Website đang trong thời gian nâng cấp. Quý độc giả có thể truy cập giao diện cũ tại đây. hoặc xem sơ đồ website tại đây. Xin cám ơn!

TẠP CHÍ HÁN NÔM

 

183 phố Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

Tel: 84-4 35.375780 - Fax: 84-4 38.570940
Tổng biên tập : TS. Nguyễn Hữu Mùi
Phó Tổng biên tập : TS. Vương Thị Hường 
Website: http://www.hannom.org.vn
Email : tapchihannomhn@yahoo.com.vn


MỤC LỤC

 

ĐOÀN LÊ GIANG

:

Ngoại phiên thông thư 外蕃通書: Tập tư liệu cổ về quan hệ Việt - Nhật…………………………………………………….

3

WASHIZAWA TAKUYA

:

Khảo sát quá trình chuẩn hóa cách dịch trong văn bản “giải âm” và so sánh với “huấn độc” trong tiếng Nhật …………...

17

VŨ ĐỨC NGHIỆU -

TRẦN TRỌNG DƯƠNG

:

Từ rất và cấu trúc {rất+ danh từ}, {tính từ +rất} trong một số văn bản Nôm thế kỷ XV- XIX………….................................

24

NGUYỄN ĐỨC TOÀN

:

Thi gia Việt Nam trong Vãn tinh di thi hội……………………

38

VŨ THỊ LAN ANH

 

:

Vai trò của những nữ thân tộc triều Lê Trung hưng với việc ban cấp tạo lệ nhìn từ tư liệu văn bia …………………………

57

LÊ THỊ THU HƯƠNG

:

Đôi nét về văn bia có nội dung khuyến học của Nghệ An…...

70

TIN TỨC

PV

:

 

Hội thảo Khoa học ………………………………

83

 

 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: