trai
phai

Thứ hai, 22/12/2014

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
Cơ cấu tổ chức
Tin tức
Nghiên cứu khoa học
Hội thảo khoa học
Tạp chí Hán Nôm
Thông báo Hán Nôm
Di sản Hán Nôm
Văn khắc
Giới thiệu sách
Thư viện
Sưu tầm
Công tác nghiệp vụ
Hợp tác quốc tế
Dữ liệu
Liên hệ
Tìm kiếm
Video
Tạp chí Hán Nôm
Di sản Hán Nôm
Thông báo Hán Nôm học
Văn khắc Hán Nôm
Tìm hiểu thư tịch y dược cổ truyền Việt Nam
Tìm hiểu thư tịch y dược cổ truyền Việt Nam

Tổng tập truyện thơ Nôm các dân tộc thiểu số Việt Nam
Tổng tập truyện thơ Nôm các dân tộc thiểu số Việt Nam

Địa phương chí
Địa phương chí

HC Lao động Hạng Nhất
HC Lao động Hạng Nhất

Bảng tra triều vua Việt Nam
Bảng tra triều vua Việt Nam

Viện Khoa học xã hội Việt Nam
Viện Khoa học xã hội Việt Nam

NGUYỄN TRÃI QUỐC ÂM TỪ ĐIỂN
NGUYỄN TRÃI QUỐC ÂM TỪ ĐIỂN

  Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN


Ảnh minh họaCÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN LÀ LÃNH ĐẠO VIỆN

GS. PHẠM THIÊU
Trưởng Ban Hán Nôm
(1970 - 1975)

Ông PHẠM HUY CHÂU
Phó Trưởng Ban Hán Nôm
(1972 - 1978)

GS. NGUYỄN ĐỔNG CHI
Q. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1977 - 1982)

PGS. TRẦN NGHĨA
Phó Viện trưởng
Q. Viện trưởng
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1980 - 1990)


Ông TRẦN KHANG
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1982 - 1991)


GS.TSKH. NGUYỄN QUANG HỒNG
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1986 - 1991)


PGS. PHAN VĂN CÁC
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1990 - 1999)


TS. NGUYỄN NGỌC NHUẬN
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1999 - 2004)

PGS.TSTRỊNH KHẮC MẠNH
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1993 - 1999)
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1999 - 2013)  
LÃNH ĐẠO VIỆN ĐƯƠNG NHIỆM


Viện trưởng: PGS.TS. NGUYỄN CÔNG VIỆT
Phó Viện trưởng: TS. NGUYỄN HỮU MÙI
Phó Viện trưởng: TS. NGUYỄN TUẤN CƯỜNG

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS. TRỊNH KHẮC MẠNH

Thư ký Hội đồng: TS. CAO VIỆT ANH

Các ủy viên:
PGS.TS. Hoàng Thị Ngọ

PGS.TS. Nguyễn Tá Nhí
PGS.TS. Nguyễn Thị Oanh

PGS.TS. Đinh Khắc Thuân
PGS.TS. Nguyễn Công Việt
PGS.TS. Phạm Thị Vinh
TS. Lã Minh Hằng
TS. Phạm Văn Thắm

 

TẠP CHÍ HÁN NÔM

Tổng biên tập: PGS.TS. TRỊNH KHẮC MẠNH
Phó Tổng biên tập:
TS. NGUYỄN HỮU MÙI

 

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng:
PGS.TS. TRỊNH KHẮC MẠNH

Ủy viên Hội đồng:

PGS.TS. Phạm Văn Khoái
PGS.TS. Hoàng Thị Ngọ

PGS.TS. Nguyễn Tá Nhí

PGS.TS. Đinh Khắc Thuân
PGS.TS. Nguyễn Công Việt
TS. Hà Minh


Phòng biên tập trị sự  (ĐT: 04.35375780)

Trưởng phòng:         BTVC. Trần Thị Xuân Phương
Phó trưởng phòng:  TS. Vương Thị Hường

Thành viên:

CN. Phạm Thị Hương Lan

CÁC PHÒNG GIÚP VIỆC VIỆN TRƯỞNG

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp (ĐT: 04.38573194); (Tài vụ: 04.35375788)

Trưởng phòng:         
Phó Trưởng phòng:  ThS. Trương Thị Thủy

Thành viên:

CN. Hoàng Hải Hiền 
CN. Mai Phi Nga 
Bùi Duy Nguyện
Hoàng Xuân Tiến 
Nguyễn Mai Hạnh
Lê Thiều Hoa
Doãn Hồng Mai

2. Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo (ĐT: 04.35375785)

Phụ trách:                PGS.TS. Nguyễn Công Việt

Thành viên:

TS. Nguyễn Tô Lan
CN. Dương Văn Hoàn
CN. Phạm Thị Hường

CÁC PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Phòng nghiên cứu văn bản Lịch sử - Địa lý (ĐT: 04.35375790)

Phó trưởng phòng:   TS. Đào Phương Chi

Thành viên:

PGS.TS. Nguyễn Thị Oanh
ThS. Nguyễn Thị Dương
ThS. Thái Trung Sử
ThS. Ngô Thị Thanh Tâm
NCV. Nguyễn Hữu Tưởng

2. Phòng nghiên cứu văn bản Luật - Tôn giáo (ĐT: 04.35375790)

Trưởng phòng:         TS. Cao Việt Anh
Phó trưởng phòng:   ThS. Lê Thu Hương
Thành viên: 

PGS.TS.Đinh Khắc Thuân
ThS.NCVC. Nguyễn Kim Oanh
ThS. Trần Thị Thu Hường

 

3. Phòng nghiên cứu văn bản Nôm (ĐT: 04.35375784)

Phó trưởng phòng:    TS. Đỗ Thị Bích Tuyển
Thành viên:

PGS.TS. Lã Minh Hằng
TS. Trần Thị Giáng Hoa
ThS. Phạm Hoàng Giang
NCV. Nguyễn Văn Tuân

4. Phòng nghiên cứu văn bản Văn học (ĐT: 04.35375779)

Trưởng phòng:

Phó trưởng phòng:   TS. Nguyễn Xuân Diện

Thành viên:

ThS. Vũ Thị Lan Anh
ThS. Mai Thu Quỳnh
ThS. Nguyễn Quang Thắng
ThS. Nguyễn Đức Toàn
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Yến
                                        

5. Phòng nghiên cứu Văn khắc (ĐT: 04.35375781)

Trưởng phòng:          PGS.TS. Phạm Thị Vinh

Phó trưởng phòng:   TS. Trần Trọng Dương

Thành viên:   

ThS. Phạm Minh Đức
ThS. Nguyễn Kim Măng
CN. Nguyễn Ngọc Thanh

CÁC PHÒNG PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU

1. Thư viện                    (ĐT: 04.8574641; Phòng đọc: 04.35375783)

Phụ trách:

Phó trưởng phòng:   TS. Hoàng Phương Mai
Thành viên:

CN. Lê Như Duy
TVV. Mai Hương
CN. Nguyễn Thị Anh Thư
CN. Trương Văn Thắng (Hợp đồng)

2. Phòng Bảo quản       (ĐT: 04.35375778)

P. Trưởng phòng:     CN. Nguyễn Văn Thanh

Thành viên:         

ThS. Vũ Việt Bằng
ThS. Nguyễn Thị Tuyết
CN. Phạm Thị Hà Châu
CN. Đào Thị Huệ (Hợp đồng)
 

3. Phòng Sưu tầm         (ĐT: 04.35375787)

Phụ trách:                PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh

Thành viên:

ThS.. Phạm Văn Tuấn

CN. Nguyễn Quốc Khánh

 

4. Phòng ứng dụng công nghệ Tin học (ĐT: 04.35375786)

Phó trưởng phòng:

Thành viên:

KS. Ngô Thế Lân
ThS. Nguyễn Thị Anh
ThS. Lương Thị Thu
ThS. Nguyễn Thị Hoàng Yến
CV. Nguyễn Ngọc Dương

5. Trung tâm Thực nghiệm Bảo quản phục chế (ĐT: 04.35375776)

 

Phó Giám đốc:         TVV. Hoàng Thị Tố Loan
Thành viên: 

CN. Phùng Văn Thành

CN. Đào Phương Anh

 


VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Công Việt
Lượt truy cập: