1. Hội nghị Thông báo Hán Nôm học 2001
2. Bài văn bia “Hành cung Tĩnh Viêm” của vua Khải Định, người phát hiện khu du lịch Lăng Cô (TBHNH 2001)
3. Hai văn bản hướng dẫn khám nghiệm pháp y thời Lê và chế độ khám nghiệm pháp y (TBHNH 2001)
4. Hy Minh với Nguyễn Huy Lượng có quan hệ như thế nào ? (TBHNH 2001)
5. Phát hiện thêm một bản gia phả đá (TBHNH 2001)
6. Chân dung một vị quan lại thời Nguyễn qua "Chương Dương Đỗ gia thế phả" (TBHNH 2001)
7. Về áng văn xuôi đặc sắc của Nguyễn Trung Ngạn (TBHNH 2001)
8. Thêm một niên đại mới cho chữ ĐỀ (TBHNH 2001)
9. Bia ma nhai "Câu thủy bi ký" ở huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng (TBHNH 2001)
10 Hương ước xã Thái Cần tổng Yên Lãng, châu Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ (TBHNH 2001)
11. Những di sản Hán Nôm ở làng Chương Dương, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây (TBHNH 2001)
12. Hai chữ Long phi trong dòng niên đại bia đời Lê (TBHNH 2001)
13. Bài “Phi lai tự phú” của Nguyễn Đăng (1576 -?) (TBHNH 2001)
14. Câu đối Nôm viếng Phan Chu Trinh (TBHNH 2001)
15. Mấy bài phú chẩn bệnh của danh y Trạng nguyên Nguyễn Trực (TBHNH 2001)
16. Các tư liệu Hán Nôm ở lăng và đền thờ Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, Âu Cơ (TBHNH 2001)
17. Về quê quán của một số Tiến sĩ thời phong kiến (TBHNH 2001)
18. Tập khoán ước làng xã thời Mạc qua một cuốn sách truyền gia (TBHNH 2001)
19. Câu đối ở phủ chúa (TBHNH 2001)
20. Ý nghĩa câu đối ở một số dòng họ Tiên Công huyện Yên Hương tỉnh Quảng Ninh (TBHNH 2001)
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: