Thứ tư, 19/06/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Di sản Hán Nôm >> Tác giả
Tác giả
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|
STT Tác giả Tên sách
1 Sa di Tinh Chúc 1. Kế đăng lục (AC.158b)
2. Kế đăng lục (AC.158a)
2 Sa di Tính Phái 1. Kế đăng lục (AC.158b)
2. Kế đăng lục (AC.158a)
3 Sa Giang Đào Mộng châu 1. Mộng Châu thi tập (A.552)
4 Sa Môn Bát Nhã 1. Đại thừa bản sinh tâm địa quan kinh (AC.690/1-2)
5 Sa môn châu Hoành 1. Vãng sinh tập (AC.342)
2. Vãng sinh tập (AC.475)
3. Vãng sinh tập (AC.157)
6 Sa môn Chu Hoành 1. Giới sát phóng sinh văn (AC.663)
7 Sa môn Đại Hựu 1. Tịnh độ chỉ qui (AC.382)
8 Sa Môn Độc Thế 1. Đại thừa huyền nghĩa [Đại thừa thập nhị môn phân biệt huyền nghĩa] (AC.386)
9 Sa Môn Hoằng Tán 1. Giải hoặc biên (AC.598/1-2)
10 Sa môn Ngộ Chiếu 1. Tịnh độ hội nguyên (AC.385)
2. Tịnh độ hội nguyên (AC.146)
11 Sa Môn Như Sơn 1. Kế đăng lục (AC.158b)
2. Kế đăng lục (AC.158a)
3. Phật thuyết quan Di Lặc bồ tát thượng sinh đâu suất đà thiên kinh (AC.436)
12 Sa Môn Thanh Hanh 1. Nam hải kí quy nội pháp truyện (AC.681/1-2)
13 Sa môn Thanh Lịch 1. Nhất thời lễ tụng nhật dụng hành trì tập yếu chư nghi (A.2446)
14 Sa môn Thích Quảng Mạc 1. Diệu pháp liên hoa kinh cảm ứng lục (AC.318)
15 Sa Môn Từ Lãng 1. Kim liên tự phú (AC.257)
16 Sa Môn Tuệ Giác 1. Hiền ngu nhân duyên kinh (VHv.1515/1-3)
2. Hiền ngu nhân duyên kinh (AC.277/1-9)
3. Hiền ngu nhân duyên kinh (AC.171/1-2)
17 Sa Thủ Tín 1. Chân đạo tự chứng (A.2846)
18 Sắc mục 1. Cầu Không từ tích (VHv.2942)
19 Sầm Khánh Sâm 1. Vãng sinh thần tiên ân lệ (AC.513)
20 Sào Nam Tử 1. Đại Nam văn minh khởi điểm sử (A.2559)
2. Đại Nam văn minh khởi điểm sử (VHv.2370)
21 Sĩ Mật Đức (Anh) 1. Khai môi yếu pháp (VHv.1576)
2. Khai môi yếu pháp (AC.263)
22 Sơn Hưng Tuyên 1. Tam khổn vận sự (A.1467)
23 Song Đông Ngâm Tuyết Đường 1. Nhị độ mai tinh tuyển (AB.350)
24 Sư Chiêu Minh 1. Yết ma chỉ nam (AC.132/1-2)
25 Sư Chu Hoành 1. Thiền quan sách tiến (AC.142)
26 Sư Đạo Tôn 1. Vạn phật danh kinh (AC.378)
27 Sư Đạo Tuyên 1. Tứ phần luật tì khưu ni sao (AC.661/1-3)
2. Yết ma kinh chú (AC.680)
3. Yết ma sao [Tứ phần luật san bổ tùy cơ yết ma huyền ti sao (AC.149/1-2)
28 Sư Hoằng Tán 1. Bát quan trai pháp (AC.143)
2. Lục đạo tập (AC.129)
29 Sư Huyền Trang 1. Đại a la hán kinh (AC.166)
30 Sử Mộng Kì 1. Thời văn bị pháp (AC.359)
31 Sư pháp Nhuận 1. Thiên đồng tụng cổ tập (AC.314)
32 Sư Phật Đà Đa La 1. Đại phương quảng viên giác liễu nghĩa kinh lược sớ (AC.627)
2. Đại phương quảng viên giác tu đa la liễu nghĩa kinh (AC.511)
33 Sư Tam Tạng 1. Khâm định phạn âm đại bi chú (AC.665)
34 Sư Thi Hộ 1. Tân biên tam muội tạo tượng kinh (AC.646)
2. Như lai an tượng tam muội nghi quĩ kinh (AC.127)
35 Sư Thích Đức Thanh 1. Diệu pháp liên hoa kinh phẩm tiết (AC.317)
36 Sư Tĩnh Thanh 1. Thánh vô lượng thọ kinh (AC.613)
Tổng: 36
Trang: 1 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: