trai
phai

Thứ ba, 01/09/2015

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
Cơ cấu tổ chức
Tin tức
Nghiên cứu khoa học
Hội thảo khoa học
Tạp chí Hán Nôm
Thông báo Hán Nôm
Di sản Hán Nôm
Văn khắc
Giới thiệu sách
Thư viện
Sưu tầm
Công tác nghiệp vụ
Hợp tác quốc tế
Dữ liệu
Liên hệ
Tìm kiếm
Video
Tạp chí Hán Nôm
Di sản Hán Nôm
Thông báo Hán Nôm học
Văn khắc Hán Nôm
Tìm hiểu thư tịch y dược cổ truyền Việt Nam
Tìm hiểu thư tịch y dược cổ truyền Việt Nam

Tổng tập truyện thơ Nôm các dân tộc thiểu số Việt Nam
Tổng tập truyện thơ Nôm các dân tộc thiểu số Việt Nam

Địa phương chí
Địa phương chí

HC Lao động Hạng Nhất
HC Lao động Hạng Nhất

Bảng tra triều vua Việt Nam
Bảng tra triều vua Việt Nam

Viện Khoa học xã hội Việt Nam
Viện Khoa học xã hội Việt Nam

NGUYỄN TRÃI QUỐC ÂM TỪ ĐIỂN
NGUYỄN TRÃI QUỐC ÂM TỪ ĐIỂN

  Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN


Ảnh minh họaCÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN LÀ LÃNH ĐẠO VIỆN

GS. PHẠM THIÊU
Trưởng Ban Hán Nôm
(1970 - 1975)

Ông PHẠM HUY CHÂU
Phó Trưởng Ban Hán Nôm
(1972 - 1978)

GS. NGUYỄN ĐỔNG CHI
Q. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1977 - 1982)

PGS. TRẦN NGHĨA
Phó Viện trưởng
Q. Viện trưởng
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1980 - 1990)


Ông TRẦN KHANG
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1982 - 1991)


GS.TSKH. NGUYỄN QUANG HỒNG
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1986 - 1991)


PGS. PHAN VĂN CÁC
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1990 - 1999)


TS. NGUYỄN NGỌC NHUẬN
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1999 - 2004)

PGS.TSTRỊNH KHẮC MẠNH
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1993 - 1999)
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1999 - 2013)  
LÃNH ĐẠO VIỆN ĐƯƠNG NHIỆM


Viện trưởng:

PGS.TS. NGUYỄN CÔNG VIỆT

Phó Viện trưởng:

TS. NGUYỄN HỮU MÙI

Phó Viện trưởng:

TS. NGUYỄN TUẤN CƯỜNG


 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Chủ tịch Hội đồng:

PGS.TS. NGUYỄN CÔNG VIỆT

Thư ký Hội đồng:

TS. CAO VIỆT ANH

Các ủy viên:

PGS.TS. Lã Minh Hằng

PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh

TS. Nguyễn Hữu Mùi

PGS.TS. Hoàng Thị Ngọ

PGS.TS. Nguyễn Tá Nhí

PGS.TS. Nguyễn Thị Oanh

TS. Trương Đức Quả

PGS.TS. Đinh Khắc Thuân

PGS.TS. Phạm Thị Vinh

 
TẠP CHÍ HÁN NÔM

Phó tổng biên tập phụ trách:

TS. NGUYỄN HỮU MÙI

Phó Tổng biên tập:

TS. VƯƠNG THỊ HƯỜNG

 

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng:

PGS.TS. TRỊNH KHẮC MẠNH

Ủy viên Hội đồng:

PGS.TS. Phạm Văn Khoái

PGS.TS. Hoàng Thị Ngọ

PGS.TS. Nguyễn Tá Nhí

PGS.TS. Đinh Khắc Thuân

PGS.TS. Nguyễn Công Việt

TS. Hà Minh

Phòng biên tập trị sự (ĐT: 04.35375780)


Thành viên:

ThS. Phạm Thị Hương Lan

  

CÁC PHÒNG GIÚP VIỆC VIỆN TRƯỞNG

1. Phòng Tổ chức - Hành chính (ĐT: 04.38573194); (Tài vụ: 04.35375788)

Phó Trưởng phòng phụ trách:

ThS. Trương Thị Thủy

Thành viên:

ThS. Thái Trung Sử
CN. Hoàng Hải Hiền 

CN. Mai Phi Nga 

Bùi Duy Nguyện

Hoàng Xuân Tiến 

Nguyễn Mai Hạnh

Doãn Hồng Mai

 

2. Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế (ĐT: 04.35375785)

Phó trưởng phòng:

TS. Nguyễn Tô Lan

Thành viên:

ThS. Dương Văn Hoàn
ThS. Phạm Thị Hường

 

CÁC PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Phòng nghiên cứu văn bản Lịch sử - Địa lý (ĐT: 04.35375790)

Phó trưởng phòng:

TS. Đào Phương Chi

Thành viên:

PGS.TS. Nguyễn Thị Oanh

ThS. Nguyễn Thị Dương

ThS. Ngô Thị Thanh Tâm

ThS. Nguyễn Thị Hoàng Yến
 

2. Phòng nghiên cứu văn bản Luật - Tôn giáo (ĐT: 04.35375790)

Trưởng phòng:

TS. Cao Việt Anh

Phó trưởng phòng:

ThS. Lê Thu Hương

Thành viên: 

PGS.TS. Đinh Khắc Thuân
ThS. Trần Thị Thu Hường

 

3. Phòng nghiên cứu văn bản Nôm (ĐT: 04.35375784)

Phó trưởng phòng:

TS. Đỗ Thị Bích Tuyển

Thành viên:

PGS.TS. Lã Minh Hằng
TS. Trần Thị Giáng Hoa
ThS. Phạm Hoàng Giang
ThS. Nguyễn Văn Tuân

 

4. Phòng nghiên cứu văn bản Văn học (ĐT: 04.35375779)

Phó trưởng phòng:

TS, Nguyễn Xuân Diện

Thành viên:

ThS. Vũ Thị Lan Anh

ThS. Mai Thu Quỳnh

ThS. Nguyễn Quang Thắng

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Yến

5. Phòng nghiên cứu Văn khắc (ĐT: 04.35375781)

Trưởng phòng:

PGS.TS. Phạm Thị Thùy Vinh

Phó trưởng phòng:

TS. Trần Trọng Dương

Thành viên:

TS. Nguyễn Kim Măng
ThS. Phạm Minh Đức
CN. Nguyễn Ngọc Thanh

 

 

CÁC PHÒNG PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU

 

1. Thư viện (ĐT: 04.8574641; Phòng đọc: 04.35375783)

Phó trưởng phòng:

TS. Hoàng Phương Mai

Thành viên:

CN. Lê Như Duy
TVV. Mai Hương
CN. Nguyễn Thị Anh Thư
CN. Trương Văn Thắng (Hợp đồng)

 

2. Phòng Bảo quản (ĐT: 04.35375778)

Phó trưởng phòng:
CN. Nguyễn Văn Thanh

Thành viên:

ThS. Vũ Việt Bằng
ThS. Nguyễn Thị Tuyết
CN. Phạm Thị Hà Châu
CN. Đào Thị Huệ (Hợp đồng)

 

3. Phòng Sưu tầm (ĐT: 04.35375787)

Thành viên:

Ts. Phạm Văn Tuấn

ThS. Nguyễn Quốc Khánh

 

4. Phòng ứng dụng công nghệ Tin học (ĐT: 04.35375786)

Thành viên:

KS. Ngô Thế Lân
ThS. Nguyễn Thị Anh
ThS. Lương Thị Thu
CV. Nguyễn Ngọc Dương

 

5. Trung tâm Thực nghiệm Bảo quản phục chế (ĐT: 04.35375776)

Phó Giám đốc:

TVV. Hoàng Thị Tố Loan

Thành viên: 

CN. Phùng Văn Thành

CN. Đào Phương Anh


VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Công Việt
Lượt truy cập: