Thứ năm, 20/06/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Di sản Hán Nôm >> Ký hiệu
Ký hiệu
A|AB|AC|AD|AE|AF|AG|AH|AJ|VH|VHb|VHt|VHv|VNb|VNv|ST|
STT Ký hiệu Tên sách
1 VNv.289 ÂM CA TẬP
2 VNv.302 ÂM CHẤT VĂN GIẢI ÂM
3 VNv.119 BẮC KÌ BẢO HỘ
4 VNv.15 BẮC KÌ BẢO HỘ QUỐC NGỮ CÔNG BÁO
5 VNv.18 BẮC KÌ DÂN LUẬT QUỐC ÂM DỊCH BẢN
6 VNv.12; AB.471 BẮC KÌ DÂN LUẬT TÂN SAN
7 VNv.14 BẮC KÌ MÔN BÀI THUẾ NGẠCH TÂN NGHỊ
8 VNv.13 BẮC KÌ SƠ CẤP THẨM PHÁN NHA...
9 VNv.218 BÁCH VẠN THẠCH THẤT
10 VNv.169 BẠCH VIÊN THI TẬP [LÂM TUYỀN KÌ NGỘ]
11 VNv.183 BẢN THẢO NGỌC KINH CÁCH VẬT
12 VNv.230 BẢO THAI CHỦNG TỬ QUỐC ÂM TOẢN YẾU
13 VNv.202 BỐC CHIÊM TẬP BIÊN
14 VNv.214 BÙI GIA HUẤN HÀI
15 VNv.192 CA TRÙ
16 VNv.268 CA TRÙ CÁC ĐIỆU
17 VNv.160 CA TRÙ CÁCH THỨC MỤC LỤC
18 VNv.99 CA TRÙ THỂ CÁCH
19 VNv.124 CA TRÙ THỂ CÁCH
20 VNv.519 CA TRUYỆN TÙY BÚT
21 VNv.520 CA VĂN THI PHÚ THƯ TRUYỆN TẠP BIÊN
22 VNv.100 CÁC ĐIỆU CA TRÙ VÀ MỘT SỐ BÀI CA TRÙ CỔ
23 VNv.232 CÁC ĐIỆU HÁT CỔ VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ BÀI THƠ
24 VNv.56 CÁC KIỂU VẼ CŨ Ở KINH
25 VNv.9 CÁO THỊ BẮC CHINH CÁC ĐẠO QUAN BINH DÂN DŨNG
26 VNv.522 CAO XÁ XÃ TRUNG THÔN HƯƠNG ƯỚC
27 VNv.211 CHẨN ĐẬU BÍ TRUYỀN
28 VNv.85 CHẨN ĐẬU DIỄN CA
29 VNv.194 CHẨN ĐẬU GIA TRUYỀN QUỐC ÂM
30 VNv.273 CHẨN ĐẬU KHOA
31 VNv.88 CHẨN ĐẬU KHOA GIA TRUYỀN
32 VNv.201 CHỈ NAM NGỌC ÂM GIẢI NGHĨA [TRÙNG HUỀ CHỈ NAM PHẨM VỰNG;CHỈ NAM DÃ ĐÀM ]
33 VNv.267 CHÍNH KHÍ CA DIỄN ÂM
34 VNv.531 CHÍNH KINH DIỄN ÂM
35 VNv.530 CHÍNH KINH DIỄN ÂM
36 VNv.288 CHINH PHỤ NGÂM KHÚC
37 VNv.276 CHỦNG TỬ BẢO THAI PHỤ TAM TỰ KINH
38 VNv.154 CỔ KIM THI VĂN CA KHÚC TẠP SAO
39 VNv.524 ĐẠI LỘ XÃ CẢI LƯƠNG LẬP CHÍNH
40 VNv.3 ĐẠI NAM QUỐC SỬ DIỄN CA
41 VNv.207 ĐẠI NAM QUỐC SỬ DIỄN CA
42 VNv.1 ĐẠI NAM QUỐC SỬ DIỄN CA
43 VNv.4 ĐẠI NAM QUỐC SỬ DIỄN CA
44 VNv.5 ĐẠI NAM QUỐC SỬ DIỄN CA
45 VNv.117 ĐẠI NAM QUỐC SỬ DIỄN CA
46 VNv.118 ĐẠI NAM QUỐC SỬ DIỄN CA
47 VNv.165 ĐẠI NAM QUỐC SỬ DIỄN CA
48 VNv.525 ĐẠI TỪ XÃ HƯƠNG ƯỚC
49 VNv.278 DÂN GIAN CỔ ĐIỆU KHÚC
50 VNv.224 DANH LIÊN TẬP TOẢN
51 VNv.129 ĐÀO NƯƠNG CA TRÙ XƯỚNG LOẠI
52 VNv.210 ĐẬU CHỨNG TỔNG QUÁT QUỐC NGỮ CA
53 VNv.145 DI LẶC CHÂN KINH DIỄN ÂM
54 VNv.243 DI TÌNH THI TẬP
55 VNv.110/1-3 DỊCH KINH ĐẠI TOÀN TIẾT YẾU DIỄN NGHĨA
56 VNv.11/1-3 DỊCH KINH ĐẠI TOÀN TIẾT YẾU DIỄN NGHĨA
57 VNv.108/1-4 DỊCH KINH ĐẠI TOÀN TIẾT YẾU DIỄN NGHĨA
58 VNv.523 DIÊN TRƯỜNG XÃ KHOÁN ƯỚC
59 VNv.285 ĐIẾU VĂN
60 VNv.260 ĐỖ TIÊN SINH LUẬN SINH TỬ MẠCH
61 VNv.151 ĐỐI LIÊN TẠP LỤC
62 VNv.607 ĐỐI PHÚ TRUYỆN KÍ TẠP LỤC
63 VNv.8 ĐÔNG TRÙ KẾ HƯƠNG ƯỚC
64 VNv.182 DƯỢC TÍNH
65 VNv.274 DƯỢC TÍNH CA [DƯỢC TÍNH CA QUÁT]
66 VNv.96 DƯỢC TÍNH PHÚ
67 VNv.235 DƯƠNG CÔNG KHUÊ GIÁM LỤC
68 VNv.265 ĐƯỜNG LUẬT QUỐC ÂM THI
69 VNv.164 DƯỠNG QUY TRÙNG TRỊ BỆNH TIỆP HIỆU
70 VNv.156 ĐƯỜNG THI TRÍCH DỊCH
71 VNv.249 GIA PHẢ HỌ LƯƠNG
72 VNv.177 GIA TRUYỀN CHẨN ĐẬU DIỄN CA
73 VNv.213 GIA TRUYỀN GIẢI ÂM TỔNG YẾU
74 VNv.236 GIA TRUYỀN TẬP NGHIỆM LIỆT PHƯƠNG
75 VNv.245 GIA TRUYỀN THƯ KINH NGHIÊM
76 VNv.245 GIA TRUYỀN Y THƯ KINH NGHIỆM [Y KHOA DIỆU DỤNG]
77 VNv.526 GIANG XÁ XÃ HƯƠNG ƯỚC
78 VNv.149 HÁN NÔM THI VĂN TẠP LỤC
79 VNv.153 HÁN NÔM THI VĂN TẠP LỤC
80 VNv.60 HIẾU KINH QUỐC ÂM DIỄN CA
81 VNv.299 HIẾU KINH THÍCH NGHĨA
82 VNv.84 HOÀNG THỊ CHẾ TÁC CHÂM CỨU TÂN SOẠN QUỐC NGỮ
83 VNv.17 HOÀNG VIỆT TĂNG SAN TÂN LUẬT
84 VNv.98/1-2-4 HOÀNG VIỆT TĂNG SAN TÂN LUẬT
85 VNv.123/1-3 HOÀNG VIỆT TĂNG SAN TÂN LUẬT
86 VNv.217 HỒI KINH NHẬT KÍ
87 VNv.216 HỒI KINH NHẬT KÍ
88 VNv.103 HƯƠNG BIÊN LÀNG QUỲNH
89 VNv.132 KHẢI ĐỒNG THUYẾT ƯỚC
90 VNv.61 KHUYẾN HIẾU THƯ [NHỊ THẬP TỨ HIẾU DIỄN ÂM]
91 VNv.193 KHUYẾN HIẾU THƯ [NHỊ THẬP TỨ HIẾU DIỄN ÂM]
92 VNv.130 KHUYẾN HIẾU THƯ [NHỊ THẬP TỨ HIẾU DIỄN ÂM]
93 VNv.157 KHUYẾN HIẾU THƯ [NHỊ THẬP TỨ HIẾU DIỄN ÂM]
94 VNv.72 KIM THẠCH KÌ DUYÊN
95 VNv.159 KIM VÂN KIỀU HỢP TẬP
96 VNv.1898 KIM VÂN KIỀU LỤC
97 VNv.208 KIM VÂN KIỀU QUẢNG TẬP TRUYỆN
98 VNv.147 KIM VÂN KIỀU QUẢNG TẬP TRUYỆN
99 VNv.71 KIM VÂN KIỀU QUẢNG TẬP TRUYỆN
100 VNv.168 KIM VÂN KIỀU TÂN TRUYỆN
Tổng: 264
Trang: 1 | 2 | 3 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: