Thứ tư, 16/10/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Thông báo Hán Nôm >> Năm 2001
1. Hội nghị Thông báo Hán Nôm học 2001
2. Bài văn bia “Hành cung Tĩnh Viêm” của vua Khải Định, người phát hiện khu du lịch Lăng Cô (TBHNH 2001)
3. Hai văn bản hướng dẫn khám nghiệm pháp y thời Lê và chế độ khám nghiệm pháp y (TBHNH 2001)
4. Hy Minh với Nguyễn Huy Lượng có quan hệ như thế nào ? (TBHNH 2001)
5. Phát hiện thêm một bản gia phả đá (TBHNH 2001)
6. Chân dung một vị quan lại thời Nguyễn qua "Chương Dương Đỗ gia thế phả" (TBHNH 2001)
7. Về áng văn xuôi đặc sắc của Nguyễn Trung Ngạn (TBHNH 2001)
8. Thêm một niên đại mới cho chữ ĐỀ (TBHNH 2001)
9. Bia ma nhai "Câu thủy bi ký" ở huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng (TBHNH 2001)
10 Hương ước xã Thái Cần tổng Yên Lãng, châu Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ (TBHNH 2001)
11. Những di sản Hán Nôm ở làng Chương Dương, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây (TBHNH 2001)
12. Hai chữ Long phi trong dòng niên đại bia đời Lê (TBHNH 2001)
13. Bài “Phi lai tự phú” của Nguyễn Đăng (1576 -?) (TBHNH 2001)
14. Câu đối Nôm viếng Phan Chu Trinh (TBHNH 2001)
15. Mấy bài phú chẩn bệnh của danh y Trạng nguyên Nguyễn Trực (TBHNH 2001)
16. Các tư liệu Hán Nôm ở lăng và đền thờ Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, Âu Cơ (TBHNH 2001)
17. Về quê quán của một số Tiến sĩ thời phong kiến (TBHNH 2001)
18. Tập khoán ước làng xã thời Mạc qua một cuốn sách truyền gia (TBHNH 2001)
19. Câu đối ở phủ chúa (TBHNH 2001)
20. Ý nghĩa câu đối ở một số dòng họ Tiên Công huyện Yên Hương tỉnh Quảng Ninh (TBHNH 2001)
21. Tìm hiểu thêm về quan hệ giữa tên Nôm và tên Hán Việt của làng xã Kinh Bắc (TBHNH 2001)
22. Về hai bức thư viết bằng chữ Hán của một số giáo dân Bắc Kỳ gửi Giáo Hoàng La Mã năm 1630 (TBHNH 2001)
23. Một vài tư liệu Hán Nôm mới phát hiện ở Phú Yên (TBHNH 2001)
24. Tri phủ Phan Hữu Đại với vấn đề văn hóa giáo dục (TBHNH 2001)
25. Các vị thần làng thờ ở Yên Phụ, Yên Phong, Bắc Ninh (TBHNH 2001)
26. Gía trị văn học của minh văn khắc trên sưu tập chuông đồng thời Nguyễn tàng trữ tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (TBHNH 2001)
27. Thêm một tư liệu về Từ Đạo Hạnh và mẫu thân của Ngài (TBHNH 2001)
28. Đề bài thi Hương xưa can hệ tới việc trị nước dựng hiền (TBHNH 2001)
29. Tư liệu văn bia Hán Nôm tại chùa Cao Lãng thôn Cổ Tiết, xã An Vĩnh huyện Quỳnh Phụ (TBHNH 2001)
30. Bản thần tích về Đạo giáo đáng chú ý ở xã Phù Vân (TBHNH 2001)
31. Thành Thăng Long thời Lý - Trần qua nguyên bản và bản dịch ĐẠI VIỆT SỬ KÍ TOÀN THƯ (TBHNH 2001)
32. Gia phả - cách tiếp cận mới (TBHNH 2001)
33. Về cuốn sách chữ Nôm THIÊN CHÚA THẬP NGŨ KHỔ NẠN KINH VĂN (TBHNH 2001)
34. Bước đầu tìm hiểu nội dung tập dân ca của người Sán Chí ở Kiên Lao - Lục Ngạn (TBHNH 2001)
35. Một bài ý kiến nhân đọc về "Ngũ hóa" trong "Vận khí bí điển" (TBHNH 2001)
36. QUỐC SỬ TỔNG LUẬN, một bộ tổng luận lịch sử đáng lưu ý (TBHNH 2001)
37. Thêm một tấm bia nói về ngành Y (TBHNH 2001)
38. Về một cuốn sách thuốc Nam của người Tày (TBHNH 2001)
39. Về một bài thơ xưa nay vắng bóng trong các tuyển tập thơ Đường ở Việt Nam (TBHNH 2001)
40. Về cuốn gia phả dòng họ Khương Công Phụ (TBHNH 2001)
41. Về tấm bia liên quan tới nhà sử học Phan Phu Tiên (TBHNH 2001)
42. Về tác giả của một văn bia thời Lê sơ (TBHNH 2001)
43. Văn bia ghi tên người đỗ đạt khoa trường ở một xã vùng duyên hải (Hàng Kênh, Hải Phòng) (TBHNH 2001)
44. Tư liệu Hán Nôm về 10 Tiến sĩ họ Nguyễn Vĩnh Kiều huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (TBHNH 2001)
45. Vài nét về sách địa bạ tại Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm (TBHNH 2001)
46. "Cổ duệ từ" của Miên Thẩm dưới dạng toàn vẹn của nó (TBHNH 2001)
47. Một số thông tin mới về Vương Thúy Kiều góp phần tìm hiểu "TRUYỆN KIỀU" theo góc nhìn khu vực (TBHNH 2001)
48. Điểm qua về tình hình từ cổ trong cuốn từ điển CHỈ NAM NGỌC ÂM GIẢI NGHĨA (TBHNH 2001)
49. Một cách viết húy chữ cửu "Cửu" (玖) trên bia thời Lê sơ ở miếu Tiên Công (TBHNH 2001)
50. Nguyễn Văn San bàn về việc lưu truyền thần tích (TBHNH 2001)
51.Mối quan hệ giữa Nguyễn Hành (1771-1824) với Nguyễn Du (1766-1820) qua một số bài thơ văn (TBHNH 2001)
52.Một số vấn đề liên quan đến văn bản LĨNH NAM CHÍCH QUÁI (TBHNH 2001)
53.Bản chúc thư thời Lê ở xã Tân Lập huyện Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ (TBHNH 2001)
54.Đôi nét về vấn đề bảo tồn, nghiên cứu di sản Hán-Nôm các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang (TBHNH 2001)
55.Tìm hiểu thời kỳ xuất hiện tác phẩm “THẬP TAM PHƯƠNG GIA GIẢM” của Tuệ Tĩnh (TBHNH 2001)
56.Về dòng họ Nguyễn ở Nguyệt Giám, Kiến Xương Thái Bình (TBHNH 2001)
57.Tục cúng hậu xưa và nay qua các tấm bia hậu (TBHNH 2001)
58.Ân tình thầy trò qua văn thơ Nguyễn Quỳnh (TBHNH 2001)
59.Tìm hiểu thêm về VIỆN CỔ HỌC – một VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM đầu thế kỷ trước (TBHNH 2001)
60.Về phương pháp và quan niệm văn bản học trong dịch thuật Hán - Nôm (TBHNH 2001)
61.Một bản kinh tịnh độ diễn Nôm lục bát (TBHNH 2001)
62.Vị thế của văn học Hán Việt qua một cuộc tranh luận lớn (TBHNH 2001)
63.NAM VIỆT TIỀN TRIỀU LOẠI BIÊN tác phẩm mới tìm thấy ở Huế (TBHNH 2001)
64.Về bài văn bia trên mộ Miên Thẩm (TBHNH 2001)
65.Thanh Hoa, miền phát tích sớm và những đóng góp cho nền sử học thời trung đại (TBHNH 2001)
66.Một tấm bia của Ngô Thì Sĩ mới được phát hiện (TBHNH 2001)
67.Mảng di sản Hán Nôm tại quán Trấn Vũ quận Ba Đình, Hà Nội (TBHNH 2001)
68.Lê Đại (1875-1951), một tác gia Hán Nôm tiêu biểu cho thế hệ nhà Nho yêu nước cuối cùng (TBHNH 2001)
Giới thiệu tấm bia thời Mạc mới phát hiện (TBHNH 2001)
70.Hương ước - văn bản và nội dung qua thư tịch Hán Nôm (TBHNH 2001)
71.Vài phát hiện mới trong một gia phả cổ (TBHNH 2001)
72.Tư liệu Hán Nôm trong việc xác minh sự kiện, tài liệu lịch sử trong văn học Việt Nam (TBHNH 2001)
73.Một bài biểu văn bằng chữ Nôm thời Gia Long (TBHNH 2001)
74.Tấm bia chùa Giầu với niên đại thời Trần và chân dung vua Trần Nhân Tông (TBHNH 2001)
75.Mảng thư tịch Nôm Tày - Nùng hiện lưu trữ tại kho sách Viện Nghiên cứu Hán Nôm (TBHNH 2001)
76.Giới thiệu một bài văn bia chợ Tam Bảo (TBHNH 2001)
77.Phát hiện bia đá thời Mạc ở chùa Diễn Khánh huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang (TBHNH 2001)
78.Tuyến du lịch Long Vân (TỪ ĐỀN ĐỤC TỚI ĐỘNG NGƯỜI XƯA) qua một số tư liệu Hán Nôm (TBHNH 2001)
79.Giới thiệu tư liệu văn hóa Hán Nôm ở huyện An Lão - Hải Phòng (TBHNH 2001)
80.Hương án đá chùa Khánh Hưng (TBHNH 2001)
81.Vài nét về tư liệu ấn triện trong giai đoạn đầu phong trào Tây Sơn (TBHNH 2001)
82.Dòng họ Phan xã Phong Thử với cuộc khai phá vùng đất Quảng Nam qua tư liệu văn bia (TBHNH 2001)
83.Giới thiệu bản thần tích Phạm Cự Lượng (TBHNH 2001)
Trang: 1 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: