Thứ tư, 16/10/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Thông báo Hán Nôm >> Năm 2005
2. Bức trấn phong THIÊN TỬ TỪ THẦN ở Bảo tàng Mỹ thuật cung đình Huế (TBHNH 2005)
3. Chân dung Hoàng đế LÊ HIẾN TÔNG qua văn bia (TBHNH 2005)
4. Cao Ngọc Anh và tập KHUÊ SẦU THI THẢO (TBHNH 2005)
5. Thế kỷ VIII có một người Nhật Bản đến Việt Nam (TBHNH 2005)
6. Bộ CƯU ĐÀI THI TẬP (A.2132) có phải của Nguyễn Húc? (TBHNH 2005)
7. Góp thêm việc phiên âm mấy chữ Hán - Nôm tồn nghi trong bản TRUYỆN KIỀU do Hoàng giáp Nguyễn Hữu Lập chép năm 1870 (TBHNH 2005)
8. Dòng họ Lê với cuốn LÊ GIA PHẢ KÝ (TBHNH 2005)
9. Một bài thơ tạp cú đặc sắc (TBHNH 2005)
10. Hai văn bản về hôn nhân tại Nam bộ cuối thế kỷ XIX (TBHNH 2005)
11. Hai bài thơ xướng họa giữa Vũ Huy Tấn với sứ thần Triều Tiên mới được phát hiện (TBHNH 2005)
12. Tân huấn hỗ học (TBHNH 2005)
13. Cuộc nổi dậy chống Pháp của một nhà sư cuối thế kỷ XIX qua tư liệu Hán Nôm (TBHNH 2005)
14. Về cuốn sách PHÉP DÒNG CHỊ EM MẾN CÂU RÚT ĐỨC CHÚA GIÊSU (TBHNH 2005)
15. Bước đầu tìm hiểu về danh y Cung Đình Hiền và ảnh hưởng của ông đối với y học Việt Nam (TBHNH 2005)
16. Khảo sát hệ thống từ cổ trong bản GIẢI ÂM KHÓA HƯ LỤC (AB.367) của Hòa thượng Phúc Điền (TBHNH 2005)
17. Vài suy nghĩ về bài Đại Việt quốc đương gia đệ tứ đế Sùng Thiện Diên Linh thác bi của Nguyễn Công Bật đời Lý (TBHNH 2005)
18. Tài liệu văn bia ở xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội (TBHNH 2005)
19. Về bài thơ mới tìm được ở nhà thờ Đoàn Triển (TBHNH 2005)
20. Nguyễn Công Cơ và chuyến đi sứ nhà Thanh năm 1715 (TBHNH 2005)
21. Thơ Nguyễn Văn Siêu viết về Hà Nội (TBHNH 2005)
22. Đền thờ tổ ca trù ở Phượng Cách (TBHNH 2005)
23. Thêm một tư liệu mới về giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản cuối thế kỷ XIX (TBHNH 2005)
24. Về một số tư liệu Hán Nôm hiện có tại nhà thờ họ Nguyễn .... (TBHNH 2005)
25. Từ văn bia Hà Nội, góp phần tìm hiểu vị trí Thăng Long thành (TBHNH 2005)
26. Góp phần tìm hiểu làng Trà Lũ qua bản chúc thư thời Tự Đức (TBHNH 2005)
27. Một bài ca trù và bài văn Nôm ca ngợi Văn miếu Hưng Yên (TBHNH 2005)
28. Bia chùa Hà Châu một áng văn hay ở huyện Phú Bình (TBHNH 2005)
31. Bản Vương thư sách chữ Hán dùng trong nghi lễ của người Dao Đỏ (xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) (TBHNH 2005)
29. Hương án ở nhà đại bái Văn miếu Hà Nội (TBHNH 2005)
30. Nghề thủ công truyền thống qua một số văn bia lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm (TBHNH 2005)
32. Về bài thơ ngự đề của Lê Thánh Tông trên biển gỗ đền Vũ Điện (TBHNH 2005)
33. Giới thiệu tấm bia về gia tộc cụ Nguyễn Thực làng Vân Điềm (TBHNH 2005)
34. Phương pháp tư duy chủ yếu của y học cổ truyền (TBHNH 2005)
35. Thêm một loại hình bia tượng hậu thế kỉ XVII (TBHNH 2005)
36. Nguyễn Mậu Kiến và nhà in Chiêm Bái đường (TBHNH 2005)
Chu Tuyết Lan
37. Thông tin về cơ sở dữ liệu (CSDL) thư mục, CSDL toàn văn trực tuyến và tổng mục lục Tạp chí Hán Nôm (TBHNH 2005)
38. Về một văn bản Hán Nôm liên quan tới Hoàng Hoa Thám ở Hiệp Hòa Bắc Giang (TBHNH 2005)
39. Một bài văn tế tướng sĩ nhà Thanh tử trận (TBHNH 2005)
40. Bàn về chữ “chúng” chữ “giống” và các chữ có liên quan trong Truyện Kiều (TBHNH 2005)
41. Tư liệu Hán Nôm trên đá tại đền thờ Quận công Nguyễn Đình Huấn ở Yên Thường (TBHNH 2005)
42. Đạo sắc phong và tấm lệnh chỉ cổ tại nhà thờ Tiến sĩ Phí Đăng Nhậm (TBHNH 2005)
43. Về bản điều lệ của Hội Tư văn thôn Hương Mạc, xã Hương Mạc, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh (TBHNH 2005)
44. Di sản Hán Nôm về Chiêu nghi Thành hoàng Đặng Thị Cúc (TBHNH 2005)
45. Giới thiệu sơ lược cuốn sách Chu Thiên Thọ lịch sử (TBHNH 2005)
46. Mấy ý kiến về việc dạy và học thơ trữ tình Trung đại Việt Nam và Trung Quốc trong sách giáo khoa (TBHNH 2005)
47. Vị Trạng nguyên đời Mạc và các vị khoa bảng họ Dương (TBHNH 2005)
48. Về thời điểm Lê Thánh Tông đề thơ ở động Dương Nham (TBHNH 2005)
50. Về bài Độc tiểu thanh kí của Nguyễn Du (TBHNH 2005)
51. Di văn của Tiến sĩ Ngô Nhân Triệt về Nguyệt Sinh công chúa và Phò mã Thượng Hầu (TBHNH 2005)
52. Bài phú kể chuyện ông Vô Danh (TBHNH 2005)
53.Vài nét về ni sư Diệu Điển ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh (TBHNH 2005)
54. Đặng Minh Khiêm và tập thơ Thoát Hiên vịnh sử thi tập (TBHNH 2005)
55. Sắc phong cho Quản giáp phường Ca trù (TBHNH 2005)
56. Về bài văn ước thúc ở Đặng Xá, Hà Tây (TBHNH 2005)
57. Quốc triều Hồng Đức niên gian chủ cung thể thức - một văn bản hướng dẫn cách thức làm đơn từ dưới thời Lê (TBHNH 2005)
58. Về các đạo sắc phong thần ở Lệ Sơn (TBHNH 2005)
59. Phong tục cúng lễ tại gia từ một cuốn gia phả (TBHNH 2005)
60. Sơ bộ tìm hiểu những tư tưởng đấu tranh chống giặc Pháp của các nhà Nho Việt Nam ở nửa cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX (TBHNH 2005)
61. Góp thêm một loại hình bia Hậu (TBHNH 2005)
62. Tìm hiểu thân thế và sự nghiệp của thiền sư Hương Hải qua tấm bia “Tổ sư bi kí” (TBHNH 2005)
63. Sổ tay tên các thành phố, tỉnh Việt Nam dịch ra tiếng Trung Quốc (TBHNH 2005)
64. Bài văn bia “Sắc tứ từ hiệu tự mộ địa bi kí” (TBHNH 2005)
65. Về chữ Huyền tại quán Trấn Vũ, Hà Nội (TBHNH 2005)
66. Về một "phông" tác phẩm Hán Nôm của Phan Châu Trinh (1872-1926) (TBHNH 2005)
67. Sơ bàn về văn hóa Hán Nôm và văn hóa Hán Nôm Huế (TBHNH 2005)
68. Bài văn phổ khuyến tu sửa Văn Miếu phủ Bắc Hà (TBHNH 2005)
69. Về tục lệ xã Quế Dương, Đan Phượng, Hà Tây (TBHNH 2005)
70. Tập sách Hán Nôm tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (TBHNH 2005)
71. Về một bài khảo cứu địa lí học lịch sử của Vũ Phạm Khải (TBHNH 2005)
72. Một cuốn sách viết về âm nhạc bằng chữ Nôm Tày (TBHNH 2005)
73. Tam quan trong kiến trúc chùa Việt Nam (TBHNH 2005)
74.Về hiện trạng văn bản của Tinh tuyển Chư gia luật thi (TBHNH 2005)
75. Bước đầu tìm hiểu ảnh hưởng của Kinh Thi trong văn chương chữ Nôm Việt Nam (TBHNH 2005)
76. Về bài văn mục lục ở thôn Thượng xã Nhị Mễ (TBHNH 2005)
77. Tìm hiểu về hai đạo sắc phong hiện có tại Viện Sử học (TBHNH 2005)
78. Di sản Hán Nôm ở cố đô Hoa Lư (TBHNH 2005)
79. Chứng tích ngự bút của vua Lê Hiển Tông (TBHNH 2005)
80. Về ông tổ nghề chì thiếc ở Việt Nam (TBHNH 2005)
81. Từ cuốn TRIỆU VƯƠNG NGỌC PHẢ giúp hiểu thêm về nhân vật lịch sử Triệu Quang Phục và Nga Nữ tiên vương (TBHNH 2005)
82.Các điều răn đe về tệ cờ bạc, rượu lậu và thuốc phiện trong hương ước Hán Nôm Hà Nội (TBHNH 2005)
Trang: 1 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: