Ký hiệu
A|AB|AC|AD|AE|AF|AG|AH|AJ|VH|VHb|VHt|VHv|VNb|VNv|ST|
STT Ký hiệu Tên sách
1 VNv.1 ĐẠI NAM QUỐC SỬ DIỄN CA
2 VNv.10 TỤC LỆ CẢI LƯƠNG
3 VNv.100 CÁC ĐIỆU CA TRÙ VÀ MỘT SỐ BÀI CA TRÙ CỔ
4 VNv.101 VẤN ĐÁP CA TẠP LỤC
5 VNv.102 TRÌNH QUỐC CÔNG KÍ
6 VNv.103 HƯƠNG BIÊN LÀNG QUỲNH
7 VNv.105 THỰC VẬT BẢN THẢO KHÚC
8 VNv.107 THI KINH DIỄN NGHĨA
9 VNv.108/1-4 DỊCH KINH ĐẠI TOÀN TIẾT YẾU DIỄN NGHĨA
10 VNv.109/2-3 XUÂN THU ĐẠI TOÀN TIẾT YÉU DIỄN NGHĨA [XUÂN THU DIỄN NGHĨA]
11 VNv.11 QUAN CHẾ BẮC KỲ SỬA ĐỔI LẠI
12 VNv.11/1-3 DỊCH KINH ĐẠI TOÀN TIẾT YẾU DIỄN NGHĨA
13 VNv.110/1-3 DỊCH KINH ĐẠI TOÀN TIẾT YẾU DIỄN NGHĨA
14 VNv.112/1-2 LỄ KÍ ĐẠI TOÀN DIỄN NGHĨA [LỄ KÍ ĐẠI TOÀN TIẾT YẾU DIỄN NGHĨA]
15 VNv.113/1-2 LỄ KÍ ĐẠI TOÀN DIỄN NGHĨA [LỄ KÍ ĐẠI TOÀN TIẾT YẾU DIỄN NGHĨA]
16 VNv.114/2-3 XUÂN THU DIỄN NGHĨA
17 VNv.115/1-3 XUÂN THU DIỄN NGHĨA
18 VNv.117 ĐẠI NAM QUỐC SỬ DIỄN CA
19 VNv.118 ĐẠI NAM QUỐC SỬ DIỄN CA
20 VNv.119 BẮC KÌ BẢO HỘ
21 VNv.12; AB.471 BẮC KÌ DÂN LUẬT TÂN SAN
22 VNv.120 TAM THIÊN TỰ GIẢI DỊCH QUỐC NGỮ
23 VNv.121 TAM THIÊN TỰ GIẢI DỊCH QUỐC NGỮ
24 VNv.122 QUAN ÂM CHÂN KINH DIỄN NGHĨA [ĐỨC PHẬT BÀ TRUYỆN, NAM HẢI QUAN ÂM PHẬT SỰ TÍCH CA]
25 VNv.123/1-3 HOÀNG VIỆT TĂNG SAN TÂN LUẬT
26 VNv.124 CA TRÙ THỂ CÁCH
27 VNv.127 TỪ HÀN CỬ NGUNG DỊCH QUỐC NGỮ
28 VNv.128 NHẬT DỤNG THƯỜNG ĐÀM
29 VNv.129 ĐÀO NƯƠNG CA TRÙ XƯỚNG LOẠI
30 VNv.13 BẮC KÌ SƠ CẤP THẨM PHÁN NHA...
31 VNv.130 KHUYẾN HIẾU THƯ [NHỊ THẬP TỨ HIẾU DIỄN ÂM]
32 Vnv.131 TAM THIÊN TỰ GIẢI DỊCH QUỐC NGỮ
33 VNv.132 KHẢI ĐỒNG THUYẾT ƯỚC
34 VNv.133 TAM THIÊN TỰ GIẢI DỊCH QUỐC NGỮ
35 VNv.134 NHẬT DỤNG THƯỜNG ĐÀM
36 VNv.135 NHẬT DỤNG THƯỜNG ĐÀM
37 VNv.136 NAM DƯỢC THẦN HIỆU [NAM DƯỢC TIỆP HIỆU]
38 VNv.137 TẠP CHỨNG THẦN Y
39 VNv.138 TÂN PHƯƠNG BÁT TRẬN QUỐC NGỮ [TÂN PHƯƠNG QUỐC NGỮ CA KHÚC]
40 VNv.139 THẬP TAM PHƯƠNG GIA GIẢM
41 VNv.14 BẮC KÌ MÔN BÀI THUẾ NGẠCH TÂN NGHỊ
42 VNv.141 THẬP TAM THIÊN QUỐC ÂM CA [Y PHƯƠNG GIA TRUYỀN THẬP TAM THIÊN,TRẠCH VIÊN MÔN TRUYỀN TẬP YẾU Y THƯ,TRẠCH VIÊN MÔN TRUYỀN TẬP YẾU Y THƯ BÍ TRUYỀN,GIA TRUYỀN TẬP YẾU Y THƯ,KIM NGỌC QUYỂN,TRẠCH VIÊN TẬP YẾU Y THƯ,Y GIA THẬP TAM THIÊN DIỆU NGỮ]
43 VNv.143 ỨC TRAI THI TẬP
44 VNv.144 KINH TRUYỆN DIỄN CA
45 VNv.145 QUANG MINH TU ĐỨC KINH
46 VNv.145 DI LẶC CHÂN KINH DIỄN ÂM
47 VNv.147 KIM VÂN KIỀU QUẢNG TẬP TRUYỆN
48 VNv.148 QUỐC PHONG THI TẬP HỢP THÁI
49 VNv.149 HÁN NÔM THI VĂN TẠP LỤC
50 VNv.15 BẮC KÌ BẢO HỘ QUỐC NGỮ CÔNG BÁO
51 VNv.150 QUỐC ÂM TẾ VĂN CA PHÚ
52 VNv.151 ĐỐI LIÊN TẠP LỤC
53 VNv.152 LÊ TRIỀU DANH NHÂN THI TẬP
54 VNv.153 HÁN NÔM THI VĂN TẠP LỤC
55 VNv.154 CỔ KIM THI VĂN CA KHÚC TẠP SAO
56 VNv.155 THI TỪ CA ĐỐI SÁCH VĂN TẠP SAO
57 VNv.156 ĐƯỜNG THI TRÍCH DỊCH
58 VNv.157 KHUYẾN HIẾU THƯ [NHỊ THẬP TỨ HIẾU DIỄN ÂM]
59 VNv.158 PHAN TRẦN TRUYỆN TRÙNG DUYỆT
60 VNv.159 KIM VÂN KIỀU HỢP TẬP
61 VNv.16 NGHỊ ĐỊNH VÀ LỜI CHỈ THỊ VỀ VIỆC LẬP CÁC HƯƠNG HỘI
62 VNv.160 CA TRÙ CÁCH THỨC MỤC LỤC
63 VNv.161 THI KINH DIỄN NGHĨA
64 Vnv.162 THI KINH DIỄN NGHĨA
65 Vnv.163 THI KINH DIỄN NGHĨA
66 VNv.164 DƯỠNG QUY TRÙNG TRỊ BỆNH TIỆP HIỆU
67 VNv.165 ĐẠI NAM QUỐC SỬ DIỄN CA
68 VNv.166 VĂN ĐẾ BÁCH HẠNH THIÊN DIỄN NGHĨA
69 VNv.167 THỔ ĐỊA LẬP MỆNH KINH
70 VNv.168 KIM VÂN KIỀU TÂN TRUYỆN
71 VNv.169 BẠCH VIÊN THI TẬP [LÂM TUYỀN KÌ NGỘ]
72 VNv.17 HOÀNG VIỆT TĂNG SAN TÂN LUẬT
73 VNv.170 TIỂU TẬP [TẠP LỤC]
74 VNv.171 TÂN THANH
75 VNv.172 SỰ TÍCH ÔNG TRẠNG QUỲNH
76 VNv.1728 NGUYỄN THÁM HOA ĐẠM NHƯ PHỦ SỬ LUẬN
77 VNv.173 VĂN TẾ NÔM
78 VNv.174 NGUYỄN ÁI QUỐC KÍ THƯ CHƯ HUYỆN THÂN ÁI CHƯ PHỤ LÃO
79 VNv.175 TẠP LỤC
80 VNv.176 Y GIA TÂN PHƯƠNG BÁT TRẬN TẬP NGHIỆM LƯƠNG
81 VNv.177 GIA TRUYỀN CHẨN ĐẬU DIỄN CA
82 VNv.178 LƯƠNG Y TIỆP HIỆU
83 VNv.179 Y GIA BÍ TRUYỀN TẬP LƯỢC
84 VNv.18 BẮC KÌ DÂN LUẬT QUỐC ÂM DỊCH BẢN
85 VNv.180 VỰNG TẬP CHƯ PHƯƠNG [DƯỢC PHƯƠNG]
86 Vnv.181 TRỰC GIẢ CHỈ NAM DƯỢC TÍNH PHÚ
87 VNv.182 DƯỢC TÍNH
88 VNv.183 BẢN THẢO NGỌC KINH CÁCH VẬT
89 VNv.184 TÂY HỒ CẢNH TỤNG
90 VNv.185 TAM TỰ KINH GIẢI ÂM DIỄN CA
91 VNv.186 NGUYỄN ĐÌNH BẶC GIA PHẢ
92 VNv.187 MINH TÂM BẢO GIÁM THÍCH NGHĨA
93 VNv.188 TRẦN VĂN KHÁNH TIỂU HỌC CÁCH TRÍ
94 VNv.189 TRẦN VĂN KHÁNH TIỂU HỌC CÁCH TRÍ
95 VNv.1898 KIM VÂN KIỀU LỤC
96 VNv.19 NGHỆ AN TỈNH KHAI SÁCH
97 VNv.190 TRẦN VĂN KHÁNH TIỂU HỌC CÁCH TRÍ
98 VNv.191 TAM THIÊN TỰ GIẢI DỊCH QUỐC NGỮ
99 VNv.192 CA TRÙ
100 VNv.193 KHUYẾN HIẾU THƯ [NHỊ THẬP TỨ HIẾU DIỄN ÂM]
Tổng: 264
Trang: 1 | 2 | 3 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: