜNG
Website: http://www.hannom.org.vn

Tạp chí Hán Nôm thông báo về việc thay đổi địa chỉ Email mới

QUÝ VỊ CÓ NHU CẦU TRAO ĐỔI HOẶC GỬI BÀI TỚI TẠP CHÍ HÁN NÔM
Xin liên hệ theo địa chỉ Email:
tapchihannomhn@gmail.com
Xin trân trọng cảm ơn

*
Kính mời Quý vị đón đọc TẠP CHÍ HÁN NÔM, số 1 (152) 2019


Số này có các bài viết:       
     

Ảnh minh họa


 
MỤC LỤC TẠP CHÍ HÁN NÔM

Số 1 (152) 2019

MỤC LỤC

NGUYỄN HỮU MÙI

:

Tìm hiểu về các nhà khoa bảng Việt Nam được thờ làm Thành hoàng và Phúc thần……………………......

 

3

PHAN THANH HOÀNG

:

Tìm hiểu về các nhà khoa bảng huyện Từ Liêm..........

15

VƯƠNG THỊ HƯỜNG

:

Khảo sát tài liệu Châu bản triều Nguyễn về tỉnh Ninh Thuận (tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1)………….

 

29

NGUYỄN VĂN PHƯƠNG

:

Quan niệm sáng tác văn chương của vua Thiệu Trị qua Ngự đề đồ hội thi tập…………………………...

 

49

NGUYỄN THỊ DƯƠNG

:

Y miếu Thăng Long - Hà Nội qua bài ký của Phạm Quý Thích…………………………………………...

 

62

NGUYỄN THỊ OANH

:

Hoàng Cao Khải và Nam sử diễn âm………………...

70 

目錄

 

阮 有

:

越南被尊為城隍與福神之科榜人物初探..................

3

潘 青 黃

:

慈廉縣科榜人物初探................................................

15

王 氏 紅

:

一號國家檔案中心所珍藏有關寧順省阮朝珠本資料考察.......................................................................

 

29

阮 文 芳

:

從《御題圖繪詩集》了解紹治皇帝對文章寫作之觀念

49

阮 氏 楊

:

范貴適所作記文中之河內昇龍醫廟.......................

62

阮 氏 縈

:

黃高啟及其《南史演音》.......................................

70CONTENTS

NGUYEN HUU MUI

:

Study on the successful examinees worshipped as tutelary gods and good geniuses ………………………………………

3

PHAN THANH HOANG

:

Analysis on successful examinees in Tu Liem district............

15

VUONG THI HUONG

:

Investigating Nguyen dynasty's documents about Ninh Thuan province ……................................................................

29

NGUYEN VAN PHUONG

:

Thieu Tri King's concepts of literary writing contained in Ngự đề đồ hội thi tập ………………………………………...

49

NGUYEN THI DUONG

:

Y miếu Thăng Long - Hà Nộiviewed from Pham Quy Thich's manuscript)…………………………………………..

62

NGUYEN THI OANH

:

Hoang Cao Khai and Nam su dien am……………………….

70VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: