CÁC NGUYÊN LÃNH ĐẠO VIỆN

 GS. Phạm Thiều

Trưởng Ban Hán Nôm
(1970 - 1975)


Ông Phạm Huy Châu
Phó Trưởng Ban Hán Nôm
(1972 - 1978)

GS. Nguyễn Đổng Chi
Q. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1977 - 1982)

PGS. Trần Nghĩa
Phó Viện trưởng
Q. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1980 - 1990)

Ông Trần Khang
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1982 - 1991)

GS.TSKH. Nguyễn Quang Hồng
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1986 - 1991)


PGS. Phan Văn Các
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1990 - 1999)


TS. Nguyễn Ngọc Nhuận
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1999 - 2004)


PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm (1993 - 1999)
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm (1999 - 2013)


PGS.TS. Nguyễn Công Việt
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(2013 - 2015)


TS. Nguyễn Hữu Mùi
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(2012 - 2020)

CÁC HỘI ĐỒNG


1. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHIỆM KỲ 2022-2026

 

Chủ tịch Hội đồng:

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Cường

 

Phó Chủ tịch Hội đồng:

PGS.TS. Trần Trọng Dương 

 

Thư ký Hội đồng:

TS. Đỗ Thị Bích Tuyển

Các Ủy viên:
TS. Cao Việt Anh
TS. Đào Phương Chi
TS. Nguyễn Xuân Diện

TS. Trần Thị Thu Hường

PGS.TS. Vương Thị Hường
TS. Nguyễn Tô Lan

TS. Nguyễn Kim Măng
TS. Nguyễn Hữu Mùi

2. HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ HÁN NÔM

 

Chủ tịch Hội đồng:

TS. Nguyễn Hữu Mùi

 

Ủy viên Hội đồng:

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Cường

PGS.TS.Phạm Văn Khoái

PGS.TS Lã Minh Hằng

PGS.TS. Vương Thị Hường

PGS.TS.Trịnh Khắc Mạnh

PGS.TS.Hà Văn Minh

PGS.TS.Nguyễn Thị Oanh

GS.TS.Đinh Khắc Thuân

PGS.TS.Nguyễn Công Việt

PGS.TS. Phạm Thị Vinh


CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN


BAN LÃNH ĐẠO


Viện trưởng:

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Cường

 

Phó Viện trưởng:

PGS.TS. Vương Thị HườngCÁC TỔ CHỨC CẤP PHÒNG TRỰC THUỘC


I. CÁC PHÒNG NGHIÊN CỨU


1. Phòng Thư tịch học (ĐT: 04.35375790)

 

Trưởng phòng:

TS. Đào Phương Chi

 

Thành viên:

TS. Nguyễn Thị Dương

ThS. Ngô Thị Thanh Tâm

TS. Phạm Văn Tuấn

TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

 

2. Phòng Minh văn học (ĐT: 04.35375781)

 

Trưởng phòng:

PGS.TS. Trần Trọng Dương

 

Phó Trưởng phòng:

TS. Lê Thị Thu Hương


Thành viên:

ThS. Phạm Minh Đức

ThS. Dương Văn Hoàn

ThS. Mai Thu Quỳnh


 

3. Phòng Văn tự học (ĐT: 04.35375784)

 

Trưởng phòng:

TS. Đỗ Thị Bích Tuyển

 

Thành viên:

TS. Vũ Việt Bằng

TS. Trần Thị Giáng Hoa

ThS. Nguyễn Quang Thắng

ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

 

4. Phòng Văn bản học (ĐT: 04.35375779)

 

Phó Trưởng phòng:

TS. Nguyễn Xuân Diện

 

Thành viên:

ThS. Nguyễn Thị Anh

TS. Nguyễn Quốc Khánh

ThS. Phạm Bảo Nhung

ThS. Nguyễn Thị Tuyết

 

5. Phòng Văn hiến học so sánh (ĐT: 04.35375790)

 

Phó Trưởng phòng:

TS. Trần Thị Thu Hường

 

Thành viên:

TS. Cao Việt Anh

TS. Phạm Hoàng Giang

ThS. Phạm Thị Hường

TS. Nguyễn Văn Tuân


II. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG, NGHIỆP VỤ

 

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp (ĐT: 04.38573194)

 

Trưởng phòng:

TS.Trương Thị Thuỷ

 

Phó Trưởng phòng:
ThS. Thái Trung Sử

 

Thành viên:

CN. Nguyễn Mai Hạnh

CN. Hoàng Hải Hiền

Hoàng Xuân Tiến

Trương Thị Chung

Đỗ Thu Hiền

Hoàng Thị Thảo


Bộ phận Thường trực - Bảo vệ

(Trường trực: 04.38571270; Bảo vệ: 04.38513096)


Lê Tuấn Hùng

Đào Văn Hóa

Vũ Xuân Hiển

Trịnh Năng Vinh

 

2. Phòng Quản lí khoa học - Thư viện 

(ĐT Bộ phận QLKH: 04.35375785; ĐT Bộ phận Thư viện: 04.35375783)

 

Trưởng phòng:

TS. Nguyễn Tô Lan

 

Phó Trưởng phòng:

TS. Hoàng Phương Mai

KS. Ngô Thế Lân


Thành viên:

CN. Lê Như Duy

CV. Nguyễn Ngọc Dương

ThS. Lê Thị Hà

TVV. Mai Hương

ThS. Trương Văn Thắng

ThS. Lương Thị Thu

ThS. Bùi Quốc Linh


3. Phòng Bảo quản (ĐT: 04.35375778)

 

Phó Trưởng phòng:

TS. Vũ Thị Lan Anh


 Thành viên:

ThS. Đào Phương Anh

TVV. Hoàng Thị Tố Loan

CN. Nguyễn Văn Thanh

ThS. Phùng Văn Thành

CN. Phạm Thị Kiều

CN. Chu Công Thọ

 

TẠP CHÍ HÁN NÔM (04.35375780)


Phó Tổng biên tập phụ trách:

PGS.TS. Vương Thị Hường

 

Thư ký tòa soạn:

TS. Nguyễn Kim Măng

 

Thành viên:

ThS. Nguyễn Ngọc Thanh

CN. Đào Thị Huệ


VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: