Thứ tư, 18/07/2018

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Tạp chí Hán Nôm
Giới thiệu TC Hán Nôm Trực tuyến
Từ 2005 trở về trước TCHN từ 2006 về sau


TẠP CHÍ HÁN NÔM

183 phố Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
Tel: 84-4 35.375780 - Fax: 84-4 38.570940
Tổng biên tập : TS.
NGUYỄN HỮU MÙI
Phó Tổng biên tập : TS. VƯƠNG THỊ HƯỜNG
Website: http://www.hannom.org.vn

Tạp chí Hán Nôm thông báo về việc thay đổi địa chỉ Email mới

QUÝ VỊ CÓ NHU CẦU TRAO ĐỔI HOẶC GỬI BÀI TỚI TẠP CHÍ HÁN NÔM
Xin liên hệ theo địa chỉ Email:
tapchihannomhn@gmail.com
Xin trân trọng cảm ơn

*
Kính mời Quý vị đón đọc TẠP CHÍ HÁN NÔM, số 2 (147) 2018


Số này có các bài viết:       
     

Ảnh minh họa


 
MỤC LỤC TẠP CHÍ HÁN NÔM

Số 2(147) 2018

MỤC LỤC

TRẦN TRỌNG DƯƠNG - TRỊNH KHẮC MẠNH

:

Cấu trúc vĩ mô - cấu trúc bảng từ Bách khoa thư ngành Hán Nôm học………………...............................................

3

NGUYỄN CÔNG LÝ -

LÊ DƯƠNG KHẮC MINH

:

Văn hóa tâm linh - một yếu tố không thể thiếu trong đời sống tinh thần, đời sống văn học………………………….

21

NGUYỄN THÚY NGA

:

Về tên người soạn, người nhuận 3 bài văn bia tiểu sử vua và Hoàng Thái hậu triều Lê………………………..

33

NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN

:

Luật pháp và tục lệ liên quan đến người cao tuổi ở Việt Nam thời quân chủ………………………………………..

42

VŨ THỊ LAN ANH

:

Tổng quan nguồn tư liệu cổ chỉ ghi việc ban cấp Tạo lệ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm……………………………….

54

PHAN THU VÂN

:

Giới thiệu một số nghiên cứu của các học giả Trung Quốc về Việt Nam Hán văn Yên hành văn hiến tập thành trong mối tương quan với khu vực văn hóa chữ Hán…………………..

70

TIN TỨC

PV

:

Hội thảo khoa học Quốc gia “Vai trò của nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam”……

81

PV

:

Bảo vệ Luận án Tiến sỹ của NCS. Trương Thị Thủy….

83


VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: