Thứ hai, 20/08/2018

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Tạp chí Hán Nôm >> Giới thiệu


MỤC LỤC TẠP CHÍ HÁN NÔM

SỐ 4 ( 131 ) 2015

TRỊNH KHẮC MẠNH   

:

Tam giáo ( Nho, Phật, Đạo ) tịnh hành trong tiến trình lịch sử tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX ...


3

NGUYỄN QUANG HÀ

:

Sử liệu liên quan đến biểu tượng rồng ( xét trong không gian cac “cung” và “điện” của hoàng thành Thăng Long ) thời Lý – Trần - Lê……………………........

 


19

NGUYỄN HỮU MÙI

:

Nghiên cứu về thần sắc qua cụn thần sắc ở đình làng Văn Nội ( Phú Lương – Hà Đông – Hà Nội ) ……….. ….


31

TRƯƠNG ĐỨC QUẢ

:

Trương thị Trong và bản diễn ca nhâ vật lịch sử Hoàng Thái hậu Ỷ Lan …………………………


42

TRẦN QUANG HUY

:

Quần chân trong Kinh giáng bút của phong trào Thiện đàn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX...........................

 

58

PHẠM VĂN KHOÁI

:

Ba cấp học trong chương trình cải lương giáo dục khoa cử chữ Hán ( 1906 – 1919 ) ....................................


66

TRẦN TIẾN KHÔI

:

Văn bản Luận ngữ ở Việt Nam …………. ………

74


TIN TỨC

 P.V

 

 

:

Hội thảo khoa học kỷ niệm 250 năm sinh Nguyễn Du. Đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới. Nguyễn Du : Di sản và các giá trị xuyên thời đại ................................................................ ....

 

 
81

NGUYỄN TUẤN CƯỜNG

 :

Hội thảo khoa học Quốc tế “Văn tự với Văn hoá Đông Á” ..............................................................


81

P.V

:

Bảo vệ luận án Tiến sỹ Ngữ văn chuyên nghành Hán Nôn của NCS Trần Thu Hường …………..

 

82

P.V

:

Bảo vệ luận án Tiến sỹ Ngữ văn chuyên nghành Hán Nôn của NCS Nguyễn Lê Sáu ( Pháp danh Thích Minh Tín ) ........................................... .....

 

 

83


VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: