Ảnh minh họa

 * Một số hoạt động Hợp tác Quốc tế:


 Ảnh minh họa


 Ảnh minh họa

Hơn 80 tác phẩm tiểu thuyết Hán văn Việt Nam được biên tập, nghiên cứu và giới thiệu lần này với tiêu đề Việt Nam Hán văn tiểu thuyết tập thành do Nhà xuất bản Cổ tịch Thượng Hải ấn hành có một qui mô rất lớn, là nguồn tài liệu mới quý báu vô giá của giới học thuật, nhằm quảng bá văn hóa Việt Nam với bạn đọc trên thế giới. Việt Nam Hán văn tiểu thuyết tập thành công bố với mong muốn đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, khai thác tiểu thuyết Hán văn Việt Nam trong bối cảnh giao lưu văn hoá khu vực và quốc tế.

 Ảnh minh họa
 
                                                            


Ảnh minh họa

   ¨
Quá trình xây dựng và phát triển Viện Nghiên cứu Hán Nôm gắn liền với việc củng cố và mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế.

Về đào tạo cán bộ, Viện đã cử cán bộ, viên chức đi học tập ở nhiều trường đại học, viện nghiên cứu ở một số nước trên thế giới, như: Viện Đông Phương học thuộc Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô (trước đây), Trường Đại học Tổng hợp Tokyô, Osaka (Nhật Bản), Viện Viễn Đông Bác cổ, Trường Cao đẳng thực hành và Trường Cao học Khoa học xã hội (Cộng hoà Pháp), Viện Harvard-Yenching (Hoa Kỳ) và một số nước khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, v.v.

Về nghiên cứu khoa học, một số công trình khoa học của Viện đã hợp tác nghiên cứu với một số trường đại học, viện nghiên cứu và nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức tài trợ quốc tế, như: Viện Viễn Đông Bác cổ, Trường Cao đẳng thực hành và Tổ chức Pháp ngữ (Cộng hoà Pháp), Trường đại học Trung Chính và Viện Văn Triết (Đài Loan), Viện Harvard-Yenching và Hội Bảo tồn di sản chữ Nôm (Hoa Kỳ), Toyota (Nhật Bản), Viện Nghiên cứu Khổng tử thuộc Đại học nhân dân Trung Quốc, v.v.. Xin nêu một số công trình hợp tác khoa học như: Di sản Hán Nôm - Thư mục đề yếu gồm 3 tập, Tổng tập văn khắc Hán Nôm Việt Nam (Lý -Trần) 3 tập, Tổng tập thác bản văn khắc Hán Nôm Việt Nam gồm 36 tập, Văn khắc Hán Nôm Việt Nam, Tổng tập tiểu thuyết chữ Hán Việt Nam gồm 4 tập, Bia Văn miếu Hà Nội, Truyền kỳ mạn lục, Đồng Khánh dư địa chí gồm 4 tập, ấn chương Việt Nam, Nho giáo Việt Nam, Nghiên cứu chữ Nôm - Quá khứ - Hiện tại - Tương lai, v.v..


* Một số hoạt động Hợp tác Quốc tế:

 Ảnh minh họa Ảnh minh họa


 Ảnh minh họa Ảnh minh họa


VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: