Ký hiệu
A|AB|AC|AD|AE|AF|AG|AH|AJ|VH|VHb|VHt|VHv|VNb|VNv|ST|
STT Ký hiệu Tên sách
1 AB.1 ĐẠI NAM QUỐC SỬ DIỄN CA
2 AB.10 TÂY DƯƠNG CHÍ LƯỢC
3 AB.100 LÀM CHÙA THỜ PHẬT ĐƯỢC PHÚC CHỊU TỘI NHÂN DUYÊN
4 AB.101 BỐ THÍ CÔNG ĐỨC KINH DIỄN ÂM
5 AB.102 BỐ THÍ CÔNG ĐỨC KINH DIỄN ÂM
6 AB.103 PHẬT THUYẾT NGỮ VƯƠNG KINH DIỄN ÂM
7 AB.104 XUẤT GIÁ CÔNG ĐỨC KINH DIỄN ÂM
8 AB.105 ÂM CHẤT VĂN GIẢI ÂM
9 AB.106 ĐẠI NAM QUỐC NGỮ
10 AB.107 THƯỢNG DỤ HUẤN ĐIỀU GIẢI ÂM PHỤ DIỄN CA
11 AB.108 HÀNH THÁM GUAN GIA HUẤN DIỄN ÂM
12 AB.109 QUỐC ÂM THI VĂN TẬP
13 AB.11 KHẢI ĐỒNG THUYẾT ƯỚC
14 AB.110 VIỆT SỬ DIỄN ÂM
15 AB.111 HƯƠNG SƠN LINH CẢM QUAN ÂM SỰ TÍCH
16 AB.112 BÁO ĐẢN NHẬT DIỄN ÂM
17 AB.113 ÁM THẤT ĐĂNG DIỄN CA
18 AB.114 KÍNH PHỤNG TÁO THẦN DIỄN CA [KÍNH PHỤNG TÁO THẦN LỤC
19 AB.115 THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG KIM THIÊN [THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN GIẢI ÂM]
20 AB.116 CẢM ỨNG THIÊN GIẢI ÂM
21 AB.117 ÂM CHẤT VĂN GIẢI ÂM
22 AB.118 PHẢN TÍNH ĐỒ THƯ QUỐC ÂM [PHẢN TÍNH ĐỒ DIỄN ÂM]
23 AB.119 QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN CẢNH THẾ VĂN
24 AB.12 ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH
25 AB.121 PHẢN TÍNH ĐỒ THƯ QUỐC ÂM [PHẢN TÍNH ĐỒ DIỄN ÂM]
26 AB.122 HIẾU CÁO TÂM KINH DIỄN ÂM HỢP BIÊN [HIẾU CÁO HIỂU THẾ TÂM KINH DIỄN ÂM HỢP BIÊN]
27 AB.124 VĂN ĐẾ THỰC LỤC [VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN THỰC LỤC TRUYỆN DIỄN ÂM]
28 AB.125 NAM XƯƠNG LIỆT NỮ TRUYỆN
29 AB.127 LIỆT NỮ TỊÊP LỤC GIẢI ÂM
30 AB.128 NGŨ LUÂN TỰ
31 AB.129 NGỰ CHẾ VĂN TẬP
32 AB.13 KHUYẾN HIẾU THƯ [NHỊ THẬP TỨ HIẾU DIỄN ÂM]
33 AB.130 TÂY HÀNH NHẬT TRÌNH
34 AB.131 SỨ TRÌNH TIỆN LÃM KHÚC [NHƯ YÊN SỨ TRÌNH TIỆN LÃM]
35 AB.132 XUYẾT THẬP TẠP KÍ
36 AB.133 TÌ BÀ QUỐC ÂM TRUYỆN
37 AB.134 HẢO CẦU TÂN TRUYỆN DIỄN ÂM
38 AB.135 BỈNH SƠN LÃNH YẾN DIỄN ÂM
39 AB.137 THI KINH DIỄN ÂM
40 AB.138/1-2 VŨ KINH DIỄN NGHĨA CA [VŨ KINH TRỰC GIẢI DIỄN NGHĨA CA]
41 AB.139 KÊ CHÍNH LẬP MỆNH MINH THIỆN NHỊ KINH TIẾT YẾU HỢP BIÊN
42 AB.14 PHẠM CÔNG TÂN TRUYỆN
43 AB.140 HOÀNG TRẦN MIẾU KHÔN PHẠM TỰ ÂM CA CHƯƠNG HỢP CẢO [KHÔN PHẠM TỰ ÂM CA CHƯƠNG HỢP CẢO
44 AB.141 VĂN ĐẾ CỨU KIẾP CHÂN KINH DIỄN ÂM
45 AB.142 VĂN VŨ NHỊ ĐẾ CỨU KIẾP CHÂN KINH DIỄN NGHĨA CA
46 AB.143 TĂNG QUẢNG MINH THIỆN QUỐC ÂM CHÂN KINH
47 AB.144/1-5 THI KINH GIẢI ÂM
48 AB.145/1-2 THƯ KINH ĐẠI TOÀN TIẾT YẾU DIỄN NGHĨA
49 AB.146 ĐẠI NAM QUỐC ÂM CA KHÚC
50 AB.147 LIỆT TRUYỆN THI NGÂM
51 AB.148 PHƯỢNG MINH TOÀN TẬP
52 AB.149 SỨ TRÌNH TIỆN LÃM KHÚC [NHƯ YÊN SỨ TRÌNH TIỆN LÃM]
53 AB.150 QUỐC ÂM CA DAO TẬP
54 AB.151 THI KINH THƯ KINH QUỐC NGỮ CA
55 AB.152 TRẠCH VIÊN TẬP YẾU Y THƯ [KIM NGỌC QUYỂN]
56 AB.152 KIM NGỌC QUYỂN
57 AB.153 TÂN PHƯƠNG QUỐC NGỮ CA KHÚC [TÂN PHƯƠNG BÁT TRẬN QUỐC NGỮ]
58 AB.154 THƯƠNG HÀN QUỐC NGỮ CA
59 AB.155 SỨ TRÌNH TÂN TRUYỆN
60 AB.156 HÀN THANH GIẢI DI TÂN TẬP
61 AB.157 TRÌNH QUỐC CÔNG BẠCH VÂN THI TẬP
62 AB.158 THẨM TỬ HƯ TRUYỆN
63 AB.159 THANH HÓA QUAN PHONG
64 AB.16 BÁT TRẠCH BỊ KHẢO
65 AB.160 CA TRÙ THỂ CÁCH
66 AB.161 DỊCH CHI VI QUÝ TẬP
67 AB.162 LAN PHÒNG PHÁP NGỮ
68 AB.163 CHỈ NAM NGỌC ÂM GIẢI NGHĨA [TRÙNG HUỀ CHỈ NAM PHẨM VỰNG DÃ ĐÀM TỊNH BỔ DI ĐẠI TOÀN,CHỈ NAM DÃ ĐÀM]
69 AB.164 CHINH PHỤ NGÂM [THI CA NAM ÂM]
70 AB.165 NI TẦN THI TẬP
71 AB.166 LỆ NGỮ VĂN TẬP
72 AB.167 THÙ THẾ TÂN THANH
73 AB.168/1-2 THI KINH DIỄN NGHĨA
74 AB.169 THI KINH DIỄN ÂM
75 AB.17 NHẬT DỤNG THƯỜNG ĐÀM
76 AB.170 CA PHẢ
77 AB.171 QUỐC ÂM TỪ UYỂN
78 AB.172 ĐƯỜNG THI QUỐC ÂM
79 AB.173 CỬU CHƯƠNG LẬP THÀNH TOÁN PHÁP
80 AB.174 QUỐC ÂM DIỄN THI [QUỐC ÂM DIỄN TỰ]
81 AB.175 HỒ THƯỢNG THƯ GIA LỄ [GIA LỄ QUỐC NGỮ; HỒ TƯỚNG CÔNG GIA LỄ]
82 AB.176/2 QUAN ÂM CHÂN KINH DIỄN NGHĨA [ĐỨC PHẬT BÀ TRUYỆN, NAM HẢI QUAN ÂM PHẬT SỰ TÍCH CA]
83 AB.177 PHẬT THUYẾT NHÂN QUẢ BẢN HẠNH
84 AB.178 ĐẠI NAM QUỐC TÚY
85 AB.179 QUỐC ÂM THI
86 AB.18 NHẬT TỈNH NGÂM
87 AB.182 QUỐC PHONG THI TẬP HỢP THÁI
88 AB.183 CHƯ KHOA TẬP NGHIỆM Y KINH QUỐC NGỮ
89 AB.184 QUỐC ÂM PHÚ
90 AB.185 HOÁN TỈNH CHÂU DÂN TỪ
91 AB.186/1-2 LUẬN NGỮ THÍCH NGHĨA CA
92 AB.187 HỒ THẠCH PHỦ TRUYỆN
93 AB.188 ĐƯỜNG CHINH TÂY ĐỆ THẬP THẤT HỒI
94 AB.189 MỘNG HIỀN TRUYỆN
95 AB.19 TAM THIÊN TỰ GIẢI ÂM
96 AB.191 VƯƠNG THỌ HỌA VẦN KHOAI HOÀI CỔ KHÚC
97 AB.192 THIÊN NAM NGỮ LỤC NGOẠI KỈ
98 Ab.193 HẠNH THỤC CA
99 AB.194 VỊ THÀNH GIAI CÚ TẬP BIÊN
100 AB.195 XƯỚNG KHÚC TẠP THI PHỤ XƯỚNG KHÚC TẬP BIÊN
Tổng: 573
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: