Thứ năm, 20/06/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Di sản Hán Nôm >> Ký hiệu
Ký hiệu
A|AB|AC|AD|AE|AF|AG|AH|AJ|VH|VHb|VHt|VHv|VNb|VNv|ST|
STT Ký hiệu Tên sách
1 VHv.1069 A DI ĐÀ KINH
2 VHv.1739 ÁI CHÂU BI KÝ [THANH HÓA TỈNH BI KÍ THI VĂN LOẠI
3 VHv.1081 ÂM CHẤT VĂN THI TIÊN
4 VHv.1361 AN HỘI THÔN CHÍ
5 VHv.1527 AN NAM CHÍ [HƯNG HÓA PHONG THỔ CHÍ]
6 VHv.1334/1-2 AN NAM CHÍ LƯỢC
7 VHv.1316 AN NAM CHÍ NGUYÊN [AN NAM CHÍ KỈ LƯỢC,AN NAM CHÍ,GIAO CHỈ DI BIÊN,HƯNG HÓA PHONG THỔ CHÍ]
8 VHv.482 AN NAM CỬU LONG KINH [AN NAM ĐỊA CẢO LỤC]
9 VHv.2665 AN NAM PHONG TỤC SÁCH [TIỂU HỌC PHONG TỤC SÁCH]
10 VHv.1556 AN NAM SƠ HỌC SỬ LƯỢC
11 VHv.1358/2 AN NAM THÔNG QUỐC BẢN ĐỒ
12 VHv.2685 AN VIÊN THÔN ĐỊA BẠ
13 VHv.1575 AN XUÂN NAM CAO XUÂN DỤC LÝ LỊCH
14 VHv.1446 ÁNG TRANG THI CẢO
15 VHv.288 ẤT MÙI KHOA HỘI THI
16 VHv.2936 ÂU HỌC CỐ SỰ TẦM NGUYÊN
17 VHv.1507 ẤU HỌC HÁN TỰ TÂN THƯ
18 VHv.346 ẤU HỌC HÁN TỰ TÂN THƯ
19 VHv.2394 ẤU HỌC HÁN TỰ TÂN THƯ
20 VHv.469 ẤU HỌC HÁN TỰ TÂN THƯ
21 VHv.345 ẤU HỌC HÁN TỰ TÂN THƯ
22 VHv.1485 ẤU HỌC HÁN TỰ TÂN THƯ
23 VHv.1437 ÂU HỌC HÀNH TRÌNH KÍ
24 VHv.2937 ẤU HỌC PHỔ THÔNG THUYẾT ƯỚC
25 VHv.468 ẤU HỌC PHỔ THÔNG THUYẾT ƯỚC
26 VHv.64 ẤU HỌC PHỔ THÔNG THUYẾT ƯỚC
27 VHv.617 ẤU HỌC THUYẾT
28 VHv.51 ẤU HỌC VIỆT SỬ TỨ TỰ
29 VHv.1329 BA ĐÔNG VŨ THỊ LIỆT TRUYỆN
30 VHv.2084 BÁC HỌC HOÀNH TỪ KHOA VĂN TUYỂN
31 VHV.1717 BẮC KÌ ĐỊA CHÍ [CÁC TỈNH CHÍ]
32 VHv.2372 BẮC KÌ GIANG SƠN CỔ TÍCH DANH THẮNG BỊ KHẢO
33 VHv.183 BẮC KÌ HỘ TỊCH QUI ĐIỀU
34 VHv.26 BẮC KÌ QUAN CHẾ NGHỊ ĐỊNH
35 VHv.19 BẮC MINH SỒ VŨ NGẪU LỤC
36 VHv.1308 BẮC NAM THỰC LỤC
37 VHv.1472 BẮC NAM THỰC LỤC
38 VHv.1236 BẮC NINH TỈNH YÊN PHONG HUYỆN ÂN PHÚ TỔNG TAM TẢO XÃ
39 VHv.1235 BẮC NINH TỈNH YÊN PHONG HUYỆN PHONG QUANG TỔNG
40 VHv.940 BẮC SỬ ĐÍNH NGHI BỔ KHUYẾT
41 VHv.946 BẮC SỬ LƯỢC BIÊN
42 VHv.2687 BẮC SỬ TÂN SAN TOÀN BIÊN
43 VHv.1011 BẮC SỬ TÂN SAN TOÀN BIÊN
44 VHv.285/1-2 BẮC SỬ TÂN SAN TOÀN BIÊN
45 VHv.1543 BẮC SỬ TÂN SAN TOÀN BIÊN
46 VHv.808/1-2 BẮC SỬ TÂN SAN TOÀN BIÊN
47 VHv.2166 BẮC SỨ THI TẬP
48 VHv.1699 BẮC SỬ TỔNG LUẬN
49 VHv.2691 BẮC THƯ NAM ẤN BẢN MỤC LỤC
50 VHv.492 BẮC TRƯỜNG PHÚ
51 VHv.437/1-2 BẮC TRƯỜNG VĂN SÁCH
52 VHv.811/1-2 BÁC VẬT TÂN BIÊN
53 VHv.813/1-2 BÁC VẬT TÂN BIÊN
54 VHv.809/1-2 BÁC VẬT TÂN BIÊN
55 VHv.1531 BÁC VẬT TÂN BIÊN
56 VHv.810/1-2 BÁC VẬT TÂN BIÊN
57 VHv.812/1-2 BÁC VẬT TÂN BIÊN
58 VHv.1531 BÁC VẬT TÂN BIÊN
59 VHv.492/1 BÁC VẬT TÂN BIÊN
60 VHv.1801/1-2 BÁC VẬT TÂN BIÊN
61 VHv.1441/1 BÁCH CHIẾN TRANG ĐÀI [TRANG ĐÀI BÁCH VỊNH]
62 VHv.2395 BÁCH DUYỆT TẬP
63 VHv.2259 BÁCH GIA THÙ THẾ CHÂU CƠ THÁC
64 VHv.42 BÁCH HẠNH THIỆN THƯ
65 VHv.1276/2 BÁCH THẦN LỤC
66 VHv.1273 BÁCH TI THỨ VỤ
67 VHv.943 BÁCH TỬ KIM ĐAN
68 VHv.2081 BẠCH VÂN AM TRÌNH QUỐC CÔNG THI TẬP [BẠCH VÂN AM THI VĂN TẬP; BẠCH VÂN TIÊN SINH THI TẬP]
69 VHv.1794 BẠCH VÂN AM TRÌNH QUỐC CÔNG THI TẬP [BẠCH VÂN AM THI VĂN TẬP; BẠCH VÂN TIÊN SINH THI TẬP]
70 VHv.850 BẠCH VÂN AM TRÌNH QUỐC CÔNG THI TẬP [BẠCH VÂN AM THI VĂN TẬP; BẠCH VÂN TIÊN SINH THI TẬP]
71 VHv.144 BẠCH VÂN AM TRÌNH QUỐC CÔNG THI TẬP [BẠCH VÂN AM THI VĂN TẬP; BẠCH VÂN TIÊN SINH THI TẬP]
72 VHv.1794 BẠCH VÂN AM TRÌNH QUỐC CÔNG THI TẬP [BẠCH VÂN AM THI VĂN TẬP; BẠCH VÂN TIÊN SINH THI TẬP]
73 VHv.188 BẠCH VÂN AM TRÌNH QUỐC CÔNG THI TẬP [BẠCH VÂN AM THI VĂN TẬP; BẠCH VÂN TIÊN SINH THI TẬP]
74 VHv.1453/1-2 BẠCH VÂN AM TRÌNH QUỐC CÔNG THI TẬP [BẠCH VÂN AM THI VĂN TẬP; BẠCH VÂN TIÊN SINH THI TẬP]
75 VHv.2615 BẠCH VÂN AM TRÌNH QUỐC CÔNG THI TẬP [BẠCH VÂN AM THI VĂN TẬP; BẠCH VÂN TIÊN SINH THI TẬP]
76 VHv.1453 BÁCH VẠN NGUYỄN TRÌNH QUỐC CÔNG LỤC KÍ
77 VHv.142 BÁI DƯƠNG THI TẬP [BÁI DƯƠNG TIẾN SĨ NGÔ TIÊN SINH THI TẬP]
78 VHv.139 BÁI DƯƠNG THƯ TẬP
79 VHv.1315 BÀI NGOẠI MẬU KIẾN LIỆT TRUYỆN
80 VHv.1280 BÀI NGOẠI MẬU KIẾN LIỆT TRUYỆN
81 VHv.1215-1220 BÀI TÂU VỀ VIỆC CẤP RUỘNG CHO XÃ BÌNH HẢI LÍ
82 VHv.1219 BÀI TÂU VỀ VIỆC CẤP RUỘNG CHO XÃ BÌNH HẢI LÍ
83 VHv.1215 BÀI TÂU VỀ VIỆC CẤP RUỘNG CHO XÃ BÌNH HẢI LÍ
84 VHv.562 BẨM VĂN BIỂU VĂN TẠP LỤC
85 VHv.565 BẢN GIA HẠ THỌ TRƯỚNG VĂN
86 VHv.2071 BẢN QUỐC HẢI TRÌNH HỢP THÁI
87 VHv.2656 BẢN QUỐC HẢI TRÌNH HỢP THÁI
88 VHv.1374 BAN THÀNH ĐẠI ĐÁP
89 VHv.2657 BÀN THÀNH TÂN CHÍ
90 VHv.524 BẢN THẢO
91 VHv.2938 BẢN THẢO YẾU LỤC (QUYỂN NHỊ)
92 VHv.2664 BẢN TRIỀU BẠN NGHỊCH LIỆT TRUYỆN
93 VHv.2032 BẢN TRIỀU LỆ ĐỊNH
94 VHv.232 BẢO CĂN THI TẬP
95 VHv.1097 BẢO ĐỈNH HÀNH TRÌ [BẢO ĐỈNH HÀNH TRÌ BÍ CHỈ TOÀN CHƯƠNG]
96 VHv.1096 BẢO ĐỈNH HÀNH TRÌ [BẢO ĐỈNH HÀNH TRÌ BÍ CHỈ TOÀN CHƯƠNG]
97 VHv.2450 BẢO HÁN CHÂU LIÊN
98 VHv.1468 BẢO TRIỆN HOÀNG GIÁP TRẦN CÔNG THI TẬP
99 VHv.1988 BÁO VĂN SAO TẬP
100 VHv.1349 BÁT TRÀNG XÃ NGUYỄN TỘC GIA PHẢ
Tổng: 2448
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: