Thứ năm, 21/11/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Hội thảo khoa học
Giới thiệu Một số hình ảnh tại Hội thảo
Hội thảo quốc tế tại Hàng Châu
Hội thảo quốc tế "THƯ TỊCH CHỮ HÁN Ở ĐÔNG Á VÀ TỪ THƯ CỔ HÁN NÔM VIỆT NAM"

Hội thảo quốc tế "THƯ TỊCH CHỮ HÁN Ở ĐÔNG Á VÀ TỪ THƯ CỔ HÁN NÔM VIỆT NAM" (東亞漢籍與越南漢喃古辭書國際學術研討會) diễn ra trong hai ngày 20-21/5/2017 tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.


THÔNG TIN
HỘI THẢO QUỐC GIA “VAI TRÒ CỦA HÁN NÔM TRONG VĂN HÓA ĐƯƠNG ĐẠI”

Hội thảo:" Vai trò của Hán Nôm trong văn hóa đương đại"
Do VIện Hàn Lâm KHXH Việt Nam chủ trì và Viện NC Hán Nôm tổ chức
Tại số 1 Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội


THÔNG TIN
HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “VĂN TỰ VỚI VĂN HÓA ĐÔNG Á”

Hội thảo khoa học Quốc tế Văn tự với văn hóa Đông Á do Viện Nghiên cứu Hán Nôm (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) chủ trì, Hội Hán tự học thế giới và Viện Nghiên cứu Hán tự Hàn Quốc phối hợp tổ chức. Các phiên hội thảo diễn ra trong 01 ngày thứ Bảy, 15/08/2015 tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (toà 1B Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội). Đây là hội thảo lần thứ ba của cộng đồng các nhà nghiên cứu văn tự ở các nước Đông Á (hai lần trước tổ chức tại Trung Quốc và Nhật Bản), và là lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam. Hội thảo này cũng là một cơ hội mở rộng hợp tác khoa học một cách chặt chẽ và toàn diện trên lĩnh vực văn tự học của giới văn tự học Đông Á, từ đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ hoà bình, hữu nghị, hợp tác giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực.Lê Khánh Trai - Lê Thành Lân [Toàn văn]
MỐI TƯƠNG ĐỒNG GIỮA KINH DỊCH VÀ MÃ DI TRUYỀN THÔNG QUA MỘT VÀI NGÀNH KHOA HỌC KHÁC

Kinh Dịch và Mã di truyền đều có cấu trúc toán học là hệ nhị phân. Năm 1969 Tiến sĩ Gunther S. Stent đã nêu giả thuyết về sự tương đồng giưa 64 quái của Kinh Dich với 64 Mật mã di truyền. Năm 1973 Bác sĩ Martin Schönberger đã trình bày mối quan hệ tương đồng giữa 2 khoa học này trong cuốn Verborgener Schlussel zum Leben mà bản dịch Việt ngữ từ bản Anh ngữ The I Ching and the Genetic Code của Đỗ Văn Sơn và Đức Minh lấy tên là Kinh Dịch và mật mã di truyền. Đây là sự gặp nhau giữa nền triết học cổ phương Đông với nên khoa học hiện đại phương Tây.


Hà Thành Hiên (Trung Quốc) [Toàn văn]
儒家思想对皇越律例的影响

越南独立后,历代封建王朝都比较重视法律法令的制订,法哲学思想也相当丰富。后黎朝的《洪德法典》,阮朝的《嘉隆法典》,就是越南历史上最著名的两部法典,在世界法制史上也占有一定的地位。《洪德法典》和《嘉隆法典》条文繁富,并有其一定的哲学基础和理论依据。总的来说,这些政治哲学理论大多来源于儒家,都是为了论证封建皇权和君主专制合法性与合理性的。同时,法律法令条文也从各个方面具体反映了越南的特殊国情和社会生活的实际情况。例如重视妇女、执法原情的精神,反映了越南民族固有习惯法的特色,这一点和中国的情况有所不同。


Lê Văn Quán [Toàn văn]
TÌM HIỂU TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ "VI CHÍNH DĨ ĐỨC" CỦA KHỔNG TỬ

Đức trị và pháp trị là hai chủ trương chính trị chủ yếu đối lập nhau ở đương thời. Khổng tử so sánh hai chủ trương này và cho rằng dựa vào pháp chế, hình phạt, uy khiến dân chúng sợ hãi, không dám làm việc xấu. Song, dựa vào đức trị, có thể có tác dụng không phải dùng hình phạt, khiến cho mọi người biết xấu hổ, tự giác làm việc thiện, không đi theo con đường gian tà. Tư tưởng này là tác dụng của đạo đức, là nói rõ đặc điểm sự khác nhau rất sớm của đạo đức và pháp chế.


Lưu Xuân Ngân - Đài Loan [Toàn văn]
越 南 儒 學 研 究 書 目 - Bibliography on Confucianism Studies in Vietnam

This is the first draft bibliography on Confucianism studies in Vietnam which was compiled in Chinese. It aims at collecting the related Chinese bibliography on Vietnamese Confucianism research results (including most of Chinese literature and part of Vietnamese literature) . The cumulative literature collected in bibliography which comes from the following areas, China, Hong Kong, Japan, Taiwan, USA, and Vietnam. The types of literature include monographs, articles, proceedings, theses, and newspaper. The contents of this bibliography are arranged by three main categories, namely general works related to the Vietnam studies, general works on Vietnamese Confucianism studies, and sub-class of Vietnamese Confucians. There are also some sub-categories under the three main categories.


Alexey B. Polyakov - LB Nga [Toàn văn]
"VAI TRÒ CỦA NHO GIÁO Ở ĐẠI VIỆT THỜI HẬU LÝ SƠ (1010-1127)"

Vấn đề nêu lên trong bản báo cáo này là quan trọng. Nó liên quan đến việc lựa chọn xu hướng phát triển chính trị và tinh thần của xã hội Việt Nam trong một triều đình lâu dài đầu tiên của dân tộc sau một nghìn năm Bắc thuộc.

Tôi muốn nói trước. Thuật ngữ «triều đình Hậu Lý Sơ» chắc là chưa quen đối với các nhà nghiên cứu chế độ phong kiến Việt Nam. Sự phân tích các quá trình chính trị ở Đại Việt vào nửa đầu thế kỷ XII chứng minh rằng năm 1127 đã xảy ra sự thay đổi bí mật của các triều đình dưới thời họ Lý chung. Tôi đã viết một cách tỉ mỉ hơn về việc đó trong quyển sách Sự phục hưng của nước Đại Việt thế kỷ X-XIV, và trong bản báo cáo cũng về đề tài này ở Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ hai diễn ra năm 2004 tại thành phố Hồ Chí Minh.


Trần Ngọc Vương [Toàn văn]
LƯỠNG ĐẦU CHẾ THỜI LÊ - TRỊNH VÀ NHỮNG HỆ QUẢ LỊCH SỬ CỦA NÓ

Cho đến thời điểm hiện nay, người nghiên cứu nghiêm túc nếu muốn đề cập tới những đặc điểm loại hình của các thực thể quyền lực đã từng tồn tại trong lịch sử Việt Nam vẫn phải tự bằng lòng với điểm vươn tới xa nhất là vương triều do Triệu Đà lập nên. Và cần nói ngay rằng, đó là một thiết chế quyền lực mang nhiều đặc điểm tương đồng loại hình với những thiết chế quyền lực hiện hữu ở ngoại vi (périphérique), những thiết chế chịu ảnh hưởng mà cũng là phản hưởng đối trọng trong mối quan hệ với cả lý thuyết lẫn thực tế quyền lực trên đất Hoa Hạ Trung Quốc.


王三慶 (Vương Tam Khánh - Đài Loan) [Toàn văn]
越南科舉與儒家典籍之傳承 - SỰ TIẾP NỐI KHOA CỬ VÀ ĐIỂN TỊCH NHO GIA VIỆT NAM ...

《科榜傳奇》原著四卷,[1]與現存八卷本有別,今已收入《越南漢文小說》第一集[2]第四冊中。作者潘輝溫,天錄收獲人。原名輝注,字重洋,號雅軒,及第後改作今名,又改字和甫,號止庵。生於景興十六年乙亥(1755),卒於四十七年丙午(1786???)。中進士時二十六歲,曾任官至西山及太原督同、翰林待制,封美川伯。[3]父兄同為科榜中人,並同朝為官,蓋為書香世家。


Các tin khác:
Nguyễn Thế Anh (Pháp) [Toàn văn]
EFFORTR TO UPDATE CONFUCIAN PRINCIPLES OF GOVERNMENT UNDER THE REIGN OF TỰ ĐỨC
Vladimir Antoshchenko [Toàn văn]
CÁC GIÁ TRỊ MUÔN THUỞ CỦA NHO GIÁO DƯỚI GÓC ĐỘ THỜ CÚNG TỔ TIÊN Ở VIỆT NAM
Tạ Ngọc Liễn [Toàn văn]
NHO GIÁO Ở VIỆT NAM THẾ KỶ XV - ĐẦU THẾ KỶ XVI
Đoàn Lê Giang [Toàn văn]
NHO GIÁO NHẬT BẢN VÀ NHO GIÁO VIỆT NAM
Chu Hồng Nguyên (朱 浤 源 Chu, Hong-yuan) (Đài Loan) [Toàn văn]
The Stand of the Oriental Political Culture: On the Questions and Answers of Official Examinations in the late 18th Century Vietnam
Nguyễn Tá Nhí [Toàn văn]
TÌM HIỂU THÊM VỀ CÁC VỊ TIÊN HIỀN TIÊN NHO ĐƯỢC TÒNG TỰ Ở VĂN MIẾU VĂN CHỈ CỦA VIỆT NAM
Trương Lập Văn (张立文) (Trung Quốc) [Toàn văn']
KẾT CẤU VÀ THÍCH NGHĨA TRONG LUẬN NGỮ NGU ÁN CỦA PHẠM LẬP TRAI
Hướng Thế Lăng (向世陵) (Trung Quốc) [Toàn văn]
NGHIÊN CỨU LÍ HỌC DỊCH HỌC CỦA LÊ NGỮ
Nguyễn Duy Hinh [Toàn văn]
NHO GIA VỚI VĂN HÓA DÂN GIAN - ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ
Trần Ích Nguyên (陳益源-) (Đài Loan), Nguyễn Thị Ngân [Toàn văn]
DANH NHO VIỆT NAM LÝ VĂN PHỨC CHU DU LIỆT QUỐC VÀ BIỆN LUẬN VỀ HOA DI
Phạm Văn Thắm [Toàn văn]
NHO TẠNG VIỆT NAM
Trịnh Văn Tương, Quản Mai Hương, Đặng Hoàng Hải Anh (Mỹ) [Toàn văn]
PHÁT HUY NHỮNG ĐIỂM MẠNH CỦA ĐẠO NHO TRONG GIÁO DỤC GIA ĐÌNH
Phùng Minh Hiếu [Toàn văn]
TÁI ĐỊNH CHẾ KHOA CỬ NHO HỌC ĐẦU THỜI NGUYỄN
Cảnh Huệ Linh (耿 慧 玲) (Đài Loan) [Toàn văn]
SỰ ỨNG DỤNG CỦA ĐIỂN CỐ HÁN VĂN TRONG VĂN KHẮC VIỆT NAM
Đinh Khắc Thuân [Toàn văn]
TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC VÀ KHOA BẢNG NHO HỌC Ở LÀNG XÃ NGƯỜI VIỆT
Nguyễn Công Việt [Toàn văn]
TANG CHẾ CỦA NGƯỜI VIỆT VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ - SỰ VẬN DỤNG CỦA NHO GIA VIỆT NAM THỜI LÊ
Phan Văn Các (Bản tóm tắt)
VŨ PHẠM KHẢI, MỘT NHÀ NHO VIỆT NAM TIÊU BIỂU Ở THẾ KỶ 19
Michio SUENARI (Nhật Bản) [Toàn văn]
CONFUCIANISM AT GRASS ROOTS IN EAST ASIA:A COMPARISON OF A VILLAGE CASE IN NORTHERN VIETNAM WITH KOREA
Lâm Giang [Toàn văn]
TƯ TƯỞNG NHO PHẬT HOÀ ĐỒNG TRONG TÁC PHẨM TRÚC LÂM TÔNG CHỈ NGUYÊN THANH CỦA NGÔ THÌ NHẬM
Nguyễn Thị Lâm (Bản tóm tắt)
NỘI DUNG KINH ĐIỂN NHO GIÁO Ở VIỆT NAM QUA THƯ TỊCH HÁN NÔM
Tạ Văn Tài (Mỹ) [Toàn văn]
CONFUCIAN INFLUENCES IN THE LEGAL SYSTEM OF TRADITIONAL VIETNAM, WITH CHINESE COMPARISONS
Li Tana (Australia) (Toàn văn)
CONSIDERING BOOK TRADE – THE MATERIAL FOUNDATION OF CONFUCIAN LEARNING IN THE 17th AND 18th CENTURIES VIETNAM
Liam C. Kelley (Mỹ) [Toàn văn]
THE ROLE OF MORALITY BOOKS IN SPREADING CONFUCIAN IDEAS
Yu Zai Zhao (Trung Quốc) (Bản tóm tắt)
NHO GIÁO VIỆT NAM VÀ VĂN HỌC CHỮ HÁN VIỆT NAM
Alex Ong (Singapo) (Bản tóm tắt)
"WHEN THE ("NEO-CONFUCIAN") SAINTS GO MARCHING IN ...: REVISITING THE MING INVASION AND OCCUPATION OF THE DAI NGU POLITY, 1406-1427"
Nguyễn Hữu Mùi [Toàn văn]
ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO Ở VIỆT NAM QUA HỆ THỐNG VĂN MIẾU, VĂN TỪ, VĂN CHỈ
Nguyễn Tài Thư [Toàn văn]
NHÀ LÝ HỌC NGUYỄN BỈNH KHIÊM (Xem tiếp)
Trần Nghĩa (Toàn văn)
THỬ PHÂN LOẠI NHO HỌC VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ
Nguyễn Thị Oanh (Bản tóm tắt)
TÌM HIỂU THÊM VỀ NHO GIÁO DƯỚI TRIỀU VUA GIA LONG
Hà Thúc Minh [Toàn văn]
NHO GIÁO VIỆT NAM NHÌN TỪ THẾ KỶ XXI
Lã Minh Hằng [Toàn văn]
BÀN VỀ CÔNG DUNG NGÔN HẠNH TRONG CÁC SÁCH GIA HUẤN NÔM
Nguyễn Thị Dương [Toàn văn]
VÀI NÉT VỀ ĐÓNG GÓP CỦA NHO SĨ VIỆT NAM ĐỐI VỚI VIỆC TẠO LẬP VÀ TRUYỀN BÁ VĂN BẢN Y HỌC HÁN NÔM
Nguyễn Đình Chú [Toàn văn]
TRỞ LẠI VẤN ĐỀ ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO ĐỐI VỚI NỀN VĂN HỌC VIỆT NAM THỜI TRUNG CẬN ĐẠI
Nguyễn Hồng Dương (Bản tóm tắt)
MỐI QUAN HỆ GIỮA NHO GIÁO VÀ CÔNG GIÁO VIỆT NAM
Phan Đăng [Toàn văn]
QUAN NIỆM CƯ NHO MỘ THÍCH CỦA CÁC VUA CHÚA NHÀ NGUYỄN QUA VĂN BIA CHÙA HUẾ
Nguyễn Xuân Diện [Toàn văn]
TRÍ THỨC NHO GIÁO VỚI VIỆC NHO GIÁO HÓA XÃ HỘI
Vũ Duy Mền [Toàn văn]
ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO LÝ NHO GIA ĐỐI VỚI HƯƠNG ƯỚC LÀNG XÃ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: