Thứ hai, 16/09/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Di sản Hán Nôm >> Tên thần
Tên thần
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|
STT Tên thần Tên sách
1 Sạ công 1. Hải Dương tỉnh Nam Sách phủ thần tích (AE.a6/15)
2 Sa công (sa điện đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Thần Huống tổng các xã thần tích (AE.a5/42)
3 Sa lãng công chúa 1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Hạ Trì tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/63)
4 Sa môn (bản cảnh thành hoàng... đại vương) 1. Thanh Hóa tỉnh Thọ Xuân phủ Đông Sơn huyện các xã thần tích (AE.b2/9)
5 Sắc hải đại vương 1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện các xã thôn thần tích (AE.a13/32)
6 Sát hải đại tướng quân tôn thần 1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Yên Mô tổng các xã thần tích (AE.a4/41)
7 Sát hải phù quốc... đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)
8 Sát hải... đại vương 1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Kinh Khê tổng các xã thần sắc (AD.a12/12)
2. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Nộn Khê tổng các xã thần sắc (AD.a4/31)
9 Sát hải... tướng quân 1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/16)
10 Sát lĩnh... đại vương 1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/12)
11 Sát nhiên đại vương 1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Cao Đà tổng các xã thần sắc (AD.a13/17)
2. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Cao Đà tổng các xã thần tích (AE.a13/23)
12 Sát quỉ... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Triều Đông tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/74)
13 Sĩ công (đô thiên quảng bác trung úy) 1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Kim Bảng tổng các xã thần tích (AE.a13/15)
14 Sĩ công (linh quang... đại vương) 1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/26)
15 Sĩ công (trường tạ dạ chủ trần sĩ đại vương) 1. Hải Dương tỉnh Kim Thành huyện Phù Tải tổng các xã thần tích (AE.a6/13)
16 Sĩ công (vị sĩ đại vương) 1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Thổ ốc tổng các xã thần tích (AE.a13/29)
17 Sĩ cung (uy liệt đại vương) 1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thần tích (AE.a2/11)
18 Sĩ năng (vũ mãnh đại vương) 1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thần tích (AE.a2/11)
19 Sĩ nhiếp 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Tín Yên tổng các xã tục lệ (AF.a2/99*)
20 Sĩ nhiếp (bảo trung đại vương) 1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thần tích (AE.a2/11)
21 Sĩ nhiếp (đương cảnh thành hoàng thánh văn thần vũ 1. Hà Đông tỉnh Ứng Hòa phủ Sơn Lãng huyện Đại Bối tổng các xã thần tích (AE.a2/49)
22 Sĩ nhiếp (gia ứng thiện uy linh vũ sĩ vương) 1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện Hoàng Trung Tri Chỉ nhị tổng các xã thần tích (AE.a2/45)
23 Sĩ nhiếp (lỗ quốc đại vương) 1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)
24 Sĩ nhiếp (nam bang học tổ sĩ vương tiên) 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)
25 Sĩ nhiếp tế thế hộ quốc đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Đồng Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/9)
26 Sĩ vương (đương cảnh đại đô thành hoàng... sĩ vươn 1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Tứ Thông tổng các xã thần tích (AE.a6/6)
27 Siêu nhiên đại vương 1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Cao Đà tổng các xã thần sắc (AD.a13/17)
28 Sinh công (hàn sinh cửa sĩ đại vương) 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Trác Bút tổng các xã thần tích (AE.a13/14)
29 Sinh công (linh ứng bảo sinh... đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Tiên Hưng phủ Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/28)
30 Sinh đài 1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Đông Quan huyện Đồng Vi Phương Quan nhị tổng các xã thần tích (AE.a5/39)
31 Sinh đình 1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích (AE.a5/22)
32 Sinh đồ dương nhuận 1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Yên Trường tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/3)
33 Sn tinh công chúa 1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Đồng Thủy tổng các xã thần sắc (AD.a13/19)
34 Số công (đài vương cây số đại vương) 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Tường Thụy xã thần tích (AE.a13/5)
35 Sô công (lỗ sô tế thế đại vương) 1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Đại Vi tổng các xã thần tích (AE.a7/22)
36 Sở vương hành khiển... đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Sài Trang tổng các xã Trung Đạo Tam Trạch Xuân Tảo thần tích (AE.a3/44)
37 Sở vương hùng kiệt chi thần 1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện Mặc Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a6/24)
38 Sở vương uy dũng chi thần 1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện Mặc Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a6/24)
39 Sóc giang... đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Từ Sơn phủ Đông Ngàn huyện Mẫn Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/4)
2. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Tri Hối tổng các xã thần sắc (AD.a4/14)
40 Sóc nam dương liệt uy... đại vương 1. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Thanh Quan huyện Lễ Thần tổng các xã thôn thần sắc (AD.a5/9)
41 Sơn bách 1. Phú Thọ tỉnh Sơn Vi huyện Phú Thọ tổng các xã thần sắc (AD.a9/17)
42 Sơn động 1. Phú Thọ tỉnh Tam Nông huyện Dị Nậu tổng các xã thần tích (AE.a9/32)
43 Sơn hồ công (sơn hồ... đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Hưng Nhân huyện các xã thần tích (AE.a5/27)
44 Sơn lâm công chúa 1. Hà Đông tỉnh Sơn Lãng huyện Trầm Lộng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/35)
45 Sơn linh thạch thần 1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Thọ Hạc tổng các xã thần tích (AE.b2/8)
46 Sơn nam tuấn kiệt... đại vương 1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần sắc (AD.a5/1)
47 Sơn thần bảo đại định công hổ lang đại vương 1. Sơn Tây tỉnh Quốc Oai phủ Yên Sơn huyện Tiên Lữ tổng các xã thần tích (AE.a10/29)
48 Sơn thần thủy hải đại vương 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện An (Yên) Khê tổng các xã thần sắc (AD.a13/1)
49 Sơn thắng 1. Phú Thọ tỉnh Tam Nông huyện các xã thần tích (AE.a9/33)
50 Sơn thánh (thịnh liệt bảo cảnh uy linh hùng dũng t 1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Kim Bảng tổng các xã thần tích (AE.a13/15)
51 Sơn thánh tuấn kiệt... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Phú Xuyên huyện các xã thần tích (AE.a2/43)
52 Sơn tinh 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thôn thần tích (AE.a13/9)
53 Sơn tinh thủy tinh 1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/4)
54 Sơn tinh... đại vương 1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần sắc (AD.a4/2)
55 Sơn vương 1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)
56 Sơng công (sơng vương đại vương) 1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a7/11)
57 Sơng công (thông sơng đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích (AE.a5/22)
58 Song đồng ngọc nữ 1. Nghệ An tỉnh Hưng Nguyên phủ Đông Thành huyện Đô Yên tổng Thái Lão xã thần sắc (AD.b1/5)
2. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện các xã thôn thần sắc (AD.b1/16)
3. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Kim Nguyên tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/15)
59 Sơng tuấn thông dụê.. đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Chi Nê tổng các xã thần sắc (AD.a7/26)
60 Sử minh (sử minh phúc thần) 1. Hải Dương tỉnh Thanh Hà huyện các xã thần tích (AE.a6/19)
61 Sùng chân thông dụê đoàn đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Khoái Châu phủ Đông An huyện các xã thần tích (AE.a3/4)
62 Sùng công 1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Phá Lãng tổng các xã thần tích (AE.a7/18)
2. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Lai Cách tổng các xã thôn thần tích (AE.a6/4)
63 Sùng công (cao sơn đại vương) 1. Bắc Giang tỉnh Phượng Nhãn huyện Lạn Mẫu tổng Lão Hộ xã thần tích (AE.a14/14)
2. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần tích (AE.a7/12)
3. Kiến An tỉnh An Dương huyện Kiều Yêu tổng các xã thần tích (AE.a12/3)
4. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Văn Lang tổng các xã thần tích (AE.a9/13)
5. Sơn Tây tỉnh Quốc Oai phủ Yên Sơn huyện Thượng Hiệp tổng các xã thôn thần tích (AE.a10/28)
6. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần tích (AE.a10/16)
7. Sơn Tây tỉnh Thạch Thất huyện các xã thần tích (AE.a10/19)
8. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/11)
9. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Đồng Trực tổng các xã thần tích (AE.a5/30)
64 Sùng công (cao sơn hiển thánh uy đức anh nghị thượ 1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Kim Bảng huyện Kim Bảng tổng các xã thần tích (AE.a13/15)
65 Sùng công (cao sơn uy đức) 1. Bắc Giang tỉnh Lạng Giang phủ Phất Lộc huyện Đa Mai tổng Đa Mai Phương Đỗ các xã thần tích (AE.a14/9)
66 Sùng công (cao sùng đại vương) 1. Thanh Hóa tỉnh Thần Khê huyện các xã thần tích (AE.a7/28)
67 Sùng công (đông bắc đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/12)
68 Sung công (khước định đại tướng quân) 1. Hải Dương tỉnh Đông Triều huyện Đạm Thủy tổng các xã thần tích (AE.a6/9)
69 Sùng công (phạm tiên sinh đông hải đại vương) 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thần tích (AE.a13/13)
70 Sùng công (quý minh đại vương) 1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích (AE.a7/10)
2. Thái Bình tỉnh Đông Quan huyện các xã thần tích (AE.a5/22)
3. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Sơn Đồng tổng các xã thần tích (AE.a5/34)
4. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Đồng Hải tổng các xã thần tích (AE.a5/38)
5. Thái Bình tỉnh Thanh Quan huyện Trực Nội tổng các xã thần tích (AE.a5/44)
6. Thái Bình tỉnh Thái Ninh phủ Đông Quan huyện Bình Cách tổng các xã thần tích (AE.a5/18)
7. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện các xã thần tích (AE.a13/2)
71 Sùng công (tả khiên cao sơn đại vương) 1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Quyển Sơn tổng các xã thần tích (AE.a13/20)
72 Sùng hy đại vương 1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Trình Xuyên Hạ tổng các xã thần tích (AE.a15/34)
73 Sùng lộc... đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần sắc (AD.a7/29)
74 Sùng nghiêm doanh phó đô tướng 1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Quỳnh Ngọc tổng các xã thôn thần sắc (AD.a5/2)
75 Sùng phúc (hoàng thái tử phối đại vương) 1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/7)
76 Sùng phúc (trợ dân hựu phúc... đại vương) 1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a6/10)
77 Sùng sơn vương 1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần tích (AE.a2/8)
78 Sùng sơn... đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần sắc (AD.a3/1)
79 Sưu lượng đại vương 1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Cổ Nhuế tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/38)
Tổng: 79
Trang: 1 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: