Thứ năm, 21/11/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Thông báo Hán Nôm >> Năm 2000
1. Lời khai mạc Hội nghị Thông báo Hán Nôm học 2000
2. Tình cha con từ một lá thư (TBHNH 2000)
3. Phật giáo thời Mạc qua tư liệu văn bia (TBHNH 2000)
4. Gía trị chân xác của bài tựa KIM VÂN KIỀU ÁN (TBHNH 2000)
5. Những tư liệu Hán Nôm ở đền Bách Linh (TBHNH 2000)
6. Chữ Hán trong niên hiệu, thụy hiệu và miếu hiệu (TBHNH 2000)
7. Về tấm bia đá của làng Hoàng Lao (TBHNH 2000)
8. Từ văn bản Hán Nôm–xác định pho tượng quí (TBHNH 2000)
9. Nét độc đáo biện chứng luận trị y học cổ truyền qua thư tịch Hán Nôm (TBHNH 2000)
10. Gia đình ông án sát thôn Quan Nhân (TBHNH 2000)
11. Về các tác phẩm thơ văn giáng bút hiện lưu giữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm (TBHNH 2000)
12. Bút tích thiền sư Vũ Khắc Trường trên tấm bia chùa Đậu (TBHNH 2000)
13. Một số kết quả và nhận xét đánh giá về nội dung hệ thống bia đá ở Văn Miếu Bắc Ninh... (TBHNH 2000)
14. “LƯ SỬ ĐIỂN YẾU ĐIỀU LỆ" một văn bản có giá trị (TBHNH 2000)
15. Địa danh HOÀNG SA trong châu bản triều Nguyễn (TBHNH 2000)
16. Sách Hán Nôm về thú y (TBHNH 2000)
17. Giá trị của cầu đá và bia cầu đá Dã Nham, tổng Dã Nham, châu Văn Uyên tỉnh Lạng Sơn (TBHNH 2000)
18. Một bản hương ước có giá trị-hương ước làng Giáp Nhất, tỉnh Hà Nam (TBHNH 2000)
19. Vũ Duy Thanh - người khắc khoải nỗi đau đời (TBHNH 2000)
20. Một Bồ Tát - Thần làng (TBHNH 2000)
21. Phát hiện “CHUNG SƠN DI THẢO” của Nguyễn Huy Vinh (1770-1881), (TBHNH 2000)
22. Phạm Bạt Khanh - ngời gương tiết liệt (TBHNH 2000)
23. Thêm một tấm bia CÔNG GIÁO viết bằng chữ Hán (TBHNH 2000)
24. Tư liệu Hán Nôm tại ĐỀN LĂNG và những thông tin về vua Lê Đại Hành (TBHNH 2000)
25. Suy nghĩ từ một tấm bia mộ (TBHNH 2000)
26. Từ bản danh mục sách Hán Nôm của một dòng tu ở Pháp, suy nghĩ về kế hoạch sưu tầm tài liệu Hán Nôm ở nước ngoài (TBHNH 2000)
27. Đôi nét về những bài thơ được ghi chép trong “THIÊN NAM NGỮ LỤC” (TBHNH 2000)
28. Lịch LỤC THẬP TỨ QUÁI VĨNH CỬU (TBHNH 2000)
29. Chùa Hoa Nghiêm và bài văn bia của Thám hoa Giang Văn Minh (TBHNH 2000)
30. Thêm một gia phả khắc trên đá (TBHNH 2000)
31. Giới thiệu một đạo sắc niên hiệu Vĩnh Tộ 6 (1624) với những thông tin về anh em Trần Thông đời Trần (TBHNH 2000)
32. Một tài liệu về dược viết bằng chữ Nôm Tày (TBHNH 2000)
33. Vài nét về Hán Nôm học Việt Nam thế kỷ XX (TBHNH 2000)
34. Bản thần tích về Nhân Huệ Vương-Trần Khánh Dư một bản thần tích bắt nguồn từ chính sử (TBHNH 2000)
35. Về một số tài liệu Hán Nôm liên quan đến nhà Trần, lưu ở miếu Phú Thôn, Tân Khánh, Vụ Bản, Nam Định (TBHNH 2000)
36. Văn khắc đá sớm nhất ở Trung Quốc (TBHNH 2000)
37. Văn bia văn chỉ xã Xuân Lũng một nguồn tư liệu quý (TBHNH 2000)
38. KINH DỊCH trong thơ chữ Hán của Lê Thánh Tông (TBHNH 2000)
39. Bia khoán lệ ở phường Nam Ngạn thành phố Thanh Hóa (TBHNH 2000)
40. “TÂN LA THÙ DỊ TRUYỆN” và văn nhân truyền kỳ Thôi Chí Viễn* (TBHNH 2000)
41. Suy nghĩ thêm về tác giả và thời điểm xuất hiện của tác phẩm “CHỈ NAM NGỌC ÂM GIẢI NGHĨA” (TBHNH 2000)
42. Bia cổ ở chùa Sùng Huyền (TBHNH 2002)
43. Hai bài văn thờ Trạng nguyên Nguyễn Hiền (1235-1255) tại Dương A, Nam Định (TBHNH 2000)
44. Góp thêm tư liệu tìm hiểu các nhà khoa bảng Việt Nam qua văn bia đình Đông Linh (TBHNH 2000)
45.Câu sáu chữ trong bài châm xuất gia của Hòa thượng Từ Ân đời Đường phải chăng có liên quan đến thể thơ lục bát của Việt Nam? (TBHNH 2000)
46. Một số phát hiện mới qua khảo sát trực tiếp bút tích Hán Nôm hiện còn trong các hang, động, vách núi ở Thanh Hóa (TBHNH 2000)
47. Phát hiện bia đá thời Trần ở chùa Hang Tràm, huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang (TBHNH 2000)
48. Qua những con số thống kê về văn khắc (bia, chuông, khánh) sưu tầm tại tỉnh Nam Định từ 1992-1999 (TBHNH 2000)
49. Văn bia Sinh từ xã Phú Đa tỉnh Vĩnh Phúc (TBHNH 2000)
50. Vai trò chữ Nôm trong truyền thống văn hóa Việt Nam (TBHNH 2000)
51. Về tấm bia “TÂN HỌC ĐƯỜNG” tổng Lai Vu tỉnh Hải Dương (TBHNH 2000)
52. Thơ, hoành phi, câu đối chữ Hán viết về Hồ Chủ tịch mới sưu tầm (TBHNH 2000)
53. Tấm bia ghi việc lập hương học ở thôn Hạnh Đàn (TBHNH 2000)
54. Về văn bản “XUẤT GIA SA DI QUỐC ÂM THẬP GIỚI” ở chùa Liên Phái Hà Nội (TBHNH 2000)
55. Tấm bia trên cánh đồng Thanh Lam - Huế (TBHNH 2000)
56. Câu đối ở chùa Linh Mụ (TBHNH 2000)
57. Một bài “VĂN TẾ” về cuộc binh biến thành Phiên An (TBHNH 2000)
58. Thêm một số tư liệu về các nhà khoa bảng Việt Nam qua văn bia ở Thái Bình (TBHNH 2000)
59. Giới thiệu một văn bản Nôm thời Lê (TBHNH 2000)
60. Một tấm bia đời Lý mới được phát hiện tại huyện Hoằng Hóa tỉnh Thanh Hóa (TBHNH 2000)
61. “VIỄN HẢI QUY HỒNG” của Nguyễn Thượng Hiền vừa mới được phát hiện (TBHNH 2000)
62. Một cách đọc và hiểu khác về từ “SONG VIẾT” (TBHNH 2000)
63. Văn khắc Hán Nôm ở đền thờ Nguyễn Nghi (TBHNH 2000)
64. Sử liệu Trung Quốc về Việt Nam thời nhà Mạc (TBHNH 2000)
65. “ĐẠI ĐỒNG TỔNG LỊCH TRIỀU HƯƠNG HỘI KHOA LỤC” một tài liệu quý về khoa bảng ở Nghệ An (TBHBH 2000)
66. Tìm nghĩa một câu thơ, thấy thêm một phương ngữ Truyện Kiều (TBHNH 2000)
67. Một bản văn mục lục thời Chính Hòa ở làng Đình Loan (TBHNH 2000)
68. Tấm bia nói về Lê Trọng Thứ thân phụ Lê Quý Đôn (TBHNH 2000)
69. Về sự tích "lộ đố" , "lộ đá" thờ ở Tòng Củ (TBHNH 2000)
70. Về tấm bia gia phả họ Lê tại Hương Sơn - Hà Tĩnh (TBHNH 2000)
71. Thêm một bài trướng văn của sĩ phu đương thời viếng Hoàng Diệu (TBHNH 2000)
72. Bước đầu tìm hiểu kho ván in ở chùa Vĩnh Nghiêm, Bắc Giang (TBHNH 2000)
73. Tấm bia khắc bài thơ Ngự chế của Lê Tương Dực (TBHNH 2000)
74. Ba tấm bia cổ ở rừng núi Lạt Sơn Hà Nam (TBHNH 2000)
75. Giới thiệu bút tích và dấu ấn của Trần Văn Kỷ trên văn bản Hán Nôm thời Tây Sơn (TBHNH 2000)
76.Những di tịch, di vật, di văn liên quan đến triều đại Lê Thánh Tông ở huyện Thái Thụy, Thái Bình (TBHNH 2002)
77. Hiện trạng văn bản Hán Nôm ở huyện Na Rì tỉnh Bắc Cạn (TBHNH 2000)
Trang: 1 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: