Thứ tư, 19/06/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Di sản Hán Nôm >> Ký hiệu
Ký hiệu
A|AB|AC|AD|AE|AF|AG|AH|AJ|VH|VHb|VHt|VHv|VNb|VNv|ST|
STT Ký hiệu Tên sách
1 AJ.1/27 BẠCH HẠC HUYỆN XÃ CHÍ
2 AJ.1/1 BẠCH HẠC HUYỆN XÃ CHÍ
3 AJ.1/2 BẠCH HẠC HUYỆN XÃ CHÍ
4 AJ.1/3 BẠCH HẠC HUYỆN XÃ CHÍ
5 AJ.3/1 BẤT BẠT HUYỆN XÃ CHÍ
6 AJ.3/2 BẤT BẠT HUYỆN XÃ CHÍ
7 AJ.26 BÌNH ĐỊNH XÃ CHÍ
8 AJ.1/4 BÌNH XUYÊN HUYỆN XÃ CHÍ
9 AJ.1/5 BÌNH XUYÊN HUYỆN XÃ CHÍ
10 AJ.12/1 CHÂU CÁT HẢI XÃ CHÍ
11 AJ.19/1 CHÂU CHAPA XÃ CHÍ
12 AJ.6/1 CHÂU ÔN XÃ CHÍ
13 AJ.14/2 CHÍ LINH HUYỆN XÃ CHÍ
14 AJ.1/2 ĐẠI LỘC HUYỆN XÃ CHÍ
15 AJ.4/1 ĐÔNG ANH HUYỆN XÃ CHÍ
16 AJ.4/2 ĐÔNG ANH HUYỆN XÃ CHÍ
17 AJ.18/1 ĐỒNG HỶ HUYỆN XÃ CHÍ
18 AJ.5/1 GIA VIỄN HUYỆN XÃ CHÍ
19 AJ.5/4 GIA VIỄN HUYỆN XÃ CHÍ
20 AJ.5/2 GIA VIỄN HUYỆN XÃ CHÍ
21 AJ.5/3 GIA VIỄN HUYỆN XÃ CHÍ
22 AJ.21+22 HÀ TĨNH XÃ CHÍ
23 AJ.11/1 HẠC TRÌ HUYỆN XÃ CHÍ
24 AJ.14/1 HẢI DƯƠNG XÃ CHÍ
25 AJ.17/1 HIỆP HÒA HUYỆN XÃ CHÍ
26 AJ.23/3 KHÁNH HÒA PHAN RANG THANH HÓA XÃ CHÍ
27 AJ.1/10 LẬP THẠCH HUYỆN XÃ CHÍ
28 AJ.1/9 LẬP THẠCH HUYỆN XÃ CHÍ
29 AJ.1/7 LẬP THẠCH HUYỆN XÃ CHÍ
30 AJ.1/8 LẬP THẠCH HUYỆN XÃ CHÍ
31 AJ.2/1 LÍ NHÂN PHỦ THANH LIÊM HUYỆN XÃ CHÍ
32 AJ.7/7 MĨ LỘC HUYỆN XÃ CHÍ
33 AJ.7/6 MĨ LỘC HUYỆN XÃ CHÍ
34 AJ.7/5 MĨ LỘC HUYỆN XÃ CHÍ
35 AJ.7/1 MĨ LỘC HUYỆN XÃ CHÍ
36 AJ.7/4 MĨ LỘC HUYỆN XÃ CHÍ
37 AJ.7/3 MĨ LỘC HUYỆN XÃ CHÍ
38 AJ.7/2 MĨ LỘC HUYỆN XÃ CHÍ
39 AJ.6/2 PHỦ CAO LỘC XÃ CHÍ
40 AJ.13/1 PHÙ CỪ HUYỆN XÃ CHÍ
41 AJ.13/2 PHÙ CỪ HUYỆN XÃ CHÍ
42 AJ.13/3 PHÙ CỪ HUYỆN XÃ CHÍ
43 AJ.20/1 PHỦ KIẾN THỤY XÃ CHÍ
44 AJ.11/3 PHỦ LÂM THAO XÃ CHÍ
45 AJ.11/2 PHỦ LÂM THAO XÃ CHÍ
46 AJ.7/15 PHỦ NGHĨA HƯNG XÃ CHÍ
47 AJ.7/13 PHỦ NGHĨA HƯNG XÃ CHÍ
48 AJ.7/12 PHỦ NGHĨA HƯNG XÃ CHÍ
49 AJ.7/10 PHỦ NGHĨA HƯNG XÃ CHÍ
50 AJ.7/8 PHỦ NGHĨA HƯNG XÃ CHÍ
51 AJ.7/9 PHỦ NGHĨA HƯNG XÃ CHÍ
52 AJ.7/14 PHỦ NGHĨA HƯNG XÃ CHÍ
53 AJ.7/11 PHỦ NGHĨA HƯNG XÃ CHÍ
54 AJ.16/1 PHỦ THANH OAI XÃ CHÍ
55 AJ.15/6 PHỦ THIỆU HÓA XÃ CHÍ
56 AJ.15/5 PHỦ THỌ XUÂN XÃ CHÍ
57 AJ.15/1 PHỦ THỌ XUÂN XÃ CHÍ
58 AJ.15/2 PHỦ THỌ XUÂN XÃ CHÍ
59 AJ.15/4 PHỦ THỌ XUÂN XÃ CHÍ
60 AJ.1/25 PHỦ THỌ XUÂN XÃ CHÍ
61 AJ.15/3 PHỦ THỌ XUÂN XÃ CHÍ
62 AJ.1/31 PHỦ VĨNH TƯỜNG XÃ CHÍ
63 AJ.1/30 PHỦ VĨNH TƯỜNG XÃ CHÍ
64 AJ.1/29 PHỦ VĨNH TƯỜNG XÃ CHÍ
65 AJ.1/28 PHỦ VĨNH TƯỜNG XÃ CHÍ
66 AJ.1/26 PHỦ VĨNH TƯỜNG XÃ CHÍ
67 AJ.1/25 PHỦ VĨNH TƯỜNG XÃ CHÍ
68 AJ.7/17 PHỦ XUÂN TRƯỜNG XÃ CHÍ
69 AJ.7/16 PHỦ XUÂN TRƯỜNG XÃ CHÍ
70 AJ.8/1 PHỦ YÊN BÌNH XÃ CHÍ
71 AJ.3/3 PHÚC THỌ HUYỆN XÃ CHÍ
72 AJ.3/5 PHÚC THỌ HUYỆN XÃ CHÍ
73 AJ.3/4 PHÚC THỌ HUYỆN XÃ CHÍ
74 AJ.23/4 QUẢNG NAM XÃ CHÍ
75 AJ.23/8 QUẢNG NAM XÃ CHÍ
76 AJ.23/7 QUẢNG NAM XÃ CHÍ
77 AJ.23/1 QUẢNG NAM XÃ CHÍ
78 AJ.23/5 QUẢNG NAM XÃ CHÍ
79 AJ.23/6 QUẢNG NAM XÃ CHÍ
80 AJ.24/25 QUẢNG NGÃI QUẢNG TRỊ XÃ CHÍ
81 AJ.3/6 QUỐC OAI HUYỆN XÃ CHÍ
82 AJ.1/17 TAM DƯƠNG HUYỆN XÃ CHÍ
83 AJ.1/16 TAM DƯƠNG HUYỆN XÃ CHÍ
84 AJ.1/15 TAM DƯƠNG HUYỆN XÃ CHÍ
85 AJ.1/14 TAM DƯƠNG HUYỆN XÃ CHÍ
86 AJ.1/6 TAM DƯƠNG HUYỆN XÃ CHÍ
87 AJ.1/12 TAM DƯƠNG HUYỆN XÃ CHÍ
88 AJ.1/13 TAM DƯƠNG HUYỆN XÃ CHÍ
89 AJ.1/11 TAM DƯƠNG YÊN LẠC HUYỆN XÃ CHÍ
90 AJ.3/8 THẠCH THẤT HUYỆN XÃ CHÍ
91 AJ.3/7 THẠCH THẤT HUYỆN XÃ CHÍ
92 AJ.13/5 TIÊN LỮ HUYỆN XÃ CHÍ
93 AJ.13/4 TIÊN LỮ HUYỆN XÃ CHÍ
94 AJ.10/2 VŨ TIÊN HUYỆN XÃ CHÍ
95 AJ.10/1 VŨ TIÊN HUYỆN XÃ CHÍ
96 AJ.12/3 YÊN HƯNG HUYỆN XÃ CHÍ
97 AJ.12/2 YÊN HƯNG HUYỆN XÃ CHÍ
98 AJ.1/23 YÊN LẠC HUYỆN XÃ CHÍ
99 AJ.1/18 YÊN LẠC HUYỆN XÃ CHÍ
100 AJ.1/19 YÊN LẠC HUYỆN XÃ CHÍ
Tổng: 107
Trang: 1 | 2 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: