Nguyễn Quốc Sinh - Võ Thị Phương Thúy - Ngỗ Vũ Hải Hằng
72. Về 22 bản sắc phong bị lãng quên ở đình làng Hà Thái, xã Hoàng Hà, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa (TBHN 2008)
Trang: 1 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: