Ký hiệu
A|AB|AC|AD|AE|AF|AG|AH|AJ|VH|VHb|VHt|VHv|VNb|VNv|ST|
STT Ký hiệu Tên sách
1 AH.a1/1 HƯNG YÊN TỈNH YÊN MỸ HUYỆN ĐỒNG THAN TỔNG(*) GIAI PHẠM XÃ YÊN XÁ THÔN CỔ CHỈ
2 AH.a1/2 HƯNG YÊN TỈNH YÊN MỸ HUYỆN YÊN PHÚ TỔNG GIAI PHẠM XÃ TRUNG PHÚ THÔN CỔ TỰ CHỈ
3 AH.a1/3 HƯNG YÊN TỈNH YÊN MỸ HUYỆN YÊN PHÚ TỔNG YÊN PHÚ XÃ TRÀ LÔI THÔN CỔ TỰ CHỈ
4 AH.a1/4 HƯNG YÊN TỈNH YÊN MỸ HUYỆN LIÊU XÁ TỔNG LIÊU TRUNG XÃ CỔ TỰ CHỈ
5 AH.a2/1 NINH BÌNH TỈNH YÊN KHÁNH HUYỆN YÊN VÂN TỔNG PHÚC NHẠC XÃ CỔ CHỈ
6 AH.a3/1 SƠN TÂY TỈNH BẤT BẠT HUYỆN CẨM ĐỚI TỔNG CÁC XÃ LỆNH CHỈ SẮC CHỈ CÔNG VĂN CỔ TÍCH TỰ CHỈ
7 AH.a3/2 SƠN TÂY TỈNH BẤT BẠT HUYỆN KHÊ THƯỢNG TỔNG THÁI BẠT XÃ
8 AH.a3/3 SƠN TÂY TỈNH BẤT BẠT HUYỆN PHÚ NGHĨA TỔNG PHÚ NGHĨA XÃ CỰU CÔNG VĂN CHẤP BẰNG BẠ
9 AH.a3/4 SƠN TÂY TỈNH TIÊN PHONG HUYỆN HOẮC CHÂU XÃ CỰU ĐƠN CHỈ
10 AH.a3/5 SƠN TÂY TỈNH TIÊN PHONG HUYỆN TÂY ĐẰNG TỔNG BẰNG LŨNG XÃ CHẤP BẰNG DANH BẠ
11 AH.a3/6 SƠN TÂY TỈNH TIÊN PHONG HUYỆN PHÚC THỌ HUYỆN CÁC TỔNG TỔNG CÁC XÃ CỔ CHỈ
12 AH.a3/7 SƠN TÂY TỈNH TIÊN PHONG HUYỆN VẬT LẠI TỔNG ĐỒNG BẢNG XÃ CỔ TỰ CHỈ
13 AH.a4/1 LẠNG SƠN TỈNH ĐIỀM HY CHÂU DÃ NHAM TỔNG THU CÚC XÃ CỔ CHỈ
14 AH.a4/2 LẠNG SƠN TỈNH ĐIỀM HY CHÂU MỸ LIỆT TỔNG PHÚ MỸ XÃ CỔ CHỈ
15 AH.a4/3 LẠNG SƠN TỈNH ĐIỀM HY CHÂU QUANG BÍ TỔNG QUẢNG MẠC XÃ CỔ CHỈ TỤC LỆ
16 AH.a4/4 LẠNG SƠN TỈNH ĐIỀM HY CHÂU QUANG BÍ TỔNG CÁC XÃ CỔ CHỈ
17 AH.a4/5 LẠNG SƠN TỈNH LỘC BÌNH CHÂU VÂN MỘNG TỔNG XUÂN LỆ XÃ CỔ CHỈ
18 AH.a4/6 LẠNG SƠN TỈNH THOÁT LÃNG CHÂU HỮU THU TỔNG HỮU THU XÃ CỔ CHỈ
19 AH.a4/7 LẠNG SƠN TỈNH VĂN UYÊN CHÂU CAO TRĨ NHA CAO LÂU TỔNG CÁC XÃ CỔ CHỈ
20 AH.a5/1 PHÚC YÊN TỈNH YÊN LÃNG PHỦ PHƯƠNG QUAN TỔNG MẠNH TRỮ XÃ CỔ CHỈ
21 AH.a5/2 PHÚC YÊN TỈNH YÊN LÃNG PHỦ XA MẠC TỔNG CÁC XÃ CỔ CHỈ
Tổng: 21
Trang: 1 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: