Ký hiệu
A|AB|AC|AD|AE|AF|AG|AH|AJ|VH|VHb|VHt|VHv|VNb|VNv|ST|
STT Ký hiệu Tên sách
1 VNb.1 THI CA PHÚ TẠP LỤC [TRƯƠNG LƯU HẦU PHÚ]
2 VNb.10 KIM VÂN KIỀU TÂN TRUYỆN
3 VNb.11 KIM VÂN KIỀU TÂN TRUYỆN
4 VNb.12 KIM VÂN KIỀU TÂN TRUYỆN
5 VNb.13 NỮ TÚ TÀI TÂN TRUYỆN
6 VNb.13 TỪ HÀN TÂN SAN
7 VNb.14 CA TRÙ
8 VNb.15 CA TRÙ CÁC ĐIỆU
9 VNb.17 HOÀNG ĐẾ TẠO CHÂM PHÁP
10 VNb.18 TẠP CHỨNG DIỄN CA
11 VNb.19 THẠCH NHA KÍNH
12 VNb.198 Y NANG BÍ THUẬT
13 VNb.2 TẾ VĂN CA KHÚC TẠP LỤC
14 VNb.20 PHỤ NHÂN KHOA
15 VNb.21 XUÂN HƯƠNG THI TẬP
16 VNb.21a XUÂN HƯƠNG THI TẬP PHỤ DANH GIA CA VỊNH
17 VNb.21b XUÂN HƯƠNG THI TẬP PHỤ DANH
18 VNb.22 NHỊ ĐỘ MAI DIỄN CA [NHỊ ĐỘ MAI NHUẬN CHÍNH,MAI LƯƠNG NGỌC]
19 VNb.23/bis LƯU BÌNH PHÚ
20 VNb.25 PHAN TRẦN TRUYỆN TRÙNG DUYỆT
21 VNb.27 KIM VÂN KIỀU TÂN TRUYỆN
22 VNb.28 NHỊ ĐỘ MAI NHUẬN CHÍNH [NHỊ ĐỘ MAI DIỄN CA,MAI LƯƠNG NGỌC]
23 VNb.280 LỤC GIÁP TOÀN THƯ
24 VNb.29 Y ĐẠO SÁCH LƯỢC
25 VNb.3 BÁCH VẠN NGUYỄN TRÌNH QUỐC CÔNG LỤC KÍ
26 VNb.30 VÂN TIÊN CỔ TÍCH TÂN TRUYỆN [VÂN TIÊN TRUYỆN,LỤC VÂN TIÊN TRUYỆN,NỮ LƯU TƯỚNG TRUYỆN]
27 VNb.31 CHINH PHỤ NGÂM
28 VNb.32 THÍCH TÌNH NHÃ THÚ [CỬU CHƯƠNG LẬP THÀNH TOÁN PHÁP]
29 VNb.33 LỘ ĐỨC THÁNH MẪU
30 VNb.34 SÁCH TRUYỆN CÁC THÁNH
31 VNb.35 SÁCH DẪN ĐƯỜNG GIỮ ĐẠO
32 VNb.36 HỘI ĐỒNG TỨ GIÁO
33 VNb.37 NHỊ ĐỘ MAI NHUẬN CHÍNH [MAI LƯƠNG NGỌC,NHỊ ĐỘ MAI DIỄN CA,
34 VNb.38 CỬU CHƯƠNG TOÁN PHÁP [CỬU CHƯƠNG TOÁN PHÁP LẬP TH
35 VNb.38 TAM QUỐC DIỄN CA
36 VNb.39 SỰ TÍCH ÔNG TRẠNG LỢN
37 VNb.40 TAM NGUYÊN YÊN ĐỔ THI CA
38 VNb.41 TẬP NGHIỆM
39 VNb.42 DƯỢC PHẨM NAM DANH KHÍ VỊ CHÍNH TRỊ CA QUÁT [NAM DƯỢC THẦN HIỆU]
40 VNb.44 GIÁO HUẤN DIỄN CA
41 VNb.45 HƯƠNG SƠN TRUYỆN [NHẬT TRÌNH HÀNH CA]
42 VNb.46 TAM NGUYÊN YÊN ĐỔ THI CA
43 VNb.47 BÁCH BỆNH KIÊM TRỊ
44 VNb.48 THÁI Y VIỆN SOẠN DỤNG DƯỢC CA
45 VNb.49 THẬP TAM THIÊN QUỐC ÂM CA
46 VNb.49 TRẠCH VIÊN TẬP YẾU Y THƯ [GIA TRUYỀN TẬP YẾU Y THƯ,Y GIA THẬP TAM THIÊN DIỆU NGỮ,THẬP TAM THIÊN QUỐC ÂM CA,TRẠCH VIÊN MÔN TRUYỀN TẬP YẾU Y THƯ,KIM NGỌC QUYỂN,Y PHƯƠNG GIA TRUYỀN THẬP TAM THIÊN,TRẠCH VIÊN MÔN TRUYỀN TẬP YẾU Y THƯ BÍ TRUYỀN]
47 VNb.5 SỰ TÍCH ÔNG TRẠNG QUỲNH
48 Vnb.51 TÂN SAN BÍ THỤ TINH TẬP
49 VNb.51/2 PHỤ NHÂN KHOA
50 VNb.52/1-2 HÁN TỰ TỰ HỌC
51 VNb.54 NAM DƯỢC QUỐC ÂM CA [NAM DƯỢC QUỐC ÂM LỤC;NAM DƯỢC QUỐC ÂM TẬP NGHIỆM]
52 VNb.55 ĐẬU KHOA THUYẾT ƯỚC CA
53 VNb.56 GIA TRUYỀN TRỊ BỆNH DŨNG DƯỢC CA
54 VNb.58 DÂN GIAN CỔ NGÂM
55 VNb.59 KIM VÂN KIỀU TÂN TRUYỆN
56 VNb.6 HƯƠNG SƠN TRUYỆN [NHẬT TRÌNH HÀNH CA]
57 VNb.60 KIM VÂN KIỀU TÂN TRUYỆN
58 VNb.61 TRƯƠNG SINH TÂN TRÒ
59 VNb.62 ẤU HỌC NGŨ NGÔN THI
60 VNb.63 NHỮNG BÀI GIÁO TRÒ MÚA RỐI
61 VNb.68 BẠCH VIÊN TÔN CÁC TRUYỆN
62 VNb.69 BẢN NỮ THẦN
63 VNb.7 NHỊ ĐỘ MAI DIỄN CA [NHỊ ĐỘ MAI NHUẬN CHÍNH,MAI LƯƠNG NGỌC]
64 VNb.7 TỀ TUYÊN TRUYỆN
65 VNb.70 CHIÊU QUÂN CỐNG HỒ THƯ [CHIÊU QUÂN CỐNG HỒ TRUYỆN,CHIÊU QUÂN TÂN TRUYỆN]
66 VNb.71 ĐỒNG TIỀN TRUYỆN
67 VNb.72 HOA TIÊN NHUẬN CHÍNH
68 VNb.73 KHUYẾN PHU CA
69 VNb.73 PHAN BỘI CHÂU TIỂU SỬ
70 VNb.73 TÁI SINH DUYÊN TRUYỆN
71 VNb.74 MĨ NỮ CỐNG HỒ
72 VNb.76 NGỌC KIỀU LÊ TÂN TRUYỆN
73 VNb.77 NGỌC HOA TÂN TRUYỆN [NGỌC HOA CỔ TÍCH TRUYỆN]
74 VNb.77 QUỐC ÂM THI TUYỂN PHỤ DANH GIA CA VỊNH
75 VNb.78 TRÊ CÓC TÂN TRUYỆN
76 VNb.79 TRINH THỬ TRUYỆN
77 VNb.8 KIM VÂN KIỀU TÂN TRUYỆN
78 VNb.80 TRƯƠNG VIÊN DIỄN CA
79 VNb.857 SỰ TÍCH ÔNG TRẠNG QUỲNH
80 VNb.9 KIM VÂN KIỀU TÂN TRUYỆN
Tổng: 80
Trang: 1 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: