TẠP CHÍ HÁN NÔM

 

183 phố Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

Tel: 84-4 35.375780 - Fax: 84-4 38.570940
Tổng biên tập : TS. Nguyễn Hữu Mùi
Phó Tổng biên tập : TS. Vương Thị Hường 
Website: http://www.hannom.org.vn
Email : tapchihannomhn@yahoo.com.vn


MỤC LỤC

 

ĐOÀN LÊ GIANG

:

Ngoại phiên thông thư 外蕃通書: Tập tư liệu cổ về quan hệ Việt - Nhật…………………………………………………….

3

WASHIZAWA TAKUYA

:

Khảo sát quá trình chuẩn hóa cách dịch trong văn bản “giải âm” và so sánh với “huấn độc” trong tiếng Nhật …………...

17

VŨ ĐỨC NGHIỆU -

TRẦN TRỌNG DƯƠNG

:

Từ rất và cấu trúc {rất+ danh từ}, {tính từ +rất} trong một số văn bản Nôm thế kỷ XV- XIX………….................................

24

NGUYỄN ĐỨC TOÀN

:

Thi gia Việt Nam trong Vãn tinh di thi hội……………………

38

VŨ THỊ LAN ANH

 

:

Vai trò của những nữ thân tộc triều Lê Trung hưng với việc ban cấp tạo lệ nhìn từ tư liệu văn bia …………………………

57

LÊ THỊ THU HƯƠNG

:

Đôi nét về văn bia có nội dung khuyến học của Nghệ An…...

70

TIN TỨC

PV

:

 

Hội thảo Khoa học ………………………………

83

 

 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: