Thứ năm, 20/06/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Di sản Hán Nôm >> Ký hiệu
Ký hiệu
A|AB|AC|AD|AE|AF|AG|AH|AJ|VH|VHb|VHt|VHv|VNb|VNv|ST|
STT Ký hiệu Tên sách
1 VNb.62 ẤU HỌC NGŨ NGÔN THI
2 VNb.47 BÁCH BỆNH KIÊM TRỊ
3 VNb.3 BÁCH VẠN NGUYỄN TRÌNH QUỐC CÔNG LỤC KÍ
4 VNb.68 BẠCH VIÊN TÔN CÁC TRUYỆN
5 VNb.69 BẢN NỮ THẦN
6 VNb.14 CA TRÙ
7 VNb.15 CA TRÙ CÁC ĐIỆU
8 VNb.70 CHIÊU QUÂN CỐNG HỒ THƯ [CHIÊU QUÂN CỐNG HỒ TRUYỆN,CHIÊU QUÂN TÂN TRUYỆN]
9 VNb.31 CHINH PHỤ NGÂM
10 VNb.38 CỬU CHƯƠNG TOÁN PHÁP [CỬU CHƯƠNG TOÁN PHÁP LẬP TH
11 VNb.58 DÂN GIAN CỔ NGÂM
12 VNb.55 ĐẬU KHOA THUYẾT ƯỚC CA
13 VNb.71 ĐỒNG TIỀN TRUYỆN
14 VNb.42 DƯỢC PHẨM NAM DANH KHÍ VỊ CHÍNH TRỊ CA QUÁT [NAM DƯỢC THẦN HIỆU]
15 VNb.56 GIA TRUYỀN TRỊ BỆNH DŨNG DƯỢC CA
16 VNb.44 GIÁO HUẤN DIỄN CA
17 VNb.52/1-2 HÁN TỰ TỰ HỌC
18 VNb.72 HOA TIÊN NHUẬN CHÍNH
19 VNb.17 HOÀNG ĐẾ TẠO CHÂM PHÁP
20 VNb.36 HỘI ĐỒNG TỨ GIÁO
21 VNb.45 HƯƠNG SƠN TRUYỆN [NHẬT TRÌNH HÀNH CA]
22 VNb.6 HƯƠNG SƠN TRUYỆN [NHẬT TRÌNH HÀNH CA]
23 VNb.73 KHUYẾN PHU CA
24 VNb.9 KIM VÂN KIỀU TÂN TRUYỆN
25 VNb.10 KIM VÂN KIỀU TÂN TRUYỆN
26 VNb.11 KIM VÂN KIỀU TÂN TRUYỆN
27 VNb.27 KIM VÂN KIỀU TÂN TRUYỆN
28 VNb.59 KIM VÂN KIỀU TÂN TRUYỆN
29 VNb.60 KIM VÂN KIỀU TÂN TRUYỆN
30 VNb.12 KIM VÂN KIỀU TÂN TRUYỆN
31 VNb.8 KIM VÂN KIỀU TÂN TRUYỆN
32 VNb.33 LỘ ĐỨC THÁNH MẪU
33 VNb.280 LỤC GIÁP TOÀN THƯ
34 VNb.23/bis LƯU BÌNH PHÚ
35 VNb.74 MĨ NỮ CỐNG HỒ
36 VNb.54 NAM DƯỢC QUỐC ÂM CA [NAM DƯỢC QUỐC ÂM LỤC;NAM DƯỢC QUỐC ÂM TẬP NGHIỆM]
37 VNb.77 NGỌC HOA TÂN TRUYỆN [NGỌC HOA CỔ TÍCH TRUYỆN]
38 VNb.76 NGỌC KIỀU LÊ TÂN TRUYỆN
39 VNb.22 NHỊ ĐỘ MAI DIỄN CA [NHỊ ĐỘ MAI NHUẬN CHÍNH,MAI LƯƠNG NGỌC]
40 VNb.7 NHỊ ĐỘ MAI DIỄN CA [NHỊ ĐỘ MAI NHUẬN CHÍNH,MAI LƯƠNG NGỌC]
41 VNb.37 NHỊ ĐỘ MAI NHUẬN CHÍNH [MAI LƯƠNG NGỌC,NHỊ ĐỘ MAI DIỄN CA,
42 VNb.28 NHỊ ĐỘ MAI NHUẬN CHÍNH [NHỊ ĐỘ MAI DIỄN CA,MAI LƯƠNG NGỌC]
43 VNb.63 NHỮNG BÀI GIÁO TRÒ MÚA RỐI
44 VNb.13 NỮ TÚ TÀI TÂN TRUYỆN
45 VNb.73 PHAN BỘI CHÂU TIỂU SỬ
46 VNb.25 PHAN TRẦN TRUYỆN TRÙNG DUYỆT
47 VNb.51/2 PHỤ NHÂN KHOA
48 VNb.20 PHỤ NHÂN KHOA
49 VNb.77 QUỐC ÂM THI TUYỂN PHỤ DANH GIA CA VỊNH
50 VNb.35 SÁCH DẪN ĐƯỜNG GIỮ ĐẠO
51 VNb.34 SÁCH TRUYỆN CÁC THÁNH
52 VNb.39 SỰ TÍCH ÔNG TRẠNG LỢN
53 VNb.5 SỰ TÍCH ÔNG TRẠNG QUỲNH
54 VNb.857 SỰ TÍCH ÔNG TRẠNG QUỲNH
55 VNb.73 TÁI SINH DUYÊN TRUYỆN
56 VNb.40 TAM NGUYÊN YÊN ĐỔ THI CA
57 VNb.46 TAM NGUYÊN YÊN ĐỔ THI CA
58 VNb.38 TAM QUỐC DIỄN CA
59 Vnb.51 TÂN SAN BÍ THỤ TINH TẬP
60 VNb.18 TẠP CHỨNG DIỄN CA
61 VNb.41 TẬP NGHIỆM
62 VNb.7 TỀ TUYÊN TRUYỆN
63 VNb.2 TẾ VĂN CA KHÚC TẠP LỤC
64 VNb.19 THẠCH NHA KÍNH
65 VNb.48 THÁI Y VIỆN SOẠN DỤNG DƯỢC CA
66 VNb.49 THẬP TAM THIÊN QUỐC ÂM CA
67 VNb.1 THI CA PHÚ TẠP LỤC [TRƯƠNG LƯU HẦU PHÚ]
68 VNb.32 THÍCH TÌNH NHÃ THÚ [CỬU CHƯƠNG LẬP THÀNH TOÁN PHÁP]
69 VNb.49 TRẠCH VIÊN TẬP YẾU Y THƯ [GIA TRUYỀN TẬP YẾU Y THƯ,Y GIA THẬP TAM THIÊN DIỆU NGỮ,THẬP TAM THIÊN QUỐC ÂM CA,TRẠCH VIÊN MÔN TRUYỀN TẬP YẾU Y THƯ,KIM NGỌC QUYỂN,Y PHƯƠNG GIA TRUYỀN THẬP TAM THIÊN,TRẠCH VIÊN MÔN TRUYỀN TẬP YẾU Y THƯ BÍ TRUYỀN]
70 VNb.78 TRÊ CÓC TÂN TRUYỆN
71 VNb.79 TRINH THỬ TRUYỆN
72 VNb.61 TRƯƠNG SINH TÂN TRÒ
73 VNb.80 TRƯƠNG VIÊN DIỄN CA
74 VNb.13 TỪ HÀN TÂN SAN
75 VNb.30 VÂN TIÊN CỔ TÍCH TÂN TRUYỆN [VÂN TIÊN TRUYỆN,LỤC VÂN TIÊN TRUYỆN,NỮ LƯU TƯỚNG TRUYỆN]
76 VNb.21 XUÂN HƯƠNG THI TẬP
77 VNb.21b XUÂN HƯƠNG THI TẬP PHỤ DANH
78 VNb.21a XUÂN HƯƠNG THI TẬP PHỤ DANH GIA CA VỊNH
79 VNb.29 Y ĐẠO SÁCH LƯỢC
80 VNb.198 Y NANG BÍ THUẬT
Tổng: 80
Trang: 1 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: