Nguyễn Văn An
3. Hoàng giáp Nguyễn Đăng Sở và bài kí trên chuông chùa Cổ Am (TBHNH 2012)
Nguyễn Thị Anh
6. Về tên tác phẩm Thoái thực kí văn của Trương Quốc Dụng (TBHNH 2012)
Nguyễn Khắc Bảo
9. Tìm hiểu về thời học sinh của cụ Nguyễn Nghiễm (TBHNH 2012)
Nguyễn Thị Dương
23. Lê Văn Ngữ và chuyến đi Pháp năm 1900 qua một tài liệu lưu trữ của Phủ thống sứ Bắc Kỳ (TBHNH 2012)
Thích Đồng Dưỡng
25. Tìm hiểu về Thiền sư Như Sơn (TBHNH 2012)
Nguyễn Quang Hà
28. Tư liệu Hán Nôm về Tiến sĩ Nguyễn Kiều và Nữ sĩ Đoàn Thị Điểm (TBHNH 2012)
Bùi Quang Hùng
39. Giới thiệu tấm bia thờ hậu thần ở quán làng Dương Cốc do Tiến sĩ Đào Phú soạn. (TBHNH 2012)
Trương Sỹ Hùng
40. Một số tư liệu mới về Tiến sĩ Trương Đỗ - danh nhân đất Việt thời Trần (TBHNH 2012)
Lý Kim Khoa
49. Đồng diệp phổ ký 12 danh thần thời Vũ Văn Mật (1545-1580) (Phát hiện tại Đình Khuôn Sơn, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, Yên Bái). (TBHNH 2012)
Hà Minh - Nguyễn Hằng Nga
59. Về văn bản thơ ca của Đào Nghiễm trong các bản sao Toàn Việt thi lục (TBHNH 2012)
Trương Quang Phúc
69. Trung lang Thượng tướng quân Trương Công Trấn (TBHNH 2012)
Lê Thị Thanh Thư - Phạm Văn Thưởng
94. Bản thần tích về một vị công thần triều Tĩnh Vương và hai vị Đại vương Âm phù (TBHNH 2012)
Trần Thị Băng Thanh
80. Văn bản Chí Am Đông Khê thi tập của Nguyễn Văn Lý (TBHNH 2012)
Trần Hậu Yên Thế
86. Bảo Quang Hoàng hậu là ai? Tại sao lại có danh hiệu này? (TBHNH 2012)
Phan Đăng Thuận
90. Tư liệu về thứ phi của Thái tổ Mạc Đăng Dung (TBHNH 2012)
Trương Thị Thủy
92. Giới thiệu văn bia tại đền thờ Tam nguyên Phạm Đôn Lễ (TBHNH 2012)
Nguyễn Đông Triều
95. Giới thiệu bài văn tế hai chí sĩ Nam bộ Phan Văn Đạt và Lê Cao Dõng (TBHNH 2012)
Nguyễn Thanh Tùng
98. Đọc lại một bài thơ của Lê Bật Triệu viết về vua Quang Trung (TBHNH 2012)
Phạm Thùy Vinh
105. Hoàng đế Lê Thái Tông và uy danh của Đại Việt qua văn bia Lam Sơn Hựu lăng bi (TBHNH 2012)
Trần Thị Kim Anh
2. Chiêu Hổ - Phạm Đình Hổ (TBHNH 2011)
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: