Website đang trong thời gian nâng cấp. Quý độc giả có thể truy cập giao diện cũ tại đây. Xin cám ơn!


CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN

CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN LÀ LÃNH ĐẠO VIỆN

GS.
PHẠM THIỀU
Trưởng Ban Hán Nôm
(1970 - 1975)

Ông
PHẠM HUY CHÂU
Phó Trưởng Ban Hán Nôm
(1972 - 1978)

GS.
NGUYỄN ĐỔNG CHI
Q. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1977 - 1982)

PGS.
TRẦN NGHĨA
Phó Viện trưởng
Q. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1980 - 1990)

Ông
TRẦN KHANG

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1982 - 1991)

GS.TSKH.
NGUYỄN QUANG HỒNG
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1986 - 1991)

PGS.
PHAN VĂN CÁC
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1990 - 1999)

TS.
NGUYỄN NGỌC NHUẬN
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1999 - 2004)

PGS.TS. 
TRỊNH KHẮC MẠNH
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1993 - 1999)
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1999 - 2013)  

PGS.TS. 
NGUYỄN CÔNG VIỆT
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(2013 - 2015)  

LÃNH ĐẠO VIỆN ĐƯƠNG NHIỆM

Viện trưởng

TS. NGUYỄN TUẤN CƯỜNG

Phó Viện trưởng

TS. NGUYỄN HỮU MÙI

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VIỆN (nhiệm kỳ 2016-2020)

Chủ tịch Hội đồng

TS. Nguyễn Tuấn Cường
Phó chủ tịch Hội đồng

PGS.TS. Nguyễn Công Việt
Thư ký Hội đồng

TS. Đỗ Thị Bích Tuyển

Các ủy viên
TS. Cao Việt Anh
TS. Đào Phương Chi
TS. Nguyễn Xuân Diện
TS. Trần Trọng Dương
PGS.TS. Lã Minh Hằng
TS. Vương Thị Hường
TS. Nguyễn Tô Lan
PGS. TS. Trịnh Khắc Mạnh
TS. Nguyễn Hữu Mùi
PGS.TS. Nguyễn Thị Oanh
PGS.TS. Đinh Khắc Thuân
PGS.TS. Phạm Thị Thùy Vinh


TẠP CHÍ HÁN NÔM

Tổng biên tập
TS. Nguyễn Hữu Mùi
Phó Tổng biên tập

TS. Vương Thị Hường

 HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

TS. Nguyễn Hữu Mùi

Ủy viên Hội đồng

TS. Nguyễn Tuấn Cường

PGS.TS. Phạm Văn Khoái

PGS.TS Lã Minh Hằng

TS. Vương Thị Hường

PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh

PGS.TS. Hà Văn Minh

PGS.TS. Nguyễn Thị Oanh

PGS.TS. Đinh Khắc Thuân

PGS.TS. Nguyễn Công Việt

PGS.TS. Phạm Thị Thùy Vinh

 

I. CÁC PHÒNG KHỐI NGHIÊN CỨU

1. Phòng Nghiên cứu Thư tịch - (ĐT: 04.35375790)

Phó trưởng phòng:

TS. Đào Phương Chi

Thành viên:

ThS. Nguyễn Thị Dương

ThS. Ngô Thị Thanh Tâm

TS. Phạm Văn Tuấn

PGS.TS. Nguyễn Công Việt

ThS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

 

2. Phòng Nghiên cứu Minh văn - (ĐT: 04.35375781)

Phó trưởng phòng:

TS. Trần Trọng Dương

Thành viên:

ThS. Phạm Minh Đức

ThS. Dương Văn Hoàn

ThS. Nguyễn Ngọc Thanh

PGS.TS. Phạm Thị Vinh

 

3. Phòng Nghiên cứu Văn tự và Văn bản - (ĐT: 04.35375784)

Phó trưởng phòng:

TS. Đỗ Thị Bích Tuyển

Thành viên:

ThS. Vũ Việt Bằng

PGS.TS. Lã Minh Hằng

TS. Trần Thị Giáng Hoa

ThS. Nguyễn Quang Thắng

ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

 

4. Phòng Nghiên cứu văn bản Văn học và Lịch sử - (ĐT: 04.35375779)

Phó trưởng phòng:

TS. Nguyễn Xuân Diện

Thành viên:

ThS.Vũ Thị Lan Anh

ThS. Phạm Bảo Nhung

ThS. Mai Thu Quỳnh

ThS. Nguyễn Thị Tuyết

 

5. Phòng Nghiên cứu so sánh Văn hiến - (ĐT: 04.35375790)

Trưởng phòng:

TS. Cao Việt Anh

Thành viên:

TS. Phạm Hoàng Giang

ThS. Phạm Thị Hường

TS. Trần Thị Thu Hường

PGS.TS. Đinh Khắc Thuân

ThS. Nguyễn Văn Tuân

 

II. CÁC PHÒNG KHỐI NGHIỆP VỤ

VÀ ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU

1. Phòng Bảo quản – Tu bổ - Sưu tầm - (ĐT: 04.35375778)

Phó trưởng phòng:

TVV. Hoàng Thị Tố Loan

Thành viên:

ThS. Đào Phương Anh

CN. Phạm Thị Hà Châu

ThS. Nguyễn Quốc Khánh

CN. Nguyễn Văn Thanh

ThS. Phùng Văn Thành

CN. Phạm Thị Kiều

CN. Chu Công Thọ

 

2. Phòng Thư viện – Tin học - (ĐT: 04.35375783)

Phó trưởng phòng:

TS. Hoàng Phương Mai

KS. Ngô Thế Lân

Thành viên:

ThS. Nguyễn Thị Anh

CN. Lê Như Duy

CV. Nguyễn Ngọc Dương

TVV. Mai Hương

ThS. Trương Văn Thắng

ThS. Lương Thị Thu

ThS. Bùi Quốc Linh

 

III. CÁC PHÒNG KHỐI CHỨC NĂNG

1. Phòng Tổ chức – Hành chính - (ĐT: 04.38573194)

Trưởng phòng:

TS. Trương Thị Thuỷ

Phó trưởng phòng
ThS. Thái Trung Sử
Thành viên:

CN. Nguyễn Mai Hạnh

CN. Hoàng Hải Hiền

Doãn Thị Hồng Mai

Bùi Duy Nguyện

Hoàng Xuân Tiến

Trương Thị Chung

Đỗ Thu Hiền

Hoàng Thị Thảo

Tổ bảo vệ:

Đào Văn Hóa

Cao Văn Thanh

Trịnh Năng Thịnh

Hoàng Khắc Viện

Trịnh Năng Vinh

 

2. Phòng Quản lí NCKH và HTQT - (ĐT: 04.35375785)

Phó trưởng phòng

TS. Nguyễn Tô Lan

Thành viên:

ThS. Lê Thị Hà

ThS. Nguyễn Đình Hưng

 

IV. TẠP CHÍ HÁN NÔM

Phòng Biên tập – Trị sự - (ĐT: 04.35375780)

ThS. Lê Thị Thu Hương

ThS. Phạm Thị Hương Lan

PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh

TS.Nguyễn Kim Măng

CN. Đào Thị Huệ


VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: