Thứ hai, 27/03/2017

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Tạp chí Hán Nôm
Giới thiệu TC Hán Nôm Trực tuyến
Từ 2005 trở về trước TCHN từ 2006 về sau


TẠP CHÍ HÁN NÔM

183 phố Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
Tel: 84-4 35.375780 - Fax: 84-4 38.570940
Tổng biên tập : TS.
NGUYỄN HỮU MÙI
Phó Tổng biên tập : TS. VƯƠNG THỊ HƯỜNG
Website: http://www.hannom.org.vn


QUÝ VỊ CÓ NHU CẦU TRAO ĐỔI HOẶC GỬI BÀI TỚI TẠP CHÍ HÁN NÔM
Xin liên hệ theo địa chỉ Email:
tapchihannomhn@yahoo.com.vn
Xin trân trọng cảm ơn

*
Kính mời Quý vị đón đọc TẠP CHÍ HÁN NÔM, số 6 (139) 2016


Số này có các bài viết:       
     

Ảnh minh họa


 
MỤC LỤC TẠP CHÍ HÁN NÔM

Số 6(139) 2016

MỤC LỤC

 

TẠP CHÍ HÁN NÔM

:

Lời tòa soạn…………………………………………..

3

ĐẶNG NGUYÊN ANH

:

Diễn văn khai mạc của PGS.TS Đặng Nguyên Anh - Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại Hội thảo Quốc gia “Vai trò của Hán Nôm trong văn hoá đương đại” ……………………………………

4

NGUYỄN TUẤN CƯỜNG

:

Báo cáo đề dẫn Hội thảo Khoa học Quốc gia “Vai trò của Hán Nôm trong văn hóa đương đại”………...

6

TRỊNH KHẮC MẠNH

:

 

Văn tự Hán Nôm trong đời sống văn hóa giáo dục Việt Nam hiện nay…………………………………...

 

11

PHẠM VĂN KHOÁI

:

Bài học trong lịch sử cho sự tiếp cận đương đại đối với Hán Nôm ……………………………………….

 

23

MAI THU QUỲNH

 

Nho sĩ Việt Nam với quá trình hiện đại hóa giáo dục đầu thế kỉ XX: trường hợp Đoàn Triển………………

 

29

PHAN THANH HẢI

:

Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế - Vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị một cách bền vững…………..

40

ĐOÀN LÊ GIANG

:

Tư liệu Hán Nôm Nam Bộ - Ký ức dân tộc và công việc nghiên cứu hiện nay …………………………...

49

NGUYỄN CÔNG VIỆT

:

Mộc bản với di tích lịch sử Hà Nội ………………...

56

PHẠM THỊ THÙY VINH

:

Thông tin về gia tộc chúa Trịnh và các cung tần trên minh văn chuông chùa Báo Ân (thôn Trung Kính Hạ) thế kỷ XVII ..............................................................

69

SƯU TẦM – TƯ LIỆU THAM KHẢO

VƯƠNG THỊ HƯỜNG –

ĐÀO THỊ HUỆ

:

 

Mục lục tác giả và bài viết đăng trên Tạp chí Hán Nôm năm 2016………………………………………

 

79

TIN TỨC

P.V

P.V

:

:

Bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS Trần Quang Huy…...

Bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Tuấn Cường (Pháp danh Thích Minh Nghiêm) ………………

83


83


VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: