Thứ tư, 19/06/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Di sản Hán Nôm >> Tác giả
Tác giả
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|
STT Tác giả Tên sách
1 Quả nguyên Hạ Tấn 1. An Nam chí lược (VHv.1334/1-2)
2 Quan Âm Bồ Tát 1. Quan đế vĩnh mệnh chân kinh (Paris)
3 Quan chức Hải Dương 1. Hải Dương tỉnh địa dư chí (A.1940)
4 Quán Huyền Chân 1. Ngọc khu bảo kinh (AC.67)
5 Quan Vân Đường 1. Tiểu sơn hậu diễn ca [Sơn hậu] (AB.205)
6 Quảng Thịnh Đường 1. Thiếu nữ hoài xuân tình thi (AB.202)
2. Tống Trân tân truyện (AB.217)
7 Quế Đường 1. Quần thư khảo biện (A.1872)
2. Quần thư khảo biện (A.252)
3. Quần thư khảo biện (VHv.90/1-2)
8 Quốc Chi Thị 1. Họa tất tiên sư lục (A.987)
9 Quốc sử quán 1. Khâm Định Đại Việt hội điển sự lệ tục biên hậu thứ (Paris)
10 Quốc sử quán triều Nguyễn 1. Bắc Kì các tỉnh toàn đồ (A.1307)
2. Đại Nam liệt truyện (VHv.1569/1-10)
3. Đại Nam liệt truyện (A.2771/1-10)
4. Đại Nam liệt truyện (VHv.1569/1-10)
5. Đại Nam nhất thống chí (VHv.2684)
6. Đại Nam nhất thống chí (A.2033)
7. Đại Nam nhất thống chí (VHv.129/1-8)
8. Đại Nam nhất thống chí (VHv.1448/1-4)
9. Đại Nam nhất thống chí (VHv.985/1-9)
10. Đại Nam nhất thống chí (VHv.1707/1-9)
11. Đại Nam nhất thống chí (VHv.1359)
12. Đại Nam nhất thống chí (VHv.624)
13. Đại Nam nhất thống chí (A.2806)
14. Đại Nam nhất thống chí (A.69/1-12)
15. Đại Nam nhất thống dư đồ (A.1600)
16. Đại Nam nhất thống dư đồ (A.3142)
17. Đại Nam thực lục (A.27/1-66)
18. Đại Nam thực lục (A.2772/1-67)
19. Đại Nam Liệt truyện (A.35/1-10)
11 Quốc Tử Giám 1. Sách văn lược tập (A.2447)
2. Sách văn tân thức (VHv.375)
3. Sách văn tân thức (VHv.965/1)
4. Luận thể tân thức (VHv.965/2)
5. Luận thể tân thức (VHv.355)
12 Quỳ Giang Hầu 1. Hoàng Việt nhất thống dư địa chí (Paris)
13 Quý Nghi 1. Âm chất văn chú (AC.578)
2. Âm chất văn chú (AC.30)
14 Quý Tá 1. Âm chất văn chú (AC.578)
2. Âm chất văn chú (AC.30)
15 Quý Thuần 1. Âm chất văn chú (AC.578)
2. Âm chất văn chú (AC.30)
16 Quyền Chưởng Bình 1. Bàn thành tân chí (VHv.2657)
2. Bàn thành tân chí (A.3080)
17 Quỳnh Chương 1. Cảnh thi xướng họa tập (A.1566)
Tổng: 17
Trang: 1 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: