Nguyễn Thị Anh
6. Về tên tác phẩm Thoái thực kí văn của Trương Quốc Dụng (TBHNH 2012)
Nguyễn Thị Thanh Chung
17. Khảo sát văn bản Tuệ Trung Thượng sĩ ngữ lục (TBHNH 2012)
Phạm Đức Duật
21. Sơ lược giới thiệu Chinh phụ ngâm tập chú (TBHNH 2012)
Trang Thanh Hiền - Nguyễn Xuân Diện
31. Khảo về các sách tạo tượng trong kho thư tịch Hán Nôm (TBHNH 2012)
Hà Minh - Nguyễn Hằng Nga
59. Về văn bản thơ ca của Đào Nghiễm trong các bản sao Toàn Việt thi lục (TBHNH 2012)
Nguyễn Thị Ngân - Nguyễn Thiên Lý
63. Thêm một văn bản về sự tích Thiền sư Từ Đạo Hạnh 安 朗 徐 聖 父 事 跡 略 記,附 編 道 行 來 歷 (TBHNH 2012)
Nguyễn Thị Oanh
67. Việt âm thi tập - Một công trình biên tập khảo chứng công phu của người xưa (TBHNH 2012)
Nguyễn Đăng Phác
68. Về bản thần phả đình làng Tróc xã Như Trác - Lý Nhân - Hà Nam (TBHNH 2012)
Trần Thị Băng Thanh
80. Văn bản Chí Am Đông Khê thi tập của Nguyễn Văn Lý (TBHNH 2012)
Đinh Văn Viễn
101. Về Tùy Hối xã địa bạ thời Tây Sơn (TBHNH 2012)
Nguyễn Phúc Anh
3. Phân nhóm các văn bản “Dịch kinh tiết yếu” và các biến thể của nó. (TBHNH 2011)
Nguyễn Khắc Bảo
8. Vài ý kiến về việc phiên âm Lưu hương ký (TBHNH 2011)
Phạm Thị Gái
15. Giới thiệu tác phẩm Du Hiên thi thảo của Bùi Văn Dị (TBHNH 2011)
Phạm Thị Hường
27. Gia lễ của Chu Hy - bước đầu giới thiệu (TBHNH 2011)
Nguyễn Ngọc Nhuận - Nguyễn Đình Tích
48. Về cuốn gia phả dòng học Nguyễn Đình ở Dục Nội - Việt Hùng - Đông Anh - Hà Nội (TBHNH 2011)
Thái Trung Sử
52. Bước đầu tìm hiểu tình hình văn văn Việt sử tổng luận (TBHNH 2011)
Chương Thâu
57. Thành tựu nghệ thuật của “Cung oán ngân khúc”- Tác phẩm nổi tiếng của nền văn học cổ điển Việt Nam qua sự đánh giá của một học giả Trung Quốc (TBHNH 2011)
Dương Xuân Thự
63. Có một cuốn sách Tân tu thân (TBHNH 2011)
Đặng Quỳnh Trang
66. Giới thiệu và nghiên cứu so sánh ba văn bản Toàn Lê tiết nghĩa lục (TBHNH 2011)
Nguyễn Hùng Vĩ
73. Xem xét bộ ván khắc Thiền uyển tập anh năm Vĩnh Thịnh thứ 11 (1715) (Góp ý cùng học giả Lê Mạnh Thát) (TBHNH 2011)
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: