Thứ sáu, 19/10/2018

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Tạp chí Hán Nôm >> Giới thiệu

TẠP CHÍ HÁN NÔM

 

                   183 phố Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

                       Tel: 84-4 35.375780 - Fax: 84-4 38.570940
                 Tổng biên tập : TS. Nguyễn Hữu Mùi
      Phó Tổng biên tập : TS. Vương Thị Hường 
        Website: http://www.hannom.org.vn
Địa chỉ Email : tapchihannomhn@gmail.com

MỤC LỤC

TRỊNH KHẮC MẠNH

:

Giới thiệu các văn bản then Nôm Tày lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm……………………………………..

3

NGUYỄN VĂN TUÂN

:

Tìm hiểu những “đường then” cấp sắc qua các văn bản then Nôm Tày…………………………………………….

16

PHẠM HOÀNG GIANG

:

Khảo sát các văn bản hát đám cưới chữ Nôm Tày trong kho sách của Viện Nghiên cứu Hán Nôm………………..

27

PHẠM VĂN KHOÁI

:

Một số vấn đề về giáo dục Hán văn trong chương trình khoa cử cải lương (1906 - 1919)…………………………

35

LÊ THỊ HỒNG DUNG -

HOÀNG THỊ NGUYỆT

:

Tìm hiểu phương pháp tiết lược vựng biên sách Mạnh Tử trong Tiểu học Tứ thư tiết lược……………………………...

44

PHẠM NGỌC HƯỜNG

:

Tìm hiểu về giáo dục Nho học thời Nguyễn ở Nam Bộ….

56

LÊ THỊ THU HƯƠNG

:

Khuyến học của tỉnh Nghệ An qua nguồn tài liệu tục lệ Hán Nôm…………………………………………………

71

TIN TỨC

P.V

:

Bảo vệ Luận án Tiến sĩ của NCS Đinh Thanh Hiếu

Bìa 3


VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: