Chủ nhật, 29/05/2016

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Cơ cấu tổ chức


CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN
CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN LÀ LÃNH ĐẠO VIỆN

GS. PHẠM THIÊU
Trưởng Ban Hán Nôm
(1970 - 1975)

Ông PHẠM HUY CHÂU
Phó Trưởng Ban Hán Nôm
(1972 - 1978)

GS. NGUYỄN ĐỔNG CHI
Q. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1977 - 1982)

PGS. TRẦN NGHĨA
Phó Viện trưởng
Q. Viện trưởng
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1980 - 1990)


Ông TRẦN KHANG
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1982 - 1991)


GS.TSKH. NGUYỄN QUANG HỒNG
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1986 - 1991)


PGS. PHAN VĂN CÁC
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1990 - 1999)


TS. NGUYỄN NGỌC NHUẬN
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1999 - 2004)

PGS.TSTRỊNH KHẮC MẠNH
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1993 - 1999)
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(1999 - 2013)  


PGS.TSNGUYỄN CÔNG VIỆT
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
(2013 - 2015)  LÃNH ĐẠO VIỆN ĐƯƠNG NHIỆM


Viện trưởng

TS.NGUYỄN TUẤN CƯỜNGPhó Viện trưởng

TS.NGUYỄN HỮU MÙI


 

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Chủ tịch Hội đồng:

PGS.TS. NGUYỄN CÔNG VIỆT

Thư ký Hội đồng:

TS.CAO VIỆT ANH


Các ủy viên:

PGS.TS. Lã Minh Hằng

PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh

TS. Nguyễn Hữu Mùi

PGS.TS. Hoàng Thị Ngọ

PGS.TS. Nguyễn Tá Nhí

PGS.TS. Nguyễn Thị Oanh

TS. Trương Đức Quả

PGS.TS. Đinh Khắc Thuân

PGS.TS. Phạm Thị Vinh

TS. Nguyễn Tuấn Cường

 

TẠP CHÍ HÁN NÔM

Phó tổng biên tập phụ trách
TS. NGUYỄN HỮU MÙI


Phó Tổng biên tập

TS. VƯƠNG THỊ HƯỜNG

 

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng

TS. NGUYỄN HỮU MÙI

Ủy viên Hội đồng

TS. Nguyễn Tuấn Cường
PGS.TS. Phạm Văn Khoái

PGS.TS Lã Minh Hằng
TS. Vương Thị Hường

PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh

PGS.TS. Hà Văn Minh
PGS.TS. Nguyễn Thị Oanh
PGS.TS. Đinh Khắc Thuân

PGS.TS. Nguyễn Công Việt

PGS.TS. Phạm Thị Thùy Vinh

Phòng biên tập trị sự (ĐT: 04.35375780)

Thành viên:

PGS.TS. Trịnh Khắc Mạnh
ThS. Phạm Thị Hương Lan

CN. Đào Thị Huệ
 
 

CÁC PHÒNG GIÚP VIỆC VIỆN TRƯỞNG

1. Phòng Tổ chức - Hành chính (ĐT: 04.38573194); (Tài vụ: 04.35375788)


Trưởng phòng 

ThS.TRƯƠNG THỊ THỦY


Phó Trưởng phòng 
ThS.THÁI TRUNG SỬ

Thành viên:

CN. Hoàng Hải Hiền 

CN. Mai Phi Nga 

Bùi Duy Nguyện

Hoàng Xuân Tiến 

Nguyễn Mai Hạnh

Doãn Hồng Mai

Trương Thị Chung
Đỗ Thu Hiền 

2. Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế (ĐT: 04.35375785)

Phó trưởng phòng:

TS.NGUYỄN TÔ LAN

Thành viên:

ThS. Dương Văn Hoàn
ThS. Phạm Bảo Nhung

 

CÁC PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Phòng nghiên cứu văn bản Lịch sử - Địa lý (ĐT: 04.35375790)

Phó trưởng phòng:

TS. ĐÀO PHƯƠNG CHI

Thành viên:

PGS.TS. Nguyễn Thị Oanh

ThS. Nguyễn Thị Dương

ThS. Ngô Thị Thanh Tâm

ThS. Nguyễn Thị Hoàng Yến
 

2. Phòng nghiên cứu văn bản Luật - Tôn giáo (ĐT: 04.35375790)

Trưởng phòng:

TS. CAO VIỆT ANH

Phó trưởng phòng:

ThS. LÊ THU HƯƠNG

Thành viên: 

PGS.TS. Đinh Khắc Thuân
TS. Trần Thị Thu Hường
ThS. Phạm Thị Hường

 

3. Phòng nghiên cứu văn bản Nôm (ĐT: 04.35375784)

Phó trưởng phòng:

TS. ĐỖ THỊ BÍCH TUYỂN

Thành viên:

PGS.TS. Lã Minh Hằng
TS. Trần Thị Giáng Hoa
ThS. Phạm Hoàng Giang
ThS. Nguyễn Minh Tuân

 

4. Phòng nghiên cứu văn bản Văn học (ĐT: 04.35375779)

Phó trưởng phòng:

TS. NGUYỄN XUÂN DIỆN

Thành viên:

ThS. Vũ Thị Lan Anh

ThS. Mai Thu Quỳnh

ThS. Nguyễn Quang Thắng

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Yến


5. Phòng nghiên cứu Văn khắc (ĐT: 04.35375781)

Phó trưởng phòng:
TS. TRẦN TRỌNG DƯƠNG


Thành viên:

PGS.TS. Phạm Thị Thùy Vinh
TS. Nguyễn Kim Măng
ThS. Phạm Minh Đức
ThS. Nguyễn Ngọc Thanh

 

 

CÁC PHÒNG PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU

 

1. Thư viện (ĐT: 04.8574641; Phòng đọc: 04.35375783)

Phó trưởng phòng:

TS. HOÀNG PHƯƠNG MAI

Thành viên:

CN. Lê Như Duy
TVV. Mai Hương
THs. Trương Văn Thắng 
CN. Nguyễn Thị Anh Thư
 

2. Phòng Bảo quản (ĐT: 04.35375778)

Phó trưởng phòng:
CN. NGUYỄN VĂN THANH

Thành viên:

ThS. Vũ Việt Bằng
ThS. Nguyễn Thị Tuyết
CN. Phạm Thị Hà Châu

Phạm Thị Kiều

ThS.Lê Thị Hà 


3. Phòng Sưu tầm
(ĐT: 04.35375787)

Thành viên:

Ts. Phạm Văn Tuấn

ThS. Nguyễn Quốc Khánh

 

4. Phòng ứng dụng công nghệ Tin học (ĐT: 04.35375786)


Phó trưởng phòng:
KS. NGÔ THẾ LÂN

Thành viên:

ThS. Nguyễn Thị Anh
ThS. Lương Thị Thu
CV. Nguyễn Ngọc Dương
CN. Chu Công Thọ

 

5. Trung tâm Thực nghiệm Bảo quản phục chế (ĐT: 04.35375776)

Phó Giám đốc:

TVV. HOÀNG THỊ TỐ LOAN

Thành viên: 

ThS. Phùng Văn Thành

ThS. Đào Phương Anh


VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: