Thứ tư, 19/06/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Di sản Hán Nôm >> Tác giả
Tác giả
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|
STT Tác giả Tên sách
1 Mã Đường Hân 1. Bi kí tạp biên (VHv.278)
2 Mã Minh Bồ Tát 1. Đại thừa khởi tín luận (AC.330)
3 Ma Văn Cao 1. Lĩnh Nam dật sử (A.856/1-3)
4 Mạc Đình Cẩm 1. Cách ngôn liên bích (VHv.927)
5 Mạc Đĩnh Chi 1. Bản quốc kí sự (A.1788)
6 Mạc Thiên Tích 1. An Nam Hà Tiên thập vịnh (A.441)
7 Mạc Thiên Tứ 1. An Nam Hà Tiên thập vịnh (A.441)
2. Bảo triện Trần tiến sĩ thi thảo [Cố lê triều tiến sĩ bảo triện xã trần danh án thi thảo] (A.207)
8 Mai Am 1. Diệu Liên tập [Lại đức công chúa Diệu Liên tập] (VHv.1398)
2. Diệu Liên tập [Lại đức công chúa Diệu Liên tập] (A.313)
3. Diệu Liên tập [Lại đức công chúa Diệu Liên tập] (VHv.687)
4. Diệu Liên tập [Lại đức công chúa Diệu Liên tập] (VHv.686)
5. Diệu Liên tập [Lại đức công chúa Diệu Liên tập] (VHv.1897)
6. Diệu Liên tập [Lại đức công chúa Diệu Liên tập] (VHv.689)
7. Diệu Liên tập [Lại đức công chúa Diệu Liên tập] (VHv.688)
8. Diệu Liên tập [Lại đức công chúa Diệu Liên tập] (VHv.685)
9 Mai Công Hoán 1. Cách ngôn tạp lục (A.244)
2. Cách ngôn tạp lục (VHb.223)
10 Mai Hồ 1. Mao kinh sách lược [Thi kinh sách lược] (A.1801)
11 Mai Phong 1. Thăng Long cổ tích khảo tịnh hội đồ (VHv.2471)
12 Mai Viên Đoàn Triển 1. An Nam phong tục sách [Tiểu học phong tục sách] (A.153)
2. An Nam phong tục sách [Tiểu học phong tục sách] (VHv.2665)
13 Mẫn chính Hầu 1. Hoàng Việt nhất thống dư địa chí (Paris)
14 Mao Sư Trịnh 1. Trung kinh hiếu kinh tiết yếu[Trung kinh hiếu kinh (VH.1006)
15 Mậu Cấn 1. Quần anh hội thi [Trung ngoại anh hội lục;Trung ngoại quần anh hội lục] (A.138)
2. Trung ngoại quần anh hội lục [Quần anh hội thi,Trung ngoại anh hội lục] (A.3039)
16 Mậu Liên Tiên 1. Khắc trai việt hành thi [Việt hành ngâm thảo;Nam Định tỉnh khảo dị;Lí khắc trai việt hành thi;Nam Định tỉnh khảo dị] (VHv.184)
17 Mêbông 1. An Nam sơ học sử lược (A.935)
2. An Nam sơ học sử lược (VHb.219)
3. An Nam sơ học sử lược (A.3114)
4. An Nam sơ học sử lược (A.3191)
5. An Nam sơ học sử lược (VHv.1556)
6. An Nam sơ học sử lược (VHb.230)
7. An Nam sơ học sử lược (A.3228)
18 Miên Kí 1. Hiếu cổ đường thi tập (VHv.106)
19 Miên Thẩm 1. Cẩm ngữ [Đối liên thi văn tạp biên] (VHv.1867)
2. Thi tấu hợp biên (VHv.1391/b)
3. Thi tấu hợp biên (VHv.1391/a)
4. Thi tấu hợp biên (VHv.1140)
5. Thi tấu hợp biên (VHv.779)
6. Thi tấu hợp biên (A.783)
7. Thi tấu hợp biên (A.2713)
8. Thi tấu hợp biên (A.2983)
9. Ngự chế thi (A.1513)
10. Ngự chế thi (A.1101)
20 Miên Triện 1. Ước Đình thi sao (A.778)
21 Miên Trinh 1. Cao thanh khâu thi tập (A.356)
2. Cao thanh khâu thi tập (VHv.920)
3. Việt sử tổng vịnh [Ngự chế Việt sử tổng vịnh thi tập] (VHv.2426)
4. Việt sử tổng vịnh [Ngự chế Việt sử tổng vịnh thi tập] (VHv.2425)
22 Miên Tuấn 1. Hiếu kinh lập bản (VHv.343)
2. Hiếu kinh lập bản (AB.266)
3. Hiếu kinh quốc âm diễn ca (VNv.60)
4. Nhã đường thi tập (VHb.7)
23 Minh Chương 1. Trần trá hôn diễn ca (AB.553)
24 Minh Mệnh 1. Ất Mùi khoa hội thi (VHv.288)
2. Bảo lục tổng biên (A.405)
3. Báo văn sao tập (VHv.1988)
4. Chế khoa bảng nhãn Vũ Duy Thanh tập thảo (A.2282)
5. Chiếu biểu sắc dụ tạp lục (A.2158)
6. Chiếu biểu tịnh ngự chế thi (A.1881)
7. Thánh dụ huấn địch thập điều (A.2611)
8. Minh Mệnh ngự chế văn (VHv.69/1-7)
9. Minh Mệnh ngự chế văn (VHv.70/1-5)
10. Ngự chế thánh đức thần công bi kí (A.785)
11. Ngự chế thi tập (A.134d/1-2)
12. Ngự chế thi tập (VHv.67/1-6)
13. Ngự chế thi tập (VHv.68/1-3)
14. Ngự chế thi tập (VHv.115/1-3)
15. Ngự chế thi tập (A.134d/1-3)
16. Ngự chế thi tập (A.134c/1-2)
17. Ngự chế thi tập (A.134b/1-3)
18. Ngự chế thi tập (A.134a/1-3)
19. Ngự chế tiễu bình Bắc kì nghịch phỉ thi tập (VHv.114)
20. Ngự chế tiễu bình Nam Bắc tặc khấu thi tập (A.146)
21. Ngự đề danh thắng đồ hội thi tập (A.1412/1-4)
25 Minh Thành Thị 1. Đông Dã học ngôn tập liên cảo (VHv.1874)
26 Mộc Thạch 1. Giao Châu dư địa đồ (A.2716)
Tổng: 26
Trang: 1 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: