Ký hiệu
A|AB|AC|AD|AE|AF|AG|AH|AJ|VH|VHb|VHt|VHv|VNb|VNv|ST|
STT Ký hiệu Tên sách
1 AD.20/1 HẢI PHÒNG TỈNH HẢI AN HUYỆN LANG THÂM TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
2 AD.a10/1 SƠN TÂY TỈNH PHÚC THỌ HUYỆN CAM THỊNH TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
3 AD.a10/10 SƠN TÂY TỈNH TIÊN PHONG HUYỆN CHU QUYẾN TÂY ĐẰNG NHỊ TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
4 AD.a10/11 SƠN TÂY TỈNH QUẢNG OAI PHỦ TIÊN PHONG HUYỆN PHÚ XUYÊN TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
5 AD.a10/12 SƠN TÂY TỈNH QUẢNG OAI PHỦ TIÊN PHONG HUYỆN THANH LÃNG KIỀU MỘC THANH MAI TAM TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
6 AD.a10/13 SƠN TÂY TỈNH TIÊN PHONG HUYỆN VẬT LẠI TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
7 AD.a10/14 SƠN TÂY TỈNH TÙNG THIỆN HUYỆN CAM THƯỢNG TỔNG NAM AN XÃ THẦN SẮC
8 AD.a10/15 SƠN TÂY TỈNH TÙNG THIỆN HUYỆN TƯỜNG PHIÊU TỔNG TUY LỘC XÃ THẦN SẮC
9 AD.a10/16 SƠN TÂY TỈNH TÙNG THIỆN HUYỆN THANH VỊ TỔNG YÊN VỆ BẢO VỆ NHỊ XÃ THẦN SẮC
10 AD.a10/17 SƠN TÂY TỈNH THẠCH THẤT HUYỆN CẦN KIỆM TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
11 AD.a10/18 SƠN TÂY TỈNH THẠCH THẤT HUYỆN ĐẠI ĐỒNG TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
12 AD.a10/19 SƠN TÂY TỈNH THẠCH THẤT HUYỆN CÁC XÃ THẦN SẮC
13 AD.A10/2 SƠN TÂY TỈNH PHÚC THỌ HUYỆN CỰU ĐÌNH TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
14 AD.a10/20 SƠN TÂY TỈNH THẠCH THẤT HUYỆN CÁC XÃ THẦN SẮC
15 AD.a10/21 SƠN TÂY TỈNH THẠCH THẤT HUYỆN CÁC XÃ THẦN SẮC
16 AD.a10/22 SƠN TÂY TỈNH THẠCH THẤT HUYỆN THẠNH HÀ TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
17 AD.a10/23 SƠN TÂY TỈNH YÊN SƠN HUYỆN BẤT LẠM TỔNG CÁC XÃ THÔN THẦN SẮC
18 AD.a10/24 SƠN TÂY TỈNH YÊN SƠN HUYỆN CẤN XÁ TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
19 AD.a10/25 SƠN TÂY TỈNH YÊN SƠN HUYỆN HẠ HIỆP TỔNG CÁC XÃ THÔN THẦN SẮC
20 AD.a10/26 SƠN TÂY TỈNH YÊN SƠN HUYỆN HOÀNG XÁ TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
21 AD.a10/27 SƠN TÂY TỈNH YÊN SƠN HUYỆN LẠP MAI TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
22 AD.a10/28 SƠN TÂY TỈNH YÊN SƠN HUYỆN LẬT SÀI TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
23 AD.a10/29 SƠN TÂY TỈNH YÊN SƠN HUYỆN TIÊN LỮ TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
24 AD.a10/3 SƠN TÂY TỈNH PHÚC THỌ HUYỆN PHÙ SA TỔNG CÁC XÃ LIÊN CHIỂU PHƯƠNG ĐỘ PHÙ SA TIỀN HUÂN THẦN SẮC
25 AD.a10/30 SƠN TÂY TỈNH YÊN SƠN HUYỆN THẠCH THÁN TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
26 AD.a10/31 SƠN TÂY TỈNH YÊN SƠN HUYỆN THƯỢNG HIỆP TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
27 AD.a10/4 SƠN TÂY TỈNH PHÚC THỌ HUYỆN PHÙ LONG TỔNG HÁT MÔN XÃ THẦN SẮC
28 AD.a10/5 SƠN TÂY TỈNH PHÚC THỌ HUYỆN PHÚC CHÂU TỔNG THƯỢNG CỐC XÃ THẦN SẮC
29 AD.a10/6 SƠN TÂY TỈNH PHÚC THỌ HUYỆN PHỤNG THƯỢNG TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
30 AD.a10/7 SƠN TÂY TỈNH PHÚC THỌ HUYỆN VĨNH PHÚC TỔNG LỤC XÃ VĨNH PHÚC VĨNH THỌ VĨNH THUẬN VĨNH NINH VĨNH KHANG VĨNH LỘC THẦN SẮC
31 AD.a10/8 SƠN TÂY TỈNH PHÚC THỌ HUYỆN VÕNG XUYÊN TỔNG BẢO LỘC XÃ THẦN SẮC
32 AD.a10/9 SƠN TÂY TỈNH PHÚC THỌ HUYỆN XUÂN VÂN TỔNG XUÂN VÂN ĐÔNG ĐOÀI XÃ THẦN SẮC
33 AD.a11/1 PHÚC YÊN TỈNH ĐÔNG ANH HUYỆN CỔ LOA TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
34 AD.a11/2 PHÚC YÊN TỈNH ĐÔNG ANH HUYỆN TUÂN LỆ TỔNG CHIÊM TRẠCH XÃ THẦN SẮC
35 AD.a11/3 PHÚC YÊN TỈNH YÊN LÃNG PHỦ ĐÔNG ANH HUYỆN ĐA LỘC ĐIỆP THÔN THẦN SẮC
36 AD.a11/4 PHÚC YÊN TỈNH YÊN LÃNG PHỦ ĐÔNG ANH HUYỆN HẠ LÔI TỔNG HẠ LÔI XÃ THẦN SẮC
37 AD.a11/5 PHÚC YÊN TỈNH YÊN LÃNG PHỦ ĐÔNG ANH HUYỆN LẠC LÂN TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
38 AD.a11/6 PHÚC YÊN TỈNH YÊN LÃNG PHỦ ĐÔNG ANH HUYỆN PHƯƠNG QUAN TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
39 AD.a11/7 PHÚC YÊN TỈNH YÊN LÃNG PHỦ ĐÔNG ANH HUYỆN THANH LÂM TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
40 AD.a11/8 PHÚC YÊN TỈNH YÊN LÃNG PHỦ ĐÔNG ANH HUYỆN THẠCH ĐÀ TỔNG VĂN QUÁN XÃ THẦN SẮC
41 AD.a11/9 PHÚC YÊN TỈNH YÊN LÃNG HUYỆN CÁC TỔNG CÁC XÃ
42 AD.a12/1 KIẾN AN TỈNH AN DƯƠNG HUYỆN NGỌ DƯƠNG TỔNG NGỌ DƯƠNG XÃ THẦN SẮC
43 AD.a12/10 KIẾN AN TỈNH TIÊN LÃNG HUYỆN ĐẠI CÔNG TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
44 AD.a12/11 KIẾN AN TỈNH TIÊN LÃNG HUYỆN HÀ ĐÁI TỔNG NGỌC ĐỘNG HÀ ĐỚI NHỊ XÃ THẦN SẮC
45 AD.a12/12 KIẾN AN TỈNH TIÊN LÃNG HUYỆN KINH KHÊ TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
46 AD.a12/13 TIÊN LÃNG HUYỆN PHÚ KÊ CÁC XÃ THẦN SẮC
47 AD.a12/14 KIẾN AN TỈNH THỦY NGUYÊN HUYỆN THƯỢNG CÔI TỔNG DOÃN LẠI XÃ THẦN SẮC
48 AD.a12/15 KIẾN AN TỈNH THỦY NGUYÊN HUYỆN TRỊNH XÁ TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
49 AD.a12/2 KIẾN AN TỈNH AN LÃO HUYỆN AN LUẬN TỔNG BÁCH PHƯƠNG XÃ THẦN SẮC
50 AD.a12/3 KIẾN AN TỈNH NGHI DƯƠNG HUYỆN CÔNG TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
51 AD.a12/4 KIẾN AN TỈNH KIẾN THỤY PHỦ ĐẠI TRÀ TỔNG ĐẠI TRÀ XÃ THẦN SẮC
52 AD.a12/5 KIẾN AN TỈNH ĐỒ SƠN TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
53 AD.a12/6 KIẾN AN TỈNH NGHI DƯƠNG HUYỆN SÂM LINH TỔNG CỐC LIỄN XÃ THẦN SẮC
54 AD.a12/7 KIẾN AN TỈNH TIÊN LÃNG HUYỆN CẨM KHÊ TỔNG MỸ LỘC XÃ THẦN SẮC
55 AD.a12/8 KIẾN AN TỈNH TIÊN LÃNG HUYỆN DUYÊN LÃO TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
56 AD.a12/9 KIẾN AN TỈNH TIÊN LÃNG HUYỆN DƯƠNG ÚC TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
57 AD.a13/1 HÀ NAM TỈNH DUY TIÊN HUYỆN AN (YÊN) KHÊ TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
58 AD.a13/10 HÀ NAM TỈNH KIM BẢNG HUYỆN NHẬT TỰU TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
59 AD.a13/11 HÀ NAM TỈNH KIM BẢNG HUYỆN CÁC XÃ THẦN SẮC
60 AD.a13/12 HÀ NAM TỈNH LÝ NHÂN PHỦ KIM BẢNG HUYỆN PHÙ LƯU TỔNG CÁC XÃ THÔN THẦN SẮC
61 AD.a13/13 HÀ NAM TỈNH KIM BẢNG HUYỆN PHƯƠNG ĐÀN TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
62 AD.a13/14 HÀ NAM TỈNH KIM BẢNG HUYỆN QUYỂN SƠN TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
63 AD.a13/15 HÀ NAM TỈNH KIM BẢNG HUYỆN THỤY LÔI TỔNG CÁC XÃ THÔN THẦN SẮC
64 AD.a13/16 HÀ NAM TỈNH LÝ NHÂN PHỦ NAM XANG HUYỆN AN TRẠCH TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
65 AD.a13/17 HÀ NAM TỈNH LÝ NHÂN PHỦ NAM XANG HUYỆN CAO ĐÀ TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
66 AD.a13/18 HÀ NAM TỈNH LÝ NHÂN PHỦ NAM XANG HUYỆN CÔNG XÁ TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
67 AD.a13/18 HÀ NAM TỈNH LÝ NHÂN PHỦ NAM XƯƠNG HUYỆN CÔNG XÁ TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
68 AD.a13/19 HÀ NAM TỈNH LÝ NHÂN PHỦ NAM XANG HUYỆN ĐỒNG THỦY TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
69 AD.a13/2 HÀ NAM TỈNH DUY TIÊN HUYỆN ĐIỆP SƠN XÃ THẦN SẮC
70 AD.a13/20 HÀ NAM TỈNH LÝ NHÂN PHỦ NAM XANG HUYỆN NGU NHUẾ TỔNG CÁC XÃ THÔN THẦN SẮC
71 AD.a13/21 HÀ NAM TỈNH LÝ NHÂN PHỦ NAM XANG HUYỆN TRẦN XÁ TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
72 AD.a13/22 HÀ NAM TỈNH LÝ NHÂN PHỦ NAM XANG HUYỆN VŨ ĐIỆN TỔNG THỔ ỐC TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
73 AD.a13/23 HÀ NAM TỈNH LÝ NHÂN PHỦ NAM XANG HUYỆN VŨ ĐIỆN TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
74 AD.a13/24 HÀ NAM TỈNH THANH LIÊM HUYỆN MỄ TRƯỜNG TỔNG CÁC XÃ THÔN THẦN SẮC
75 AD.a13/3 HÀ NAM TỈNH DUY TIÊN HUYỆN MANG SƠN XÃ THƯỢNG HẠ NHỊ THÔN THẦN SẮC
76 AD.a13/4 HÀ NAM TỈNH DUY TIÊN HUYỆN BẠCH SAM TỔNG CÁC XÃ THÔN THẦN SẮC
77 AD.a13/5 HÀ NAM TỈNH DUY TIÊN HUYỆN CHUYÊN NGHIỆP TỔNG TƯỜNG THỤY XÃ THẦN SẮC
78 AD.a13/6 HÀ NAM TỈNH DUY TIÊN HUYỆN ĐỌI (ĐỘI) SƠN TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
79 AD.a13/7 HÀ NAM TỈNH DUY TIÊN HUYỆN LAM CẦU TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
80 AD.a13/8 HÀ NAM TỈNH DUY TIÊN HUYỆN MỘC HOÀN TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
81 AD.a13/9 HÀ NAM TỈNH DUY TIÊN HUYỆN TIÊN XÁ TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
82 AD.a14/1 BẮC GIANG TỈNH HIỆP HOÀ HUYỆN CẨM BÀO TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
83 AD.a14/10 BẮC GIANG TỈNH LẠNG GIANG PHỦ PHẤT LỘC HUYỆN MỸ THÁI ĐA NHAI CÁC XÃ THẦN SẮC
84 AD.a14/11 BẮC GIANG TỈNH LẠNG GIANG PHỦ PHẤT LỘC HUYỆN PHI MÔ CÁC XÃ THẦN SẮC
85 AD.a14/12 BẮC GIANG TỈNH LẠNG GIANG PHỦ PHẤT LỘC HUYỆN THỊNH LIỆT CÁC XÃ THẦN SẮC
86 AD.a14/13 BẮC GIANG TỈNH LẠNG GIANG PHỦ PHẤT LỘC HUYỆN THỌ XƯƠNG CÁC XÃ THẦN SẮC
87 AD.a14/14 BẮC GIANG TỈNH PHƯỢNG NHÃN HUYỆN SƠN ĐÌNH CÁC XÃ THẦN SẮC
88 AD.a14/15 BẮC GIANG TỈNH PHƯỢNG NHÃN HUYỆN THÁI ĐÀO CÁC XÃ THẦN SẮC
89 AD.a14/16 BẮC GIANG TỈNH PHƯỢNG NHÃN HUYỆN TRÍ YÊN CÁC XÃ THẦN SẮC
90 AD.a14/17 BẮC GIANG TỈNH VIỆT YÊN HUYỆN HOÀNG MAI CÁC XÃ THẦN SẮC
91 AD.a14/18 BẮC GIANG TỈNH VIỆT YÊN HUYỆN QUANG BIỂU CÁC XÃ THẦN SẮC
92 AD.a14/19 BẮC GIANG TỈNH VIỆT YÊN HUYỆN DĨNH SƠN CÁC XÃ THẦN SẮC
93 AD.a14/2 BẮC GIANG TỈNH HIỆP HOÀ HUYỆN ĐÔNG LỖ TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
94 AD.a14/20 BẮC GIANG TỈNH VIỆT YÊN HUYỆN TIÊN LÁT CÁC XÃ THẦN SẮC
95 AD.a14/21 BẮC GIANG TỈNH YÊN DŨNG HUYỆN CỔ DŨNG CÁC XÃ THẦN SẮC
96 AD.a14/22 BẮC GIANG TỈNH YÊN DŨNG HUYỆN HƯƠNG TẢO CÁC XÃ THẦN SẮC
97 AD.a14/23 BẮC GIANG TỈNH YÊN DŨNG HUYỆN PHẤN SƠN CÁC XÃ THẦN SẮC
98 AD.a14/3 BẮC GIANG TỈNH HIỆP HOÀ HUYỆN ĐỨC THẮNG TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
99 AD.a14/4 BẮC GIANG TỈNH HIỆP HOÀ HUYỆN MAI ĐÌNH TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
100 AD.a14/5 BẮC GIANG TỈNH HIỆP HOÀ HUYỆN NGỌ XÁ TỔNG CÁC XÃ THẦN SẮC
Tổng: 412
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: