Thứ hai, 16/09/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Di sản Hán Nôm >> Tên thần
Tên thần
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|
STT Tên thần Tên sách
1 Đà bác đại vương 1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Đô Yên tổng Thái Lão xã thần sắc (AD.b1/5)
2 Đà công (bản cảnh thành hoàng trịnh đà đại vương) 1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện các xã thần tích (AE.a7/20)
3 Đà công (hiệp linh phù vận đại vương) 1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện Mặc Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a6/24)
4 Đá công (thiên đá đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/12)
5 Đà la ... đại vương 1. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Hữu Bị tổng Hữu Bị xã thần sắc (AD.a16/16)
6 Đa mộc 1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Trần Xá tổng các xã thần tích (AE.a13/30)
7 Đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu thái thường ... đ 1. Nghệ An tỉnh Đông Thành huyện Văn Viên tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/12)
8 Đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu... đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)
9 Đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu... Nguyễn cự công 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Tam Sơn tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/9)
10 Đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu... toàn lương bá 1. Bắc Giang tỉnh Hiệp Hoà huyện Mai Đình tổng các xã thần sắc (AD.a14/4)
11 Đại bắc (đại bắc đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/13)
12 Đại bàng chiêu ý ... thái trưởng công chúa 1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Lễ Thần tổng các xã thôn thần sắc (AD.a5/9)
13 Đại bàng nguyên soái linh lang đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Đông An Kim Động Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/5)
14 Đại càn nam hải (xem tứ vị thánh vương) 1. Yết ma sao [Tứ phần luật san bổ tùy cơ yết ma huyền ti sao (AC.149/1-2)
15 Đại càn quốc gia nam hải (xen tứ vị thánh vương) 1. Yết ma sao [Tứ phần luật san bổ tùy cơ yết ma huyền ti sao (AC.149/1-2)
16 Đãi chân đại vương 1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Phú Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a15/31)
17 Đài công 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)
18 Đại công 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Văn Giang huyện Xuân Cầu tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/29)
2. Hải Dương tỉnh Bình Giang phủ Cẩm Giàng huyện Tràng Kỹ tổng các xã thần tích (AE.a6/7)
19 Đại đạo ... đại vương 1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/12)
2. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/27)
20 Đại đạo hoằng dực ... đại vương 1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Đông Động tổng các xã thần sắc (AD.a5/7)
21 Đại đạo song nga ... đại vương 1. Vĩnh Yên Tỉnh Bạch Hạc huyện các xã thần sắc (AD.a8/1)
22 Đại đạo thiên tôn ... tướng công đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Chi Nê tổng các xã thần sắc (AD.a7/26)
23 Đại đô lỗ trâu canh đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần sắc (AD.a3/2)
24 Đại đô thành hoàng ... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Thường Xuyên tổng các xã thần tích (AE.a2/44)
25 Đại đô thành hoàng quốc vương thiên tử ... đại vươ 1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Phương Canh tổng Các xã thôn thần tích (AE.a2/69)
26 Đại đô thành hoàng trung thành đại vương 1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đại Bối tổng các xã thần tích (AE.a2/49)
27 Đại đô thiên vương 1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Đào Quan tổng các xã thần sắc (AD.a14/8)
28 Đại đông (đại đông ... đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/13)
29 Đại đương giang minh thiên tá phụ đại vương 1. Phúc Yên tỉnh Đông Anh huyện Xuân Nộn tổng các xã thần tích (AE.a11/4)
30 Đại hải (đại hải đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/27)
31 Đại hải long hầu hiển hách đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Thổ Mật tổng các xã thần tích (AE.a4/39)
32 Đại hải long vương ... đại vương 1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Vân Bán tổng Thụy Liễu Khổng Tước nhị xã thần tích (AE.a9/7)
2. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Do Nghĩa tổng các xã thần tích (AE.a9/26)
3. Phú Thọ tỉnh Sơn Vi huyện các xã thần tích (AE.a9/24)
4. Phú Thọ tỉnh Sơn Vi huyện Do Nghĩa tổng các xã thần sắc (AD.a9/16)
5. Phú Thọ tỉnh Sơn Vi huyện Lâm Nghĩa xã thần sắc (AD.a9/14)
33 Đại hải long vương ... hoàng thái hậu 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Võ Giàng huyện các xã thần sắc (AD.a7/33)
34 Đài la ... đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần sắc (AD.a4/32)
35 Đại la đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Kim Sơn huyện Tự Tân tổng các ấp trại thần tích (AE.a4/20)
2. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh phủ Kim Sơn Hương Đạo tổng các lý trại ấp thần tích (AE.a4/19)
36 Đại la thiên quan ... đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần sắc (AD.a4/32)
37 Đại lang (hoàng giang đại lang ... đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Kiến Xương phủ Trực Định huyện Đa Cốc tổng thần tích (AE.a5/3)
38 Đại lang nhị lang tam lang đại vương 1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Thượng ốc tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/50)
39 Đại liêu (đại liêu ... đại vương) 1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/25)
40 Đại liễu ... đại vương 1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Kim Lăng tổng các xã thôn thần tích (AE.a9/19)
41 Đài liệu tế thế đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Ninh Xá tổng các xã thần tích (AE.a2/81)
42 Đại liêu thái phó đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/29)
43 Đại liệu uy dũng tướng quân 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Tín Yên tổng các xã tục lệ (AF.a2/99*)
44 Đại minh đại vương 1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Yên Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/3)
45 Đại mộc đại vương 1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Quế Hải tổng các xã thần tích (AE.a15/8)
46 Đại nam 1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/13)
47 Đại phạm (đệ nhất vị đại phạm đại vương) 1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Đồng Dụ tổng các xã thần tích (AE.a12/1)
48 Đại phạm đại vương 1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện Mặc Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a6/24)
49 Đại quân đại vương 1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Thượng ốc tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/50)
50 Đại sĩ 1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Đại Vi tổng các xã thần tích (AE.a7/22)
51 Đại tây 1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/13)
52 Đại thần đại vương 1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thôn thần tích (AE.a2/40)
53 Đài thần đống mô uy dũng đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)
54 Đại thần linh cốt ... đại vương 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Mộc Hoàn tổng các xã thần sắc (AD.a13/8)
55 Đại thánh bồ tát thượng đẳng thần 1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Ninh Xá xã thần tích (AE.a2/80)
56 Đại thánh đại thần ... đại vương 1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/9)
57 Đại thánh khai tiên lữ sơn ... hạnh bồ tát 1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/13)
58 Đại thánh không lộ vương bồ tát 1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Văn Viên tổng các xã thôn thần tích (AE.b1/12)
59 Đại thánh pháp lôi bồ tát 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Từ Vân xã thần tích (AE.a2/87)
60 Đại thánh pháp vân 1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Hạ Dương các xã thần sắc (AD.a7/3)
61 Đại thánh pháp vân man nương 1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Kim Bảng tổng các xã thần tích (AE.a13/15)
62 Đại thánh thiệu nghiệp phật thần đại vương 1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Phù Long tổng các xã thần sắc (AD.b1/8)
63 Đại thánh tổ sư 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Tín Yên tổng các xã thần tích (AE.a2/96)
64 Đại thống trắc giáng uy linh đại vương 1. Hà Đông tỉnh Ba Dư xã văn bài (AE.a2/75)
65 Đại thụ tướng quân ... tôn thần 1. Sơn Tây tỉnh Phúc Thọ huyện Phù Long tổng các xã thần tích (AE.a10/4)
66 Đại tổng đốc trục đông nga đại vương 1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Dương Liễu tổng các xã thần sắc (AD.a2/16)
67 Đại từ quốc mẫu mỹ ngọc nga my thiên tiên công chú 1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Vân Bán tổng Thụy Liễu Khổng Tước nhị xã thần tích (AE.a9/7)
68 Đại tướng hòa quận công 1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/9)
69 Đài vàng 1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/14)
70 Đài vương cây số ... đại vương 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Chuyên Nghiệp tổng Tường Thụy xã thần sắc (AD.a13/5)
71 Đài vương hoàng hà 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Chuyên Nghiệp tổng Tường Thụy xã thần sắc (AD.a13/5)
72 Đàm công 1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/2)
73 Dầm dề 1. Thái Bình tỉnh Thư Trì huyện Thạch Cầu thôn thần tích (AE.a5/66)
74 Dầm dề đại vương 1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Nhất tổng các xã thần tích (AE.a15/6)
75 Đàm gia đại vương 1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Thượng Trì tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/73)
76 Đàm thận huy 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Nghĩa Lập tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/5)
77 Đàm trạch đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Vân tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/21)
78 Đặng Chiêu Trung 1. Hưng Yên tỉnh Sài Trang tổng các xã thôn thần phật tích (AE.a3/45)
79 Đặng công đại vương 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng phủ Đông Anh huyện Hạ Lôi tổng Hạ Lôi xã thần sắc (AD.a11/4)
80 Đăng giang 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Hà Lỗ tổng các xã thần tích (AE.a7/1)
81 Đặng Minh Đức 1. Hưng Yên tỉnh Sài Trang tổng các xã thôn thần phật tích (AE.a3/45)
82 Đặng oánh 1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Phù Long tổng các xã thô thần tích (AE.b1/9)
83 Đặng phu nhân hoàng thái hậu 1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a3/14)
84 Đặng quảng xuyên 1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đạo Tú tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/102)
85 Đằng Thiên... Hoàng hậu 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thụy Phú tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/97)
2. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thụy Phú tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/73)
86 Đặng thổ giai 1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ La Xá tổng các xã thần tích (AE.a15/30)
87 Đặng từ tường 1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ La Xá tổng các xã thần tích (AE.a15/30)
88 Danh sơn anh tú minh công 1. Quảng Yên tỉnh Yên Hưng huyện Dưỡng Động tổng Dưỡng Đông xã thần tích (AE.a19/1)
89 Dao công 1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Văn Cú tổng các xã thần tích (AE.a12/5)
90 Đạo công (Trần vương đạo đô đài đại tướng quân) 1. Hải Dương tỉnh Bình Giang phủ Cẩm Giàng huyện Tràng Kỹ tổng các xã thần tích (AE.a6/7)
91 Đào công cán 1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Đồng Than tổng các xã thần tích (AE.a3/26)
92 Đào đại vương 1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Tây Tựu tổng các xã thần sắc (AD.a2/46)
93 Đào đô (đô thống đại vương) 1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ La Xá tổng các xã thần tích (AE.a15/30)
94 Đào hiển (chiêu hiển đại vương) 1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ La Xá tổng các xã thần tích (AE.a15/30)
95 Đào hộ 1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Đồng Hải tổng các xã thần tích (AE.a5/38)
96 Đào hoàng thái hậu 1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Quế Hải tổng các xã thần tích (AE.a15/8)
97 Đào hồng 1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a6/10)
98 Đào hùng 1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Kim Bảng tổng các xã thần tích (AE.a13/15)
99 Đào hưởng 1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/26)
100 Đào kỳ 1. Hoàn Long Cơ Xá xã thần tích (AE.a2/16)
Tổng: 692
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: