2. Bức trấn phong THIÊN TỬ TỪ THẦN ở Bảo tàng Mỹ thuật cung đình Huế (TBHNH 2005)
3. Chân dung Hoàng đế LÊ HIẾN TÔNG qua văn bia (TBHNH 2005)
4. Cao Ngọc Anh và tập KHUÊ SẦU THI THẢO (TBHNH 2005)
5. Thế kỷ VIII có một người Nhật Bản đến Việt Nam (TBHNH 2005)
6. Bộ CƯU ĐÀI THI TẬP (A.2132) có phải của Nguyễn Húc? (TBHNH 2005)
7. Góp thêm việc phiên âm mấy chữ Hán - Nôm tồn nghi trong bản TRUYỆN KIỀU do Hoàng giáp Nguyễn Hữu Lập chép năm 1870 (TBHNH 2005)
8. Dòng họ Lê với cuốn LÊ GIA PHẢ KÝ (TBHNH 2005)
9. Một bài thơ tạp cú đặc sắc (TBHNH 2005)
10. Hai văn bản về hôn nhân tại Nam bộ cuối thế kỷ XIX (TBHNH 2005)
11. Hai bài thơ xướng họa giữa Vũ Huy Tấn với sứ thần Triều Tiên mới được phát hiện (TBHNH 2005)
12. Tân huấn hỗ học (TBHNH 2005)
13. Cuộc nổi dậy chống Pháp của một nhà sư cuối thế kỷ XIX qua tư liệu Hán Nôm (TBHNH 2005)
14. Về cuốn sách PHÉP DÒNG CHỊ EM MẾN CÂU RÚT ĐỨC CHÚA GIÊSU (TBHNH 2005)
15. Bước đầu tìm hiểu về danh y Cung Đình Hiền và ảnh hưởng của ông đối với y học Việt Nam (TBHNH 2005)
16. Khảo sát hệ thống từ cổ trong bản GIẢI ÂM KHÓA HƯ LỤC (AB.367) của Hòa thượng Phúc Điền (TBHNH 2005)
17. Vài suy nghĩ về bài Đại Việt quốc đương gia đệ tứ đế Sùng Thiện Diên Linh thác bi của Nguyễn Công Bật đời Lý (TBHNH 2005)
18. Tài liệu văn bia ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (TBHNH 2005)
19. Về bài thơ mới tìm được ở nhà thờ Đoàn Triển (TBHNH 2005)
20. Nguyễn Công Cơ và chuyến đi sứ nhà Thanh năm 1715 (TBHNH 2005)
21. Thơ Nguyễn Văn Siêu viết về Hà Nội (TBHNH 2005)
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: