Thứ hai, 16/09/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Di sản Hán Nôm >> Tên thần
Tên thần
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|
STT Tên thần Tên sách
1 Lã (Lữ) nam đế 1. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Hạ Dương các xã thần sắc (AD.a7/3)
2. Bắc Ninh tỉnh Đông Ngàn huyện Hạ Dương các xã thần sắc (AD.a7/3)
3. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Ngọc Trì tổng các xã thần sắc (AD.a7/17)
4. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Quảng Bố tổng các xã thần sắc (AD.a7/22)
5. Các tỉnh thần tích các xã thần tích (AE.a9/15)
6. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thần sắc (AD.a2/20)
7. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Yên Lũng tổng các xã thần sắc (AD.a2/37)
8. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Yên Lũng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/64)
9. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Phú Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a15/31)
10. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Hoàng Xá tổng các xã thần sắc (AD.a10/26)
11. Sơn Tây tỉnh Yên Sơn huyện Tiên Lữ tổng các xã thần sắc (AD.a10/29)
12. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện Thượng Hộ tổng Thâm Động xã Xuân Lôi thôn thần tích (AE.a5/15)
13. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Hạ Trì tổng các xã thôn phường thần sắc (AD.a2/42)
14. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Phương Canh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/47)
2 Lã đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a3/13)
2. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Nghĩa Trai các xã thôn thần sắc (AD.a3/12)
3 Lã đàm cửa ải đại vương 1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Đồng Thủy tổng các xã thần sắc (AD.a13/19)
4 Lã đông an... đại vương 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Lam Cầu tổng các xã thần sắc (AD.a13/7)
2. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Tiên Xá tổng các xã thần sắc (AD.a13/9)
5 Lã đông nga... đại vương 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Điệp Sơn xã thần sắc (AD.a13/2)
6 Lã nam để đế 1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a7/11)
2. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện Quảng Bố tổng Tuyên Bố xã thần tích (AE.a7/19)
3. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Cổ Điển tổng các xã thần tích đệ nhị sách (AE.a2/77)
4. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Đồng Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a3/9)
7 Lã nam đề mây quán sứ... đại vương 1. Hà Nam tỉnh Kim Bảng huyện Phương Đàn tổng các xã thần sắc (AD.a13/13)
8 La nha 1. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần tích (AE.a5/57)
9 Lã nương 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Thạch Đà tổng Khê Ngoại Tây Xá nhị xã thần tích (AE.a11/13)
10 Lã nương công chúa 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng tổng chư xã thần tích (AE.a1115)
11 Lã nương long vương... đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện các xã thôn thần sắc (AD.a3/22)
12 Lã phủ quân đại vương 1. Hà Đông tỉnh Hoài Đức phủ Từ Liêm huyện Đại Mỗ tổng các xã thần tích (AE.a2/62)
13 Lã thị phu nhân 1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc đệ tam sách (AD.a3/10)
14 Lã thị thái nương hoàng hậu 1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện Sơn Đồng tổng Cao Xá xã thần tích (AE.a2/12)
15 Lã thị thái phi hoàng hậu 1. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện Lạc Tân tổng các xã thần tích (AE.a11/9)
16 Lã thị... hoàng thái hậu 1. Hà Đông tỉnh Đan Phượng huyện các xã thôn phường vạn thần sắc (AD.a2/21)
17 Lã trục đại vương 1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thụy Lũng tổng thần tích (AE.a5/7)
18 Lã vạn phúc phu nhân 1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện Vạn Phúc tổng Ninh Xá tổng Vân La tổng các xã thần sắc (AD.a2/60)
19 La việt văn 1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Thần Phù tổng các xã thần tích (AE.a4/38)
20 Lâm đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a3/13)
2. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện Nghĩa Trai các xã thôn thần sắc (AD.a3/12)
21 Lâm tinh công chúa 1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Đồng Thủy tổng các xã thần sắc (AD.a13/19)
22 Lân công 1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/2)
23 Lân công (anh linh chính tâm... đại vương) 1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)
24 Lân công (thái tể... đại vương) 1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện các xã thần tích (AE.a6/1)
25 Lân công (thông hà đại vương ) 1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Kiều Mộc tổng Viên Châu xã thần tích (AE.a10/9)
26 Lân hổ đô thống đại vương 1. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Sơn Dương tổng các xã thần tích (AE.a9/29)
2. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Vĩnh Lại tổng các xã thần tích (AE.a9/30)
3. Phú Thọ tỉnh Lâm Thao phủ Sơn Vi huyện Xuân Lũng tổng các xã thần tích (AE.a9/31)
4. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Vật Lại tổng các xã thần tích (AE.a10/13)
5. Hạc Trì huyện (Phú Thọ) các xã thần tích (AE.a9/16)
27 Lân lang 1. Sơn Tây tỉnh Quảng Oai phủ Tiên Phong huyện Thanh Lãng tổng các xã thần tích (AE.a10/11)
28 Lân linh đại vương 1. Thái Bình tỉnh Thụy Anh huyện các xã thần sắc (AD.a5/16)
29 Lân long đại vương 1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích (AE.a3/13)
30 Lan nương 1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Thổ ốc tổng các xã thần tích (AE.a13/29)
31 Lan nương (lượng quốc thiên trường công chúa) 1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Quỳnh Ngọc tổng các xã thần tích (AE.a5/33)
32 Lang bút công 1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hạ Mạo tổng các xã thần tích (AE.a9/36)
33 Lang chàng... đại vương 1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Phương Xá tổng các xã thần sắc (AD.a9/4)
34 Lang công (cầm đào lang trương đại vương) 1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Hà Đái tổng các xã thần tích (AE.a12/17)
35 Lang công (linh lang cư sĩ hiển ứng đại vương) 1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện các tổng thần tích các xã thôn thần tích (AE.a6/26)
36 Lang công (linh lang đại tướng quân) 1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện An Trạch tổng các xã thần tích (AE.a13/22)
37 Lang công (linh lang đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Quỳnh Côi huyện Quỳnh Côi tổng các xã thần tích (AE.a5/31)
38 Lang công (linh lang hiển ứng đại vương) 1. Hải Dương tỉnh Tứ Kỳ huyện Mặc Xá tổng các xã thôn thần tích (AE.a6/24)
39 Lang công (linh long đại vương) 1. Bắc Ninh tỉnh Lang Tài huyện các xã thần tích (AE.a7/20)
40 Lang công (lữ lang... đại vương) 1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần tích (AE.a7/10)
41 Lang công (lục lang đại vương) 1. Kiến An tỉnh Tiên Lãng huyện Phú Kê tổng các xã thần tích (AE.a12/21)
42 Lãng công (phổ huệ thượng sĩ đại vương) 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Mộc Hoàn tổng các xã thần tích (AE.a13/11)
43 Lãng công (Phổ hụê thượng sĩ đại vương) 1. Hà Nam tỉnh Duy Tiên huyện Mộc Hoàn tổng các xã thần tích (AE.a13/11)
44 Lang công (tam lang đại vương) 1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần tích (AE.a7/12)
45 Lang công (thiên quan linh lang chủ sớ đại vương) 1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Thụy Lũng tổng thần tích (AE.a5/7)
46 Lang công (trung lang linh ứng... đại vương) 1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Tứ Thông tổng các xã thần tích (AE.a6/6)
47 Lang công (vũ lôi hiển ứng đại vương) 1. Kiến An tỉnh Thủy Nguyên huyện Thủy Tú tổng các xã thần tích (AE.a12/24)
48 Lãng công cương khẩu đồng đại vương 1. Nghệ An tỉnh Nghi Lộc huyện Kim Nguyên tổng các xã thôn thần sắc (AD.b1/15)
49 Lang độ đài vượng quốc vương 1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/14)
50 Lang đường... đại vương 1. Phú Thọ tỉnh Cẩm Khê huyện Phương Xá tổng các xã thần sắc (AD.a9/4)
2. Thái Bình tỉnh Duyên Hà huyện các xã thần tích (AE.a5/12)
51 Lang hà (anh linh tôn thần) 1. Hải Dương tỉnh Cẩm Giàng huyện Vĩnh Lại tổng các xã thần tích (AE.a6/8)
52 Lang hoàng hương công (đệ nhất hoàng triệu... đại 1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Nam Huân tổng thần tích (AE.a5/5)
53 Lang hoàng lai công 1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Nam Huân tổng thần tích (AE.a5/5)
54 Lang hoàng xương công 1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Nam Huân tổng thần tích (AE.a5/5)
55 Lang hoằng... đại vương 1. Hải Dương tỉnh Ninh Giang phủ Vĩnh Lại huyện các xã thần sắc (AD.a6/16)
56 Lang lỗi công 1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hạ Mạo tổng các xã thần tích (AE.a9/36)
57 Lang mao công 1. Phú Thọ tỉnh Thanh Ba huyện Hạ Mạo tổng các xã thần tích (AE.a9/36)
58 Lãng nương (đương bến đại vương) 1. Kiến An tỉnh An Dương huyện Đồng Dụ tổng các xã thần tích (AE.a12/1)
59 Lang nữu đại vương 1. Hà Nam tỉnh Lý Nhân phủ Nam Xang huyện Ngu Nhuế tổng các xã thôn thần sắc (AD.a13/20)
2. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện các xã thôn thần tích (AE.a13/32)
3. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Ngu Nhuế tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/27)
60 Lãng quận công 1. Thái Bình tỉnh Trực Định huyện Xuân Vũ tổng thần tích (AE.a5/8)
61 Lãng trung hầu đôn mẫu thượng trụ quốc thượng trật 1. Hà Đông tỉnh Từ Liêm huyện Phương Canh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/47)
62 Lão mẫu.. thái hậu đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Gia Bình huyện các xã thần sắc (AD.a7/11)
63 Lão tử 1. Hà Đông tỉnh Thanh Trì huyện (AE.a2/84)
64 Lập quận công lê châu 1. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Kiên Trung tổng các xã thần tích (AE.a15/4)
2. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Ninh Mỹ tổng các xã thần sắc (AD.a16/5)
3. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Quế Hải tổng các xã thần sắc (AD.a16/7)
4. Nam Định tỉnh Hải Hậu huyện Tân Khai tổng các xã thần sắc (AD.a16/8)
5. Nam Định tỉnh Mỹ Lộc huyện Cao Đài tổng các xã thần sắc (AD.a16/11)
6. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Thần Lộ tổng các xã thần tích (AE.a15/24)
7. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Lạc Thiện tổng các ấp thần sắc (AD.a16/3)
65 Lập quốc đại vương 1. Hà Đông tỉnh Chương Mỹ huyện các xã thần sắc (AD.a2/3)
66 Lâu bảo hoa nương 1. Phú Thọ tỉnh Phù Ninh huyện Tử Đà tổng các xã thần tích (AE.a9/23)
67 Lậu khê đại vương 1. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Văn Lãng tổng các xã thần tích (AE.a15/25)
68 Lâu nương công chúa 1. Hưng Yên tỉnh Ân Thi huyện các xã thần tích (AE.a3/1)
69 1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Vân Trình tổng các xã thần tích (AE.a4/16)
70 Lê anh tuấn 1. Phú Thọ tỉnh Hạ Hòa huyện Văn Lang tổng các xã thần tích (AE.a9/13)
71 Lệ bá 1. Thanh Hóa tỉnh Đông Sơn huyện Bất Náo tổng các xã thần tích (AE.b2/16)
72 Lê bí 1. Hưng Yên tỉnh Đông An Kim Động Phù Cừ các xã thần tích (AE.a3/5)
73 Lê cá lễ 1. Hoàn Long Hồ Khẩu phường thần tích (AE.a2/21)
74 Lễ cấp... đại vương 1. Hà Đông tỉnh Thượng Phúc huyện Văn Tự xã Đinh Xá thôn thần sắc (AD.a2/76)
75 Lê chân 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Triều Đông tổng các xã thần tích (AE.a2/100)
76 Lê chiêu 1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Vân Trình tổng các xã thần tích (AE.a4/16)
77 Lê công hành 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Bình Lăng tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/88)
2. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Bình Lăng tổng các xã thôn thần sắc (AD.a2/64)
78 Lê cống lễ 1. Hoàn Long Hồ Khẩu phường thần tích (AE.a2/21)
79 Lê công nương 1. Hưng Yên tỉnh Yên Mỹ huyện Đồng Than tổng các xã thần tích (AE.a3/26)
80 Lê công quản... quản ngự đại vương 1. Hà Nam tỉnh Nam Xang huyện Ngu Nhuế tổng các xã thôn thần tích (AE.a13/27)
81 Lê đại hành hoàng đế 1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/7)
2. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Ninh tổng các xã thôn thần sắc (AD.a4/20)
3. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Thần Phù tổng các xã thần sắc (AD.a4/33)
4. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Yên Mô tổng các xã thần tích (AE.a4/41)
5. Phúc Yên tỉnh Yên Lãng huyện các tổng các xã (AD.a11/9)
6. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Vạn Điểm tổng các xã thôn thần tích (AE.a2/130)
82 Lê đạm phu nhân chinh thục công chúa 1. Hưng Yên tỉnh Văn Lâm huyện các xã thần tích (AE.a3/14)
83 Lê định phu 1. Nam Định tỉnh Trực Ninh huyện Thần Lộ tổng các xã thần tích (AE.a15/24)
84 Lệ đông 1. Bắc Ninh tỉnh Tiên Du huyện Nội Duệ tổng các xã thôn thần tích (AE.a7/25)
85 Lê du 1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Vệ tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/32)
86 Lê dũng 1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Đồng Đội tổng các xã thần tích (AE.a15/28)
2. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ La Xá tổng các xã thần tích (AE.a15/30)
87 Lê hiến giản 1. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Hà Cát tổng các xã thần tích (AE.a15/2)
88 Lê hiến tích 1. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Hà Cát tổng các xã thần tích (AE.a15/2)
89 Lê hỏa 1. Ninh Bình tỉnh Gia Khánh huyện các xã thần tích (AE.a4/5)
90 Lê hoằng 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Thượng Cung tổng các xã thần tích (AE.a2/98)
91 Lê hồng 1. Hà Đông tỉnh Thường Tín phủ Thượng Phúc huyện Triều Đông tổng các xã thần tích (AE.a2/100)
92 Lê huệ 1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a7/13)
93 Lê hương 1. Nam Định tỉnh Xuân Trường phủ Giao Thủy huyện Hà Cát tổng các xã thần tích (AE.a15/2)
94 Lê kh lãng 1. Ninh Bình tỉnh Gia Viễn huyện Đại Hữu tổng các xã thần sắc (AD.a4/9)
95 Lê khả 1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)
96 Lê khắc nghệ hài 1. Ninh Bình tỉnh Yên Mô huyện Quảng Phúc tổng các xã thần tích (AE.a4/37)
97 Lê khắc phục 1. Hải Dương tỉnh Gia Lộc huyện Phương Xá tổng các xã thần tích (AE.a6/12)
98 Lê khai 1. Nam Định tỉnh Vụ Bản phủ Phú Lão tổng các xã thôn thần tích (AE.a15/31)
99 Lê kiêm đại vương 1. Bắc Ninh tỉnh Gia Lâm huyện các xã thần sắc (AD.a7/13)
100 Lê lai (hoa quốc công lê nhập nội thị tôn thần) 1. Ninh Bình tỉnh Yên Khánh huyện Yên Vệ tổng các xã thôn thần tích (AE.a4/32)
Tổng: 381
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: