Thứ năm, 20/06/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Di sản Hán Nôm >> Ký hiệu
Ký hiệu
A|AB|AC|AD|AE|AF|AG|AH|AJ|VH|VHb|VHt|VHv|VNb|VNv|ST|
STT Ký hiệu Tên sách
1 AB.610 ÂM CHẤT QUỐC NGỮ
2 AB.105 ÂM CHẤT VĂN GIẢI ÂM
3 AB.117 ÂM CHẤT VĂN GIẢI ÂM
4 AB.113 ÁM THẤT ĐĂNG DIỄN CA
5 AB.589 AN LÃNG CHIẾU THIỆN TỪ TỪ ĐẠO HẠNH
6 AB.483 AN NAM PHONG THỔ THOẠI
7 AB.230 ẤU HỌC NGŨ NGÔN THI
8 VNv.12; AB.471 BẮC KÌ DÂN LUẬT TÂN SAN
9 AB.566 BẮC KÌ ĐỊA DƯ QUỐC ÂM CA
10 AB.584 BẮC TRÌNH TỈNH MỘ DIỄN CA
11 AB.342 BẠCH KÌ CHÂU
12 AB.198 BÁCH NHẪN NGÂM
13 AB.242 BÁCH TƯỜNG HOA CHÂN KINH
14 AB.78 BẠCH VIÊN THI TẬP
15 AB.652 BÀI HÁT Ả ĐÀO
16 AB.451 BẢN DIỄN TRÒ HÀ Ô LÔI
17 AB.473 BẢN KINH TỤNG ĐỌC TOÀN NIÊN
18 AB.355 BẢN THIỆN KINH
19 AB.404 BẢN TRỐNG HIỆU THUẦN
20 AB.519 BÁO ÂN QUỐC ÂN CHÂN KINH
21 AB.112 BÁO ĐẢN NHẬT DIỄN ÂM
22 AB.453 BẢO TÀNG TRÍCH CÚ QUỐC ÂM CHÂN KINH
23 AB.551 BẢO THAI CHỦNG TỬ QUỐC ÂM CHÂN KINH
24 AB.429 BẢO THAI THẦN HIỆU TOÀN THƯ GIẢI ÂM
25 AB.503 BẢO XÍCH TỤC BIÊN CHÂN KINH
26 AB.360 BÁT THI QUỐC NGỮ CA
27 AB.16 BÁT TRẠCH BỊ KHẢO
28 AB.83 BÍCH CÂU KÌ NGỘ
29 AB.135 BỈNH SƠN LÃNH YẾN DIỄN ÂM
30 AB.101 BỐ THÍ CÔNG ĐỨC KINH DIỄN ÂM
31 AB.102 BỐ THÍ CÔNG ĐỨC KINH DIỄN ÂM
32 AB.73 BƯỚM HOA TÂN TRUYỆN
33 AB.463 CA ĐIỆU LƯỢC KÍ
34 AB.456 CA ĐIỆU LƯỢC KÍ
35 AB.170 CA PHẢ
36 AB.431 CA TRÙ THỂ CÁCH
37 AB.160 CA TRÙ THỂ CÁCH
38 AB.564 CA TRÙ THỂ CÁCH
39 AB.499 CA TRÙ THỂ CÁCH
40 AB.20 CA TRÙ THỂ CÁCH
41 AB.621 CA TRÙ THỂ CÁCH
42 AB.426 CA TỪ TẠP LỤC
43 AB.414 CA XƯỚNG CÁC ĐIỆU
44 AB.327 CÁC TỈNH ĐỊA DƯ DIỄN ÂM
45 AB.334 CÁC TỈNH ĐỊA DƯ DIỄN ÂM
46 AB.475 CẢI LƯƠNG HƯƠNG HỘI NGHỊ ĐỊNH
47 AB.223 CẦM CA DIỆU PHẢ
48 AB.247 CẢM ỨNG THIÊN DIỄN QUỐC ÂM
49 AB.116 CẢM ỨNG THIÊN GIẢI ÂM
50 AB.252 CÀN KHÔN ĐỊNH VỊ CHÂN KINH
51 AB.534 CHÂN ĐẠO YẾU LÍ
52 AB.84 CHÀNG CHUỐI TÂN TRUYỆN
53 AB.504 CHẤP TRUNG QUỐC ÂM CHÂN KINH
54 AB.275 CHÂU SƠ KIM KÍNH LỤC
55 AB.260 CHÍ ĐẠO QUỐC ÂM CHÂN KINH
56 AB.372 CHỈ NAM NGỌC ÂM GIẢI NGHĨA [CHỈ NAM DÃ ĐÀM,TRÙNG HUỀ CHỈ NAM PHẨM VỰN DÃ ĐÀM TỊNH BỔ DI ĐẠI TOÀN]
57 AB.163 CHỈ NAM NGỌC ÂM GIẢI NGHĨA [TRÙNG HUỀ CHỈ NAM PHẨM VỰNG DÃ ĐÀM TỊNH BỔ DI ĐẠI TOÀN,CHỈ NAM DÃ ĐÀM]
58 AB.542 CHÍ THIỆN QUỐC ÂM CHÂN KINH
59 AB.509 CHIÊM TƯỚNG PHÁP QUỐC NGỮ CA
60 AB.448 CHIÊU LINH QUỐC NGỮ VĂN
61 AB.3 CHÍNH KHÍ CA
62 AB.650 CHINH PHỤ NGÂM
63 AB.361 CHINH PHỤ NGÂM
64 AB.164 CHINH PHỤ NGÂM [THI CA NAM ÂM]
65 AB.29 CHU DỊCH QUỐC ÂM CA
66 AB.183 CHƯ KHOA TẬP NGHIỆM Y KINH QUỐC NGỮ
67 AB.98 CHƯ KINH DIỄN ÂM
68 AB.601 CHƯ VỊ TÁN VĂN TOÀN TẬP
69 AB.517 CHƯ VỊ VĂN CHẦU
70 AB.82 CHÚA THAO CỔ TRUYỆN
71 AB.554 CỔ MẶC DANH CÔNG TRUYỆN KÍ DIỄN ÂM
72 AB.629 CÔNG VĂN QUYỂN
73 AB.392 CUNG OÁN NGÂM KHÚC
74 AB.549 CUNG OÁN THI
75 AB.432 CÚNG VĂN
76 AB.173 CỬU CHƯƠNG LẬP THÀNH TOÁN PHÁP
77 AB.563 CỬU CHƯƠNG LẬP THÀNH TOÁN PHÁP
78 AB.407 CỬU CHƯƠNG TOÁN PHÁP [CỬU CHƯƠNG TOÁN PHÁP LẬP THÀNH]
79 AB.277 ĐẠI HỌC GIẢNG NGHĨA
80 AB.313/1-3 ĐẠI NAM HỘI ĐIỂN SỰ LỆ QUỐC ÂM
81 AB.146 ĐẠI NAM QUỐC ÂM CA KHÚC
82 AB.106 ĐẠI NAM QUỐC NGỮ
83 AB.328 ĐẠI NAM QUỐC SỬ DIỄN CA
84 AB.1 ĐẠI NAM QUỐC SỬ DIỄN CA
85 AB.178 ĐẠI NAM QUỐC TÚY
86 AB.6 ĐẠI NAM SỬ KÍ QUỐC NGỮ
87 AB.365 ĐÀN VĂN
88 AB.325 DANH GIA BÚT LỤC
89 AB.26 DANH GIA QUỐC ÂM
90 AB.248 DANH SƠN THÁI NGỌC NAM ÂM CHÂN KINH
91 AB.374 ĐẠT NA THÁI TỬ HẠNH
92 AB.322 ĐẠT NA THÁI TỬ HẠNH
93 AB.371 DI ĐÀ CẢNH GIỚI HẠNH
94 AB.446 DI TÌNH NHÃ ĐIỆU
95 AB.556 ĐỊA LÍ
96 AB.300 ĐỊA LÍ QUÝ CƠ CHÂN TRUYỀN
97 AB.613 ĐỊA MẪU KINH
98 AB.44-48 ĐỊA TẠNG BẢN HẠNH
99 AB.161 DỊCH CHI VI QUÝ TẬP
100 AB.236 DỊCH KINH GIẢNG NGHĨA
Tổng: 573
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: