Trần Trọng Dương
Giải mã những câu thơ 6 chữ trong Quốc âm thi tập từ ngả đường ngữ âm học lịch sử (Tạp chí Hán Nôm, số 1 (116) 2013 (tr.3 - 16)
Phạm Văn Khoái - Hà Đăng Việt
Tự Đức thánh chế tự học giải nghĩa ca - Từ điển song ngữ Hán Nôm thánh chế theo môn loại có tính bách khoa thư (Tạp chí Hán Nôm, số 1 (116) 2013 (tr.17 - 28)
Nguyễn Tuấn Cường
Phác thảo phương hướng biên khảo bản Truyện Kiều tầm nguyên tập giải trong điều kiện mới (Tạp chí Hán Nôm, số 1 (116) 2013 (tr.29 - 45)
Hà Minh - Hoàng Thanh Sơn
Lê triều Vũ Liên Khê công Bắc sứ tự thuật kí - văn bản và tác phẩm (Tạp chí Hán Nôm, số 1 (116) 2013 (tr.46 -52)
Bùi Bá Quân
Bước đầu khảo sát tác phẩm Luận ngữ giải Quốc âm nghĩa tăng bổ đại toàn bị chỉ (Tạp chí Hán Nôm, số 1 (116) 2013 (tr.53 - 58)
Đào Phương Chi
Bước đầu tìm hiểu về cải lương hương tục thí điểm ở Bắc kỳ qua một số văn bản tục lệ bằng chữ Nôm (Tạp chí Hán Nôm, số 1 (116) 2013 (tr.58 - 71)
Ngô Thế Long
Một trường hợp tiến cử người dưới thời vua Tự Đức (Tạp chí Hán Nôm, số 1 (116) 2013 (tr.72- 75)
Nguyễn Đông Triều
Khúc ngâm Viếng bạn bằng chữ Nôm của một nữ sĩ họ Nguyễn (sưu tầm tại huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang) (Tạp chí Hán Nôm, số 1 (116) 2013 (tr.76 - 80)
Trang: 1 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: