Nguyễn Thị Dương
12. Sách y dược trong các bộ thư mục triều Nguyễn (TBHNH 2011)
Nguyễn Thị Dương
22. Hai tờ phiến chẩn bệnh cho vua Gia Long của Nguyễn Quang Lượng (TBHNH 2009)
Phạm Hoàng Giang
25. Về một cuốn sách thuốc quý mới sưu tầm được (TBHNH 2009)
Lã Minh Hằng
31. Thử tìm hiểu giá trị về phương diện y học của Đại Nam quốc ngữ (TBHNH 2009)
Ngô Thế Lân
53. Ngũ hành gắn liền với y học cổ truyền (TBHNH 2009)
Nguyễn Thị Trang
89. Về bài Nam dược chỉ danh truyền (TBHNH 2009)
Nguyễn Thị Dương
14. Về hai đơn thuốc Nam viết bằng chữ Nôm (TBHN 2008)
Lâm Giang
22. Tìm hiểu các bài diễn Nôm chữa bệnh đậu mùa (TBHN 2008)
Lâm Giang
22. Tìm hiểu thêm về các tác phẩm y học của Tuệ Tĩnh
Đặng Quốc Khánh
45. Những đặc điểm cơ bản của Y học cổ truyền
Nguyễn Thị Dương
13. Bàn thêm đôi điều về tác gia Hán Nôm Nguyễn Địch
Đặng Quốc Khánh
41. Học thuyết ngũ hành trong y học cổ truyền.
Hoàng Thế Xương
83.Các triều đại đánh giá, ghi nhận về tài năng, y đức - y thuật và sự nghiệp của cụ Hoàng Đôn Hòa
Lâm Giang
12. Sách nhãn khoa trong kho thư tịch y dược cổ truyền (TBHNH1996)
15. Bước đầu tìm hiểu về danh y Cung Đình Hiền và ảnh hưởng của ông đối với y học Việt Nam (TBHNH 2005)
34. Phương pháp tư duy chủ yếu của y học cổ truyền (TBHNH 2005)
21. Y miếu Thăng Long (TBHNH 2004)
9. Nét độc đáo biện chứng luận trị y học cổ truyền qua thư tịch Hán Nôm (TBHNH 2000)
16. Sách Hán Nôm về thú y (TBHNH 2000)
32. Một tài liệu về dược viết bằng chữ Nôm Tày (TBHNH 2000)
Trang: 1 | 2 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: