Cao Việt Anh
7. Hội thề Đồng Cổ trong lịch sử Lý - Trần (TBHNH 2012)
Nguyễn Đình Chỉnh
16. Những sắc phong lưu giữ tại đền Nghè (An Biên cổ miếu thờ nữ tướng Lê Chân), phường An Biên, quận Lê Chân, Hải Phòng (TBHNH 2012)
Đào Thị Huệ
37. Quốc sử tiểu học lược biên của Phạm Huy Hổ - Một cuốn sách lịch sử có giá trị (TBHNH 2012)
Lê Đình Hùng
38. Thần hiệu và mỹ tự của cá voi qua tư liệu thần sắc tại tỉnh Khánh Hòa (TBHNH 2012)
Trương Sỹ Hùng
40. Một số tư liệu mới về Tiến sĩ Trương Đỗ - danh nhân đất Việt thời Trần (TBHNH 2012)
Nguyễn Gia Huy
41. Phát hiện một tài liệu quý viết về thành phố Thái Nguyên (TBHNH 2012)
Phạm Lê Huy
42. Tư lang châu Sùng Khánh tự chung minh (1113) - một quả chuông thời Lý lưu lạc trên đất Trung Quốc (TBHNH 2012)
Nguyễn Đình Hưng
43. Giới thiệu 4 sắc phong, 1 văn bia của đình - chùa Bản Cái ở ATK Định Hóa (Thái Nguyên) (TBHNH 2012)
Lê Thị Thu Hương
44. Giao thương Việt - Pháp qua bản Thương ước được ký giữa Pháp và triều đình nhà Nguyễn (TBHNH 2012)
Vương Thị Hường
45. Hành trạng danh tướng Phạm Đình Trọng qua tư liệu gia phả dòng họ (TBHNH 2012)
Nguyễn Thị Thu Hường
46. Tài liệu Hán Nôm Nha Kinh lược Bắc kỳ - một nguồn sử liệu quý (TBHNH 2012)
Nguyễn Quang Khải
48. Tìm hiểu mong ước về một cuộc sống tốt đẹp của người dân qua cách đặt tên chùa ở huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh (TBHNH 2012)
Nguyễn Huy Khuyến
51. Giới thiệu một số sắc phong tại nhà thời họ Nguyễn Huy tỉnh Thanh Hóa (TBHNH 2012)
Nguyễn Thị Hoa Lê
54. Bước đầu tìm hiểu giá trị bản gia phả họ Nguyễn Tiến ở huyện Thanh Chương, Nghệ An. (TBHNH 2012)
Ngô Đăng Lợi - Nguyễn Quốc Võ
56. Nhìn lại cuộc chính biến lật đổ vua Lê Nhân Tông (TBHNH 2012)
Nguyễn Đăng Na
60. Lê Hữu Trác lạy thế tử Trịnh Cán 4 lạy, có đúng thế không? (TBHNH 2012)
Nguyễn Ngọc Nhuận - Nguyễn Văn Mức
66. Đình Đại Từ nơi thờ đức thánh Bảo Ninh vương (TBHNH 2012)
Trương Đức Quả
70. Gia phả họ Lê với 13 vị trung thần tiết nghĩa (TBHNH 2012)
Trần Mạnh Quang
72. Một số vấn đề về sắc phong đình Yên Phú hiện nay (TBHNH 2012)
Trần Văn Quyến
75. Tờ thuận định của dòng họ Trần Tiễn, làng Minh Hương, xã Hương Vinh, Hương Trà, Thừa Thiên Huế (TBHNH 2012)
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: