A.L.Phê Đô Rin
click > sub-sections Hệ phương pháp và một vài kết quả phân tích thống kê tư liệu văn bia Việt Nam khi nghiên cứu lịch sử chính trị - xã hội. - 1992. - Số 2 (13). - Tr.12-31

'Akiyasu Todo'
click > sub-sections Âm chữ Hán Triều Tiên. - 1993. - Số 1 (14). - Tr.30-32

'Bạch Văn Luyến'
click > sub-sections Một số bài thơ Nôm khắc ở vách đá trong hang Trầm. - 1988. - Số 1 (4). - Tr.31-33

'Balaban, John'
click > sub-sections Hội Bảo tồn di sản chữ Nôm (Hoa Kỳ). - 2004. - Số 6 (67). - Tr.3-6

'Bế Sĩ Uông'
click > sub-sections Tình hình sưu tầm sách Hán Nôm ở Bắc Thái. - 1984. - Tr.53-55

'Bùi Công Chất'
click > sub-sections Chữ Hán trên tráp gỗ ở bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh. - 2004. - Số 5 (66). - Tr.82-83

'Bùi Duy Tân'
click > sub-sections Di tích lịch sử văn hóa Việt Nam - Một công trình - một thế hệ - một bảng tra cứu hữu ích. - 1992. - Số 2 (13). - Tr.72-74
click > sub-sections Lại bàn về Hội Tao đàn thời Lê Thánh Tông. - 1997. - Số 2 (31). - Tr.57-66
click > sub-sections Lược khảo văn bản tác phẩm Hán Nôm của Phùng Khắc Khoan (1528-1613). - 2001. - Số 3 (48). - Tr.3-12
click > sub-sections Nam quốc sơn hà và Quốc tộ - Hai kiệt tác văn chương chữ Hán ngang qua triều đại Lê Hoàn. - 2005. - Số 5 (72). - Tr.3-11
click > sub-sections Nên chọn tác phẩm nào là sớm nhất của văn học Trung đại Việt Nam. - 1993. - Số 2 (15). - Tr.45-49
click > sub-sections Việt Nho qua một số tác phẩm văn học Trung đại Việt Nam. - 2005. - Số 1 (68). - Tr.18-26

'Bùi Đình Mỹ'
click > sub-sections Gặp lại cổ nhân, tiếp cận cái hiện đại, suy nghĩ về cách học ngoại ngữ. - 1993. - Số 3 (16). - Tr.42-45
click > sub-sections Sách dạy - học chữ Hán một di sản tư tưởng lớn đối với sự nghiệp vĩ đại nâng cao dân trí hiện nay. - 1996. - Số 2 (27). - Tr.3-15

'Bùi Hạnh Cẩn'
click > sub-sections Nên chăng?. - 1987. - Số 1 (2). - Tr.59-60

'Bùi Huy Hồng'
click > sub-sections Vấn đề sưu tầm thư tịch và tư liệu Hán Nôm. - 1984. - Tr.69-71

'Bùi Thanh Hùng'
click > sub-sections Đọc "Một số vấn đề về chữ Nôm". - 1986. - Số 1. - Tr.89-91
click > sub-sections Tìm hiểu tiếng "Chưng" qua một vài văn bản Hán Nôm cổ. - 1987. - Số 1 (2). - Tr.43-46

'Bùi Văn Nguyên'
click > sub-sections Những chuyến đi sưu tầm điền dã thư tịch, tài liệu Hán Nôm bổ ích, lý thú. - 1984. - Tr.61-65

'Bùi Xuân Đính'
click > sub-sections Đền Di Ái và tài liệu Hán Nôm tại đây. - 1995. - Số 4 (25). - Tr.78-80
click > sub-sections Hương ước của một làng ven đô. - 1991. - Số 1 (10). - Tr.39-43
click > sub-sections "La Nội, Ỷ La nhị xã lưu truyền khu hổ lang tích" và thực chất về hội "Giã La". - 2005. - Số 6 (73). - Tr.26-32
click > sub-sections Tài liệu Hán Nôm tại cụm di tích Nguyễn Công Triều ở làng Đông Lao (Hoài Đức - Hà Tây). - 1995. - Số 1 (22). - Tr.60-63
click > sub-sections "Thượng cổ xã Tam Sơn đồng dân công ước chí" một văn bản có giá trị. - 1993. - Số 4 (17). - Tr.61-64
click > sub-sections Về cuốn thần phả làng Đào Xá. - 1985. - Số 1. - Tr.96-99
click > sub-sections Về số lượng "Tiên công" ở khu Hà Nam (huyện Hưng Yên, tỉnh Quảng Ninh) qua một số tài liệu Hán Nôm. - 2004. - Số 5 (66). - Tr.38-42

'Bùi Xuân Vỹ'
click > sub-sections Một bài văn bia của Phùng Khắc Khoan. - 1994. - Số 1 (18). - Tr.57-58
click > sub-sections Thanh Hóa với việc phát hiện, sưu tầm, bảo quản tư liệu Hán Nôm. - 1984. - Tr.50-52

'C.T.L'
click > sub-sections Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 9 về Lịch sử khoa học của các nước Đông Á tổ chức tại Singapore. - 1999. - Số 4 (41). - Tr.85-86
click > sub-sections Hội thảo khoa học quốc tế về "Bảo quản bằng Microfilm và vấn đề bảo tồn ở khu vực Đông Nam Á tổ chức tại Chiang Mai, Thái Lan. - 2000. - Số 1 (42). - Tr.87-88
click > sub-sections Hội thảo khoa học quốc tế về gia phả và các nguồn tư liệu về gia phả tổ chức tại Thư viện Thượng Hải, Trung Quốc. - 2000. - Số 2 (43). - Tr.90-91
click > sub-sections Hội thảo Quốc tế lần thứ XXXVI về nghiên cứu Châu Á và Bắc Phi, tổ chức tại Montreal Canada. - 2000. - Số 4 (45). - Tr.88-89
Cũng xem: Chu Tuyết Lan ; H-L

'Cao Hữu Lạng'
click > sub-sections "Bà ngựa" trong Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi. - 1985. - Số 2. - Tr.78-79
click > sub-sections Chữ "chớ" trong Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi. - 1985. - Số 1. - Tr.82-83
click > sub-sections Hội nghị khoa học về Nôm. - 1986. - Số 1. - Tr.115-119

'Cao Phi Hồng'
click > sub-sections "Huỳnh Thúc Kháng tác phẩm" hay một sự bôi bác trong khoa học. - 1994. - Số 2 (19). - Tr.67-71

'Cao Tự Thanh'
click > sub-sections Đọc một cuốn sách về Phan Văn Trị. - 1992. - Số 1 (12). - Tr.55-59
click > sub-sections Hai mươi bài thơ Nôm lúc đi sứ Trung Quốc của Trịnh Hoài Đức. - 1987. - Số 1 (2). - Tr.86-93
click > sub-sections Người ta lại nghi ngờ cả Nguyễn Đình Chiểu hay sao?. - 1995. - Số 2 (23). - Tr.47-49
click > sub-sections Nho giáo với lịch sử Việt Nam. - 2005. - Số 1 (68). - Tr.27-32
click > sub-sections Những yếu tố Hoa trong phương ngữ Nam Bộ. - 2000. - Số 2 (43). - Tr.24-28
click > sub-sections Nói thêm về bài thơ gởi vợ thứ ba của Trần Thiện Chánh. - 2005. - Số 3 (70). - Tr.75-77
click > sub-sections Thêm bốn bài thơ "Lư Khê nhàn điếu" của Mạc Thiên Tích. - 1996. - Số 3 (28). - Tr.72-74
click > sub-sections Thêm một số thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu. - 1988. - Số 2 (5). - Tr.65-67
click > sub-sections Vài bản dịch "Liêu trai chí dị" đầu thế kỷ XX ở Lục tỉnh. - 1996. - Số 4 (29). - Tr.17-20
click > sub-sections Về một đôi câu đối độc đáo ở chùa Giác Lâm. - 1993. - Số 3 (16). - Tr.24-26

'Caroline gyss - Vermande'
click > sub-sections Về vấn đề "Hán học". - 2001. - Số 1 (46). - Tr.95-99

'Chu Quang Trứ'
click > sub-sections Chuyện bà Phạm Thị hoài thai trong "Thiên Nam ngữ lục": sự giao hòa của Phật giáo với tín ngưỡng dân gian bản địa. - 1996. - Số 1 (26). - Tr.25-27
click > sub-sections Văn chuông chùa Đà Quận - Viên Minh tự - một tư liệu quý về thời Mạc ở Cao Bằng. - 1994. - Số 1 (18). - Tr.48-50
click > sub-sections Về đạo sắc "Tử Dương thần từ" sớm nhất hiện còn. - 1995. - Số 1 (22). - Tr.73-75

'Chu Quế Điện'
click > sub-sections Kinh học. - 2005. - Số 6 (73). - Tr.52-55

'Chu Tuyết Lan'
click > sub-sections Nhu cầu bảo quản và lưu trữ ở khu vực Đông Nam Á. - 1994. - Số 2 (19). - Tr.72
click > sub-sections Thông tin bổ sung về tài liệu Hán Nôm ở Đông Dương văn khố (The Toyo Bunko), Nhật Bản. - 2005. - Số 5 (72). - Tr.65-68
click > sub-sections Thử bàn về những đóng góp của mảng tư liệu Hán Nôm trên tạp chí Nam Phong. - 1992. - Số 1 (12). - Tr.34-36
click > sub-sections Về công trình "Hiện tượng vay mượn hình chữ từ chữ Hán: trường hợp chữ Nôm - chữ bình dân của Việt Nam" của Giáo sư Nguyễn Đình Hoà. - 1995. - Số 2 (23). - Tr.65-68
Cũng xem: C.T.L. ; H-L

'Chu Xuân Giao'
click > sub-sections Đi tìm căn cứ gốc cho danh xưng của tác giả "Sứ Hoa tùng vịnh" Khuê hay Quai?. - 1994. - Số 1 (18). - Tr.39-42
click > sub-sections Nguyễn Tông Quai niên biểu, tác phẩm. - 1994. - Số 3 (20). - Tr.38-44

'Chương Thâu'
click > sub-sections Một số sách chữ Nôm ở Thư viện Quốc gia Paris. - 2001. - Số 2 (47). - Tr.75-78
click > sub-sections Tập sách "Viễn hải quy hồng" của Nguyễn Thượng Hiền mới được phát hiện. - 2000. - Số 1 (42). - Tr.76-78
click > sub-sections Về tác phẩm "Phan Bội Châu niên biểu". - 1987. - Số 2 (3). - Tr.49-58

'Cổ Minh Tâm'
click > sub-sections Hội thảo khoa học "Bảo tồn, tôn tạo và phát huy tác dụng các di tích lịch sử - văn hoá của thủ đô Hà Nội". - 1995. - Số 3 (24). - Tr.71

'Công Việt'
click > sub-sections Bước đầu tìm hiểu về Nguyễn Trực một tài năng nhiều mặt giữa thế kỷ XV. - 1985. - Số 1. - Tr.25-30
Cũng xem: Nguyễn Công Việt

'Cung Diên Ninh'
click > sub-sections Nguồn gốc cách gọi Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa. - 2004. - Số 2 (63). - Tr.76-78

'Cung Khắc Lược'
click > sub-sections Về đạo sắc "Tử Dương thần từ" sớm nhất hiện còn. - 1995. - Số 1 (22). - Tr.73-75
Cũng xem: Cung Văn Lược

'Cung Văn Lược'
click > sub-sections Văn chuông chùa Đà Quận - Viên Minh tự - một tư liệu quý về thời Mạc ở Cao Bằng. - 1994. - Số 1 (18). - Tr.48-50
Cũng xem: Cung Khắc Lược

'D.T'
click > sub-sections Tin đào tạo cán bộ ngành Hán Nôm. - 1985. - Số 2. - Tr.117

'Diệp Đình Hoa'
click > sub-sections Người Việt và họ Nguyễn. - 1988. - Số 1 (4). - Tr.92-95

'Diệu Hoà'
click > sub-sections Từ cây "Nhất chi mai" mà hiểu rõ một câu thơ đời Lý. - 1993. - Số 2 (15). - Tr.59-60

'Du Chi'
click > sub-sections Hãy tiếp tục sưu tầm văn bia, một loại tư liệu Hán Nôm quý giá. - 1984. - Tr.77-80

'Duy Phi'
click > sub-sections Đôi nét trao đổi về dịch thơ chữ Hán - Nguyễn Trãi. - 2002. - Số 4 (53). - Tr.47-50
click > sub-sections Mấy suy nghĩ nhân đọc "Thơ nghìn nhà". - 1998. - Số 1 (34). - Tr.63-67
click > sub-sections Ngày xuân điểm thơ xưa (Nhân đọc lại cuốn "Tìm hiểu các tác gia Hán Nôm Hải Hưng"). - 1996. - Số 1 (26). - Tr.70-73
click > sub-sections Thơ chữ Hán Hoàng Văn Hoè. - 2004. - Số 1 (62). - Tr.55-60
click > sub-sections Trao đổi về những bản dịch thơ bốn bài thơ chữ Hán - Nguyễn Du trong văn 10. - 1999. - Số 1 (38). - Tr.45-50

'Dương Bảo Quân'
click > sub-sections Về lời bạt quyển "Lĩnh Nam chích quái". - 1994. - Số 2 (19). - Tr.22-27

'Dương Ngọc'
click > sub-sections Về bộ luật được soạn thảo in khắc vào thời Lê: Quốc triều hình lụât. - 1991. - Số 2 (11). - Tr.34-38

'Dương Thái Minh'
click > sub-sections Bài thơ "Nam Quốc sơn hà" đọc và hiểu từ một dị bản mới phát hiện. - 1993. - Số 3 (16). - Tr.67-69
click > sub-sections Vài điểm bàn thêm nhân đọc sách "Các trấn tổng xã danh bị lãm" và bản dịch. - 1985. - Số 2. - Tr.80-89
click > sub-sections Vài nét về quá trình hình thành kho sách Hán Nôm hiện nay. - 1984. - Tr.31-35
click > sub-sections Về văn bản "Việt sử cương giám khảo lược". - 1987. - Số 2 (3). - Tr.59-64

'Dương Thị The'
click > sub-sections Đôi nét về bia hậu. - 1987. - Số 2 (3). - Tr.35-36
click > sub-sections Một bản thảo mới hoàn thành: Bảng tra tên các đơn vị hành chính trong "Cương mục". - 1991. - Số 2 (11). - Tr.47-49
click > sub-sections Một cuốn sách đồng ở Hà Nội. - 1988. - Số 2 (5). - Tr.31-35
click > sub-sections "Sứ trình tiện lãm khúc" - tác phẩm thơ chữ Nôm của Lý Văn Phức. - 1992. - Số 1 (12). - Tr.87-90
click > sub-sections Vài nét về bộ sử của vương triều Tây Sơn. - 1985. - Số 1. - Tr.17-24

'Dương Tuấn Anh'
click > sub-sections Biểu hiện hỗn tạp trong tư tưởng cuốn "Liệt tử xưng hư chí đức chân kinh" qua chữ "đạo". - 2005. - Số 6 (73). - Tr.47-51

'Đàm Chí Từ'
click > sub-sections Tìm hiểu những cống hiến của người Việt và văn hoá Việt Nam đối với văn hoá Hán qua tư liệu Hán Nôm và sử liệu Trung Quốc. - 2004. - Số 1 (62). - Tr.36-43

'Đàm Phi Vũ'
click > sub-sections Góp ý bài "Nhân đọc một thiên trong bản dịch Hàn Phi tử" của Lê Văn Quán. - 1992. - Số 2 (13). - Tr.60-69

'Đào Duy Đạt'
click > sub-sections Trung Quốc văn hoá sử tam bách đề. - 1997. - Số 3 (32). - Tr.92-99

'Đào Phương Chi'
click > sub-sections Có nên xếp "Mã Lân dật sử lục" vào nhóm "Lĩnh Nam chích quái"?. - 2005. - Số 4 (71). - Tr.35-42
click > sub-sections "Tân đính hiệu bình Việt điện u linh tập" đã được biên soạn như thế nào?. - 2000. - Số 2 (43). - Tr.38-46
click > sub-sections Thử giải thích một trường hợp dị tự trong các dị bản của "Khai Nghiêm bi ký". - 1995. - Số 4 (25). - Tr.27-30
click > sub-sections Tổng mục lục bài viết và tác giả trên Tạp chí Hán Nôm từ số 1 đến số 29 (1986-1996). - 1996. - Số 4 (29). - Tr.77-99
click > sub-sections "Trung Quốc văn hoá sử tam bách đề". - 1997. - Số 4 (33). - Tr.90-99
Cũng xem: Phương Chi

'Đào Thái Tôn'
click > sub-sections Đôi lời thưa lại ông Nguyễn Quảng Tuân. - 2003. - Số 6 (61). - Tr.67-73
click > sub-sections Một băn khoăn về văn bản Duy Minh Thị 1872. - 2004. - Số 4 (65). - Tr.63-68
click > sub-sections Một cách ghi năm âm lịch cần biết. - 1996. - Số 3 (28). - Tr.84-86
click > sub-sections Nghĩa của hai chữ "Trùng san" trong bản "Truyện Kiều do Duy Minh Thị khắc in năm 1872. - 2003. - Số 3 (58). - Tr.62-71
click > sub-sections Nguyễn Quỳnh có phải là Trạng Quỳnh không?. - 1994. - Số 3 (20). - Tr.53-58
click > sub-sections Sự đóng góp của bản "Liễu Văn Đường" trong việc tìm ra niên đại "Truyện Kiều". - 2005. - Số 3 (70). - Tr.17-24
click > sub-sections Thời điểm sáng tác Truyện Kiều và chữ huý trong bản in của Duy Minh Thị (1872). - 2003. - Số 2 (57). - Tr.48-56

'Đặng Công Nga'
click > sub-sections Một vài nhận xét về địa danh "Hoa Lư". - 1999. - Số 1 (38). - Tr.15-17

'Đặng Đình Minh'
click > sub-sections Hiện tượng "hữu âm vô tự" trong tiếng Bắc Kinh. - 1998. - Số 2 (35). - Tr.89-92
click > sub-sections Một số ý kiến nhận xét về cuốn "Từ điển Trung Việt". - 1993. - Số 1 (14). - Tr.33-36

'Đặng Đức'
click > sub-sections Giáo sư J. Bonet với chữ Nôm. - 1994. - Số 3 (20). - Tr.45-52
click > sub-sections Góp ý kiến cho sách phiên âm chú giải "Chỉ Nam ngọc âm giải nghĩa". - 1990. - Số 2 (9). - Tr.55-58
click > sub-sections Nghiên cứu diễn biến chữ Nôm theo phương pháp hình thể (tiếp theo). - 2001. - Số 3 (48). - Tr.22-29

'Đặng Đức Siêu'
click > sub-sections Một vài suy nghĩ bước đầu về nguồn ngữ liệu văn học Việt Nam thời Trung đại dưới góc nhìn so sánh. - 1998. - Số 3 (36). - Tr.24-26
click > sub-sections Ngữ văn học cổ điển - một hướng tiếp cận và thâm nhập kho tàng di sản Hán Nôm. - 1986. - Số 1. - Tr.56-59
click > sub-sections Những thành quả đáng tự hào. - 2000. - Số 2 (43). - Tr.15
click > sub-sections Suy nghĩ bước đầu xung quanh vấn đề truyền đạt và tiếp nhận di sản Hán Nôm trong nhà trường. - 1984. - Tr.95-101
click > sub-sections Tạp chí Hán Nôm trong nhà trường. - 2001. - Số 4 (49) . - Tr.13-15
click > sub-sections Xây dựng chương trình môn "Cơ sở ngữ văn Hán Nôm" cho các trường Đại học sư phạm trong cả nước. - 1985. - Số 1. - Tr.112-113

'Đặng Quốc Khánh'
click > sub-sections Ứng dụng của học thuyết âm dương trong y học cổ truyền. - 2005. - Số 4 (71). - Tr.49-55

'Đặng Văn Lộc'
click > sub-sections Tìm hiểu bài thơ "Giang bạn độc bộ tầm hoa" của Đỗ Phủ. - 2004. - Số 1 (62). - Tr.65-67

'Đinh Công Vĩ'
click > sub-sections Chữ Nôm trong các tác phẩm Hán văn của Lê Quí Đôn. - 1990. - Số 2 (9). - Tr.44-47
click > sub-sections Hiểu biết của Lê Quí Đôn về kim thạch văn. - 1989. - Số 1 (6). - Tr.28-33
click > sub-sections "Minh thệ tấu văn" làng Hoà Liễu, Hải Phòng. - 1998. - Số 4 (37). - Tr.65-67
click > sub-sections Thêm một số tư liệu về Hoàng Thái hậu Phạm Thị Ngọc Hậu. - 2000. - Số 1 (42). - Tr.79-83
click > sub-sections Thử tìm hiểu phương pháp sưu tầm chỉnh lý thư tịch của Lê Quí Đôn. - 1986. - Số 1. - Tr.49-58
click > sub-sections Tìm hiểu phương pháp trình bày phân loại sách vở trong "Nghệ văn chí" của Lê Quý Đôn. - 1992. - Số 1 (12). - Tr.16-18
click > sub-sections Tìm hiểu việc sưu tầm và bình luận sử sách trong Quần thư khảo biện của Lê Quý Đôn. - 1991. - Số 1 (10). - Tr.29-33
click > sub-sections Về bản dịch "Vân Đài loại ngữ" của Trần Văn Giáp. - 1987. - Số 1 (2). - Tr.29-32

'Đinh Ích Toàn'
click > sub-sections Danh tích xứ Lạng điểm hội tụ sự giao lưu Nam Bắc. - 1990. - Số 1 (8). - Tr.80-83

'Đinh Khắc Thuân'
click > sub-sections Bài văn bia ghi việc tạc tượng Tam giáo, chùa Cao Dương của Trình Quốc công. - 1990. - Số 1 (8). - Tr.84-88
click > sub-sections Bia đá, chuông đồng thời Tây Sơn. - 1989. - Số 1 (6). - Tr.11-15
click > sub-sections Bia thời Mạc ở chùa Phúc Giao (Thái Thuỵ, Thái Bình) bị đục niên đại. - 2002. - Số 6 (55). - Tr.64-69
click > sub-sections Các thuật ngữ "Chưởng", "Tri", "Kiêm", "Thự", "Hành", "Quyền" trong chức quan thời xưa. - 2002. - Số 5 (54). - Tr.83
click > sub-sections Chính quyền địa phương nhà Mạc. - 2001. - Số 2 (47). - Tr.16-23
click > sub-sections Chuông thời Mạc ở chùa Sơn xã Quỳnh Giao (Thái Bình). - 1994. - Số 3 (20). - Tr.59-62
click > sub-sections Chức quan của Nguyễn Trãi và vị thế của ông trong triều đình nhà Lê. - 2002. - Số 4 (53). - Tr.19-23
click > sub-sections Chữ Nôm trên văn bia thời Lê (thế kỷ XV-XVIII). - 2004. - Số 6 (67). - Tr.46-55
click > sub-sections Đá, thợ khắc và đặc trưng bia thế kỷ XVI. - 1988. - Số 2 (5). - Tr.25-30
click > sub-sections Đặc điểm văn bản và nội dung tục lệ làng xã cổ truyền. - 2005. - Số 3 (70). - Tr.53-60
click > sub-sections Đặc trưng văn bản bia Lí - Trần và vấn đề niên đại của bia A Nậu tự tam bảo điền bi. - 2003. - Số 4 (59). - Tr.17-24
click > sub-sections Đính chính niên đại giả trên một số thác bản bia tại kho bia của Viện Nghiên cứu Hán Nôm. - 1985. - Số 2. - Tr.68-77
click > sub-sections Đơn vị hành chính "Tổng" xuất hiện từ khi nào. - 1996. - Số 4 (29). - Tr.21-23
click > sub-sections Hai bài thơ Quốc âm ở chùa Đậu (Hà Sơn Bình). - 1986. - Số 1. - Tr.80-84
click > sub-sections Hán Nôm vào thiên niên kỷ mới. - 2001. - Số 1 (46). - Tr.37-41
click > sub-sections Hương ước của một làng ven đô. - 1991. - Số 1 (10). - Tr.39-43
click > sub-sections Kho sách Hán Nôm của Sở văn hóa và Thông tin Hà Sơn Bình. - 1984. - Tr.47-49
click > sub-sections Làng Nành qua tư liệu văn bia. - 1998. - Số 4 (37). - Tr.33-39
click > sub-sections Lập học chiếu và chính sách giáo dục triều Tây Sơn. - 2003. - Số 3 (58). - Tr.75-77
click > sub-sections Một số vấn đề về niên đại bia Việt Nam. - 1987. - Số 2 (3). - Tr.26-31
click > sub-sections Thêm một bài văn của Hồ Tông Thốc "Chiêu Quang tự chung minh". - 1998. - Số 3 (36). - Tr.86-90
click > sub-sections Triển lãm thư pháp Hán Nôm tại Pháp. - 2002. - Số 1 (50). - Tr.83
click > sub-sections Tục lệ ở phố chợ Kim Ngân. - 2004. - Số 4 (65). - Tr.24-31
click > sub-sections Vài nét về kim thạch và khoa nghiên cứu kim thạch ở Trung Quốc . - 1992. - Số 1 (12). - Tr.11-16
click > sub-sections Văn bản chuông Thanh Mai thế kỷ XVIII. - 1987. - Số 1 (2). - Tr.14-21

'Đinh Thanh Hiếu'
click > sub-sections Một số vấn đề về việc giảng dạy kinh điển Nho gia cho ngành Hán Nôm bậc đại học. - 2002. - Số 5 (54). - Tr.31-37
click > sub-sections Về năm bản nhạc chương Nôm đời Lê. - 2000. - Số 4 (45) (45). - Tr.62-72

'Đinh Trinh Ngạn'
click > sub-sections Sự phát triển triết học Trung Quốc trải qua những giai đoạn nào? Mỗi giai đoạn có đặc điểm gì. - 1999. - Số 4 (41). - Tr.92-99

'Đinh Trần Cương'
click > sub-sections Một số ý kiến về chữ nghĩa "Truyện Kiều". - 1991. - Số 2 (11). - Tr.67-72
click > sub-sections Vài chữ Hán trong "Truyện Kiều". - 1999. - Số 1 (38). - Tr.51-53
click > sub-sections Vài ý kiến về quyển Chữ nghĩa truyện Kiều của Nguyễn Quảng Tuân. - 1992. - Số 1 (12). - Tr.60-64

'Đinh Trọng Thanh'
click > sub-sections Nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học Hán Nôm. - 1991. - Số 2 (11). - Tr.10-13

'Đinh Văn Minh'
click > sub-sections Góp phần tìm hiểu "Tân biên truyền kỳ mạn lục". - 1996. - Số 4 (29). - Tr.11-16
click > sub-sections Hội thảo khoa học quốc tế về giao lưu văn hoá Trung - Việt. - 2004. - Số 1 (62). - Tr.83
click > sub-sections Khảo thuật về cổ tịch có liên quan đến Việt Nam thuộc các triều đại ở Trung Quốc. - 2003. - Số 5 (60). - Tr.3-14
click > sub-sections Một bài thơ hay của Thiên Nam Động Chủ bị bỏ quên. - 2002. - Số 4 (53). - Tr.65-69
click > sub-sections Thêm một tên khác của Thám hoa Nguyễn Minh Triết. - 2001. - Số 3 (48). - Tr.46-48

'Đinh Xuân Lâm'
click > sub-sections Ba bài thơ chữ Hán về Hà Nội. - 1992. - Số 1 (12). - Tr.82-83
click > sub-sections Ba bài văn thơ yêu nước đầu thế kỷ XX. - 1993. - Số 2 (15). - Tr.61-65
click > sub-sections Cai Vàng tân truyện. - 1993. - Số 1 (14). - Tr.50-53
click > sub-sections Để nắm đúng tư tưởng người xưa (Suy nghĩ nhân đọc Thơ văn Phạm Văn Nghị). - 1991. - Số 1 (10). - Tr.52-56
click > sub-sections Đọc sách: Phạm Thận Duật toàn tập. - 2002. - Số 5 (54). - Tr.74-76
click > sub-sections Hai bức thư của Đốc Tích. - 1992. - Số 2 (13). - Tr.82-85
click > sub-sections Một bài hịch chống Pháp xâm lược cuối thế kỷ XIX. - 1990. - Số 2 (9). - Tr.77-80
click > sub-sections "Tân Việt Nam", một bước phát triển rõ rệt của Phan Bội Châu về tư tưởng dân chủ. - 1989. - Số 2 (7). - Tr.51-55
click > sub-sections Tư liệu Hán - Nôm với công tác nghiên cứu lịch sử dân tộc thời kỳ cận đại. - 1998. - Số 3 (36). - Tr.75-78

'Đoàn Ánh Loan'
click > sub-sections Lịch sử nghiên cứu điển cố văn học Việt Nam và Trung Hoa. - 1999. - Số 2 (39). - Tr.27-32
click > sub-sections Về việc chú thích điển cố trong "Kim Thạch kỳ duyên" của Bùi Hữu Nghĩa. - 1998. - Số 3 (36). - Tr.64-68

'Đoàn Khoách'
click > sub-sections Một số tài liệu mới phát hiện về Phan Châu Trinh. - 1993. - Số 3 (16). - Tr.46-56
click > sub-sections Thử tìm hiểu tên chúa Nguyễn đời thứ Năm. - 1996. - Số 3 (28). - Tr.22-25

'Đồ Vườn'
click > sub-sections Nhân đọc "Giai thoại Hán Nôm". - 1995. - Số 3 (24). - Tr.66-70

'Đỗ Bích Tuyển'
click > sub-sections Những tấm bia đá mới đào được ở Gia Quất. - 1998. - Số 2 (35). - Tr.86-88
click > sub-sections Văn bia chợ Bằng. - 2002. - Số 4 (53). - Tr.73-76

'Đỗ Hoài Nam'
click > sub-sections Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia 50 năm xây dựng và phát triển. - 2004. - Số 1 (62). - Tr.5-14

'Đỗ Nguyên Đương'
click > sub-sections Góp thêm ý kiến về: Cấu tạo chữ Nôm. - 1999. - Số 3 (40). - Tr.82-84
click > sub-sections Mấy suy nghĩ về bát quái. - 1996. - Số 4 (29). - Tr.28-32
click > sub-sections Suy nghĩ tiếp về "Bát quái". - 1997. - Số 1 (30). - Tr.45-48
click > sub-sections Tạo chữ Nôm trên máy tính. - 1996. - Số 2 (27). - Tr.40-43

'Đỗ Phương Lâm'
click > sub-sections Đi tìm xuất xứ một bài thơ. - 2002. - Số 4 (53). - Tr.56-59
click > sub-sections Văn hoá Hán Nôm - Đôi điều suy ngẫm. - 2004. - Số 1 (62). - Tr.28-30

'Đỗ Quân'
click > sub-sections Thêm một số thơ chưa công bố trong Ngục trung nhật ký. - 1990. - Số 1 (8). - Tr.24-26

'Đỗ Thị Hảo'
click > sub-sections Đọc cuốn "Nguyễn Khuyến - tác phẩm". - 1987. - Số 1 (2). - Tr.94-96
click > sub-sections Hành trình "đi sứ" qua một số tư liệu Hán Nôm. - 2001. - Số 3 (48). - Tr.30-33
click > sub-sections Mai Am - nữ thi nhân cuối cùng của dòng thơ chữ Hán thế kỷ XX. - 2001. - Số 1 (46). - Tr.18-23
click > sub-sections Một vài nghi vấn được giải đáp qua việc nghiên cứu văn bản: "Diệu Liên thi tập". - 1993. - Số 4 (17). - Tr.34-37
click > sub-sections Nét "dân gian" trong một số văn bia Thăng Long - Hà Nội. - 2000. - Số 1 (42). - Tr.35-40
click > sub-sections Nét đẹp lệ làng - Vùng chiêm trũng Phú Xuyên. - 2004. - Số 3 (64). - Tr.48-53

'Đỗ Thỉnh'
click > sub-sections Chùa Đình Quán và văn bia của Trạng Bùng. - 1993. - Số 2 (15). - Tr.66-67
click > sub-sections Chùa Thánh Quang, nơi tu hành của Công chúa Túc Trinh. - 1995. - Số 4 (25). - Tr.81-82
click > sub-sections Đình làng Đình Quán và văn bia của Lê Hiển Tông. - 1995. - Số 2 (23). - Tr.56-58
click > sub-sections Họ Hoàng làng Hạ Yên Quyết. - 1997. - Số 3 (32). - Tr.83-85
click > sub-sections Lý Trần Quán và tác phẩm "Thiên Nam lịch khoa hội phú tuyển". - 1990. - Số 1 (8). - Tr.62-63
click > sub-sections Một dòng họ có 60 người đỗ Tiến sĩ. - 1998. - Số 1 (34). - Tr.45-51
click > sub-sections Một số chỗ cần xem lại trong cuốn "Các nhà khoa bảng Việt Nam" (1075-1919). - 1994. - Số 4 (21). - Tr.58-60
click > sub-sections Tào thái hầu là ai?. - 1990. - Số 2 (9). - Tr.40-41
click > sub-sections Tấm bia chùa Sét. - 1993. - Số 1 (14). - Tr.60-61
click > sub-sections Trạng nguyên Đặng Công Chất và dòng họ Đặng của ông. - 1991. - Số 1 (10). - Tr.37-38
click > sub-sections Về cuốn xã chí cổ mới tìm được. - 1992. - Số 1 (12). - Tr.75-76
click > sub-sections "Vũ gia thế phả" và lai lịch một vị tướng của vua Quang Trung. - 1996. - Số 1 (26). - Tr.82-83

'Đỗ Thu Hiền'
click > sub-sections Hợp tuyển văn học Trung đại Việt Nam (Tập Một) Sách mới với tư liệu Hán Nôm nguyên gốc cập nhật. - 2004. - Số 5 (66). - Tr.68-72

'Đông Hà'
click > sub-sections Về cuốn Văn hoá khoa bảng làng Đông Ngạc. - 2003. - Số 1 (56). - Tr.60-65

'Go Zhen Feng'
click > sub-sections Bước đầu tìm hiểu "Đại Việt sử ký tục biên". - 1990. - Số 2 (9). - Tr.87-89

'Golưgina K.I.'
click > sub-sections Tiễn đăng tân thoại và Truyền kỳ mạn lục. - 2004. - Số 3 (64). - Tr.20-33

'H-L'
click > sub-sections Lễ trao bằng Thạc sĩ Khoa học Thông tin Thư viện cho các Thạc sĩ được đào tạo tại Hoa Kỳ. - 1996. - Số 4 (29). - Tr.74
Cũng xem: C.T.L. ; Chu Tuyết Lan

'Ha Jin Tae'
click > sub-sections Dân tộc Hàn Quốc sáng tạo chữ Hán cùng với các dân tộc khác. - 1994. - Số 3 (20). - Tr.18-20

'Hà Thiên Niên'
click > sub-sections Khảo thuật về cổ tịch có liên quan đến Việt Nam thuộc các triều đại ở Trung Quốc. - 2003. - Số 5 (60). - Tr.3-14
click > sub-sections Lược khảo về thư tịch cổ Việt Nam du nhập vào Trung Quốc. - 2004. - Số 1 (62). - Tr.31-35

'Hà Văn Đức'
click > sub-sections 30 năm Ngành Hán Nôm trong Khoa Văn học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. - 2002. - Số 5 (54). - Tr.3-5

'Hạ Nãi Nho'
click > sub-sections Nghiên cứu so sánh giữa triết học Trung Quốc và triết học phương Tây có ý nghĩa gì. - 1999. - Số 4 (41). - Tr.87-91

'Hiền Lương'
click > sub-sections Đọc sách Nôm Tày Tần Chu. - 1989. - Số 1 (6). - Tr.86-89
click > sub-sections Một số bài thơ Nôm khắc ở vách đá trong hang Trầm. - 1988. - Số 1 (4). - Tr.31-33
click > sub-sections Nhân dịch bài văn bia của Vũ Thạnh. - 1990. - Số 1 (8). - Tr.48-50
Cũng xem: Nguyễn Doãn Tuân

'Hing-Ho CHAN'
click > sub-sections Bước đầu tìm hiểu tiểu thuyết lịch sử Việt Nam. - 1994. - Số 3 (20). - Tr.3-10

'Hoài Yên'
click > sub-sections Thấy gì khi đọc bài thơ "Đêm thu nghe quạ kêu" của Quách Tấn. - 2001. - Số 3 (48). - Tr.63-69

'Hoàng Dũng'
click > sub-sections Đóng góp của cứ liệu chữ Nôm trong việc xác định sự biến đổi của các tổ hợp phụ âm KL, PL\BL, TL và ML. - 1995. - Số 4 (25). - Tr.11-15

'Hoàng Giáp'
click > sub-sections Một vài từ Hán Nôm có ý nghĩa tôn giáo sâu xa. - 1998. - Số 1 (34). - Tr.52-56
click > sub-sections Thiên văn học cổ đại Trung Quốc với việc xây dựng Hoàng thành, Hoàng cung. - 2003. - Số 1 (56). - Tr.70-74
click > sub-sections Về hai tấm bia niên đại Chính Hoà ở Lạng Sơn. - 1989. - Số 2 (7). - Tr.66-70

'Hoàng Hoa'
click > sub-sections Rừng bia Tây An (Trung Quốc). - 2000. - Số 1 (42). - Tr.97-99
Cũng xem: Kim Anh ; Trần Kim Anh; Trần Thị Kim Anh

'Hoàng Hồng Cẩm'
click > sub-sections Bước đầu tìm hiểu nghề giấy cổ truyền. - 1992. - Số 1 (12). - Tr.49-54
click > sub-sections Bước đầu tìm hiểu vấn đề "Mô típ" bát cảnh trong thơ chữ Hán Việt Nam. - 2004. - Số 2 (63). - Tr.42-49
click > sub-sections Tìm hiểu tính chất "cổ" của chữ Nôm trong "Tân biên truyền kỳ mạn lục tăng bổ giải âm tập chú". - 1996. - Số 3 (28). - Tr.17-21
click > sub-sections Tình hình văn bản "Tân biên Truyền kỳ mạn lục tăng bổ giải âm tập chú" hiện còn ở Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm. - 1996. - Số 1 (26). - Tr.47-51
click > sub-sections Về những trang in đầu của bộ sách "Tân biên truyền kỳ mạn lục". - 1998. - Số 2 (35). - Tr.48-52
Cũng xem: Hồng Cẩm

'Hoàng Hưng'
click > sub-sections Bài văn sách thi đình của Trạng nguyên Nguyễn Trực. - 1989. - Số 1 (6). - Tr.51-55
click > sub-sections "Lan trì kiến văn lục" của Vũ Trinh. - 1990. - Số 1 (8). - Tr.73-79
click > sub-sections Tuyển dịch một số truyện truyền kỳ ưu tú đời Đường - Tống. - 1990. - Số 2 (9). - Tr.90-109
click > sub-sections Vài nét về cuốn sách Nôm "Tam thiên tự lịch đại văn quốc âm". - 1989. - Số 2 (7). - Tr.47-50
Cũng xem: Hoàng Văn Lâu

'Hoàng Hữu Xứng'
click > sub-sections "Thu thanh" hay là "Thung thanh". - 1996. - Số 1 (26). - Tr.68-69

'Hoàng Hữu Yên'
click > sub-sections Liệt nữ ở An "ấ"p là người nào?. - 1996. - Số 4 (29). - Tr.62-65
click > sub-sections Những tài nữ và tiết phụ họ Phan trên đất Hồng Lam vào thời cuối Lê (thế kỷ XVIII). - 1996. - Số 2 (27). - Tr.48-49

'Hoàng Lê'
click > sub-sections Bài bia mộ ông Từ Mẫn, họ Nguyễn và bà vợ họ Hoàng do Trạng nguyên Lương Thế Vinh soạn. - 1993. - Số 3 (16). - Tr.57-61
click > sub-sections Hai bài thơ khắc trên biển gỗ mới phát hiện. - 1996. - Số 4 (29). - Tr.57-58
click > sub-sections Hai tấm bia về Ninh Ngạn và cuốn "Vũ Vu thiển thuyết" của ông. - 1986. - Số 1. - Tr.62-64
click > sub-sections Một bài ký của Lương Thế Vinh mới phát hiện. - 1991. - Số 2 (11). - Tr.84-85
click > sub-sections Một tấm bia đề cao truyền thống "tôn sư trọng đạo". - 1998. - Số 1 (34). - Tr.75-76
click > sub-sections Một tấm bia nói về bà Ngô Thị Ngọc Dao. - 1993. - Số 1 (14). - Tr.44-49
click > sub-sections Những tấm bia đá mới đào được ở Gia Quất. - 1998. - Số 2 (35). - Tr.86-88
click > sub-sections Thêm một bản gia phả khắc trên đá: "Phạm tướng công gia phả". - 1994. - Số 2 (19). - Tr.62-64
click > sub-sections Trần Quí Thị lưu trạch bi. - 1996. - Số 3 (28). - Tr.82-83
click > sub-sections Vài nét về công việc sưu tầm thư tịch Hán Nôm trong lịch sử. - 1984. - Tr.27-30
click > sub-sections Về bộ Thư mục bia giản lược vừa biên soạn xong. - 1988. - Số 2 (5). - Tr.21-24
click > sub-sections Vì sao thần tích lại tàng trữ ở Đền Hùng. - 1995. - Số 3 (24). - Tr.55-56

'Hoàng Ngọc'
click > sub-sections Văn bản chuông Thanh Mai thế kỷ XVIII. - 1987. - Số 1 (2). - Tr.14-21

'Hoàng Phương Mai'
click > sub-sections Bàn về "Vu" và " Vu thuật" trong dân gian thời Lưỡng Hán. - 2002. - Số 3 (52). - Tr.33-47
click > sub-sections Lược khảo về thư tịch cổ Việt Nam du nhập vào Trung Quốc. - 2004. - Số 1 (62). - Tr.31-35
click > sub-sections Một bài Sli Mửng Pi Mấư (Thơ mừng năm mới) của người Tày Nùng trong kho sách Hán Nôm. - 2003. - Số 2 (57). - Tr.75-77

'Hoàng Thị Mai Hương'
click > sub-sections Một nhân cách nho sĩ, một tài thơ qua "Đường Trung Phạm Đôn Nhân nguyên thảo". - 2000. - Số 3 (44). - Tr.45-53
click > sub-sections 'Truyện Đồng tiền'. - 2002. - Số 1 (50). - Tr.75-80

'Hoàng Thị Ngọ'
click > sub-sections Bà Nguyễn Thị Đài và bài thơ duy nhất còn lại. - 1992. - Số 2 (13). - Tr.58-59
click > sub-sections Bài thơ "Nhân ảnh vấn đáp" của Phan Huy Thực. - 1989. - Số 2 (7). - Tr.56-60
click > sub-sections Dấu vết cổ của phụ âm đầu "Tr" qua chữ Nôm trong "Chỉ Nam ngọc âm giải nghĩa". - 2005. - Số 5 (72). - Tr.40-44
click > sub-sections Suy nghĩ thêm về quá trình truyền bản tác phẩm "Quốc âm thi tập" của Nguyễn Trãi. - 2003. - Số 2 (57). - Tr.64-69
click > sub-sections Sự hiện diện của loại chữ Nôm dùng hai mã chữ riêng biệt để ghi một từ Việt. - 1999. - Số 2 (39). - Tr.13-18
click > sub-sections Vài nét về tình hình văn bản của bản giải âm "Phật thuyết đại báo phụ mẫu ân trọng kinh". - 1995. - Số 3 (24). - Tr.14-20
click > sub-sections Vài ý kiến trao đổi về bản phiên âm "Thiên Nam ngữ lục". - 1994. - Số 2 (19). - Tr.38-42
click > sub-sections Việc sử dụng chữ Nôm trong loại hình phả ký. - 2003. - Số 1 (56). - Tr.22-25

'Hoàng Tiến'
click > sub-sections Bàn về một chữ trong bài thơ cổ. - 1995. - Số 4 (25). - Tr.58-59

'Hoàng Trọng Phiến'
click > sub-sections Đối chiếu các âm tiết Hán - Việt, Hán - Hàn với các âm tiết Hán. - 1996. - Số 1 (26). - Tr.13-17
click > sub-sections Giáo trình tiếng Hán cổ đại và việc dạy chữ Nôm. - 1993. - Số 2 (15). - Tr.40-45

'Hoàng Văn Lâu'
click > sub-sections Ai viết Gia huấn ca?. - 1984. - Tr.112-120
click > sub-sections Ai viết hai phần Cổ tích và Nhân phẩm trong "Mẫn Hiên thuyết loại". - 1989. - Số 2 (7). - Tr.6-8
click > sub-sections "ấ"n tượng buổi ban đầu. - 2001. - Số 4 (49). - Tr.19-22
click > sub-sections Bài ký khắc trên bia của thôn nhà dựng vào năm Nhâm Tý. - 1988. - Số 2 (5). - Tr.81-83
click > sub-sections Bài minh khắc trên chuông chùa Thiên Phúc đời Lý (1109). - 2002. - Số 2 (51). - Tr.67-74
click > sub-sections Bài minh văn chùa Thiên Phúc đời Lý. - 2001. - Số 1 (46). - Tr.80-83
click > sub-sections Bước đầu kiểm kê lại những tác phẩm của Đặng Xuân Bảng trong kho sách Hán Nôm. - 1995. - Số 4 (25). - Tr.31-34
click > sub-sections Cũng là một kiểu so sánh văn học. - 1998. - Số 3 (36). - Tr.59-63
click > sub-sections Di sản Hán Nôm tại huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. - 1992. - Số 2 (13). - Tr.77-79
click > sub-sections "Đại Việt sử ký tiệp lục tổng tự", một bài tổng luận lịch sử đáng chú ý của Quốc sử quán thời Tây Sơn. - 2001. - Số 2 (47). - Tr.24-29
click > sub-sections Đi tìm địa chỉ Ngô Chân Lưu. - 1996. - Số 1 (26). - Tr.52-54
click > sub-sections Góp một cách hiểu bài thơ cổ. - 1985. - Số 2. - Tr.53-59
click > sub-sections Hoàng các di văn - Một bộ sưu tập các văn kiện đời Lê có giá trị. - 1987. - Số 1 (2). - Tr.65-68
click > sub-sections Lê Khắc Cẩn, một tâm hồn thơ, một tấm lòng yêu nước. - 2004. - Số 2 (63). - Tr.37-41
click > sub-sections Lối viết "Truyện" trong bộ sử biên niên "Đại Việt sử ký toàn thư". - 1999. - Số 3 (40). - Tr.50-55
click > sub-sections Mẫn Hiên thuyết loại. - 1989. - Số 1 (6). - Tr.90-100
click > sub-sections Nhân chú thích ở một bài thơ cổ. - 1985. - Số 1. - Tr.50-57
click > sub-sections Nhìn lại 4 số "Nghiên cứu Hán Nôm" vừa qua. - 1986. - Số 1. - Tr.92-96
click > sub-sections Thư của Quang Trung gửi Tổng đốc Lưỡng Quảng Phúc Khang An. - 1988. - Số 2 (5). - Tr.77
click > sub-sections Thư Quang Trung gửi Thang Hồng Nghiệp. - 1988. - Số 2 (5). - Tr.75-76
click > sub-sections Về bài thơ "Chu Công phụ Thành Vương đồ" của Nguyễn Trãi. - 1986. - Số 1. - Tr.72-79
click > sub-sections Về bộ sưu tập văn chương "Hàn Các Tùng Đàm". - 1988. - Số 1 (4). - Tr.40-42, 62
click > sub-sections Về chiến thắng Kỷ Dậu (1789). - 1988. - Số 2 (5). - Tr.69-71
click > sub-sections Về cuộc vận động ngoại giao sau chiến thắng xuân Kỷ Dậu 1789. - 1988. - Số 2 (5). - Tr.71-75
click > sub-sections Về tác giả và niên đại của tập thơ đi sứ "Mai dịch tâu dư". - 1999. - Số 2 (39). - Tr.55-57
click > sub-sections Về tác phẩm "Yên thiều thi văn tập" của Nguyễn Tư Giản. - 2000. - Số 3 (44). - Tr.38-40
click > sub-sections Về văn bản bộ "Việt sử cương mục tiết yếu". - 1994. - Số 4 (21). - Tr.32-36
click > sub-sections Về văn bản tập Ngục trung nhật ký của chủ tịch Hồ Chí Minh. - 1990. - Số 1 (8). - Tr.10-18
click > sub-sections Về văn bản và tác giả của "Mẫn Hiên thuyết loại". - 1989. - Số 1 (6). - Tr.34-37
click > sub-sections "Việt sử cương mục tiết yếu" vài nét về tác giả và tác phẩm. - 1995. - Số 3 (24). - Tr.21-25
Cũng xem: Hoàng Hưng

'Hoàng Văn Phẩm'
click > sub-sections Một bài văn bia của Phùng Khắc Khoan. - 1994. - Số 1 (18). - Tr.57-58

'Hồ Liệu'
click > sub-sections Một bài văn bia tưởng nhớ thày học của Phan Bội Châu. - 1996. - Số 4 (29). - Tr.41-45

'Hồ Nguyên'
click > sub-sections Đọc lại "Truyện Kiều". - 1996. - Số 4 (29). - Tr.38-40

'Hồ Sỹ Hiệp'
click > sub-sections Hệ Đại học Sư phạm tại chức ở các tỉnh phía Nam với việc sưu tầm và nghiên cứu Hán Nôm. - 1986. - Số 1. - Tr.97-99

'Hồng Cẩm'
click > sub-sections Điện Thái Vi của vua Trần qua văn bia và câu đối trong điện. - 1987. - Số 1 (2). - Tr.27-28
Cũng xem: Hoàng Hồng Cẩm

'Hồng Phi'
click > sub-sections Bài thơ chữ Hán của Cử nhân Hồ Tam Kiểm ở núi An Hoạch (Thanh Hoá). - 2005. - Số 5 (72). - Tr.80-81
click > sub-sections Bài thơ chữ Hán của Nhật Nam Nguyên Chủ ở động Hồ Công. - 2000. - Số 2 (43). - Tr.87-88
click > sub-sections Bài thơ Nôm của vua Lê Hiến Tông (1461-1504) đề núi Chiếu Bạch. - 2003. - Số 3 (58). - Tr.78-79
click > sub-sections Mấy bài thơ chữ Hán đề ở động Kính Chủ (xã Phạm Mạnh, huyện Kinh Môn, Hải Dương). - 2004. - Số 2 (63). - Tr.79-82
click > sub-sections Phát hiện tác giả mấy bút tích chữ Hán ở một số hang động Thanh Hoá. - 1999. - Số 4 (41). - Tr.74-79
click > sub-sections Về bài thơ chữ Hán của Thiên Nam động chủ đề ở động Long Quang (Thanh Hóa). - 2001. - Số 2 (47). - Tr.67-69
click > sub-sections Về bài thơ của Chúa Trịnh Sâm đề ở núi Chích Trợ. - 2001. - Số 3 (48). - Tr.85-87

'Hồng Phi - Hương Nao'
click > sub-sections Phát hiện bút tích chữ Hán của Hoàng Kế Viêm ở động Ngọc Kiều (Thanh Hoá). - 2002. - Số 4 (53). - Tr.70-72

'Huỳnh Công Bá'
click > sub-sections Bài văn bia chùa Phổ Khánh. - 1991. - Số 2 (11). - Tr.93
click > sub-sections Bắc địa tấu từ - Lời tâu về đất Bắc của những người đi khai khẩn đất Điện Bàn (Quảng Nam - Đà Nẵng) dưới thời Lê sơ. - 1996. - Số 4 (29). - Tr.53-56
click > sub-sections Mấy nhận xét bước đầu qua các bản đinh bạ thời Tây Sơn ở Châu Quảng Hoá (Đại Lộc, Quảng Nam). - 2000. - Số 2 (43). - Tr.80-84
click > sub-sections Một bản địa bạ thời Thái Đức. - 1993. - Số 4 (17). - Tr.58-60
click > sub-sections Một dạng truyền bản "Lam Sơn thực lục" mới tìm được ở Quảng Nam - Đà Nẵng. - 1997. - Số 2 (31). - Tr.75-78
click > sub-sections Thêm một bản địa bạ đời Thái Đức. - 1995. - Số 1 (22). - Tr.70-72

'Hương Nao'
click > sub-sections Bài thơ chữ Hán của Nhật Nam Nguyên Chủ ở động Hồ Công. - 2000. - Số 2 (43). - Tr.87-88
click > sub-sections Bài thơ Nôm của vua Lê Hiến Tông (1461-1504) đề núi Chiếu Bạch. - 2003. - Số 3 (58). - Tr.78-79
click > sub-sections Mấy bài thơ chữ Hán đề ở động Kính Chủ (xã Phạm Mạnh, huyện Kinh Môn, Hải Dương). - 2004. - Số 2 (63). - Tr.79-82
click > sub-sections Phát hiện tác giả mấy bút tích chữ Hán ở một số hang động Thanh Hoá. - 1999. - Số 4 (41). - Tr.74-79
click > sub-sections Về bài thơ chữ Hán của Thiên Nam động chủ đề ở động Long Quang (Thanh Hóa). - 2001. - Số 2 (47). - Tr.67-69
click > sub-sections Về bài thơ của Chúa Trịnh Sâm đề ở núi Chích Trợ. - 2001. - Số 3 (48). - Tr.85-87

'Hữu Ngọc'
click > sub-sections Từ cây "Nhất chi mai" mà hiểu rõ một câu thơ đời Lý. - 1993. - Số 2 (15). - Tr.59-60

'Ishii Kiminari'
click > sub-sections Chữ Nôm tiếng Việt và chữ Hán dùng để mô phỏng âm trong tiếng Phạn. - 2002. - Số 6 (55). - Tr.46-53

'Kazu Muramatsu'
click > sub-sections Hình bóng của Emile Gaspardone. - 2001. - Số 2 (47). - Tr.90-99

'Kiều Thu Hoạch'
click > sub-sections Góp ý về hai bài châm uống trà ở chùa Một Cột. - 2004. - Số 5 (66). - Tr.56-60
click > sub-sections Lại bàn về bài "Phong Kiều dạ bạc" - một bài thơ gây xôn xao dư luận ngàn đời. - 2005. - Số 4 (71). - Tr.56-62

'Kim Anh'
click > sub-sections Bài ký "Hành tại diện đối" của Phạm Đình Hổ. - 1996. - Số 4 (29). - Tr.46-52
click > sub-sections Bài phú "Buông thuyền trên hồ" của Phan Huy Chú. - 1992. - Số 1 (12). - Tr.84-86
click > sub-sections Thư pháp của Hoàng Hy Đỗ. - 1995. - Số 1 (22). - Tr.41-43
click > sub-sections Về ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc đối với Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam. - 2004. - Số 2 (63). - Tr.24-32
click > sub-sections Về nghĩa của từ "Triện hương" trong thơ Nôm. - 1995. - Số 2 (23). - Tr.51-52
Cũng xem: Hoàng Hoa; Trần Kim Anh ; Trần Thị Kim Anh

'Kuniyé Kawamoto'
click > sub-sections Bàn về các bản in sách "Truyền kỳ mạn lục". - 2000. - Số 2 (43). - Tr.92-99

'La Đức Tô'
click > sub-sections Một bài văn bia của Phùng Khắc Khoan. - 1994. - Số 1 (18). - Tr.57-58

'Lã Minh Hằng'
click > sub-sections Bộ thủ Hán mang nghĩa lâm thời trong chữ Nôm. - 1998. - Số 2 (35). - Tr.21-26
click > sub-sections Bộ thủ Hán trong cấu tạo từ song tiết tiếng Việt (qua cứ liệu chữ Nôm). - 1999. - Số 2 (39). - Tr.19-22
click > sub-sections Cấu tạo và nguồn gốc của chữ Nôm chữ của dân tộc Việt Nam. - 1993. - Số 3 (16). - Tr.11-16
click > sub-sections Hoà tự của Nhật Bản - đôi điều so sánh với chữ Nôm Việt Nam. - 2003. - Số 4 (59). - Tr.50-59
click > sub-sections Sơ bộ tìm hiểu vai trò của bộ khẩu Hán trong cấu tạo chữ Nôm. - 1994. - Số 2 (19). - Tr.10-14
click > sub-sections Suy nghĩ thêm về các tiêu chí nhận diện chữ Nôm mượn nghĩa. - 1997. - Số 3 (32). - Tr.25-29
click > sub-sections Thành tựu nghiên cứu về chữ Nôm của GS. Tòdò Akiyusu. - 1993. - Số 1 (14). - Tr.68-70
click > sub-sections Tiếng Nhật và việc dùng các thành tố Hán để biểu thị ý nghĩa trong hệ thống Waji hội ý. - 1995. - Số 1 (22). - Tr.7-13
click > sub-sections Tiếng Việt và tiếng Nhật trong khu vực văn hoá Hán. - 2002. - Số 6 (55). - Tr.40-45
click > sub-sections Trịnh Cương với khúc ca đi tuần tỉnh. - 2003. - Số 2 (57). - Tr.25-32
click > sub-sections Văn bản Đại Nam quốc sử diễn ca hiện lưu giữ tại các thư viện ở Hà Nội. - 2004. - Số 4 (65). - Tr.41-50

'Lã Nhâm Thìn'
click > sub-sections Góp phần xác định tác giả một số bài thơ chưa rõ là của Nguyễn Trãi hay của Nguyễn Bỉnh Khiêm. - 1989. - Số 2 (7). - Tr.3-5, 8

'Lại Văn Hùng'
click > sub-sections Góp bàn về mấy chữ có liên quan đến bài thơ "Nam quốc sơn hà". - 2005. - Số 3 (70). - Tr.73-74
click > sub-sections Tác giả Nguyễn Huy Quýnh và mười bài thơ hoạ thập cảnh Quan Lan sào. - 2003. - Số 4 (59). - Tr.33-43
click > sub-sections Tìm hiểu thêm về sự nghiệp thơ văn Vũ Tông Phan (1800-1851). - 2005. - Số 5 (72). - Tr.30-39
click > sub-sections Về bộ ba tác phẩm Truyện ngắn - Ký - Tiểu thuyết chương hồi. - 2002. - Số 3 (52). - Tr.63-71

'LTS'
click > sub-sections Tư liệu về Quang Trung và chiến thắng xuân Kỷ Dậu (1789). - 1988. - Số 2 (5). - Tr.68-69

'Lâm Giang'
click > sub-sections Anh em họ Nguyễn làng Kim Đôi. - 1990. - Số 2 (9). - Tr.21-26
click > sub-sections Bước đầu tìm hiểu về Hội Tao Đàn. - 1987. - Số 2 (3). - Tr.67-72
click > sub-sections Dương Trực Nguyên (1458-1509) cuộc đời và tác phẩm. - 1991. - Số 1 (10). - Tr.19-22
click > sub-sections Đàm Thận Huy và tác phẩm "Sĩ hoạn châm quy". - 1989. - Số 1 (6). - Tr.41-47
click > sub-sections Đôi nét về văn khắc huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang. - 2001. - Số 3 (48). - Tr.49-62
click > sub-sections Hai tác phẩm y học thế kỷ XV. - 1996. - Số 2 (27). - Tr.76-80
click > sub-sections Mấy nét đáng chú ý của thư tịch y dược cổ truyền Việt Nam. - 1999. - Số 3 (40). - Tr.61-66
click > sub-sections Ngô Thì Nhậm với đời thường. - 2003. - Số 3 (58). - Tr.30-42
click > sub-sections Những tác phẩm y học của Nguyễn Gia Phan. - 1998. - Số 1 (34). - Tr.32-38
click > sub-sections Sách châm cứu trong kho thư tịch y dược cổ truyền Việt Nam. - 1997. - Số 2 (31). - Tr.46-51
click > sub-sections Tấm bia đời Lý viết về Lưu Khánh Đàm. - 2000. - Số 4 (45) (45). - Tr.80-84
click > sub-sections Thân Nhân Trung - con người và tác phẩm. - 1988. - Số 1 (4). - Tr.25-30
click > sub-sections Tìm hiểu Lưu Khánh Đàm qua tư liệu Hán Nôm hiện có ở địa phương. - 2002. - Số 6 (55). - Tr.17-22
click > sub-sections Tư liệu Hán Nôm ở huyện Tiên Sơn, Thuận Thành và thị xã Bắc Ninh, tỉnh Hà Bắc. - 1993. - Số 2 (15). - Tr.10-14
click > sub-sections Văn bia tỉnh Quảng Nam, nguồn tư liệu giúp hiểu lịch sử văn hoá quá khứ. - 2002. - Số 1 (50). - Tr.68-74
click > sub-sections Văn bia Văn chỉ Yên Phụ văn phái huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh. - 2005. - Số 4 (71). - Tr.20-24
click > sub-sections Về tấm bia hộp phát hiện tại Núi Cốc, xã Dĩnh Trì, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. - 2001. - Số 1 (46). - Tr.65-71

'LAT'
click > sub-sections Tin hoạt động ngành. - 1989. - Số 1 (6). - Tr.89

'Lê Anh Hiền'
click > sub-sections "Nam chinh Bắc chiến" và "Đánh đông dẹp bắc. - 1997. - Số 3 (32). - Tr.51-52
click > sub-sections Qua "Từ điển Alexandre De Rhodes" thử xác định nghĩa một số yếu tố mờ nghĩa của tiếng Việt. - 1999. - Số 2 (39). - Tr.9-12
click > sub-sections Tên riêng Việt Nam và các nước lân cận do Alexandre de Rhodes sưu tập lại trong "Từ điển Việt - Bồ - La". - 2000. - Số 1 (42). - Tr.57-59
click > sub-sections Về các "lớp" từ Hán - Việt thế kỷ XVII (Qua "Từ điển Việt-Bồ-La" của Alexandre De Rhodes). - 1998. - Số 3 (36). - Tr.69-74

'Lê Anh Tuấn'
click > sub-sections Biệt lệ - điều đáng lưu ý trong khi đọc và phiên âm chữ Nôm. - 1991. - Số 1 (10). - Tr.66-68
click > sub-sections Kỷ niệm 25 năm ngành Hán Nôm thuộc Khoa Văn học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội. - 1997. - Số 4 (33). - Tr.87-89
click > sub-sections Sách giáo khoa văn phổ thông, nhìn từ góc độ dùng từ Hán Việt. - 1996. - Số 2 (27). - Tr.16-21
click > sub-sections Sách song ngữ Hán Nôm - loại hình đặc thù của di sản Hán Nôm. - 2002. - Số 5 (54). - Tr.25-30
click > sub-sections Tìm hiểu chữ Nôm có dấu phụ trong hệ thống cấu tạo chữ Nôm. - 1986. - Số 1. - Tr.33-37
click > sub-sections Vài suy nghĩ về dạy và học chữ Nôm. - 1998. - Số 4 (37). - Tr.3-5

'Lê Hiệu'
click > sub-sections Công tác sưu tầm tư liệu Hán Nôm và một số biện pháp chủ yếu. - 1984. - Tr.66-68

'Lê Hoài Nam'
click > sub-sections Có hai lối miêu tả cảnh vật. - 2001. - Số 1 (46). - Tr.49-51
click > sub-sections "Sương siu" hay Sương gieo". - 1999. - Số 4 (41). - Tr.61-63

'Lê Hoàng Bảo Giáp'
click > sub-sections Hậu duệ của Lê Lai trên đất Thăng Long. - 2002. - Số 2 (51). - Tr.80-83

'Lê Huy Tiêu'
click > sub-sections Chữ Hán và văn hoá Hán đang rất được nhiều người trên thế giới quan tâm. - 1999. - Số 2 (39). - Tr.97-99

'Lê Hữu Tầng'
click > sub-sections Vì sự nghiệp bảo tồn vốn văn hoá quý của dân tộc . - 1991. - Số 1 (10). - Tr.7-8

'Lê Nguyễn Lưu'
click > sub-sections Vùng "Lâm Lộc" và "Nam Giao" cuối thế kỷ XVIII qua văn khế. - 1994. - Số 3 (20). - Tr.27-31

'Lê Quốc Việt'
click > sub-sections Hai bài châm uống trà ở chùa Một Cột. - 2004. - Số 3 (64). - Tr.66-69

'Lê Thành Lân'
click > sub-sections Đọc và hiệu đính cuốn "Lịch đại niên kỷ bách trúng kinh". - 1987. - Số 2 (3). - Tr.40-48
click > sub-sections Đồ hình lịch can chi vĩnh cửu. - 1989. - Số 1 (6). - Tr.78-85
click > sub-sections Hiệu đính một số ngày tháng có trong bản dịch cuốn "Đại Việt sử ký toàn thư", phần tiếp, tập I - "Bản kỷ tục biên". - 1988. - Số 1 (4). - Tr.75-80
click > sub-sections Một bước ngoặt trên con đường tìm hiểu truyện Kiều (Nhân đọc Văn bản Truyện Kiều - Nghiên cứu và khảo luận của Đào Thái Tôn). - 2002. - Số 3 (52). - Tr.48-62
click > sub-sections Niên biểu nhà Mạc. - 1997. - Số 1 (30). - Tr.22-33
click > sub-sections Về tờ bìa bản Kiều Nôm do Nguyễn Hữu Lập chép. - 2005. - Số 2 (69). - Tr.71-79
click > sub-sections Về văn bản cuốn Bách trúng kinh. - 1997. - Số 2 (31). - Tr.23-27
click > sub-sections Về việc biên soạn cuốn lịch 2000 năm của Việt Nam. - 1990. - Số 2 (9). - Tr.11-15

'Lê Thị Môn'
click > sub-sections Chuyển dịch đại từ nhân xưng Hán cổ. - 1991. - Số 2 (11). - Tr.39-42

'Lê Thu Hương'
click > sub-sections Sách có nội dung giáo dục gia đình hiện tàng trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm. - 1996. - Số 3 (28). - Tr.45-55
click > sub-sections Vài nét về mảng "Gia huấn" được chép trong một số cuốn gia phả. - 1998. - Số 3 (36). - Tr.79-82

'Lê Tiến Đạt'
click > sub-sections "ấ"n chương trong nghệ thuật thư hoạ Trung Quốc. - 2003. - Số 1 (56). - Tr.75-80
click > sub-sections Họ Tạ ngõ Ô Y. - 2004. - Số 5 (66). - Tr.51-55

'Lê Toan'
click > sub-sections Đọc ""ứ"c Trai thi tập" của Lê Cao Phan. - 2004. - Số 2 (63). - Tr.69-75
click > sub-sections Đôi điều về ""ứ"c Trai thi tập" trong "Nguyễn Trãi toàn tập" của Hoàng Khôi. - 2003. - Số 5 (60). - Tr.47-54

'Lê Trần Đức'
click > sub-sections Cần sưu tầm và có kế hoạch quản lý vốn sách thuốc Hán Nôm. - 1984. - Tr.81-83

'Lê Văn'
click > sub-sections Thử bàn về cách dạy chữ Nôm trong các trường Đại học và Cao đẳng Sư phạm. - 1992. - Số 1 (12). - Tr.3-7

'Lê Văn Quán'
click > sub-sections Bàn về hai chữ "thiên thư" trong bài thơ "Nam quốc sơn hà". - 2005. - Số 2 (69). - Tr.67-70
click > sub-sections Bước đầu tìm hiểu luân lý đạo đức trong truyền thống văn hoá Nho gia. - 2004. - Số 2 (63). - Tr.3-10
click > sub-sections Bước đầu tìm hiểu tư duy tượng số trong Chu Dịch. - 2002. - Số 5 (54). - Tr.16-24
click > sub-sections Chu Dịch với vấn đề luân lý đạo đức. - 1997. - Số 1 (30). - Tr.39-44
click > sub-sections Lại bàn về "Tam giáo đồng nguyên". - 2004. - Số 5 (66). - Tr.15-21
click > sub-sections Nguyễn Trãi với Chu Dịch. - 2002. - Số 4 (53). - Tr.24-30
click > sub-sections Nhân đọc bài "Góp bàn về mấy chữ có liên quan đến bài thơ Nam quốc sơn hà" của Lại Văn Hùng . - 2005. - Số 4 (71). - Tr.63-69
click > sub-sections Nhân đọc một thiên trong bản dịch Hàn Phi Tử. - 1991. - Số 2 (11). - Tr.50-53
click > sub-sections "Thái ất dị giản lục" và dự đoán học. - 1999. - Số 3 (40). - Tr.18-21
click > sub-sections Thử bàn về đạo "hiếu" của Nho gia. - 2003. - Số 2 (57). - Tr.3-8
click > sub-sections Thử tìm hiểu những yếu tố biện chứng chất phác trong "Chu Dịch". - 1995. - Số 3 (24). - Tr.43-50
click > sub-sections Tìm hiểu triết lý âm dương trong truyền thống văn hóa Việt Nam. - 2001. - Số 2 (47). - Tr.3-7

'Lê Việt Nga'
click > sub-sections Mấy nét về tập thơ "Ngọc đường xuân khiếu" của Ngô Thì Nhậm. - 2003. - Số 3 (58). - Tr.48-53
click > sub-sections Văn bản Cổ Châu Phật bản hạnh. - 1993. - Số 3 (16). - Tr.62-66
click > sub-sections Về bản dịch "Vân Đài loại ngữ" của Trần Văn Giáp. - 1987. - Số 1 (2). - Tr.29-32

'Lê Xuân Quang'
click > sub-sections Quần bia đồi vải. - 1985. - Số 2. - Tr.104-107

'Liên Việt Mai'
click > sub-sections Về văn bản "Bài hịch Tây Sơn" và hai trường hợp phiên âm trong bài hịch này. - 1987. - Số 1 (2). - Tr.47-49

'Lục Văn Pảo'
click > sub-sections Suy nghĩ về việc thu thập tư liệu theo lối chữ Hán của các dân tộc thiểu số ở Việt Bắc. - 1984. - Tr.91-94

'Lương Thị Thu'
click > sub-sections Hình bóng của Emile Gaspardone. - 2001. - Số 2 (47). - Tr.90-99

'Lưu Đình Tăng'
click > sub-sections Thơ đề hang "Hổ gầm" và lời dẫn. - 1990. - Số 2 (9). - Tr.81-82
click > sub-sections Về Thiền sư Tính Mộ, người tổ chức khắc hai bộ ván in sự tích đức phật chùa Dâu. - 1994. - Số 3 (20). - Tr.68-69

'Lưu Văn Bổng'
click > sub-sections So sánh thi pháp lịch sử và Di sản Hán Nôm. - 1998. - Số 3 (36). - Tr.10-16
click > sub-sections Văn học so sánh và bản sắc văn hoá dân tộc trong giao lưu toàn cầu hoá. - 1999. - Số 3 (40). - Tr.95-99

'Lý Lạc Nghị'
click > sub-sections Nghiên cứu so sánh "chữ vuông Choang" và "chữ Nôm". - 1998. - Số 1 (34). - Tr.90-99

'Mã Tân'
click > sub-sections Bàn về "Vu" và " Vu thuật" trong dân gian thời Lưỡng Hán. - 2002. - Số 3 (52). - Tr.33-47

'Mai Hồng'
click > sub-sections Cụm văn bia chùa Đại Bi (Đông Hưng, Thái Bình). - 2002. - Số 6 (55). - Tr.57-63
click > sub-sections Tìm hiểu nghề in của ta qua kho sách Hán Nôm. - 1986. - Số 1. - Tr.43-55
click > sub-sections Tìm hiểu tư liệu về Tuệ Tĩnh. - 1985. - Số 2. - Tr.27-40
click > sub-sections Về vị thần thờ ở đền Bạch Mã phố Hàng Buồm, Hà Nội. - 1996. - Số 1 (26). - Tr.60-63
Cũng xem: Mai Ngọc Hồng

'Mai Lệ'
click > sub-sections Về một số chỗ hiệu đính của Nguyễn Thạch Giang trong "Truyện Kiều". - 1988. - Số 1 (4). - Tr.71-74

'Mai Ngọc Hồng'
click > sub-sections Tổ chức bảo quản, sưu tầm thư tịch và tư liệu Hán Nôm của Viện Nghiên cứu Hán Nôm. - 1984. - Tr.36-39
Cũng xem: Mai Hồng

'Mai Xuân Hải'
click > sub-sections Bài văn bia từ chỉ của Hội Tư văn, huyện Bình Xuyên của Phạm Quý Thích. - 1999. - Số 2 (39). - Tr.68-71
click > sub-sections Bài văn khuyên chăm học của vua Lê Thánh Tông. - 1992. - Số 2 (13). - Tr.46-53
click > sub-sections Chuông thời Tây Sơn ở chùa Bà Móc (Hà Nội). - 2005. - Số 4 (71). - Tr.79-82
click > sub-sections Đi tìm dị bản của truyện cổ tích "Sự tích đền Cờn". - 1996. - Số 1 (26). - Tr.37-46
click > sub-sections Lại bàn về Hội Tao đàn thời Lê Thánh Tông. - 1997. - Số 2 (31). - Tr.57-66
click > sub-sections Lê Thánh Tông và "Cổ tâm bách vịnh". - 2000. - Số 1 (42). - Tr.28-34
click > sub-sections Ngày xuân đọc Từ điển Chu Dịch. - 1997. - Số 1 (30). - Tr.57-62
click > sub-sections Những tấm bia đá mới đào được ở Gia Quất. - 1998. - Số 2 (35). - Tr.86-88
click > sub-sections Tình hình văn bản thơ chữ Hán Lê Thánh Tông. - 1993. - Số 1 (14). - Tr.13-19

'Minoru'
click > sub-sections Sử liệu có liên quan đến việc tái biên hương ước ở Bắc bộ Việt Nam thời Lê. - 2002. - Số 2 (51). - Tr.12-22

'Miyazima Yasuyo'
click > sub-sections Thăm Viện Nghiên cứu Hán Nôm. - 1996. - Số 4 (29). - Tr.75-76

'Mokeshiro Momoi'
click > sub-sections Những ghi chép về Đông Nam Á trong "Đại Thanh thực lục". - 1988. - Số 2 (5). - Tr.95-96

'N.T.L'
click > sub-sections Lễ kỷ niệm 765 năm sinh và 745 năm mất Trạng nguyên Nguyễn Hiền. - 2000. - Số 4 (45). - Tr.89

'Ngọc Nam'
click > sub-sections Góp ý kiến cho sách phiên âm chú giải "Chỉ Nam ngọc âm giải nghĩa". - 1990. - Số 2 (9). - Tr.55-58

'Ngọc Nhuận'
click > sub-sections Những tấm bia và đôi điều về họ Nguyễn, họ Dương trên đất Nhị Khê. - 1984. - Tr.144-147
click > sub-sections Xung quanh một số tài liệu liên quan đến Lý Tử Tấn và văn bản. - 1987. - Số 1 (2). - Tr.22-26
Cũng xem: Nguyễn Ngọc Nhuận

'Ngô Đăng Lợi'
click > sub-sections Phát hiện thêm một số cách phiên âm khác về hai chữ "song nhật". - 2000. - Số 3 (44). - Tr.65-67

'Ngô Đức Thọ'
click > sub-sections Bài tự thuật của Lê Quýnh, tác giả "Bắc hành tùng ký". - 1988. - Số 2 (5). - Tr.78-80
click > sub-sections Bước đầu nghiên cứu chữ huý đời Trần. - 1986. - Số 1. - Tr.17-32
click > sub-sections Chữ Cửu và các văn bản thư tịch, bi ký đời Lê Trung hưng. - 1994. - Số 3 (20). - Tr.11-17
click > sub-sections Chữ húy đời Lê Sơ. - 1991. - Số 2 (11). - Tr.25-33
click > sub-sections Chữ "Nam" viết kiêng húy và vấn đề niên đại của chuông Vân Bản. - 1997. - Số 2 (31). - Tr.18-22
click > sub-sections Đi tìm nguồn gốc và năm xuất hiện của văn bản "Binh thơ yếu lược" hiện có. - 1986. - Số 1. - Tr.33-37, 42
click > sub-sections Đô thị cổ Phố Hiến: thư tịch và bi ký Hán Nôm. - 1993. - Số 2 (15). - Tr.3-9
click > sub-sections "Đồng Khánh địa dư chí" quá trình biên soạn - lưu truyền và giá trị học thuật. - 2002. - Số 1 (50). - Tr.19-32
click > sub-sections Khảo cứu văn bản Thiên hạ bản đồ. - 2005. - Số 1 (68). - Tr.59-75
click > sub-sections Lớp Nghiên cứu văn bản học. - 1985. - Số 1. - Tr.110-111
click > sub-sections Một bản thảo vừa hoàn thành: Bảng tra di tích lịch sử văn hóa Việt Nam. - 1990. - Số 2 (9). - Tr.16-20
click > sub-sections Thông tin mới nhất về "Chỉ nam ngọc âm" (CNNÂ). - 2005. - Số 3 (70). - Tr.25-35

'Ngô Gia Võ'
click > sub-sections Đặc trưng thể loại của văn tế. - 1998. - Số 1 (34). - Tr.14-19
click > sub-sections Nên trả chữ canh về cho bài thơ tự tình của Hồ Xuân Hương. - 2002. - Số 3 (52). - Tr.77-79
click > sub-sections Suy nghĩ quanh câu thơ "Này của Xuân Hương mới quệt rồi". - 1999. - Số 2 (39). - Tr.58-64

'Ngô Linh Ngọc'
click > sub-sections Cái "thần" và cái "nhã" trong vấn đề dịch thơ chữ Hán. - 1988. - Số 1 (4). - Tr.66-70

'Ngô Quang Lộc'
click > sub-sections Diễn văn khai mạc Triển lãm thư hoạ Lê Xuân Hoà (Tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội vào dịp xuân Mậu Dần - 1998 . - 1998. - Số 1 (34). - Tr.71

'Ngô Quang Nam'
click > sub-sections Vĩnh Phú với công tác nghiên cứu và sưu tầm, bảo quản tư liệu Hán Nôm. - 1984. - Tr.56-57

'Ngô Thế Long'
click > sub-sections Bộ "Tứ khố toàn thư" của Trung Quốc xuất bản trên đĩa quang (CD-ROM). - 1999. - Số 2 (39). - Tr.95-96
click > sub-sections Để chữ Nôm Việt Nam cũng có mặt trong bảng mã chuẩn quốc tế (UNICODE và ISO). - 1993. - Số 2 (15). - Tr.24-27
click > sub-sections Giữ gìn bản sắc văn hoá Việt Nam và hội nhập cùng văn hoá khu vực nhờ công nghệ thông tin. - 1995. - Số 3 (24). - Tr.40-42
click > sub-sections Hai tấm bia cổ nói về người Nhật trên đất Quảng Nam Đà Nẵng. - 1989. - Số 2 (7). - Tr.71-77
click > sub-sections Một tài liệu cổ do người Việt Nam viết về Nhật Bản. - 1990. - Số 1 (8). - Tr.90-94
click > sub-sections Về bản "Đại Việt sử ký toàn thư" in ván gỗ của Phạm Công Trứ, mới tìm thấy. - 1988. - Số 1 (4). - Tr.3-8, 24

'Nguyễn Anh Ngọc'
click > sub-sections Gia phả với dân tộc học và bảo tàng dân tộc học. - 2003. - Số 1 (56). - Tr.31-35

'Nguyễn Bằng Tường'
click > sub-sections Đặc điểm tư duy Việt Việt Nam trong truyền thống. - 1999. - Số 3 (40). - Tr.3-10

'Nguyễn Cảnh Phức'
click > sub-sections Góp một vài ý kiến nhỏ về bản dịch "Hịch tướng sĩ" hiện hành. - 1986. - Số 1. - Tr.90-94
click > sub-sections Một cách tiếp cận bài thơ "Phong Kiều dạ bạc". - 2004. - Số 5 (66). - Tr.65-67
click > sub-sections Một vài ý kiến nhỏ về bản dịch "Bình Ngô đại cáo" trong sách giáo khoa. - 1994. - Số 2 (19). - Tr.43-44
click > sub-sections Nhân đọc cuốn "Từ và ngữ Hán - Việt". - 1993. - Số 2 (15). - Tr.50-52

'Nguyễn Cảnh Toàn'
click > sub-sections Chữ Nho với nền văn hoá Việt Nam. - 2003. - Số 4 (59). - Tr.3-8

'Nguyễn Công Lý'
click > sub-sections Đôi điều cần đính chính lại. - 1997. - Số 3 (32). - Tr.53-56
click > sub-sections Góp phần tìm hiểu diện mạo văn học Phật giáo Việt Nam trước thế kỷ thứ X. - 1999. - Số 4 (41). - Tr.17-31
click > sub-sections Lại chuyện khinh suất. - 1998. - Số 4 (37). - Tr.62-64
click > sub-sections Mấy đặc điểm văn học Lý - Trần. - 2001. - Số 2 (47). - Tr.8-15
click > sub-sections Mấy nét đặc sắc về nghệ thuật của văn học Phật giáo. - 2004. - Số 2 (63). - Tr.11-22
click > sub-sections Một dị bản của bài thơ "Xuân hứng". - 1996. - Số 3 (28). - Tr.67-68
click > sub-sections Tinh thần dung hợp tư tưởng Phật - Lão - Nho trong văn học Phật giáo thời Lý - Trần. - 2002. - Số 2 (51). - Tr.3-11
click > sub-sections Tưởng nhớ nhà Hán học Nguyễn Đức Vân (nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Tiên sinh). - 2000. - Số 3 (44). - Tr.54-56
click > sub-sections Về bài tựa sách Thiền tông chỉ nam của Trần Thái Tông. - 1997. - Số 2 (31). - Tr.39-45

'Nguyễn Công Việt'
click > sub-sections Ấn triện ở phủ Tôn Nhân triều Nguyễn. - 1995. - Số 1 (22). - Tr.34-40
click > sub-sections Ấn triện trong hệ thống lục bộ thời Nguyễn. - 1997. - Số 4 (33). - Tr.37-43
click > sub-sections Giới thiệu ấn triện trong Nội các triều Nguyễn. - 1997. - Số 1 (30). - Tr.18-21
click > sub-sections Giới thiệu sơ lược một ấn triện triều Nguyễn. - 1988. - Số 2 (5). - Tr.36-40
click > sub-sections Giới thiệu sơ lược một số loại hình ấn triện triều Nguyễn. - 1989. - Số 2 (7). - Tr.33-39
click > sub-sections Hình dấu tỷ ấn trên các lệnh chỉ của bảy chúa Trịnh thời Lê Trung Hưng. - 2004. - Số 3 (64). - Tr.40-47
click > sub-sections Sơ lược về 24 tiết khí trong "Đại Nam hiệp kỷ lịch" thời Nguyễn. - 2005. - Số 6 (73). - Tr.20-25
click > sub-sections Vài nét về ấn dấu của ba danh tướng đầu thời Nguyễn. - 1995. - Số 3 (24). - Tr.30-33
click > sub-sections Vài nét về kim ngọc bảo tỉ triều Nguyễn. - 1994. - Số 1 (18). - Tr.19-25
click > sub-sections Vài nét về phù ấn của Đạo giáo Việt Nam từ cuối thế kỷ XVIII qua số ấn gỗ mới phát hiện. - 1998. - Số 4 (37). - Tr.42-47
click > sub-sections Vài nét về số ấn đồng ở Viện Bảo tàng Lịch sử. - 1987. - Số 1 (2). - Tr.61-64
click > sub-sections Vài nét về tổ chức chính quyền, quân đội và tên chức quan thời Tây Sơn. - 2003. - Số 4 (59). - Tr.44-49
click > sub-sections Về "Cửu Thiên Vũ Đế - Hưng Đạo Đại Vương" qua hình dấu ấn gỗ. - 1999. - Số 4 (41). - Tr.13-16
click > sub-sections Về một quả ấn đồng thời Trần. - 2000. - Số 2 (43). - Tr.29-32
click > sub-sections Về một sự kiện được ghi trong Việt sử cương mục tiết yếu. - 2003. - Số 6 (61). - Tr.13-23
Cũng xem: Công Việt

'Nguyễn Danh Đạt'
click > sub-sections Góp phần tìm hiểu thêm về nội dung bài "Độc Tiểu Thanh ký" của Nguyễn Du. - 1993. - Số 1 (14). - Tr.42-43
click > sub-sections So sánh cách dịch danh từ của bản Nôm "Chinh phụ ngâm" hiện hành với ba bản dịch Nôm khác. - 1986. - Số 1. - Tr.38-48
click > sub-sections Về việc dạy và học Hán Nôm ở trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. - 1991. - Số 2 (11). - Tr.19-20

'Nguyễn Doãn Tuân'
click > sub-sections Một vài số liệu qua đợt tổng kiểm kê sưu tầm tư liệu Hán Nôm ở huyện Từ Liêm. - 1986. - Số 1. - Tr.99-102
click > sub-sections Một vài suy nghĩ trước những số liệu.... - 1989. - Số 1 (6). - Tr.16-18
click > sub-sections Thêm một số bài thơ Nôm của Nguyễn Bỉnh Khiêm. - 1991. - Số 2 (11). - Tr.80-83
click > sub-sections Tìm được cuốn gia phả dòng họ Trịnh Khả. - 1986. - Số 1. - Tr.77-79
click > sub-sections Tin hợp tác khoa học. - 1986. - Số 1. - Tr.119-121
click > sub-sections Vài nét về tình hình phân bố tài liệu Hán Nôm ở 4 huyện phía Bắc ngoại thành Hà Nội. - 1988. - Số 1 (4). - Tr.96-98
click > sub-sections Vài thông tin ban đầu về văn bản Nôm Tày. - 1985. - Số 1. - Tr.31-37
click > sub-sections Văn bia ở di tích Cổ Loa. - 1995. - Số 1 (22). - Tr.56-59
Cũng xem: Hiền Lương

'Nguyễn Duy Hợp'
click > sub-sections Chuông chùa Khánh Lâm. - 2000. - Số 4 (45). - Tr.85-87
click > sub-sections Đọc Bắc Ninh địa dư chí. - 2005. - Số 1 (68). - Tr.76-78
click > sub-sections Đọc "Danh nhân văn học Kinh Bắc". - 2001. - Số 4 (49). - Tr.42-44
click > sub-sections Ngôi đình vật và tấm bia đá ở Mão Điền. - 1994. - Số 3 (20). - Tr.65-67
click > sub-sections Tìm thấy bốn bài thơ Nôm trong gia phả họ Nguyễn Gia. - 1995. - Số 2 (23). - Tr.59-62
click > sub-sections Trao đổi ý kiến với dịch giả Duy Phi về tập "249 bài thơ chữ Hán Nguyễn Duy". - 2000. - Số 2 (43). - Tr.69-72

'Nguyễn Duy Quý'
click > sub-sections Phấn đấu xây dựng Viện Hán Nôm xứng đáng là Trung tâm bảo tồn các tư liệu nguyên bản ghi bằng chữ Hán, chữ Nôm và nghiên cứu khai thác di sản Hán Nôm của chúng ta. - 2000. - Số 2 (43). - Tr.3-5

'Nguyễn Đạt Thức'
click > sub-sections Hai bài châm uống trà ở chùa Một Cột. - 2004. - Số 3 (64). - Tr.66-69

'Nguyễn Đắc Xuân'
click > sub-sections Hoàng giáp Nguyễn Tư Giản trước những ưu ái của các vua Nguyễn. - 2000. - Số 3 (44). - Tr.15-21

'Nguyễn Đăng'
click > sub-sections "Binh dân luận" tác phẩm nghị luận Nôm của Ngô Thì Sĩ. - 1986. - Số 1. - Tr.82-88
click > sub-sections Đêm trung thu không trăng, một bài thơ Nôm thời Hồng Đức. - 1988. - Số 2 (5). - Tr.50-51
click > sub-sections Sự tích Thánh Tản Viên diễn ca. - 1992. - Số 1 (12). - Tr.91-99
click > sub-sections Thêm một số tư liệu về Ninh Tốn. - 1985. - Số 1. - Tr.90-93
click > sub-sections Thơ Nôm Bùi Xương Tự. - 1986. - Số 1. - Tr.97-104

'Nguyễn Đăng Na'
click > sub-sections Bình Ngô đại cáo một số vấn đề văn bản học. - 2002. - Số 4 (53). - Tr.40-44
click > sub-sections "Bình Ngô đại cáo": Một số vấn đề về chữ nghĩa. - 2005. - Số 2 (69). - Tr.11-19
click > sub-sections Bình Ngô đại cáo: vấn đề dịch giả và dịch bản. - 2002. - Số 5 (54). - Tr.67-73
click > sub-sections Một công trình hội yếu và chỉ dẫn về các bậc đại khoa: "Các nhà khoa bảng Việt Nam". - 1994. - Số 4 (21). - Tr.55-57
click > sub-sections Một công trình khảo dị có giá trị về thơ ca Việt Nam nửa cuối thế kỷ XV: Thơ chữ Hán Lê Thánh Tông. - 1995. - Số 2 (23). - Tr.63-64
click > sub-sections Phong dao tạp thái một quyển ca dao cổ. - 1990. - Số 1 (8). - Tr.69-72
click > sub-sections "Tên tự, tên hiệu các tác gia Hán Nôm Việt Nam" - một công trình khoa học nghiêm túc và giá trị. - 2003. - Số 3 (58). - Tr.72-74
click > sub-sections "Truyền kỳ mạn lục" có 20 hay 22 truyện?. - 1988. - Số 2 (5). - Tr.45-49
click > sub-sections "Truyền kỳ mạn lục" dưới góc độ so sánh. - 2005. - Số 6 (73). - Tr.3-8
click > sub-sections "Tục công dư tiệp ký": tác giả và tác phẩm. - 1989. - Số 1 (6). - Tr.48-50
click > sub-sections Từ dịch bản bài Tổng luận của Lê Tung, suy nghĩ về việc dịch một văn bản Hán Việt cổ. - 1987. - Số 2 (3). - Tr.75-78, 85
click > sub-sections "Việt sử lược" với bản tiếng Nga của A.B Pôliacốp. - 1995. - Số 4 (25). - Tr.60-66

'Nguyễn Đình Chú'
click > sub-sections Cần khẩn trương khôi phục việc dạy chữ Hán trong nhà trường phổ thông Việt Nam. - 2005. - Số 2 (69). - Tr.3-10
click > sub-sections Hôm nay với Nho giáo. - 2005. - Số 1 (68). - Tr.3-10
click > sub-sections Tôi yêu thích cuốn sách này. - 1998. - Số 2 (35). - Tr.70-73

'Nguyễn Đình Phức'
click > sub-sections Từ Phú Trung Quốc đến Phú Việt Nam. - 2003. - Số 4 (59). - Tr.60-69
click > sub-sections Từ "Thi ngôn chí" đến thuyết "Mỹ thứ" đời Hán. - 2004. - Số 1 (62). - Tr.48-54
click > sub-sections Về bài từ "Ngọc lang quy" của Khuông Việt. - 2005. - Số 5 (72). - Tr.24-29

'Nguyễn Đổng Chi'
click > sub-sections Thử đề nghị một hướng sưu tầm, bảo quản sách vở, tài liệu Hán Nôm hiện nay. - 1984. - Tr.58-60

'Nguyễn Đức Bạch'
click > sub-sections Một vài số liệu qua đợt tổng kiểm kê sưu tầm tư liệu Hán Nôm ở huyện Từ Liêm. - 1986. - Số 1. - Tr.99-102
click > sub-sections Một vài suy nghĩ trước những số liệu.... - 1989. - Số 1 (6). - Tr.16-18
click > sub-sections Sưu tầm tài liệu Hán Nôm ở các di tích huyện Thanh Trì, Hà Nội. - 1987. - Số 1 (2). - Tr.84-85
click > sub-sections Vài nét về tình hình phân bố tài liệu Hán Nôm ở 4 huyện phía Bắc ngoại thành Hà Nội. - 1988. - Số 1 (4). - Tr.96-98

'Nguyễn Đức Toàn'
click > sub-sections Thêm một tấm bia đời Trần ở Thanh Hoá. - 2003. - Số 2 (57). - Tr.70-74
click > sub-sections Từ một bản dịch đến vấn đề văn bản của Hoàng Việt địa dư chí. - 2004. - Số 4 (65). - Tr.51-58

'Nguyễn Hoàng Quý'
click > sub-sections Giới thiệu tác giả, tác phẩm "Hoa trình tạp vịnh". - 2005. - Số 6 (73). - Tr.37-46

'Nguyễn Hoàng Thân'
click > sub-sections Tìm hiểu về chữ "Sở" trong tiếng Hán cổ. - 2004. - Số 2 (63). - Tr.54-62

'Nguyễn Hùng Vĩ'
click > sub-sections Về hai câu thơ của Nguyễn Trãi trong bài Dục Thuý Sơn. - 2003. - Số 5 (60). - Tr.40-46

'Nguyễn Huy Mỹ'
click > sub-sections Một số ý kiến về hai bài "Văn tế sống hai cô gái Trường Lưu", "Thác lời trai phường nón" của Nguyễn Du và bài "Thác lời gái phường vải" của Nguyễn Huy Quýnh. - 1990. - Số 2 (9). - Tr.63-70

'Nguyễn Huy Thức'
click > sub-sections Bước đầu tìm hiểu văn bia ở một huyện thuộc đồng bằng Bắc bộ. - 1987. - Số 2 (3). - Tr.37-39
click > sub-sections Góp phần hiểu thêm về sự tích Bà Chúa Kho ở Bắc Ninh, tỉnh Hà Bắc. - 1993. - Số 4 (17). - Tr.38-43
click > sub-sections Phả ghi trên đá của dòng họ Ngô ở Đông Đô. - 1989. - Số 1 (6). - Tr.23-27
click > sub-sections Phả ghi trên lụa của dòng họ Bùi ở Nộn Khê. - 1991. - Số 2 (11). - Tr.94-95

'Nguyễn Hữu Mùi'
click > sub-sections Cụm văn bia đề danh Tiến sĩ ở Văn Miếu Bắc Ninh: nhìn từ góc độ tư liệu. - 2000. - Số 4 (45) (45). - Tr.33-39
click > sub-sections Góp thêm tư liệu mới vào việc tìm hiểu tác giả Nguyễn Bính. - 1999. - Số 1 (38). - Tr.58-62
click > sub-sections Một cuốn sách đồng đề năm Hồng Đức 3 (1772) ở đền Cầu Không (Nam Hà). - 1993. - Số 1 (14). - Tr.54-59
click > sub-sections Những khía cạnh văn bản liên quan đến mảng thư tịch thần tích. - 1995. - Số 1 (22). - Tr.30-33
click > sub-sections Quản giám bách thần Nguyễn Hiền, ông là ai?. - 1995. - Số 3 (24). - Tr.26-29
click > sub-sections Thêm những tư liệu mới về quá trình biên lục, tàng trữ thần tích đời Vĩnh Hựu (1735-1740). - 1997. - Số 2 (31). - Tr.82-86
click > sub-sections Tìm hiểu nghề in của ta qua kho sách Hán Nôm. - 1986. - Số 1. - Tr.43-55
click > sub-sections Vài nét về quyền mua bán quyền "Hát cửa đình" qua một số tư liệu văn bia. - 1989. - Số 2 (7). - Tr.61-65
click > sub-sections Vài nét về tình hình giáo dục Nho học ở cấp làng xã qua tư liệu văn bia. - 2005. - Số 4 (71). - Tr.25-34
click > sub-sections Văn bia đề danh Tiến sĩ cấp huyện ở nước ta. - 2002. - Số 5 (54). - Tr.57-66
click > sub-sections Văn bia ghi tên người đỗ khoa trường của phủ Hoài Đức. - 2001. - Số 4 (49). - Tr.45-52
click > sub-sections Về một văn bản khoán lệ liên quan đến vấn đề học tập. - 1994. - Số 2 (19). - Tr.47-51
click > sub-sections Về những văn bản văn bia khuyến khích việc học tập trong nền giáo dục khoa cử thời phong kiến ở nước ta. - 1991. - Số 1 (10). - Tr.26-28
click > sub-sections Về văn bản bộ sách "Đỉnh Khiết Đại Việt lịch triều đăng khoa lục". - 1992. - Số 1 (12). - Tr.19-22

'Nguyễn Hữu Oanh'
click > sub-sections Sao khuê toả sáng. - 2002. - Số 4 (53). - Tr.5-7

'Nguyễn Hữu Tâm'
click > sub-sections Nho giáo trong tâm thức và hành xử của Đặng Huy Trứ. - 2001. - Số 2 (47). - Tr.30-35

'Nguyễn Hữu Tưởng'
click > sub-sections Hai tấm bia Trạng Trình soạn mới phát hiện ở Thái Bình. - 2002. - Số 6 (55). - Tr.70-72

'Nguyễn Hữu Uẩn'
click > sub-sections Một bài văn bia của Phùng Khắc Khoan. - 1994. - Số 1 (18). - Tr.57-58

'Nguyễn Khắc Bảo'
click > sub-sections Đôi điều cần đính chính về tư liệu bản Kiều ở Thái Bình. - 1998. - Số 2 (35). - Tr.74-76
click > sub-sections Tìm hiểu ngôn ngữ ở kinh thành Thăng Long cuối thế kỷ XVIII qua Truyện Kiều của Nguyễn Du. - 2001. - Số 1 (46). - Tr.52-56
click > sub-sections Tìm hiểu về quả chuông cổ nhất xứ Kinh Bắc ở chùa Diên Phúc. - 2004. - Số 1 (62). - Tr.77-82
click > sub-sections "Truyện Kiều" chữ Nôm đã khắc ván in bao nhiêu lần? . - 2000. - Số 3 (44). - Tr.82-86

'Nguyễn Khắc Xương'
click > sub-sections Câu đối đền Hùng và tâm thức Việt Nam. - 1996. - Số 2 (27). - Tr.73-75

'Nguyễn Kim Măng'
click > sub-sections Bài văn bia từ chỉ thờ Hương hiền xã Văn Điển của Bùi Huy Bích. - 2005. - Số 6 (73). - Tr.75-78

'Nguyễn Kim Oanh'
click > sub-sections Vân nang tiểu sử. - 1997. - Số 2 (31). - Tr.90-99

'Nguyễn Kim Sơn'
click > sub-sections Tìm hiểu nguồn sách Lê Quý Đôn đã đọc qua khảo sát "Vân đài loại ngữ". - 1995. - Số 2 (23). - Tr.37-39

'Nguyễn Minh Đăng'
click > sub-sections Chùa Phổ Tế, nơi hội ngộ của các danh sĩ đời Tây Sơn. - 1995. - Số 3 (24). - Tr.57-59

'Nguyễn Minh Tân'
click > sub-sections Về cách ghi từ Hán Việt trong văn bản Nôm. - 1986. - Số 1. - Tr.19-23

'Nguyễn Minh Tuân'
click > sub-sections Thêm bốn bài thơ xướng hoạ giữa Lê Quý Đôn với sứ thần Triều Tiên. - 1999. - Số 4 (41). - Tr.79-84
click > sub-sections Về tác phẩm truyện thơ Tày Nùng Lưu Đài - Hán Xuân. - 2004. - Số 3 (64). - Tr.70-76
click > sub-sections Về tấm bia đào hồ thả cá ở thôn Chân Lạc xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, Bắc Ninh. - 1997. - Số 3 (32). - Tr.86-89

'Nguyễn Minh Tường'
click > sub-sections Bài "Dạ Trạch tiên gia phú" ở đình làng Quan Xuyên, xã Thành Công, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. - 2005. - Số 6 (73). - Tr.16-18
click > sub-sections Một bài thơ của giáo thụ Trần Hữu Đáp mới phát hiện ở động Kính Chủ. - 2005. - Số 2 (69). - Tr.80-82
click > sub-sections Suy nghĩ về lợi ích của việc dạy chữ Hán cho lớp trẻ hiện nay. - 2005. - Số 3 (70). - Tr.3-7
click > sub-sections Trao đổi góp vài ý kiến với bài Về bài thơ gửi vợ thứ ba của Trần Thiện Chánh. - 2004. - Số 5 (66). - Tr.61-64

'Nguyễn Nam'
click > sub-sections Bản dịch Pháp văn Lĩnh Nam chích quái 115 năm trước. - 2003. - Số 2 (57). - Tr.57-63
click > sub-sections Bậc thầy của những chuyện kỳ diệu sáng tạo từ đất Hải Dương. - 2002. - Số 3 (52). - Tr.10-32
click > sub-sections "Chinh phụ ngâm" trong "Truyền kỳ mạn lục"?. - 2000. - Số 3 (44). - Tr.57-61
click > sub-sections Diện mạo Trần Nhân Tông qua "Trúc lâm đại sĩ xuất sơn đồ". - 1999. - Số 2 (39). - Tr.33-46
click > sub-sections Đọc lời bạt bản dịch Nga văn "Truyền kỳ mạn lục". - 2002. - Số 3 (52). - Tr.72-76
click > sub-sections Khai thác tư liệu về Việt Nam qua "Văn uyên các tứ khố toàn thư điện tử bản". - 2001. - Số 2 (47). - Tr.41-44
click > sub-sections Lược dịch quốc ngữ cuối thế kỷ XIX (Khảo sát bản Lược dịch Quốc ngữ "Truyền kỳ mạn lục" trong "Sử Nam chí dị" và "Quảng tập viêm văn"). - 1998. - Số 1 (34). - Tr.20-31
click > sub-sections Nguyễn Dữ hay Nguyễn Tự. - 2002. - Số 2 (51). - Tr.47-50
click > sub-sections Nguyễn Trãi ở nước ngoài: một số công trình và dịch thuật. - 2002. - Số 4 (53). - Tr.15-18
click > sub-sections Quá trình truyền nhập và lưu hành "Tiễn Đăng tân thoại" ở Việt Nam. - 2000. - Số 4 (45). - Tr.22-29
click > sub-sections Tài tử thư ở Việt Nam. - 1998. - Số 4 (37). - Tr.15-28
click > sub-sections "Tình sử loại lược" lưu truyền và ảnh hưởng ở Việt Nam. - 2000. - Số 1 (42). - Tr.41-56

'Nguyễn Ngọc Nhuận'
click > sub-sections Cúc thu bách vịnh - tập thơ xướng hoạ giữa Phan Huy "í"ch và Ngô Thì Nhậm. - 2003. - Số 3 (58). - Tr.21-29
click > sub-sections Nguyễn Hành và tập "Quan Đông Hải". - 1997. - Số 4 (33). - Tr.48-54
Cũng xem: Ngọc Nhuận

'Nguyễn Ngọc San'
click > sub-sections Chữ Nôm - sáng tạo độc đáo duy nhất trong khu vực các nước đồng văn. - 1999. - Số 3 (40). - Tr.22-26
click > sub-sections Nhân đọc bài "Đặc điểm của phép tỉnh lược trong ngữ pháp thơ Đường luật". - 1998. - Số 2 (35). - Tr.65-69
click > sub-sections Qua văn thơ Nôm, tìm hiểu cách phân định từ loại của người xưa. - 1995. - Số 1 (22). - Tr.25-29
click > sub-sections Thử đưa ra quan niệm và cách giải thích về chữ Nôm cổ. - 1993. - Số 3 (16). - Tr.17-23
click > sub-sections Tìm hiểu giá trị và cấu trúc của điển cố trong tác phẩm Nôm. - 1992. - Số 2 (13). - Tr.32-35
click > sub-sections Tìm hiểu mô hình "hình thanh" trong cấu trúc chữ Nôm. - 1986. - Số 1. - Tr.14-18
click > sub-sections Từ Hán Việt nhìn từ góc độ lịch sử. - 1994. - Số 2 (19). - Tr.3-9
click > sub-sections Vài ý về việc chú giải và dịch chữ Hán trong sách Văn lớp 10. - 1993. - Số 1 (14). - Tr.37-41
click > sub-sections Về bộ sách đỏ "Bách khoa toàn thư - tinh tuý văn học cổ điển Trung Quốc". - 1996. - Số 3 (28). - Tr.56-59

'Nguyễn Như Luân'
click > sub-sections Ba bài văn - ba dòng văn hóa trong một thiên tài Nguyễn Trãi. - 1992. - Số 1 (12). - Tr.37-41

'Nguyễn Phương Thoan'
click > sub-sections Bức trướng mừng Tiến sĩ Nguyễn Hữu Điển vinh quy. - 2004. - Số 1 (62). - Tr.74-76
click > sub-sections Mộ tổ Mạc tộc bên cạnh điện Cổ Trai. - 1998. - Số 4 (37). - Tr.82-83
click > sub-sections Tấm bia đạo thầy trò trên đất Nghệ An. - 2001. - Số 1 (46). - Tr.74-76

'Nguyễn Quang Hà'
click > sub-sections Bài văn bia "Cổ tích linh từ bi ký" ở núi Tử Trầm (Hà Tây) do nhà sử học Lê Tung soạn. - 2005. - Số 2 (69). - Tr.50-61

'Nguyễn Quang Hồng'
click > sub-sections Ánh sáng của trí tuệ và tình hữu nghị (Đông phương học Xô-Viết với di sản Hán Nôm). - 1987. - Số 2 (3). - Tr.12-15, 21
click > sub-sections Bộ ba ván khắc "Cổ Châu lục", "Cổ Châu hạnh", "Cổ Châu nghi" và văn hiến Hán Nôm chùa Dâu. - 1995. - Số 2 (23). - Tr.25-32
click > sub-sections Chữ Nôm trên đường hội nhập với khu vực và thế giới. - 2002. - Số 5 (54). - Tr.38-46
click > sub-sections Chữ Nôm và công nghệ thông tin (từ IRG 2 tại Hà Nội đến IRG 4 tại Đài Bắc). - 1995. - Số 2 (23). - Tr.69-71
click > sub-sections Di sản Hán Nôm nhìn từ góc độ của khoa học ngữ văn. - 1987. - Số 2 (3). - Tr.16-21
click > sub-sections "Êm nềm" và "Lắm thăn". - 1988. - Số 1 (4). - Tr.81-84
click > sub-sections Hiện tượng đồng nghĩa giữa chữ Nôm Việt và chữ vuông Choang. - 1997. - Số 2 (31). - Tr.3-17
click > sub-sections Hình bóng chữ Nôm Việt trong chữ vuông Choang. - 1999. - Số 1 (38). - Tr.35-41
click > sub-sections Lời dẫn cho bộ sách sắp xuất bản Văn khắc Hán Nôm Việt Nam - Tuyển chọn và lược thuật. - 1992. - Số 2 (13). - Tr.6-11
click > sub-sections Một số vấn đề và khía cạnh nghiên cứu chữ Nôm. - 2004. - Số 6 (67). - Tr.7-19
click > sub-sections "Quốc âm tân tự", một phương án chữ Việt ghi âm thế kỷ 19. - 1986. - Số 1. - Tr.66-73
click > sub-sections "Thi kinh giải âm" văn bản sớm nhất hiện còn khắc in năm Vĩnh Thịnh 1714. - 2005. - Số 3 (70). - Tr.36-51
click > sub-sections Vấn đề đọc tên tác giả Truyền kỳ mạn lục. - 2003. - Số 1 (56). - Tr.48-59

'Nguyễn Quang Khải'
click > sub-sections Thêm một cuốn sách nói về các nhà khoa bảng "Đại Việt lịch triều đăng khoa thực lục". - 1996. - Số 1 (26). - Tr.74-77
click > sub-sections Về tấm bia "Phụ ký" trong Văn Miếu Bắc Ninh. - 1999. - Số 2 (39). - Tr.76-80

'Nguyễn Quang Ngọc'
click > sub-sections Bài văn bia "Cổ tích linh từ bi ký" ở núi Tử Trầm (Hà Tây) do nhà sử học Lê Tung soạn. - 2005. - Số 2 (69). - Tr.50-61

'Nguyễn Quảng Tuân'
click > sub-sections Bản Nôm in trong quyển "Truyện Kiều tập chú" không phải bút tích của Trần Bích San. - 2000. - Số 3 (44). - Tr.62-64
click > sub-sections Bản Nôm "Lục Vân Tiên", truyện cổ nhất do Quảng Thạnh Nam phát thụ. - 1995. - Số 4 (25). - Tr.72-77
click > sub-sections Cần phải tìm hiểu chính xác hơn bài "Độc Tiểu Thanh ký" của Nguyễn Du. - 1994. - Số 1 (18). - Tr.43-47
click > sub-sections Cần phải xác định lại giá trị bài tựa Kim Vân Kiều án. - 1990. - Số 2 (9). - Tr.71-74
click > sub-sections Chữ "hiểu" trong nhan đề bài thơ "Tiêu tự hiểu chung" của Mạc Thiên Tích và đôi điều ngộ nhận. - 2003. - Số 5 (60). - Tr.34-39
click > sub-sections Để đính chính một sai lầm về nghĩa của chữ "Nương long". - 1999. - Số 3 (40). - Tr.85-87
click > sub-sections Đến Hàn Sơn tự tìm hiểu bài thơ "Phong Kiều dạ bạc" của Trương Kế. - 2002. - Số 1 (50). - Tr.62-67
click > sub-sections Đính chính cho Tản Đà. - 1986. - Số 1. - Tr.95-96
click > sub-sections Genibrel đã hiểu Lục Vân Tiên như thế nào?. - 1988. - Số 2 (5). - Tr.58-64
click > sub-sections Học giả Hoàng Xuân Hãn đã nhầm lẫn khi căn cứ vào chữ "nữ giới" để bác bỏ Đoàn Thị Điểm là dịch giả bản "Chinh phụ ngâm" hiện đang được lưu truyền. - 1998. - Số 4 (37). - Tr.56-61
click > sub-sections Mấy nhận xét về việc phiên âm và khảo đính "Nhị độ mai". - 1996. - Số 2 (27). - Tr.65-70
click > sub-sections Một vài đóng góp để chỉnh lý lại bản phiên dịch ""ứ"c Trai thi tập"". - 1989. - Số 2 (7). - Tr.15-23
click > sub-sections Nên tìm hiểu cho chính xác bài thơ chiều tối (mộ) trong tập Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - 2004. - Số 6 (67). - Tr.70-73
click > sub-sections Những bài dịch Đường thi đầu tiên trong văn học Việt Nam. - 1995. - Số 1 (22). - Tr.51-55
click > sub-sections Những sai lầm trong quyển tự điển Génibrel. - 1987. - Số 2 (3). - Tr.79-85
click > sub-sections "Song nhật" chứ không phải là "song viết". - 1985. - Số 2. - Tr.60-67
click > sub-sections "Sương gieo" chứ không phải "Sương siu". - 1999. - Số 1 (38). - Tr.30-34
click > sub-sections "Thu thanh" hay "thung thanh". - 1987. - Số 1 (2). - Tr.33-34
click > sub-sections Tìm hiểu cách phiên âm từ "nhẵn nhụi". - 2000. - Số 4 (45) (45). - Tr.56-58
click > sub-sections Tờ chiếu của vua Gia Long phong cho Nguyễn Du tước Du Đức hầu. - 1997. - Số 3 (32). - Tr.78-82
click > sub-sections Trả lời hai ông Thế Anh và Hồ Nguyên về bài "Đọc lại truyện Kiều". - 1997. - Số 1 (30). - Tr.63-65
click > sub-sections Trả lời ông Lê Thành Lân về tờ bìa bản Kiều Nôm do Nguyễn Hữu Lập chép. - 2005. - Số 3 (70). - Tr.68-72
click > sub-sections Trao đổi với ông Đào Thái Tôn: Bình chú đâu phải là vu cáo. - 2003. - Số 6 (61). - Tr.63-66
click > sub-sections Từ hiểu sai, hiểu chưa hết đến lơ đễnh dịch sai. - 1985. - Số 1. - Tr.72-77
click > sub-sections Về bài "Di chúc" của Nguyễn Khuyến. - 1991. - Số 1 (10). - Tr.57-61
click > sub-sections Về vấn đề khảo chứng Truyện Kiều. - 1990. - Số 1 (8). - Tr.42-47

'Nguyễn Sĩ Cẩn'
click > sub-sections Một tập thơ chữ Hán mới được phát hiện. - 1997. - Số 1 (30). - Tr.73-78

'Nguyễn Song Tùng'
click > sub-sections Vì sao các cụ phụ lão uỷ thác tôi tặng lại Viện nghiên cứu Hán Nôm gia phả của dòng họ mình. - 1984. - Tr.21-22

'Nguyễn Tá Nhí'
click > sub-sections Bài ký tự của Hữu đề điểm Đoàn Đình Kim. - 2003. - Số 5 (60). - Tr.75-78
click > sub-sections Bộ phận chỉ nghĩa giả trong chữ Nôm. - 1987. - Số 2 (3). - Tr.22-25
click > sub-sections Có thêm một văn bản sao chép thơ Nôm của Nguyễn Trãi. - 2002. - Số 4 (53). - Tr.60-64
click > sub-sections Danh y Trần Văn Nghĩa và bài phú "Lẽ tục". - 1994. - Số 4 (21). - Tr.44-47
click > sub-sections Giá trị đích thực của sử liệu trong văn bản Nôm. - 2004. - Số 6 (67). - Tr.20-25
click > sub-sections Họ Lê Trung ở Hoằng Hoá, một dòng họ giàu truyền thống văn hoá yêu nước. - 2004. - Số 5 (66). - Tr.22-25
click > sub-sections Lối đánh dấu cá trong chữ Nôm. - 1987. - Số 1 (2). - Tr.35-38
click > sub-sections Mấy suy nghĩ về tên gọi làng xã của người Việt. - 1999. - Số 3 (40). - Tr.56-60
click > sub-sections Mấy suy nghĩ về việc phiên âm, chú giải từ cổ trong văn bản Nôm. - 1985. - Số 1. - Tr.58-66
click > sub-sections Tìm hiểu làng Phượng Dực qua một cuốn sách Hán Nôm. - 1994. - Số 2 (19). - Tr.33
click > sub-sections Tìm hiểu nghĩa của từ "Mỗ". - 1988. - Số 1 (4). - Tr.88-91
click > sub-sections Truyền thuyết ""ả" Lã Nàng Đê" nhìn từ góc độ ngữ âm lịch sử. - 2002. - Số 1 (50). - Tr.33-37
click > sub-sections Tục lệ phường Long Đằng xã Đông Ngạc. - 2004. - Số 2 (63). - Tr.50-53
click > sub-sections Văn tế các vong hồn ở Đa Giá Thượng. - 2005. - Số 6 (73). - Tr.15-18
click > sub-sections Về vấn đề người xưa dịch tên các loài cây và các loài con từ Hán sáng Việt. - 2001. - Số 2 (47). - Tr.36-40

'Nguyễn Tài Cẩn'
click > sub-sections Khảo sát quá trình diễn biến của chữ Nôm thông qua mô hình ngữ âm của chữ. - 1984. - Tr.102-111
click > sub-sections Một bức thư cuối thế kỷ 17 triều đình Lê Trịnh gửi vua nước Pha Lan Sa. - 1996. - Số 3 (28). - Tr.75-76
click > sub-sections Một vài suy nghĩ chung quanh vấn đề đọc Nôm, phiên Nôm. - 1985. - Số 1. - Tr.38-49
click > sub-sections Sự đóng góp của bản "Liễu Văn Đường" trong việc tìm ra niên đại "Truyện Kiều". - 2005. - Số 3 (70). - Tr.17-24
click > sub-sections Về hai bản Kiều Thái Bình. - 2004. - Số 6 (67). - Tr.74-77

'Nguyễn Tài Thư'
click > sub-sections "Tam giáo đồng nguyên" - hiện tượng tư tưởng chung của các nước Đông Á. - 1999. - Số 3 (40). - Tr.11-17

'Nguyễn Thạch Giang'
click > sub-sections Bản dịch "Trường hận ca". - 1992. - Số 2 (13). - Tr.86-87
click > sub-sections Bích Châu du tiên mạn ký. - 1990. - Số 1 (8). - Tr.95-102
click > sub-sections Khảo sát lại những điều kiện tồn tại của những giả thuyết xung quanh vấn đề "Dịch giả Chinh Phụ ngâm khúc". - 1993. - Số 1 (14). - Tr.3-12
click > sub-sections Lời thì thầm của Nguyễn Du với chúng ta qua "Đoạn trường tân thanh". - 2005. - Số 3 (70). - Tr.11-16
click > sub-sections Một số ý kiến về hai bài "Văn tế sống hai cô gái Trường Lưu", "Thác lời trai phường nón" của Nguyễn Du và bài "Thác lời gái phường vải" của Nguyễn Huy Quýnh. - 1990. - Số 2 (9). - Tr.63-70
click > sub-sections Thư tịch cổ Trung Hoa với chữ nghĩa văn Nôm. - 1993. - Số 2 (15). - Tr.33-39
click > sub-sections Từ ngữ hình tượng về cuộc đời và con người trên văn bản thơ văn Nguyễn Đình Chiểu. - 1988. - Số 2 (5). - Tr.54-57
Cũng xem: Sài Phi Thư Trang

'Nguyễn Thanh Bình'
click > sub-sections Về bài "Giáo trình tiếng Hán cổ đại và việc dạy chữ Nôm" của ông Hoàng Trọng Phiến. - 1993. - Số 4 (17). - Tr.48-50

'Nguyễn Thanh Phúc'
click > sub-sections Kho sách Hán Nôm của Sở văn hóa và Thông tin Hà Sơn Bình. - 1984. - Tr.47-49

'Nguyễn Thế Long'
click > sub-sections Tại sao có tranh luận về Thành hoàng đình làng Khương Thượng. - 2002. - Số 2 (51). - Tr.51-54

'Nguyễn Thị Bích Hải'
click > sub-sections Đặc điểm của phép tỉnh lược trong ngữ pháp thơ Đường luật. - 1997. - Số 4 (33). - Tr.44-47
click > sub-sections Những nét tương đồng và dị biệt của ba thể thơ tuyệt cú, haikư và lục bát. - 2004. - Số 5 (66). - Tr.43-50

'Nguyễn Thị Dương'
click > sub-sections Nơi bán sách và nghề in sách mộc bản ở Hà Nội đầu thế kỷ XX. - 2000. - Số 4 (45) (45). - Tr.40-44
click > sub-sections Thêm một tấm bia thời Mạc. - 2000. - Số 2 (43). - Tr.85-86

'Nguyễn Thị Hà'
click > sub-sections Về văn bản bài thơ gửi Nê Ru trong tập Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - 1986. - Số 1. - Tr.69-71

'Nguyễn Thị Hoàng Quý'
click > sub-sections "Việt Nam Hán văn tiểu thuyết tùng san" một công trình hợp tác khoa học quốc tế có giá trị. - 1993. - Số 3 (16). - Tr.70-71

'Nguyễn Thị Hường'
click > sub-sections Chiết tự - một phương pháp học, nhớ chữ Hán độc đáo của người Việt. - 2002. - Số 5 (54). - Tr.77-82

'Nguyễn Thị Kim Hoa'
click > sub-sections Điều ước dòng họ trong một số văn bia từ đường huyện Kiến Thuỵ. - 1999. - Số 2 (39). - Tr.72-75

'Nguyễn Thị Lan'
click > sub-sections Giới thiệu tấm bia mới tìm thấy tại khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội. - 1998. - Số 2 (35). - Tr.82-85
click > sub-sections Lễ kỷ niệm 350 năm ngày sinh danh nhân Đặng Đình Tướng. - 2000. - Số 1 (42). - Tr.88

'Nguyễn Thị Lâm'
click > sub-sections Cách ghi từ đồng âm trong văn bản Nôm. - 1996. - Số 2 (27). - Tr.22-24
click > sub-sections Chữ Nôm phản ánh ngữ âm địa phương trong "Thiên Nam ngữ lục". - 2005. - Số 5 (72). - Tr.45-49
click > sub-sections Chữ Nôm trong "Thiên Nam ngữ lục". - 2000. - Số 2 (43). - Tr.18-23
click > sub-sections Chữ Nôm với ngữ âm địa phương Nam Bộ. - 1993. - Số 2 (15). - Tr.20-23
click > sub-sections Hiện tượng đọc không chuẩn từ Hán Việt trong văn bản Nôm. - 1992. - Số 1 (12). - Tr.8-10
click > sub-sections Hiện tượng ghi âm mang tính chất địa phương trong chữ Nôm. - 1985. - Số 1. - Tr.78-81
click > sub-sections Tác giả Trịnh Doanh và Càn Nguyên ngự chế thi tập. - 2004. - Số 5 (66). - Tr.26-31
click > sub-sections Vài ý kiến trao đổi về bản phiên âm "Thiên Nam ngữ lục". - 1994. - Số 2 (19). - Tr.38-42
click > sub-sections Về các bản "Thiên Nam ngữ lục" hiện còn. - 1997. - Số 4 (33). - Tr.22-26
click > sub-sections Về các văn bản của tác phẩm Hải Dương phong vật chí. - 2004. - Số 3 (64). - Tr.13-19
click > sub-sections Về cách ghi từ Hán Việt trong văn bản Nôm. - 1986. - Số 1. - Tr.19-23
click > sub-sections Về những chữ Nôm ghi các từ Việt cổ đã thay đổi ý nghĩa trong Thiên Nam ngữ lục. - 2003. - Số 5 (60). - Tr.29-33

'Nguyễn Thị Ngân'
click > sub-sections Bước đầu so sánh "Thính văn dị lục" của Việt Nam và "Sam Seol Gi" của Hàn Quốc. - 1998. - Số 3 (36). - Tr.40-45
click > sub-sections Hai văn bản chữ Phạn góp phần đọc những văn bản chữ Phạn ở Việt Nam. - 1991. - Số 1 (10). - Tr.44-51
click > sub-sections Một công trình khoa học nghiên cứu so sánh tác phẩm truyền kỳ Đông Á. - 2005. - Số 6 (73). - Tr.53-55

'Nguyễn Thị Nguyệt'
click > sub-sections Về năm sinh năm mất của Nguyễn Kiều. - 1992. - Số 2 (13). - Tr.36-37
click > sub-sections Về quê hương và năm sinh, năm mất của Phạm Sĩ Ái. - 1995. - Số 2 (23). - Tr.44-46

'Nguyễn Thị Oanh'
click > sub-sections Âm chữ Hán Triều Tiên. - 1993. - Số 1 (14). - Tr.30-32
click > sub-sections "Ca tỳ tử" (Otogiboko) và "Vũ nguyệt vật ngữ" (Ugetsumonogatari) với "Truyền kỳ mạn lục". - 1995. - Số 4 (25). - Tr.38-49
click > sub-sections Đoàn Huyên - một tác gia Hán Nôm thế kỷ XIX. - 1992. - Số 1 (12). - Tr.28-33
click > sub-sections "Nhật Bản linh dị ký" (NIHONRYOIKI) tác phẩm mở đầu dòng văn học truyền kỳ ở xứ sở mặt trời mọc. - 1997. - Số 1 (30). - Tr.88-98
click > sub-sections Thư mục sách Hán Nôm tại Đông Dương văn khố Nhật Bản. - 1994. - Số 4 (21). - Tr.63-77
click > sub-sections Thư mục tổng hợp sách Hán Nôm Việt Nam tại bốn tàng thư lớn của Nhật Bản. - 1999. - Số 1 (38). - Tr.70-99
click > sub-sections Thử tìm hiểu hiện tượng nhầm lẫn chữ viết do đồng âm trong Lĩnh Nam chích quái và một số tác phẩm Hán văn khác thời Lí - Trần. - 2003. - Số 2 (57). - Tr.33-47
click > sub-sections Tin đào tạo cán bộ ngành Hán Nôm. - 1986. - Số 1. - Tr.121-122
click > sub-sections Tin đào tạo cán bộ ngành Hán Nôm. - 1989. - Số 2 (7). - Tr.98-99
click > sub-sections Tư liệu Hán Nôm ở khu di tích Đình Giá. - 1989. - Số 1 (6). - Tr.19-22
click > sub-sections Vài nét về Đông Dương văn khố và phông sách Hán Nôm tại đây. - 1994. - Số 1 (18). - Tr.33-38
click > sub-sections Về niên đại pho tượng đồng lớn ở đền Trấn Võ, huyện Gia Lâm. - 1988. - Số 2 (5). - Tr.93-94
click > sub-sections Về quá trình lưu truyền các loại văn bản "Lĩnh Nam chích quái". - 2001. - Số 3 (48). - Tr.34-45
click > sub-sections Về thời điểm ra đời bài thơ Nam quốc sơn hà. - 2002. - Số 1 (50). - Tr.51-61

'Nguyễn Thị Phượng'
click > sub-sections Giới thiệu kho sách Cổ chỉ của Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm. - 1998. - Số 1 (34). - Tr.39-44
click > sub-sections Giới thiệu kho sách địa bạ thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm. - 2002. - Số 6 (55). - Tr.73-78
click > sub-sections Giới thiệu kho sách thần tích tại Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm. - 1996. - Số 3 (28). - Tr.39-44
click > sub-sections Giới thiệu kho sách Tục lệ Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm. - 1989. - Số 2 (7). - Tr.40-43
click > sub-sections Hội thảo khoa học về "Bảo quản tư liệu Hán Nôm bằng hệ thống điều hoà trung tâm". - 1994. - Số 1 (18). - Tr.70-71
click > sub-sections Hội thảo về công tác bảo quản tư liệu Hán Nôm. - 1999. - Số 3 (40). - Tr.91-92
click > sub-sections Hợp tác khoa học giữa Viện nghiên cứu Hán Nôm và Nhà Bảo tàng Quang Trung - Nghĩa Bình. - 1985. - Số 1. - Tr.115-116
click > sub-sections Một bài thơ độc đáo của Ngô Thì Nhậm. - 1985. - Số 1. - Tr.94-95
click > sub-sections Tư liệu Hán Nôm liên quan đến Thừa Thiên - Huế tại kho tư liệu Viện Nghiên cứu Hán Nôm. - 1993. - Số 2 (15). - Tr.15-19
click > sub-sections Về văn bản thơ Nguyễn Đề. - 1988. - Số 1 (4). - Tr.63-65

'Nguyễn Thị Thảo'
click > sub-sections Bài thơ Nôm núi Ngọc Nữ. - 1988. - Số 2 (5). - Tr.52-53
click > sub-sections Bùi Dương Lịch (1757-1828). - 1985. - Số 2. - Tr.41-52
click > sub-sections Một tấm bia góp tìm hiểu quê quán Tô Hiến Thành. - 1993. - Số 4 (17). - Tr.51-53
click > sub-sections Tấm bia mới phát hiện. - 1987. - Số 2 (3). - Tr.92-94

'Nguyễn Thị Trang'
click > sub-sections 18 tấm bia Nôm ở chùa Phật giáo. - 1987. - Số 1 (2). - Tr.82-83
click > sub-sections Bài ký "Tiên Long động" bằng chữ Nôm. - 1999. - Số 4 (41). - Tr.72-73
click > sub-sections Hiệp trấn Hoàng Nguyễn Thự và bài văn chúc mừng quan tân Hiệp trấn. - 1995. - Số 1 (22). - Tr.64-67
click > sub-sections Một bản gia phả chép bằng chữ Nôm. - 1997. - Số 2 (31). - Tr.79-81
click > sub-sections Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tạo và bài "Thệ sư giới quân sĩ từ". - 2003. - Số 5 (60). - Tr.79-81
click > sub-sections Vài nét về cụm văn bia ở văn chỉ làng Nguyệt Áng. - 1991. - Số 1 (10). - Tr.23-25
click > sub-sections Văn bia làng Kim Cổ. - 2001. - Số 1 (46). - Tr.77-79
click > sub-sections Văn bia ở văn chỉ xã Lạc Đạo. - 2005. - Số 1 (68). - Tr.79-82

'Nguyễn Thiện'
click > sub-sections Một cách dùng mới của danh từ tiếng Hán. - 1999. - Số 1 (38). - Tr.65-67

'Nguyễn Thiện Chí'
click > sub-sections Về từ ngài trong câu thơ Truyện Kiều. - 1990. - Số 2 (9). - Tr.59-62

'Nguyễn Thìn Xuân'
click > sub-sections Vấn đề đưa chữ Hán vào nhà trường phổ thông. - 2005. - Số 3 (70). - Tr.8-10

'Nguyễn Thuý Hồng'
click > sub-sections Thi liệu Hán học trong các văn bản thơ Nôm. - 1995. - Số 2 (23). - Tr.33-36

'Nguyễn Thuý Nga'
click > sub-sections Bia Văn Miếu Hưng Yên. - 2001. - Số 1 (46). - Tr.57-64
click > sub-sections Quá trình hình thành văn bản "Quốc triều Hương khoa lục". - 1993. - Số 3 (16). - Tr.29-36
click > sub-sections Tài liệu địa chí cổ viết về tỉnh Hải Dương. - 2004. - Số 6 (67). - Tr.56-65
click > sub-sections Tài liệu địa chí cổ với việc nghiên cứu Thăng Long - Hà Nội. - 2005. - Số 2 (69). - Tr.31-42
click > sub-sections Thơ văn của Nguyễn Quý Đức văn bản và tác phẩm. - 1991. - Số 2 (11). - Tr.43-46
click > sub-sections Tìm hiểu lịch sử võ cử ở nước ta. - 2003. - Số 2 (57). - Tr.17-24
click > sub-sections Văn bản "Quốc triều khoa bảng lục" và quá trình biên soạn "Đăng khoa lục đại khoa triều Trần". - 1994. - Số 4 (21). - Tr.25-32
click > sub-sections Vấn đề "Biệt lục" và "Bổ di" của "Lịch triều đăng khoa lục". - 1996. - Số 1 (26). - Tr.28-33
click > sub-sections Về hai bộ Đăng khoa lục cổ nhất hiện còn. - 1997. - Số 1 (30). - Tr.12-17
click > sub-sections Về văn bản sách Thái Bình phong vật chí. - 2002. - Số 6 (55). - Tr.26-31
click > sub-sections Về văn bản "Việt sử cương giám khảo lược". - 1987. - Số 2 (3). - Tr.59-64
click > sub-sections Việc khắc lại 12 bia Tiến sĩ ở Văn Miếu - Hà Nội. - 2002. - Số 2 (51). - Tr.28-35

'Nguyễn Thường'
click > sub-sections Lịch, lịch sử kinh tế, chính trị và chiến tranh. - 1992. - Số 1 (12). - Tr.42-48

'Nguyễn Tiến Đoàn'
click > sub-sections Cách mạng tháng Tám năm 1945 trong tâm tư một số nhà Nho qua thơ văn họ. - 2000. - Số 4 (45). - Tr.3-8
click > sub-sections "Mai Hồ thi thảo", tiếng thơ bi phẫn trước thời cuộc. - 1995. - Số 3 (24). - Tr.34-39
click > sub-sections Phát hiện một bản Kiều mang màu sắc truyền kỳ. - 1997. - Số 3 (32). - Tr.70-77
click > sub-sections Thử bàn thêm về bốn chữ "kiếm khí, thu thanh" nhân đọc bài của tác giả Tạ Ngọc. - 2001. - Số 2 (47). - Tr.49-51
click > sub-sections Tú tài Phạm Vậng Chinh và một số tác phẩm Hán Nôm do ông để lại. - 2000. - Số 2 (43). - Tr.73-79
click > sub-sections Về cuốn "Bùi gia lịch thế sự trạng" tìm được ở Thái Bình. - 1994. - Số 2 (19). - Tr.56-60

'Nguyễn Tô Lan'
click > sub-sections Ảnh hưởng của chế độ khoa cử Trung Quốc tới Việt Nam. - 2005. - Số 4 (71). - Tr.3-9
click > sub-sections Về một vài bản tuồng mới sưu tầm tại thành phố Huế. - 2005. - Số 5 (72). - Tr.69-73

'Nguyễn Trường Lịch'
click > sub-sections Văn học so sánh - một xu hướng hoà nhập vào cộng đồng văn hoá toàn nhân loại. - 1998. - Số 3 (36). - Tr.91-96

'Nguyễn Tuấn Cường'
click > sub-sections Đi tìm Lâm Noạ Phu (Người san cải nên bản Kiều Nôm 1870). - 2004. - Số 3 (64). - Tr.7-12
click > sub-sections "Thi kinh giải âm" văn bản sớm nhất hiện còn khắc in năm Vĩnh Thịnh 1714. - 2005. - Số 3 (70). - Tr.36-51
click > sub-sections Truyện Kiều: Thử tìm một âm đọc cổ của chữ Nôm vẫn đọc là "Dấn/Giấn". - 2005. - Số 5 (72). - Tr.58-62

'Nguyễn Tuấn Lương'
click > sub-sections Lê Anh Tuấn Thượng thư, nhà thơ đầu thế kỷ XVIII. - 1990. - Số 1 (8). - Tr.64-68
click > sub-sections Vấn đề văn bản trong thơ Đỗ Nhuận. - 1988. - Số 1 (4). - Tr.57-62

'Nguyễn Tuấn Thịnh'
click > sub-sections 25 năm Bộ môn Hán Nôm Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. - 1998. - Số 1 (34). - Tr.3-6
click > sub-sections Mấy nét về văn học so sánh ở Trung Quốc. - 1998. - Số 3 (36). - Tr.97-99
click > sub-sections Tấm bia Bác Hồ đọc ở Côn Sơn. - 1986. - Số 1. - Tr.60-61
click > sub-sections Tìm hiểu nguồn sách Lê Quý Đôn đã đọc qua khảo sát "Vân đài loại ngữ". - 1995. - Số 2 (23). - Tr.37-39
Cũng xem: Nguyễn Văn Thịnh

'Nguyễn Tuyết Hạnh'
click > sub-sections Thủ pháp đối lập quá khứ hiện tại trong thơ Đường và sự thể hiện thủ pháp ấy ở một số bản dịch tiếng Việt. - 1996. - Số 2 (27). - Tr.44-47

'Nguyễn Văn Bách'
click > sub-sections Bài thơ Phạm Sĩ Aí nhớ Cao Bá Quát. - 1994. - Số 3 (20). - Tr.63-64

'Nguyễn Văn Hiệu'
click > sub-sections Góp phần tìm hiểu lịch sử phiên dịch "Liêu trai chí dị" ở Việt Nam. - 2001. - Số 1 (46). - Tr.31-36
click > sub-sections Quan niệm và tiếp nhận văn học Trung Quốc ở Việt Nam đầu thế kỷ XX. - 2000. - Số 4 (45). - Tr.9-15

'Nguyễn Văn Hoài'
click > sub-sections Một số kết luận bước đầu qua việc khảo sát cơ sở tư liệu biên soạn tác phẩm "Nam thiên trân dị tập". - 1998. - Số 2 (35). - Tr.40-47

'Nguyễn Văn Hoàn'
click > sub-sections Nguyễn Du sinh năm nào?. - 2002. - Số 1 (50). - Tr.38-41

'Nguyễn Văn Hồng'
click > sub-sections "Một chữ thầy cho sáng nghĩa kinh" hay thư pháp của thầy và trò. - 1997. - Số 3 (32). - Tr.64-65
click > sub-sections Trung Quốc nghiên cứu lịch sử Việt Nam. - 1994. - Số 1 (18). - Tr.72-74

'Nguyễn Văn Huyền'
click > sub-sections Góp phần đính chính thư mục về Vũ Phạm Khải. - 1990. - Số 2 (9). - Tr.75-76
click > sub-sections The Work "Tân truyền kỳ lục" và Phạm Quý Thích. - 1991. - Số 1 (10). - Tr.80-84

'Nguyễn Văn Nguyên'
click > sub-sections Biểu hay Tấu?. - 2003. - Số 3 (58). - Tr.54-61
click > sub-sections Cuộc đấu tranh ngoại giao với triều đình nhà Minh đầu thế kỷ XV và những chứng tích còn lại. - 2002. - Số 4 (53). - Tr.31-39
click > sub-sections Khảo sát thêm về ""ứ"c Trai di tập". - 1988. - Số 1 (4). - Tr.48-56
click > sub-sections "Rồng Trung Quốc". - 1994. - Số 1 (18). - Tr.66-69
click > sub-sections Thử xác định số lượng văn kiện "Từ mệnh trong quân" hiện còn. - 1993. - Số 1 (14). - Tr.20-23
click > sub-sections Về hai nhóm văn bản Quân trung từ mệnh tập hiện còn. - 1985. - Số 2. - Tr.16-26

'Nguyễn Văn Phong'
click > sub-sections Đình Nguyên Tiến sĩ Nguyễn Đình Tuân với bài văn sách thi đình. - 1999. - Số 2 (39). - Tr.65-67
click > sub-sections Kho "Mộc thư" chùa Vĩnh Nghiêm với giá trị văn hoá. - 2005. - Số 5 (72). - Tr.50-54
click > sub-sections Tấm bia đá thời Trần ở chùa Hang Trầm, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. - 2001. - Số 1 (46). - Tr.72-73

'Nguyễn Văn Sâm'
click > sub-sections Thơ tuồng, một thể loại văn chương đặc biệt của miền Nam, nay đã mất. - 1998. - Số 4 (37). - Tr.6-14
click > sub-sections Vài suy nghĩ về tác phẩm Quan Âm Diệu Thiện. - 1997. - Số 1 (30). - Tr.34-38

'Nguyễn Văn Thành'
click > sub-sections Hội thảo khoa học: "Quần thể di tích lịch sử văn hoá, cảnh quan du lịch" xã Quảng Thanh, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng . - 1998. - Số 2 (35). - Tr.93-94
click > sub-sections Hội thảo khoa học: "Tiến sĩ Nguyễn Văn Lý (1795-1868) và dòng họ Nguyễn Đông Tác" tổ chức tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội. - 1998. - Số 2 (35). - Tr.94-95
click > sub-sections Quê hương Nguyễn tư Giản, vấn đề địa lý - văn hoá. - 2000. - Số 3 (44). - Tr.29-32

'Nguyễn Văn Thịnh'
click > sub-sections Chúng ta mãi bên nhau trong sự nghiệp nghiên cứu và đào tạo về Hán Nôm. - 2000. - Số 2 (43). - Tr.16-17
Cũng xem: Nguyễn Tuấn Thịnh

'Nguyễn Văn Trường'
click > sub-sections Trường Viễn Đông Bác cổ - một nhịp cầu văn hoá Việt Nam với thế giới. - 2000. - Số 2 (43). - Tr.54-57

'Nguyễn Vinh'
click > sub-sections Đại hội lần thứ nhất CLB UNESCO thư pháp Việt Nam. - 1999. - Số 4 (41). - Tr.85
click > sub-sections Hoạt động thư pháp ngày Xuân. - 2001. - Số 1 (46). - Tr.92-93
click > sub-sections Kỷ niệm 3 năm ngày thành lập câu lạc bộ thư hoạ Thăng Long. - 1999. - Số 2 (39). - Tr.96

'Nguyễn Vũ Cư'
click > sub-sections Thơ văn Ninh Tốn. - 1985. - Số 2. - Tr.108-109

'Nguyễn Xuân Diện'
click > sub-sections Bước đầu tìm hiểu ảnh hưởng của thơ Đường đối với thơ mới. - 1998. - Số 3 (36). - Tr.46-53
click > sub-sections Bước đầu tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của Kiều Oánh Mậu. - 1992. - Số 1 (12). - Tr.23-27
click > sub-sections Một bài thơ Nôm của Nguyễn Khản mới phát hiện. - 1993. - Số 4 (17). - Tr.65-66
click > sub-sections Phát hiện văn bản bài "Non mai" của ca trù trong kho sách Hán Nôm. - 2001. - Số 3 (48). - Tr.74-79
click > sub-sections Thêm một văn bản phóng tác Truyện Tỳ bà vừa phát hiện. - 2003. - Số 4 (59). - Tr.80-83
click > sub-sections Tổng quan tài liệu Nho giáo và Nho học ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm (Khảo sát, đánh giá về trữ lượng và giá trị). - 2005. - Số 1 (68). - Tr.52-58
click > sub-sections Tư liệu Hán Nôm về ca trù, trữ lượng và giá trị. - 1999. - Số 1 (38). - Tr.18-25
click > sub-sections Về bài Ngự chế quốc âm từ khúc của Trịnh Sâm trong sách Bình Ninh thực lục. - 2004. - Số 1 (62). - Tr.68-73
click > sub-sections Về năm bản nhạc chương Nôm đời Lê. - 2000. - Số 4 (45) (45). - Tr.62-72
click > sub-sections Về tiểu sử của Lê Anh Tuấn Thượng thư nhà thơ đầu thế kỷ XVIII. - 1991. - Số 2 (11). - Tr.77-79

'Nguyễn Xuân Đồng'
click > sub-sections Trường Viễn đông Bác cổ Pháp hay ngành Đông phương học sôi động ở Pháp. - 1989. - Số 2 (7). - Tr.78-86

'Nguyễn Xuân Sáu'
click > sub-sections Chuông chùa Khánh Lâm. - 2000. - Số 4 (45). - Tr.85-87

'P.V'
click > sub-sections 16 Cử nhân chuyên ngành Hán Nôm ra trường. - 1995. - Số 3 (24). - Tr.72
click > sub-sections 18 Cử nhân Hán Nôm ra trường. - 1994. - Số 4 (21). - Tr.61-62
click > sub-sections Bảo vệ luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Hán Nôm. - 2000. - Số 3 (44). - Tr.88
click > sub-sections Bảo vệ luận văn tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Hán Nôm. - 1996. - Số 3 (28). - Tr.87
click > sub-sections Bộ Từ điển Việt - Latinh của Pigneau de Béhaine. - 1995. - Số 1 (22). - Tr.79-83
click > sub-sections Bộ Từ điển Việt - Latinh của Pigneau De Béhaine. - 1995. - Số 2 (23). - Tr.72-79
click > sub-sections Đại hội thành lập Liên chi hội nhà báo Trung tâm KHXH và NVQG. - 1997. - Số 3 (32). - Tr.91
click > sub-sections Họp cộng tác viên Tạp chí Hán Nôm đầu năm 1998. - 1998. - Số 1 (34). - Tr.88-89
click > sub-sections Họp cộng tác viên Tạp chí Hán Nôm đầu năm 1999. - 1999. - Số 1 (38). - Tr.68-69
click > sub-sections Họp cộng tác viên Tạp chí Hán Nôm năm 1996. - 1996. - Số 1 (26). - Tr.89
click > sub-sections Họp trù bị cho Hội thảo "Tìm hiểu nét riêng của Di sản Hán Nôm Việt Nam trong nền văn hoá chung khu vực. - 1999. - Số 1 (38). - Tr.69
click > sub-sections Họp trù bị cho Hội thảo "Văn học so sánh". - 1998. - Số 1 (34). - Tr.89
click > sub-sections Hội nghị bàn về công tác tạp chí của Trung tâm KHXH và NVQG. - 1997. - Số 3 (32). - Tr.90
click > sub-sections Hội nghị cộng tác viên "Tạp chí Hán Nôm". - 1997. - Số 1 (30). - Tr.86-87
click > sub-sections Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Hán Nôm năm 2005. - 2005. - Số 1 (68). - Tr.83
click > sub-sections Hội nghị Quốc tế về khoa cử và giáo dục tại Trung Quốc. - 2005. - Số 5 (72). - Tr.83
click > sub-sections Hội thảo khoa học: Di sản Hán Nôm theo hướng tiếp cận văn học so sánh (16/5/1998). - 1998. - Số 2 (35). - Tr.96
click > sub-sections Hội thảo khoa học về cư sĩ Thiều Chửu Nguyễn Hữu Kha. - 2002. - Số 3 (52). - Tr.81
click > sub-sections Hội thảo khoa học về Trương Đăng Quế một danh nhân lịch sử - văn hoá đầu thế kỷ XX. - 1994. - Số 1 (18). - Tr.75
click > sub-sections Hội thảo "Nghiên cứu, giảng dạy ngữ văn Hán Nôm trong nhà trường Đại học và Cao đẳng. - 2005. - Số 2 (69). - Tr.83
click > sub-sections Hội thảo về từ điển chữ Nôm. - 1985. - Số 2. - Tr.115-117
click > sub-sections Khai giảng lớp chữ Nôm cơ bản. - 2003. - Số 5 (60). - Tr.82
click > sub-sections Lễ ra mắt chương trình văn hoá thơ luật Đường Việt Nam. - 2005. - Số 2 (69). - Tr.83
click > sub-sections Lễ ra mắt của Trung tâm Trung Quốc học trực thuộc trường Đại học Sư phạm Hà Nội I. - 1994. - Số 1 (18). - Tr.75
click > sub-sections Lớp Đại học tại chức chuyên ngành Ngữ văn phương Đông. - 1994. - Số 4 (21). - Tr.62
click > sub-sections Nghiệm thu đề tài "Tin học Hán Nôm". - 1994. - Số 4 (21). - Tr.62
click > sub-sections Tạp chí Hán Nôm họp cộng tác viên đầu năm. - 1995. - Số 1 (22). - Tr.77
click > sub-sections Thành lập Trung tâm phả học thuộc Viện Nghiên cứu Hán Nôm. - 2002. - Số 3 (52). - Tr.80-81
click > sub-sections Thuyết trình về lịch sử và nghệ thuật ca trù Việt Nam. - 2005. - Số 5 (72). - Tr.83
click > sub-sections Tiến tới Đại hội lần thứ VI hội nhà báo Việt Nam. - 1995. - Số 1 (22). - Tr.78
click > sub-sections Tin hợp tác khoa học. - 1985. - Số 2. - Tr.117-118
click > sub-sections Triển lãm đồ đồng phục chế của Trung Quốc tại Nhà Thái học Văn miếu - Quốc tử giám, Hà Nội. - 2003. - Số 5 (60). - Tr.82

'P.Đ.Ư'
click > sub-sections Hội thảo khoa học về danh nhân văn hoá Nguyễn Trực. - 2000. - Số 3 (44). - Tr.87
Cũng xem: Phan Đình Ứng

'Phác Can'
click > sub-sections Bài thơ chữ Hán đầu tiên của Hồ Chí Minh. - 1990. - Số 1 (8). - Tr.2-4
click > sub-sections Bộ từ điển "Từ Hải" (mới) giới thiệu và nhận xét. - 1993. - Số 2 (15). - Tr.68-70
click > sub-sections Chữ của cha ông ta đi vào bộ nhớ quốc tế. - 1994. - Số 1 (18). - Tr.70
click > sub-sections Chữ dị thể. - 1997. - Số 4 (33). - Tr.83-86
click > sub-sections Chữ tục thể. - 1997. - Số 2 (31). - Tr.70-74
click > sub-sections Cổ kim tự. - 1998. - Số 4 (37). - Tr.76-81
Cũng xem: Phan Văn Các

'Phạm Bá Sơn'
click > sub-sections Mộ tổ Mạc tộc bên cạnh điện Cổ Trai. - 1998. - Số 4 (37). - Tr.82-83

'Phạm Bằng'
click > sub-sections Những tấm bia và đôi điều về họ Nguyễn, họ Dương trên đất Nhị Khê. - 1984. - Tr.144-147

'Phạm Hoàng Giang'
click > sub-sections Bước đầu tìm hiểu văn bản Lượn Slương của dân tộc Tày - Nùng. - 2004. - Số 4 (65). - Tr.75-81

'Phạm Huy Châu'
click > sub-sections Nhớ lại một thời nhân kỷ niệm 30 năm xây dựng Viện Hán Nôm. - 2000. - Số 2 (43). - Tr.6-14

'Phạm Đan Quế'
click > sub-sections Các địa danh trong "Truyện Kiều" trên bản đồ Trung Quốc ngày nay. - 2000. - Số 4 (45) (45). - Tr.59-61

'Phạm Đức Duật'
click > sub-sections Quán viên tẩu. - 2002. - Số 6 (55). - Tr.23-25
click > sub-sections Sự tích Không Lộ, Minh Không qua quyển sách chữ Hán mới sưu tầm. - 1984. - Tr.137-143
click > sub-sections Thư viện Thái Bình với số sách Hán Nôm trong tỉnh. - 1995. - Số 2 (23). - Tr.40-43

'Phạm Huy Thông'
click > sub-sections Phát động một cuộc vận động khẩn trương và không thời hạn nhằm sưu tầm tư liệu Hán Nôm. - 1984. - Tr.23-26
click > sub-sections Vĩnh biệt đồng chí Trần Thạch Can nhà lão thành cách mạng thân thiết của chúng ta. - 1986. - Số 1. - Tr.112-114

'Phạm Hân'
click > sub-sections Địa danh "Bãi cát vàng" trong sử sách. - 1995. - Số 1 (22). - Tr.44-46
click > sub-sections Địa danh "Bắc Hải" trong "Phủ biên tạp lục". - 1993. - Số 3 (16). - Tr.27-28
click > sub-sections Một nhầm lẫn về văn bản học của "Phủ biên tạp lục" cần được đính chính. - 1993. - Số 2 (15). - Tr.28-29
click > sub-sections Suy nghĩ sơ bộ về bộ bản đồ Hồng Đức qua tấm bản đồ kinh thành Thăng Long. - 1986. - Số 1. - Tr.59-64
click > sub-sections Tìm hiểu niên đại của "Toản tập Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư". - 1994. - Số 1 (18). - Tr.26-29
click > sub-sections Tìm hiểu tác giả "Toản tập Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư" và một vài vấn đề liên quan. - 1996. - Số 1 (26). - Tr.34-36
click > sub-sections Xuất xứ của "Đại Nam nhất thống toàn đồ". - 1996. - Số 4 (29). - Tr.24-27

'Phạm Hồng Toàn'
click > sub-sections Khoá tập huấn về "Lý luận và thực tiễn biên soạn sách địa chí. - 1999. - Số 3 (40). - Tr.93-94
click > sub-sections Thư viện Thái Bình với công tác sưu tầm tài liệu và thư tịch Hán Nôm. - 1984. - Tr.40-42

'Phạm Khánh Cao'
click > sub-sections Vấn đề miêu tả thiên nhiên trong thơ ca cổ Việt Nam. - 1988. - Số 2 (5). - Tr.41-44

'Phạm Kỳ Nam'
click > sub-sections Cụ Cử Phạm Xuân Hoà và những vần thơ để lại. - 2003. - Số 1 (56). - Tr.43-47

'Phạm Minh Đức'
click > sub-sections Bia đá chuông đồng di sản văn hoá quý hiếm ở Thái Bình. - 2002. - Số 6 (55). - Tr.54-56
click > sub-sections Hai tấm bia ghi về Hội Hoa Nghiêm ở chùa Tảo Sách của Cúc Hương Hoàng Thúc Hội. - 2005. - Số 5 (72). - Tr.74-79

'Phạm Ngọc Linh'
click > sub-sections Xem triển lãm tranh của thư pháp gia Lê Xuân Hoà. - 1998. - Số 1 (34). - Tr.73-74

'Phạm Quốc Bằng'
click > sub-sections Bản di chúc thắm đượm tính nhân văn. - 1995. - Số 1 (22). - Tr.68-69
click > sub-sections Tìm hiểu "Kim cổ cách ngôn" của Lương Văn Can. - 1994. - Số 1 (18). - Tr.30-32

'Phạm Thiều'
click > sub-sections Nhớ lại buổi đầu của Viện Nghiên cứu Hán Nôm. - 1985. - Số 2. - Tr.3-5

'Phạm Thuý Hằng'
click > sub-sections Tuổi già mà chí không già. - 1998. - Số 1 (34). - Tr.72

'Phạm Thế Khang'
click > sub-sections Khảo sát sơ bộ kho sách chữ Nôm ở thư viện Quốc gia Việt Nam. - 2004. - Số 6 (67). - Tr.34-35

'Phạm Thị Nết'
click > sub-sections Một văn bản xin đặt chức Phó tổng đời Tự Đức tìm thấy ở Tiền Hải Thái Bình. - 2000. - Số 1 (42). - Tr.84-86

'Phạm Thị Thoa'
click > sub-sections Đôi nét về bia hậu. - 1987. - Số 2 (3). - Tr.35-36
click > sub-sections Họ Vũ làng Mộ Trạch. - 1993. - Số 4 (17). - Tr.44-47
click > sub-sections Một bản thảo mới hoàn thành: Bảng tra tên các đơn vị hành chính trong "Cương mục". - 1991. - Số 2 (11). - Tr.47-49
click > sub-sections Thử tìm hiểu địa danh Binh Hiệp. - 1990. - Số 2 (9). - Tr.42-43
click > sub-sections Tìm hiểu thêm về Nguyễn Hoàn. - 1992. - Số 2 (13). - Tr.38-41
click > sub-sections Vài nét về bộ sử của vương triều Tây Sơn. - 1985. - Số 1. - Tr.17-24
click > sub-sections Văn bản "Hào Mân ai lục" của Ngô Thì Nhậm. - 2003. - Số 3 (58). - Tr.43-47

'Phạm Thị Thùy Vinh'
click > sub-sections Bia Trăn Tân từ lệ và lệ tế thần dưới thời Hồng Đức. - 2004. - Số 5 (66). - Tr.33-37
click > sub-sections Bước đầu tìm hiểu loại hình văn khắc chữ Hán của Nhật Bản. - 2003. - Số 5 (60). - Tr.15-21
click > sub-sections "Quang Châu hương ước điều mục" bản hương ước cổ nhất của Triều Tiên. - 2005. - Số 3 (70). - Tr.61-67
click > sub-sections Văn bia thời Lê xứ Kinh Bắc và sự phản ánh sinh hoạt làng xã. - 2002. - Số 5 (54). - Tr.47-56
click > sub-sections Về một chi họ Lý (Đình Bảng) ở huyện Đông Sơn, Thanh Hoá. - 2005. - Số 2 (69). - Tr.62-66
Cũng xem: Phạm Thị Vinh ; Thùy Vinh

'Phạm Thị Vinh'
click > sub-sections Tên gọi "Việt Nam" trong bia đá thời Lê Trung hưng. - 1994. - Số 4 (21). - Tr.37-40
click > sub-sections Văn bản chữ Hán trên pho tượng Phật thế kỷ XV mới được phát hiện tại Hà Bắc. - 1993. - Số 4 (17). - Tr.54-57
Cũng xem: Phạm Thị Thùy Vinh ; Thùy Vinh

'Phạm Tuấn Khánh'
click > sub-sections Đặng Văn Hoà và tập "Lễ Trai thi chân bản" mới được phát hiện. - 1987. - Số 2 (3). - Tr.86-89

'Phạm Tuấn Vũ'
click > sub-sections "Bạch Đằng giang phú" và "Tiền Xích Bích phú" . - 2000. - Số 2 (43). - Tr.47-53
click > sub-sections Trữ tình ở thể phú. - 2005. - Số 4 (71). - Tr.43-48

'Phạm Tú Châu'
click > sub-sections Di sản văn hoá Hán Nôm và văn học so sánh. - 1991. - Số 1 (10). - Tr.9-11
click > sub-sections Thêm một tác giả đời Trần - Nguyễn Chế Nghĩa. - 1986. - Số 1. - Tr.74-76
click > sub-sections Vài suy nghĩ về tiểu thuyết tình dục chữ Hán của Việt Nam. - 1999. - Số 3 (40). - Tr.38-45
click > sub-sections Xác định tính chất và bối cảnh ra đời bài "Cảm xúc khi đọc Phật sự đại minh lục" của Trần Thánh Tông qua nghiên cứu so sánh. - 1998. - Số 3 (36). - Tr.34-39

'Phạm Văn Khoái'
click > sub-sections Bước đầu khảo sát môn loại "Âm tự" trong "Vân đài loại ngữ" của Lê Quý Đôn. - 1995. - Số 4 (25). - Tr.3-10
click > sub-sections Hai cuộc cải cách văn ngôn lớn trong lịch sử văn ngôn Trung Quốc. - 1996. - Số 4 (29). - Tr.66-73
click > sub-sections Hán văn Lý - Trần, thời kỳ cổ điển của 10 thế kỷ Hán văn Việt Nam thời độc lập. - 1999. - Số 1 (38). - Tr.3-8
click > sub-sections Hán văn Lý Trần và Hán văn thời Nguyễn trong cái nhìn vận động của cấu trúc văn hoá Việt Nam thời Trung đại. - 2003. - Số 1 (56). - Tr.36-42
click > sub-sections Hán văn Việt Nam nhìn từ góc độ song ngữ. - 1997. - Số 3 (32). - Tr.17-22
click > sub-sections Một số suy nghĩ về cơ sở làm tiêu chí cho sự phân kỳ Hán văn Việt Nam. - 1998. - Số 2 (35). - Tr.14-20
click > sub-sections Một số suy nghĩ về nét riêng Việt Nam của quá trình sử dụng các ngôn ngữ viết thời Trung đại (qua di sản Hán Nôm). - 1999. - Số 3 (40). - Tr.27-30
click > sub-sections Một vài nét khác biệt về mặt ngôn ngữ (ngữ pháp) giữa hai nhóm văn bản Hán văn trong "Thơ văn Lý - Trần" (Tập I). - 1996. - Số 3 (28). - Tr.9-16
click > sub-sections Phân tích một số đặc điểm ngữ pháp của Thiền uyển tập anh. - 2003. - Số 4 (59). - Tr.25-32
click > sub-sections Suy nghĩ về gợi ý cho công tác đào tạo Hán Nôm từ Tạp chí Hán Nôm. - 2001. - Số 4 (49) . - Tr.16-18
click > sub-sections Từ một số nhận xét của các nhà ngữ văn truyền thống về văn thể đến chương trình môn Hán văn Việt Nam. - 2002. - Số 5 (54). - Tr.10-15
click > sub-sections Vài nét về văn ngôn. - 1996. - Số 1 (26). - Tr.7-12

'Phạm Văn Thắm'
click > sub-sections Bế giảng lớp Văn tự Tày - Nùng khoá 2000 - 2002. - 2003. - Số 1 (56). - Tr.82
click > sub-sections Đọc sách "Tùng thư tiểu thuyết Hán văn Việt Nam" tập I. - 1989. - Số 2 (7). - Tr.94-96
click > sub-sections Đọc sách Vực ngoại Hán văn tiểu thuyết luận cứ. - 1992. - Số 1 (12). - Tr.65-69
click > sub-sections Giới thiệu Lê quí dật sử. - 1986. - Số 1. - Tr.10-16
click > sub-sections Góp phần đính chính thư mục về Vũ Phạm Khải. - 1990. - Số 2 (9). - Tr.75-76
click > sub-sections Tấm bia đời Lý tại huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá. - 2003. - Số 5 (60). - Tr.60-74
click > sub-sections Thêm một cứ liệu về Nội các. - 1990. - Số 1 (8). - Tr.51-52
click > sub-sections Thêm một "lộ" đời Trần được phát hiện qua tấm bia: "Ngô gia thị bi" ở chùa Dầu (Bình Lục, Hà Nam). - 1998. - Số 4 (37). - Tr.29-32
click > sub-sections Tìm hiểu tiểu thuyết Hán văn của Phác Yến Nham. - 1993. - Số 3 (16). - Tr.7-10
click > sub-sections Trường Viễn đông Bác cổ Pháp hay ngành Đông phương học sôi động ở Pháp. - 1989. - Số 2 (7). - Tr.78-86
click > sub-sections Vài nét về hoạt động Hán Nôm tại Pháp. - 1985. - Số 2. - Tr.112-115
click > sub-sections Vài nét về tình hình tư liệu Hán Nôm ở hai huyện Xuân Thủy, Lý Nhân và thành phố Nam Định. - 1992. - Số 2 (13). - Tr.80-81
click > sub-sections Về tấm bia đồng tại đình làng Quan Nhân, huyện Từ Liêm, Hà Nội. - 1987. - Số 1 (2). - Tr.79-81

'Phạm Vân Dung'
click > sub-sections Lễ bảo vệ khoá luận tốt nghiệp Cử nhân ngành Hán Nôm Khoa văn học, trường Đại học KHXH &NV, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. - 2002. - Số 3 (52). - Tr.82

'Phan Đại Doãn'
click > sub-sections Một số nhận xét về văn bia thôn Bách Cốc (Vụ Bản, Nam Định). - 2002. - Số 2 (51). - Tr.23-27
click > sub-sections Thêm một bài văn của Hồ Tông Thốc "Chiêu Quang tự chung minh". - 1998. - Số 3 (36). - Tr.86-90
click > sub-sections Văn bia thần đạo Đỗ Khuyển - khai quốc công thần thời Lê sơ. - 2005. - Số 4 (71). - Tr.70-78

'Phan Đình Ứng'
click > sub-sections Chữ viết Hán Nôm qua nhận định của Lê Quý Đôn và Phạm Đình Hổ. - 1991. - Số 1 (10). - Tr.34-36
click > sub-sections Thêm một tư liệu về Đặng Văn Hòa. - 1993. - Số 1 (14). - Tr.62-63
click > sub-sections Vài nét về những sách có liên quan đến thư pháp trong kho sách Hán Nôm. - 1988. - Số 1 (4). - Tr.99-101
Cũng xem: P.Đ.Ư

'Phan Huy Lê'
click > sub-sections Vài nét về bộ sử của vương triều Tây Sơn. - 1985. - Số 1. - Tr.17-24

'Phan Hữu Nghệ'
click > sub-sections Hán Nôm học với nhà trường. - 1991. - Số 2 (11). - Tr.14-18
click > sub-sections Một cách hiểu bài thơ "Sinh lão bệnh tử" của ni sư Diệu Nhân. - 1991. - Số 1 (10). - Tr.62-65

'Phan Hứa Thuỵ'
click > sub-sections "Tự Đức khiêm cung ký" và lịch sử. - 1988. - Số 1 (4). - Tr.34-39

'Phan Ngọc'
click > sub-sections Suy nghĩ về cách dịch sách Triết học Trung Hoa cổ. - 1991. - Số 2 (11). - Tr.54-59

'Phan Thanh Hải'
click > sub-sections Bia và văn bia Cung đình thời Nguyễn tại Huế một di sản quý cần được chú ý bảo tồn. - 2003. - Số 6 (61). - Tr.34-41
click > sub-sections "Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ tục biên" một pho sử liệu đồ sộ về triều Nguyễn. - 2005. - Số 3 (70). - Tr.78-83

'Phan Thuận An'
click > sub-sections "Canh Tý thi tập" của vua Thành Thái?. - 1994. - Số 1 (18). - Tr.51-56
click > sub-sections Đọc vài bài thơ trọng nông của các vua Nguyễn. - 1992. - Số 2 (13). - Tr.75-76
click > sub-sections Thử tìm hiểu ý nghĩa một địa danh chữ Hán: Phong Nha. - 1998. - Số 4 (37). - Tr.40-41
click > sub-sections Tư liệu trong các thư viện triều Nguyễn. - 1994. - Số 3 (20). - Tr.34-37

'Phan Văn Các'
click > sub-sections Bài văn tế vợ của Nguyễn Cao. - 1987. - Số 1 (2). - Tr.69-73
click > sub-sections Bản dịch Khoá hư lục của cư sĩ Thiều Chửu. - 2002. - Số 4 (53). - Tr.51-55
click > sub-sections Chuyến đi sứ của Nguyễn Tư Giản. - 2000. - Số 3 (44). - Tr.33-37
click > sub-sections Chữ Hán trên bán đảo Triều Tiên. - 1998. - Số 1 (34). - Tr.57-62
click > sub-sections Đọc cuốn "Cơ sở ngữ văn Hán Nôm tập I". - 1986. - Số 1. - Tr.105-110
click > sub-sections Đọc "Tạ Thị Nam chinh ký" nghĩ về văn học so sánh Triều Việt. - 1998. - Số 3 (36). - Tr.54-58
click > sub-sections Hán Nôm học trong những năm đầu thời kỳ "Đổi mới" của đất nước. - 1994. - Số 4 (21). - Tr.7-13
click > sub-sections "Hoa Nga đại từ điển", một thành tựu mới của nền Hán ngữ học Xô Viết. - 1988. - Số 1 (4). - Tr.102-103
click > sub-sections Khánh thành trụ sở mới, kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Hán Nôm, nay là Viện Nghiên cứu Hán Nôm. - 1991. - Số 1 (10). - Tr.3-6
click > sub-sections Lịch sử sử dụng chữ Hán trên bán đảo Triều Tiên. - 1997. - Số 1 (30). - Tr.49-56
click > sub-sections Luận ngữ ngu án tác phẩm kinh học đáng chú ý. - 2005. - Số 1 (68). - Tr.44-51
click > sub-sections Nghiên cứu các dòng họ. Cơ sở khoa học và phương pháp giải quyết các vấn đề đặt ra. - 1996. - Số 3 (28). - Tr.3-8
click > sub-sections Nghiên cứu và khai thác giá trị của gia phả, kinh nghiệm phả điệp học Trung Quốc. - 2003. - Số 1 (56). - Tr.14-21
click > sub-sections Ngục trung nhật ký nghiên cứu văn bản học. - 1990. - Số 1 (8). - Tr.5-9
click > sub-sections Nhìn lại Hán học thế kỷ XX. - 2001. - Số 4 (49. - Tr.23-31
click > sub-sections Nhìn sang Hán học châu Âu. - 1993. - Số 4 (17). - Tr.10-12
click > sub-sections Những thông tin chính thức và xác thực. - 1998. - Số 2 (35). - Tr.58-64
click > sub-sections Những vấn đề văn bản học của "Chu Dịch" đã được giải quyết như thế nào. - 1989. - Số 2 (7). - Tr.87-93, 96
click > sub-sections Phát hiện ư? Khiêm nhường ư?. - 1996. - Số 1 (26). - Tr.64-67
click > sub-sections Phong cách học văn tự (Stylistique Graphique): Một đặc điểm của ngôn ngữ Hán. - 1991. - Số 2 (11). - Tr.21-24
click > sub-sections Thư mục Việt Nam học bằng chữ Hán ở Thư viện Harvard Yenching Mỹ. - 1995. - Số 4 (25). - Tr.83-93
click > sub-sections Tiếng Hán trong thơ Hồ Chí Minh. - 1986. - Số 1. - Tr.8-13
click > sub-sections Từ điển song ngữ Hán Việt do các học giả Việt Nam biên soạn. - 1994. - Số 1 (18). - Tr.16-18
click > sub-sections Vài nét về các hội nghị Quốc tế nghiên cứu "Thư tịch Hán văn ngoài Trung Quốc". - 1992. - Số 2 (13). - Tr.98-101
click > sub-sections Về "Bức thư để lại của Phạm Hồng Thái". - 1995. - Số 2 (23). - Tr.50
Cũng xem: Phác Can

'Phong Lê'
click > sub-sections Chữ viết và yêu cầu xây dựng một nền quốc văn mới ở Việt Nam vào nửa đầu thế kỷ XX. - 2004. - Số 5 (66). - Tr.3-14
click > sub-sections Kỷ niệm về Giáo sư Nhan Bảo. - 1999. - Số 4 (41). - Tr.47-52
click > sub-sections Nghĩ từ Hoàng Xuân Hãn. - 1997. - Số 3 (32). - Tr.44-50
click > sub-sections Nhớ bác Phạm Thiều. - 1999. - Số 1 (38). - Tr.26-29
click > sub-sections Phác thảo diện mạo văn xuôi Hán và Nôm trong lịch sử văn học dân tộc. - 2001. - Số 4 (49). - Tr.32-39
click > sub-sections Trở lại hành trình của nguyên tác Ngục trung nhật ký. - 2004. - Số 3 (64). - Tr.3-6

'Phương Chi'
click > sub-sections Lễ phát bằng Cao học Hán Nôm khoá I (1996-1998). - 1999. - Số 3 (40). - Tr.93
click > sub-sections "Nét riêng của Di sản Hán Nôm trong nền văn hoá chung khu vực. - 1999. - Số 3 (40). - Tr.92-93
Cũng xem: Đào Phương Chi

'Phương Lập Thiên'
click > sub-sections Về ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc đối với Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam. - 2004. - Số 2 (63). - Tr.24-32

'Phương Lựu'
click > sub-sections Một số thể nghiệm trong việc so sánh văn hoá văn học giữa Việt Nam và Trung Hoa. - 1998. - Số 3 (36). - Tr.17-23

'PV'
click > sub-sections Bảo vệ thành công luận văn Cử nhân chuyên ngành Hán Nôm. - 1992. - Số 2 (13). - Tr.102
click > sub-sections Đại hội Chi hội nhà báo Tạp chí Hán Nôm. - 2003. - Số 3 (58). - Tr.82
click > sub-sections Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Hán Nôm. - 1986. - Số 1. - Tr.103-104
click > sub-sections Hội nghị cộng tác viên "Tạp chí Hán Nôm" đầu năm 2001. - 2001. - Số 1 (46). - Tr.93-94
click > sub-sections Hội nghị sưu tầm, bảo vệ thư tịch và tư liệu Hán Nôm. - 1984. - Tr.152
click > sub-sections Hội nghị thông báo khoa học thuộc chuyên ngành Hán Nôm. - 1987. - Số 1 (2). - Tr.98-99
click > sub-sections Hội thảo khoa học "Hán Nôm trong đổi mới". - 1991. - Số 1 (10). - Tr.106
click > sub-sections Hội thảo khoa học về ngành Hán Nôm. - 1987. - Số 2 (3). - Tr.95
click > sub-sections Hội thảo Việt Nam học lần thứ hai. - 2004. - Số 4 (65). - Tr.82
click > sub-sections Hướng tới kỷ niệm 500 năm ngày sinh Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1991). - 1991. - Số 1 (10). - Tr.107
click > sub-sections Khai giảng khoá học bồi dưỡng kiến thức nghiên cứu sinh chuyên ngành Hán Nôm. - 1993. - Số 4 (17). - Tr.69
click > sub-sections Khởi công xây dựng kho sách Hán Nôm. - 1986. - Số 1. - Tr.102-103
click > sub-sections Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập cơ sở nghiên cứu Hán Nôm và khánh thành trụ sở mới của Viện Nghiên cứu Hán Nôm. - 1991. - Số 1 (10). - Tr.105
click > sub-sections Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Viện Nghiên cứu Hán Nôm. - 2000. - Số 2 (43). - Tr.89
click > sub-sections Lễ kỷ niệm 500 năm ngày mất của danh nhân Thân Nhân Trung. - 2000. - Số 2 (43). - Tr.90
click > sub-sections Luận án Phó tiến sĩ về Lê Quý Đôn. - 1992. - Số 2 (13). - Tr.102-103
click > sub-sections Luận án Phó tiến sĩ về truyện Nôm. - 1992. - Số 2 (13). - Tr.103
click > sub-sections Luận án về chữ Nôm Tày. - 1992. - Số 2 (13). - Tr.103
click > sub-sections Một luận án Tiến sĩ khoa học do cán bộ Viện Hán Nôm vừa bảo vệ thành công tại Pháp. - 2000. - Số 2 (43). - Tr.91
click > sub-sections Một Luận án về văn bia Việt Nam vừa được bảo vệ thành công tại Liên Xô. - 1991. - Số 1 (10). - Tr.108
click > sub-sections Tin đào tạo chuyên ngành Hán Nôm. - 1988. - Số 2 (5). - Tr.97
click > sub-sections Tin hợp tác khoa học. - 1989. - Số 2 (7). - Tr.97
click > sub-sections Tri thức ngữ văn học đại cương. - 1988. - Số 1 (4). - Tr.109
click > sub-sections Triển lãm bản in cổ nhất thế giới. - 2004. - Số 3 (64). - Tr.83
click > sub-sections Triển lãm "Thư hoạ Lê Xuân Hoà" tại Tp. Hồ Chí Minh. - 1993. - Số 3 (16). - Tr.74
click > sub-sections Triển lãm và Hội thảo về giấy sắc Long Đằng Việt Nam. - 2003. - Số 3 (58). - Tr.81-82
click > sub-sections Tu sửa tôn tạo đền Ngọc Sơn Hà Nội. - 1987. - Số 1 (2). - Tr.97-98
click > sub-sections Về Hoàng thành Thăng Long. - 2004. - Số 4 (65). - Tr.82-83
click > sub-sections Về Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện "Dự án tổng thể" và triển khai kế hoạch sưu tầm di sản Hán Nôm ở Trung - Nam Bộ. - 2003. - Số 3 (58). - Tr.81
click > sub-sections Viện Nghiên cứu Hán Nôm được giao nhiệm vụ đào tạo trên Đại học. - 1993. - Số 3 (16). - Tr.74
click > sub-sections Vĩnh biệt nhà thơ, nhà nghiên cứu Ngô Linh Ngọc. - 2004. - Số 2 (63). - Tr.83
click > sub-sections Vô cùng thương nhớ Giáo sư Bùi Văn Nguyên. - 2003. - Số 3 (58). - Tr.80-81
click > sub-sections Vô cùng thương nhớ Giáo sư Đinh Gia Khánh. - 2003. - Số 3 (58). - Tr.80

'Quang Hưng'
click > sub-sections Về đôi kiểu ngắt câu và hiểu ý trong văn bản cổ. - 1986. - Số 1. - Tr.38-42

'Quốc Anh'
click > sub-sections Vài nét về nền Hán học cũ ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của Thực dân Pháp. - 1987. - Số 1 (2). - Tr.50-58

'Rageau, Christiane Pasquel'
click > sub-sections Trường Viễn đông Bác cổ Pháp hay ngành Đông phương học sôi động ở Pháp. - 1989. - Số 2 (7). - Tr.78-86

'Sài Phi Thư Trang'
click > sub-sections Bốn vấn đề văn bản học của Hoa Tiên. - 1991. - Số 1 (10). - Tr.12-18
Cũng xem: Nguyễn Thạch Giang

'Schneider Paul'
click > sub-sections Khảo cứu bản dịch Nôm "Truyền kỳ mạn lục". - 1995. - Số 1 (22). - Tr.14-24

'Song Mai'
click > sub-sections Nhân đọc bộ sách: "Lý Thường Kiệt - Lịch sử ngoại giao triều Lý" của Hoàng Xuân Hãn, nghĩ về một phong cách. - 1997. - Số 2 (31). - Tr.52-56
click > sub-sections Tục lệ tế Yến lão. - 1999. - Số 2 (39). - Tr.81-83

'Stankevitch N.V'
click > sub-sections Khảo sát quá trình diễn biến của chữ Nôm thông qua mô hình ngữ âm của chữ. - 1984. - Tr.102-111

'Tạ Doãn Quyết'
click > sub-sections Hán văn Lý Trần và Hán văn thời Nguyễn trong cái nhìn vận động của cấu trúc văn hoá Việt Nam thời Trung đại. - 2003. - Số 1 (56). - Tr.36-42

'Tạ Đăng Tuyên'
click > sub-sections Ca dao nửa Việt, nửa Hán trong kho tàng ca dao Việt Nam. - 1999. - Số 2 (39). - Tr.84-88
click > sub-sections "Minh đạo gia huấn" và vấn đề người xưa với giáo dục gia đình. - 1997. - Số 3 (32). - Tr.36-43
click > sub-sections "Tam thiên tự" - cuốn song ngữ Hán Nôm độc đáo. - 2000. - Số 4 (45) (45). - Tr.50-53
click > sub-sections Tích hợp trong giáo dục thủa xưa. - 2000. - Số 1 (42). - Tr.19-20

'Tạ Ngọc'
click > sub-sections Tôi không tranh luận lại với tiên sinh Nguyễn Tiến Đoàn. - 2001. - Số 4 (49). - Tr.40-41

'Tạ Ngọc Liễn'
click > sub-sections Bài thơ Nôm của Nguyễn Trãi hay của Nguyễn Bỉnh Khiêm?. - 2002. - Số 4 (53). - Tr.45-46
click > sub-sections Bàn thêm về bài thơ "Độc Tiểu Thanh ký của Nguyễn Du". - 1995. - Số 3 (24). - Tr.51-54
click > sub-sections So sánh giữa thể tài trong chính sử Việt Nam với chính sử Trung Quốc. - 1999. - Số 3 (40). - Tr.46-49

'Takao, Yao'
click > sub-sections Những ghi chép về Đông Nam Á trong "Đại Thanh thực lục". - 1988. - Số 2 (5). - Tr.95-96

'Tảo Trang'
click > sub-sections Câu đối, hoành phi và đề tự bằng chữ Hán ở đền Ngọc Sơn. - 1991. - Số 1 (10). - Tr.69-79
click > sub-sections Câu đối Tết, câu đối Xuân trước Cách mạng tháng Tám. - 1993. - Số 4 (17). - Tr.13-19
click > sub-sections Đặng Huy Trứ và nhà in Trí Trung Đường. - 1999. - Số 4 (41). - Tr.37-41
click > sub-sections Đố chữ Hán trong câu đố tiếng Việt. - 1989. - Số 1 (6). - Tr.62-77
click > sub-sections Đức tính dũng trong thơ văn Đặng Huy Trứ. - 1997. - Số 2 (31). - Tr.28-38
click > sub-sections Hoàng đế nước Đại Nam kính phúc đáp Hoàng đế nước Đại Phú Lang Sa, trước điện xem thư. - 1995. - Số 4 (25). - Tr.67-71
click > sub-sections Hội hướng thiện và đền Ngọc Sơn. - 1997. - Số 4 (33). - Tr.55-65
click > sub-sections Lại bàn về một vài từ Hán tại đền Ngọc Sơn Hà Nội. - 1998. - Số 4 (37). - Tr.48-55
click > sub-sections Lại bàn về "thu thanh" hay "thung thanh". - 1992. - Số 2 (13). - Tr.70-71
click > sub-sections Mấy sáng tác của nhà văn học Nguyễn Quỳnh. - 1991. - Số 2 (11). - Tr.73-76
click > sub-sections Ngũ tri đường. - 1998. - Số 1 (34). - Tr.85-87
click > sub-sections Nguyên Evelyne - Divination et Magie dans un Roman Chinois le Feng-Shen Yanyi. - 1988. - Số 1 (4). - Tr.104-108
click > sub-sections Những dòng thơ Thiền chứa chan tình đời, tình nghĩa của cư sĩ Thiều Chửu. - 2002. - Số 6 (55). - Tr.3-16
click > sub-sections "Phương thảo", "Thanh thảo" và "Âú học ngũ ngôn thi". - 1996. - Số 4 (29). - Tr.33-37
click > sub-sections Về bài thơ Nôm của Bùi Xương Trạch "Đêm trung thu không trăng". - 1989. - Số 2 (7). - Tr.31-32
click > sub-sections Về những bài thơ Hán Nôm tự dịch của Nguyễn Khuyến. - 1990. - Số 2 (9). - Tr.27-39
Cũng xem: Vũ Tuấn Sán

'Taro Shimizu'
click > sub-sections Cuộc gặp gỡ của sứ thần Việt Nam và Triều Tiên ở Trung Quốc trọng tâm là chuyện xảy ra trong thế kỷ XVIII. - 2001. - Số 3 (48). - Tr.88-99

'Tăng Bá Hoành'
click > sub-sections Sưu tầm, bảo vệ và khai thác nguồn tư liệu văn bản Hán Nôm ở Hải Hưng. - 1984. - Tr.43-46

'TCHN'
click > sub-sections Bộ Từ điển Việt - Latinh của Pigneau de Béhaine. - 1994. - Số 2 (19). - Tr.73-79
click > sub-sections Bộ Từ điển Việt - Latinh của Pigneau de Béhaine . - 1995. - Số 3 (24). - Tr.94
click > sub-sections Bộ Từ điển Việt - Latinh của Pigneau de Béhaine. - 1996. - Số 3 (28). - Tr.88-99
click > sub-sections Bộ Từ điển Việt - Latinh của Pigneau de Béhaine. - 1993. - Số 4 (17). - Tr.70-80
click > sub-sections Bộ Từ điển Việt - Latinh của Pigneau de Béhaine. - 1994. - Số 1 (18). - Tr.76-79
click > sub-sections Bộ Từ điển Việt - Latinh của Pigneau de Béhaine. - 1993. - Số 2 (15). - Tr.71-79
click > sub-sections Bộ Từ điển Việt - Latinh của Pigneau de Béhaine. - 1994. - Số 4 (21). - Tr.78-83
click > sub-sections Bộ Từ điển Việt - Latinh của Pigneau de Béhaine. - 1993. - Số 3 (16). - Tr.75-80
click > sub-sections Bộ Từ điển Việt - Latinh của Pigneaux de Béhaine. - 1993. - Số 1 (14). - Tr.73-78
click > sub-sections Bộ Từ điển Việt-Latinh của Pigneau de Béhaine. - 1994. - Số 3 (20). - Tr.77-83
click > sub-sections Cùng bạn đọc kính mến. - 1986. - Số 1. - Tr.3-4
click > sub-sections Cùng bạn đọc thân mến. - 1993. - Số 1 (14). - Tr.2
click > sub-sections Họp cộng tác viên Tạp chí Hán Nôm. - 1989. - Số 2 (7). - Tr.97-98
click > sub-sections Thể lệ viết bài cho Tạp chí Hán Nôm. - 1986. - Số 1. - Tr.105
click > sub-sections Thông báo cuộc thi vẽ mẫu biểu trưng. - 2002. - Số 3 (52). - Tr.82-83
click > sub-sections Thông báo về Quỹ học bổng Hán Nôm - Harvard Yenching. - 2005. - Số 4 (71). - Tr.83
click > sub-sections Thư bạn đọc. - 1996. - Số 1 (26). - Tr.90-91
click > sub-sections Tổng mục lục bài viết và tác giả trên Tạp chí Hán Nôm từ số 1 đến số 10 (1986-1991). - 1991. - Số 2 (11). - Tr.96-103
click > sub-sections Tổng mục lục bài viết và tác giả trên Tập san nghiên cứu Hán Nôm và Tạp chí Hán Nôm (1984-2001). - 2001. - Số 4 (49). - Tr.53-99
click > sub-sections Tưởng nhớ Giáo Sư Trần Quốc Vượng. - 2005. - Số 5 (72). - Tr.82
click > sub-sections Tưởng nhớ Tiến sĩ Hoàng Văn Lâu. - 2005. - Số 5 (72). - Tr.82-83

'Thạch Can'
click > sub-sections Bài "Hồng Nghệ An phú" của đồng chí Lê Hồng Phong. - 1985. - Số 1. - Tr.84-89
click > sub-sections Nghiên cứu Hán Nôm nên mở rộng mục trao đổi ý kiến. - 1986. - Số 1. - Tr.65-68

'Thanh Đạm'
click > sub-sections Một tư liệu về Hồ Bá Ôn. - 1989. - Số 1 (6). - Tr.56-57

'Thanh Hoằng Khê Lê Xuân Hoà'
click > sub-sections Bản mục lục xã Phú Khê, huyện Hoằng Hóa tỉnh Thanh Hóa. - 1992. - Số 1 (12). - Tr.77-81
Cũng xem: Thanh Hoằng Khuê

'Thanh Hoằng Khuê'
click > sub-sections Nguyễn Thượng Hiền và bài "Giang hồ ngẫu hứng". - 1992. - Số 2 (13). - Tr.54-57
Cũng xem: Thanh Hoằng Khê Lê Xuân Hòa

'Thân Tải Xuân'
click > sub-sections Đạo giáo và truyền kỳ đời Đường. - 1998. - Số 4 (37). - Tr.85-99

'Thế Anh'
click > sub-sections Ai là người dịch bài "Tỳ bà hành" của Bạch Cư Dị?. - 1994. - Số 3 (20). - Tr.32-33
click > sub-sections Chùa Láng và những bức hoành phi câu đối. - 2005. - Số 6 (73). - Tr.65-69
click > sub-sections Đọc lại "Truyện Kiều". - 1996. - Số 4 (29). - Tr.38-40
click > sub-sections "Đường thi giám thưởng từ điển" một cuốn sách cần thiết cho những người yêu thích thơ Đường. - 1993. - Số 3 (16). - Tr.72-73
click > sub-sections "Giải mã chữ Hán" - một phát hiện hay là một trò ảo thuật. - 1995. - Số 4 (25). - Tr.55-57
click > sub-sections "Kim Vân Kiều lục" một bản "Truyện Kiều" bằng văn xuôi chữ Hán. - 2000. - Số 4 (45) (45). - Tr.73-79
click > sub-sections Lại thêm một bản dịch "Trường hận ca". - 1995. - Số 2 (23). - Tr.53-55
click > sub-sections Một bản dịch "Truyện Kiều" độc đáo. - 1996. - Số 1 (26). - Tr.84-85
click > sub-sections Một nét đẹp trong sinh hoạt văn hoá của các cụ yêu thích thơ Hán Nôm. - 2000. - Số 2 (43). - Tr.58-61
click > sub-sections Một vài ý kiến về cuốn "300 bài thơ Việt chữ Hán". - 2004. - Số 1 (62). - Tr.61-64
click > sub-sections "Ngũ thiên tự" một cuốn sách biên soạn và hiệu đính có nhiều sai sót. - 1998. - Số 1 (34). - Tr.68-70
click > sub-sections Nhân đọc bản dịch cuốn Đường thi tam bách thủ. - 2003. - Số 1 (56). - Tr.66-69
click > sub-sections Nhân đọc bản dịch cuốn "Thiên gia thi toàn tập". - 2001. - Số 3 (48). - Tr.70-73
click > sub-sections Nhân đọc cuốn "Đường thi tứ tuyệt". - 1997. - Số 4 (33). - Tr.66-69
click > sub-sections Nhân đọc cuốn "Tìm nguyên tác Truyện Kiều". - 1999. - Số 1 (38). - Tr.54-57
click > sub-sections Nhóm yêu thơ Hán Nôm ở Hà Nội. - 1993. - Số 4 (17). - Tr.67-68
click > sub-sections Những cuốn sách giáo khoa truyền thống của Trung Quốc dành cho lứa tuổi vỡ lòng. - 1999. - Số 2 (39). - Tr.89-93
click > sub-sections Những tri thức cơ bản về thư pháp. - 2002. - Số 4 (53). - Tr.77-82
click > sub-sections Sách học chữ Hán cho học sinh nhỏ tuổi ngày xưa. - 1997. - Số 1 (30). - Tr.70-72
click > sub-sections Trao đổi ý kiến về từ "Nhất chi mai" trong bài thơ "Cáo tật thị chúng". - 1994. - Số 2 (19). - Tr.45-46
click > sub-sections "Từ" Trung Hoa và ảnh hưởng của nó ở Việt Nam. - 2001. - Số 1 (46). - Tr.84-91
click > sub-sections "Tỳ bà hành", một bản dịch Hán - Nôm mẫu mực. - 1993. - Số 2 (15). - Tr.30-32
click > sub-sections Viết chữ Hán một môn nghệ thuật độc đáo. - 1996. - Số 2 (27). - Tr.50-52

'Thế Tăng'
click > sub-sections Bước đầu tìm hiểu "Đại Việt sử ký tục biên". - 1990. - Số 2 (9). - Tr.87-89

'Thích Thanh Đạt'
click > sub-sections Phương thức khai ngộ bằng "bổng hát" của Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. - 2000. - Số 1 (42). - Tr.60-68
click > sub-sections Thử bàn về: Các thế hệ trong dòng Thiền Trúc Lâm - Yên Tử. - 1999. - Số 2 (39). - Tr.47-54

'Thọ Nhân'
click > sub-sections Chữ Hán - dạng thể và cách cấu tạo. - 1996. - Số 1 (26). - Tr.86-88
click > sub-sections Đạo giáo và truyền kỳ đời Đường. - 1998. - Số 4 (37). - Tr.85-99
click > sub-sections Một bản thư mục mới về sách Hán Nôm Việt Nam tàng trữ tại Đông Dương văn khố Nhật Bản. - 1999. - Số 2 (39). - Tr.95
click > sub-sections Một công trình văn bản học rất có giá trị: "Truyền kỳ mạn lục san bản khảo". - 1999. - Số 2 (39). - Tr.94
click > sub-sections Nghiên cứu so sánh "chữ vuông Choang" và "chữ Nôm". - 1998. - Số 1 (34). - Tr.90-99
click > sub-sections "Phong thủy", hay cách nhìn của người phương Đông thời cổ về môi trường. - 2001. - Số 2 (47). - Tr.79-89
click > sub-sections Sách, các kiểu đóng sách và tên gọi các bộ phận của một cuốn sách cổ. - 1996. - Số 2 (27). - Tr.85-88
click > sub-sections Thư pháp và mỹ học thư pháp. - 1997. - Số 3 (32). - Tr.57-63
Cũng xem: Trần Nghĩa ; Tuấn Nghi

'Thùy Vinh'
click > sub-sections Bia về các Thái giám triều Lê tại Kinh Bắc. - 1996. - Số 1 (26). - Tr.55-59
click > sub-sections Bút tích cha con Ngô Thì Sĩ, Ngô Thì Nhậm trên núi Dục Thúy. - 1985. - Số 2. - Tr.101-103
click > sub-sections Thêm một vài hiểu biết về Phạm Đạo Phú. - 1989. - Số 1 (6). - Tr.58-61
click > sub-sections Tìm thấy hai đạo sắc thời Hồng Đức. - 2001. - Số 2 (47). - Tr.58-66
click > sub-sections Vài nét về hai quả chuông thời Tây Sơn tại Sài Sơn, Hà Sơn Bình. - 1987. - Số 1 (2). - Tr.78-83
Cũng xem: Phạm Thị Thùy Vinh ; Phạm Thị Vinh

'Tkachov. M'
click > sub-sections Bậc thầy của những chuyện kỳ diệu sáng tạo từ đất Hải Dương. - 2002. - Số 3 (52). - Tr.10-32

'Tomita Kenji'
click > sub-sections Cấu tạo và nguồn gốc của chữ Nôm chữ của dân tộc Việt Nam. - 1993. - Số 3 (16). - Tr.11-16

'Tố Am Nguyễn Toại'
click > sub-sections Bài hịch của văn thân Nghệ Tĩnh năm Tự Đức Giáp Tuất. - 1992. - Số 1 (12). - Tr.70-74
click > sub-sections Hoàng đế nước Đại Nam kính phúc đáp Hoàng đế nước Đại Phú Lang Sa, trước điện xem thư. - 1995. - Số 4 (25). - Tr.67-71

'Tôn Diễn Phong'
click > sub-sections Sự truyền bá, phát triển và biến đổi của tư tưởng Nho gia ở Việt Nam. - 2004. - Số 4 (65). - Tr.3-15

'Tống Trung Tín'
click > sub-sections Đặc điểm trang trí bia thời Lý Trần. - 1990. - Số 1 (8). - Tr.58-61

'Trần Bá Chí'
click > sub-sections Bản lĩnh Nguyễn Tư Giản qua biến động của cuộc đời. - 2000. - Số 3 (44). - Tr.9-14
click > sub-sections Bản ngọc phả về bà vợ Lê Đại Hành đánh giặc Tống. - 2002. - Số 2 (51). - Tr.58-66
click > sub-sections Bàn thêm về mấy bài dịch thơ Bác Hồ. - 1990. - Số 1 (8). - Tr.19-23
click > sub-sections Bia sự tích Ngô Sĩ Liên. - 1997. - Số 4 (33). - Tr.70-73
click > sub-sections Bút tích Đình nguyên Phan Đình Phùng lãnh tụ phong trào Cần Vương chống Pháp. - 1998. - Số 2 (35). - Tr.77-81
click > sub-sections Hai tấm bia cổ nói về người Nhật trên đất Quảng Nam Đà Nẵng. - 1989. - Số 2 (7). - Tr.71-77
click > sub-sections Hoa hồng trong tâm hồn hai nhà thơ vĩ đại. - 2004. - Số 2 (63). - Tr.33-36
click > sub-sections Lãng Sơn - một vị trí quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất (980-981). - 2005. - Số 2 (69). - Tr.43-49
click > sub-sections Ngọc phả các vua triều Lê. - 2004. - Số 5 (66). - Tr.73-76
click > sub-sections Nguyễn Hoằng Nghĩa với bài "Văn chúc ước". - 1998. - Số 4 (37). - Tr.68-72
click > sub-sections Người vẽ bản đồ quần đảo Hoàng Sa thế kỷ XVII - Đỗ Bá Công Đạo với bản đồ Bãi cát vàng (Hoàng Sa). - 2002. - Số 6 (55). - Tr.32-39
click > sub-sections Về mấy bài tuyên ngôn độc lập. - 2003. - Số 4 (59). - Tr.9-16

'Trần Đắc Thọ'
click > sub-sections Dịch thơ chữ Hán của Nguyễn Du. - 1997. - Số 1 (30). - Tr.66-69
click > sub-sections Đôi điều suy nghĩ về việc dịch một số bài thơ trong Ngục trung nhật ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - 1990. - Số 2 (9). - Tr.48-54
click > sub-sections Một bài thơ chữ Hán của Bác Hồ mới sưu tầm được. - 2000. - Số 1 (42). - Tr.74-75
click > sub-sections Những điều chưa biết về "Ngục trung nhật ký" cũng như quá trình dịch thơ "Ngục trung nhật ký" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - 2001. - Số 1 (46). - Tr.42-48
click > sub-sections Thơ Lê Lợi hay thơ Nguyễn Trãi. - 1999. - Số 1 (38). - Tr.42-44
click > sub-sections Trao đổi ý kiến thêm về việc dịch thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh. - 1991. - Số 2 (11). - Tr.60-66
click > sub-sections Tư liệu mới về một bài thơ Đường nổi tiếng. - 1997. - Số 3 (32). - Tr.66-69
click > sub-sections Vài ý kiến nhỏ về bài "Bàn về một chữ trong bài thơ cổ". - 1996. - Số 2 (27). - Tr.53-56

'Trần Đình Sử'
click > sub-sections "Truyện Kiều" và văn hoá Trung Quốc. - 1998. - Số 3 (36). - Tr.27-33
click > sub-sections Từ Hán Việt gốc Nhật trong tiếng Việt. - 1999. - Số 2 (39). - Tr.3-8

'Trần Khang'
click > sub-sections Vài nét về công tác sưu tầm, bảo quản tài liệu cổ quý tại Liên Xô. - 1984. - Tr.148-150

'Trần Kim Anh'
click > sub-sections Gia phả và tư liệu gia phả ở thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm. - 2003. - Số 1 (56). - Tr.26-30
click > sub-sections Vài nhận xét về tình hình ghi từ lấp láy bằng chữ Nôm trong Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi. - 1987. - Số 1 (2). - Tr.39-42
Cũng xem: Hoàng Hoa; Kim Anh ; Trần Thị Kim Anh

'Trần Lê Sáng'
click > sub-sections Kinh Thi với văn thơ Hán Nôm. - 2001. - Số 1 (46). - Tr.24-30
click > sub-sections Một tấm bia vừa phát hiện, có nhiều mặt liên quan đến tiểu sử Nguyễn Văn Siêu. - 1996. - Số 1 (26). - Tr.78-81
click > sub-sections Nhu cầu đào tạo và yêu cầu cấp thiết về một bộ giáo trình Cao học Hán Nôm. - 1997. - Số 2 (31). - Tr.67-69
click > sub-sections Những vấn đề bức xúc trong nghiên cứu các loại phả Hán Nôm. - 2003. - Số 1 (56). - Tr.5-13
click > sub-sections Tìm hiểu vũ đạo nước ta qua mảng thư tịch cổ. - 1998. - Số 2 (35). - Tr.53-57
click > sub-sections Văn thơ chữ Hán đền Bà Hải. - 2005. - Số 6 (73). - Tr.9-14
click > sub-sections Về quê quán và năm sinh năm mất của nhà Hán học Nguyễn Đức Đạt. - 1999. - Số 3 (40). - Tr.88-90

'Trần Lê Văn'
click > sub-sections Giới thiệu một vài tư liệu Hán Nôm mà tôi đã thấy, đã xem ở Hà Sơn Bình. - 1984. - Tr.87-90
click > sub-sections Nhớ một người bạn vong niên, giới thiệu hai bài thơ Nôm mới tìm thấy của Nguyễn Quý Đức. - 1987. - Số 2 (3). - Tr.90-91
click > sub-sections Về một vài trường hợp hiệu đính và phiên âm thơ Nôm. - 1989. - Số 2 (7). - Tr.28-30

'Trần Minh Thúy'
click > sub-sections Vài nét về bản Thúc ước quốc ngữ văn của làng Hữu Lập, xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. - 1995. - Số 3 (24). - Tr.60-65

'Trần Nghĩa'
click > sub-sections Ảnh hưởng của Đạo giáo đối với tiểu thuyết chữ Hán Việt Nam. - 1999. - Số 4 (41). - Tr.3-12
click > sub-sections Bản đồ cổ Việt Nam. - 1990. - Số 2 (9). - Tr.3-10
click > sub-sections Bộ sách "Di sản Hán Nôm Việt Nam - Thư mục đề yếu" sắp ra mắt bạn đọc. - 1992. - Số 2 (13). - Tr.3-5
click > sub-sections Bước đầu tìm hiểu các kho sách Hán Nôm và lịch sử Thư mục học Hán Nôm. - 1988. - Số 2 (5). - Tr.3-20
click > sub-sections Cần phân biệt sách Hán Nôm Việt Nam với sách Hán Nôm nước ngoài do ta sao chép hoặc in lại. - 1990. - Số 1 (8). - Tr.27-41
click > sub-sections Chỗ khác nhau giữa tiểu thuyết Hán Nôm Việt Nam và tiểu thuyết cổ các nước trong khu vực. - 1999. - Số 3 (40). - Tr.31-37
click > sub-sections Công tác Hán Nôm dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác. - 1985. - Số 1. - Tr.3-15
click > sub-sections Di sản Hán Nôm theo hướng tiếp cận văn học so sánh. - 1998. - Số 3 (36). - Tr.3-9
click > sub-sections Di sản Hán Nôm và vấn đề nghiên cứu truyền thống. - 1996. - Số 1 (26). - Tr.3-6
click > sub-sections Di văn Tây Sơn trên thủ đô Hà Nội. - 1989. - Số 1 (6). - Tr.3-10
click > sub-sections Dư địa chí, truyền bản và thể loại. - 1986. - Số 1. - Tr.3-9
click > sub-sections Đại Việt sử ký toàn thư bản "Nội các quan bản" không phải không có kiêng huý. - 1989. - Số 2 (7). - Tr.9-14
click > sub-sections Điểm qua tình hình dịch thuật và biên khảo thuộc lĩnh vực Hán Nôm trong thế kỷ XX. - 2001. - Số 1 (46). - Tr.3-13
click > sub-sections Giữ gìn và nghiên cứu di sản Hán Nôm. - 1987. - Số 2 (3). - Tr.3-11
click > sub-sections Góp phần giải quyết những vấn đề văn bản học đang đặt ra với "Công dư tiệp ký". - 1996. - Số 4 (29). - Tr.3-10
click > sub-sections Hai tờ chiếu của vua Cảnh Thịnh gửi những người trong Sứ bộ Anh. - 1996. - Số 2 (27). - Tr.71-72
click > sub-sections Kiểm kê, phân loại và sơ bộ đánh giá tác phẩm Trương Đăng Quế. - 1994. - Số 2 (19). - Tr.28-32
click > sub-sections Lược đồ quan hệ tiểu thuyết Hán Nôm Việt Nam và tiểu thuyết cổ các nước trong khu vực. - 1998. - Số 2 (35). - Tr.3-13
click > sub-sections "Lý hoặc luận", bông hoa đầu mùa của Phật giáo Luy Lâu. - 1991. - Số 1 (10). - Tr.85-104
click > sub-sections Mấy suy nghĩ về vấn đề quốc học. - 1997. - Số 1 (30). - Tr.3-11
click > sub-sections Một bản "Lục Vân Tiên" in bằng chữ Nôm mang niên đại sớm nhất vừa tìm thấy ở Paris. - 1993. - Số 1 (14). - Tr.24-29
click > sub-sections Một bản Truyền kỳ mạn lục in năm 1712 vừa tìm thấy. - 1985. - Số 2. - Tr.90-100
click > sub-sections Một bộ từ điển Việt - La tinh viết tay vào cuối thế kỷ XVIII vừa sưu tầm được. - 1984. - Tr.127-136
click > sub-sections Một số sách liên quan đến chữ Hán, chữ Nôm và chữ Quốc ngữ hiện tìm thấy tại Văn khố Hội truyền giáo nước ngoài. - 1998. - Số 1 (34). - Tr.77-84
click > sub-sections Nguyễn Đông Châu đã dựa vào bản chữ Hán nào để dịch "Việt Lam xuân thu". - 1999. - Số 1 (38). - Tr.9-14
click > sub-sections Nguyễn Tư Giản, một trí thức lớn của nước ta thế kỷ XIX. - 2000. - Số 3 (44). - Tr.3-8
click > sub-sections Nhận thức lại ngành Hán Nôm sau 20 năm công tác. - 2000. - Số 1 (42). - Tr.13-18
click > sub-sections Sách Hán Nôm ở nước ngoài. - 1985. - Số 1. - Tr.100-109
click > sub-sections Sách Hán Nôm tại Thư viện Vương quốc Anh. - 1995. - Số 3 (24). - Tr.3-13
click > sub-sections "Sáu bức thư" hay cuộc tranh luận sôi nổi giữa Đạo Cao, Pháp Minh với Lý Miễu về việc không thấy chân hình của Phật. - 1995. - Số 2 (23). - Tr.3-21
click > sub-sections Sơ bộ tìm hiểu tiểu thuyết chương hồi viết bằng chữ Hán của Việt Nam. - 1994. - Số 1 (18). - Tr.3-15
click > sub-sections Sưu tầm, bảo vệ thư tịch Hán Nôm. - 1984. - Tr.11-20
click > sub-sections Tạp chí Hán Nôm 15 năm xây dựng và phát triển (1986-2001). - 2001. - Số 4 (49). - Tr.3-8
click > sub-sections Tạp chí Hán Nôm sau 10 số. - 1991. - Số 2 (11). - Tr.2-9
click > sub-sections Thể loại từ của Trung Quốc du nhập vào Việt Nam và ảnh hưởng của nó đối với văn học bản địa. - 2005. - Số 5 (72). - Tr.12-23
click > sub-sections Thư mục tổng hợp sách Hán Nôm Việt Nam tại bốn tàng thư lớn của Nhật Bản. - 1999. - Số 1 (38). - Tr.70-99
click > sub-sections Thử bàn về thời điểm du nhập cùng tính chất, vai trò của Nho học Việt Nam thời Bắc thuộc. - 2005. - Số 1 (68). - Tr.11-17
click > sub-sections Thử so sánh Truyền kỳ mạn lục với Tiễn đăng tân thoại. - 1987. - Số 1 (2). - Tr.3-13
click > sub-sections Thử xác lập văn bản bài thơ "Nam quốc sơn hà". - 1986. - Số 1. - Tr.24-32
click > sub-sections Tiểu thuyết chữ Hán của Nhật Bản. - 1993. - Số 4 (17). - Tr.3-9
click > sub-sections Tiểu thuyết chữ Hán của Triều Tiên. - 1993. - Số 3 (16). - Tr.3-6
click > sub-sections Tiểu thuyết chữ Hán Việt Nam danh mục và phân loại. - 1997. - Số 3 (32). - Tr.3-16
click > sub-sections Tiểu thuyết chữ Hán Việt Nam, nội dung và nghệ thuật. - 1997. - Số 4 (33). - Tr.3-21
click > sub-sections Từ "Loi" của đạo Cơ đốc và "Pháp" của đạo Phật, lý giải "Đạo" của Lão tử. - 1995. - Sô 1 (22). - Tr.3-6
click > sub-sections Từ những tiểu thuyết Hán Nôm Việt Nam có nguồn gốc Trung Quốc, tìm hiểu cách tiếp nhận văn học nước ngoài của ông cha ta. - 2005. - Số 2 (69). - Tr.20-30
click > sub-sections Văn bản và giá trị học thuật của "Hoan Châu Ký". - 1988. - Số 1 (4). - Tr.9-24
click > sub-sections Vấn đề tác giả và mặt đóng góp của "Nam Thiên trân dị tập". - 1996. - Số 3 (28). - Tr.26-34
click > sub-sections Về hai cuốn sách mới xuất bản ở Trung Quốc trong thời gian gần đây: Việt Nam thông sử và Việt Nam văn học sử. - 2004. - Số 2 (63). - Tr.63-68
click > sub-sections Việt Nam trong quá khứ đã tiếp nhận những gì ở tư tưởng Đạo gia Trung Quốc?. - 2000. - Số 4 (45) (45). - Tr.30-32
Cũng xem: Thọ Nhân ; Tuấn Nghi

'Trần Ngọc Chuỳ'
click > sub-sections Bước đầu tìm hiểu đặc trưng văn hoá của chữ Hán và vấn đề văn học chữ Hán ở Việt Nam hiện nay. - 2000. - Số 4 (45). - Tr.16-21
click > sub-sections Phép cấu trúc đối lập trong thơ thất ngôn tuyệt cú đời Đường. - 1997. - Số 3 (32). - Tr.30-35
click > sub-sections Từ cách dịch đến cách hiểu nội dung bài thơ "Ngôn hoài" của Thiền sư Không Lộ. - 1995. - Số 1 (22). - Tr.47-50

'Trần Ngọc Thụ'
click > sub-sections Không nên đưa ra một bản dịch như thế. - 2000. - Số 4 (45) (45). - Tr.54-55

'Trần Ngọc Thuận'
click > sub-sections Mấy ý kiến nhân đọc "Từ điển giải thích thành ngữ gốc Hán". - 1995. - Số 4 (25). - Tr.51-54
click > sub-sections Một cuốn sách dịch quá cẩu thả. - 1994. - Số 4 (21). - Tr.51-54
click > sub-sections Sự phát triển triết học Trung Quốc trải qua những giai đoạn nào? Mỗi giai đoạn có đặc điểm gì. - 1999. - Số 4 (41). - Tr.92-99
click > sub-sections Về nguồn gốc và tác giả của cuốn "ấu học ngũ ngôn thi". - 2000. - Số 1 (42). - Tr.69-73

'Trần Nguyên Trinh'
click > sub-sections Bút tích Đình nguyên Phan Đình Phùng lãnh tụ phong trào Cần Vương chống Pháp. - 1998. - Số 2 (35). - Tr.77-81
click > sub-sections Đinh Nhật Tân và bài sớ hặc tội hai viên quan đại thần. - 1998. - Số 4 (37). - Tr.73-75
click > sub-sections Trần Quang Diệm và bài cáo phụng chỉ Cần vương. - 2000. - Số 3 (44). - Tr.68-70

'Trần Phước Thuận'
click > sub-sections Bàn về bản dịch sắc thần đình Tân Hưng trong sách 'Bạc Liêu xưa và nay'. - 2002. - Số 2 (51). - Tr.55-57
click > sub-sections Bàn về xuất xứ và ý nghĩa của từ "vọng cổ". - 2005. - Số 6 (73). - Tr.63-65
click > sub-sections Giới thiệu Tạ Quốc Bửu - một nhà thơ đất Giá Rai, Bạc Liêu. - 2003. - Số 5 (60). - Tr.55-59
click > sub-sections Tiền thân của bài "Nam ai Tô Huệ chức cẩm hồi văn". - 2001. - Số 3 (48). - Tr.80-84

'Trần Quang Huy'
click > sub-sections Thể tài "thần quái" trong truyện Nôm Việt Nam. - 2004. - Số 4 (65). - Tr.59-62

'Trần Sơn'
click > sub-sections Vua Khang Hi với việc biên soạn bộ Khang Hi tự điển. - 2004. - Số 1 (62). - Tr.44-47

'Trần Thị Băng Thanh'
click > sub-sections Côn Sơn - miền ẩn cư trong thơ Nguyễn Trãi. - 2003. - Số 2 (57). - Tr.9-16
click > sub-sections Nét tài hoa riêng của Tản Đà trong thơ dịch. - 1989. - Số 2 (7). - Tr.24-27
click > sub-sections Ngô Thì Nhậm, một tấm lòng Thiền chưa viên thành. - 2003. - Số 3 (58). - Tr.8-20
click > sub-sections Những bóng dáng "con người bé nhỏ" dưới ngòi bút Đặng Huy Trứ. - 2001. - Số 3 (48). - Tr.13-21
click > sub-sections Thanh Hoá vườn văn bia. - 2000. - Số 3 (44). - Tr.71-81
click > sub-sections Thơ Lê Khắc Cẩn những năm 80 của thế kỷ XIX. - 2004. - Số 4 (65). - Tr.16-23
click > sub-sections Tìm hiểu các văn bản bộ sách "Ngô gia văn phái". - 1988. - Số 1 (4). - Tr.43-47

'Trần Thị Giáng Hoa'
click > sub-sections Bước đầu tìm hiểu chữ Nôm trong các bản văn khắc thời Lý Trần. - 2004. - Số 6 (67). - Tr.36-45
click > sub-sections Về bài biểu văn bằng chữ Nôm đầu đời Nguyễn. - 2004. - Số 5 (66). - Tr.77-81

'Trần Thị Kim Anh'
click > sub-sections "Bia chợ xã Đông Ngạc" - thêm một bài văn bia thời Mạc. - 2001. - Số 2 (47). - Tr.52-57
click > sub-sections Bia hậu ở Việt Nam. - 2004. - Số 3 (64). - Tr.54-63
click > sub-sections Lệ thưởng đào của làng Đông Ngạc và các bài văn thưởng đào. - 1999. - Số 2 (39). - Tr.23-26
click > sub-sections Về chữ "Thị" trong bài "Khảo cứu văn bản "Thiên hạ bản đồ"" của PGS. Ngô Đức Thọ. - 2005. - Số 5 (72). - Tr.55-57
click > sub-sections Về tình hình biên soạn Hội điển triều Lê. - 2003. - Số 5 (60). - Tr.22-28
Cũng xem: Hoàng Hoa; Kim Anh ; Trần Kim Anh

'Trần Thị Thanh'
click > sub-sections Bài văn bia do vua Minh Mệnh ngự chế hiện lưu giữ tại chùa Thúy Vân. - 2001. - Số 2 (47). - Tr.70-74

'Trần Thu Hường'
click > sub-sections Bước đầu tìm hiểu mảng sách Nôm Tày - Nùng trong kho thư tịch Viện Nghiên cứu Hán Nôm. - 2002. - Số 2 (51). - Tr.41-46
click > sub-sections Tìm hiểu đôi nét truyện thơ Nôm Tày - Nùng Toọng Tương. - 2004. - Số 3 (64). - Tr.77-82
click > sub-sections Tìm hiểu mảng thư tịch Hán Nôm về Hà Nội cổ trong kho sách của Viện Nghiên cứu Hán Nôm. - 2000. - Số 4 (45) (45). - Tr.45-49

'Trần Trọng Dương'
click > sub-sections Bước đầu tìm hiểu cách dịch cấu trúc bị động trong "Truyền kỳ mạn lục giải âm". - 2004. - Số 3 (64). - Tr.34-39

'Trần Văn Thuỵ'
click > sub-sections Bài thơ "Động Bích Đào" là của Lê Quý Đôn hay của Đinh Lễ. - 1987. - Số 2 (3). - Tr.73-74

'Trần Văn Toàn'
click > sub-sections Bước đầu tìm hiểu ảnh hưởng của thơ Đường đối với thơ mới. - 1998. - Số 3 (36). - Tr.46-53
click > sub-sections Văn hoá và bản sắc văn hoá - những gợi mở từ một cuốn sách. - 1999. - Số 3 (40). - Tr.71-81

'Trần Xuân Ngọc Lan'
click > sub-sections Góp một số ý kiến đối với bản từ vựng tiếng Việt do E.Gaspardone tái lập. - 1993. - Số 2 (15). - Tr.53-58
click > sub-sections Góp ý kiến cho bản phiên âm của học giả Phan Đăng trong quyển "Tự Đức thánh chế tự học giải nghĩa ca". - 1999. - Số 4 (41). - Tr.53-60
click > sub-sections Một giả thuyết về từ nguyên của từ "Nôm". - 1988. - Số 1 (4). - Tr.85-87
click > sub-sections Nghiên cứu diễn biến chữ Nôm theo phương pháp hình thể. - 1998. - Số 1 (34). - Tr.7-13
click > sub-sections Nghiên cứu diễn biến chữ Nôm theo phương pháp hình thể (tiếp theo). - 2001. - Số 3 (48). - Tr.22-29
click > sub-sections Sách Đường thi tuyệt cú diễn ca. - 2004. - Số 3 (64). - Tr.64-65

'Trần Xuân Phương'
click > sub-sections Danh mục tác giả và bài viết đăng trên Tạp chí Hán Nôm năm 2005. - 2005. - Số 6 (73). - Tr.79

'Triều Nguyên'
click > sub-sections Câu đối chơi chữ theo cách tách ghép, chuyển hoá chữ Hán. - 2003. - Số 2 (57). - Tr.78-83
click > sub-sections Những bài ca dao xứ Huế được mở đầu bằng hai câu theo hình thức Hán văn. - 1996. - Số 2 (27). - Tr.81-84
click > sub-sections Ý nghĩa của Ca, Ngâm, Hành, Từ, Khúc trong nhan đề thơ cổ. - 2002. - Số 2 (51). - Tr.36-40

'Trịnh Di'
click > sub-sections Họ Trịnh với những tư liệu hiện còn. - 1994. - Số 4 (21). - Tr.41-43

'Trịnh Khắc Mạnh'
click > sub-sections Bước đầu tìm hiểu những giá trị của văn bia Việt Nam đối với việc nghiên cứu tư tưởng chính trị xã hội nước ta thời phong kiến. - 1998. - Số 2 (35). - Tr.27-39
click > sub-sections Chữ Nôm và văn học chữ Nôm. - 2004. - Số 6 (67). - Tr.26-33
click > sub-sections Công tác đào tạo cán bộ nghiên cứu Hán Nôm bậc sau đại học trong những năm qua. - 1997. - Số 1 (30). - Tr.79-85
click > sub-sections Danh nhân Ngô Thì Nhậm (1746-1803). - 2003. - Số 3 (58). - Tr.3-7
click > sub-sections Đặc điểm thể loại văn bia Việt Nam. - 1993. - Sô 4 (17). - Tr.20-27
click > sub-sections Hội nghị Cộng tác viên Tạp chí Hán Nôm đầu năm 2003. - 2003. - Số 1 (56). - Tr.3-4
click > sub-sections Hội nghị cộng tác viên "Tạp chí Hán Nôm" năm 2002. - 2002. - Số 1 (50) (50). - Tr.81-82
click > sub-sections Hợp tác khoa học giữa Viện Nghiên cứu Hán Nôm và Sở văn hoá thông tin Hà Nội. - 1985. - Số 1. - Tr.114-115
click > sub-sections Làng quê Trung Am trong thơ, văn của Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585). - 2001. - Số 1 (46). - Tr.14-17
click > sub-sections Một số ý kiến về việc sử dụng từ Hán Việt hiện nay. - 2001. - Số 2 (47). - Tr.45-48
click > sub-sections Một thế hệ - một chặng đường tiếp cận di sản Hán Nôm. - 2002. - Số 5 (54). - Tr.6-9
click > sub-sections Nguyễn Trãi với các thế hệ người Việt Nam. - 2002. - Số 4 (53). - Tr.8-14
click > sub-sections Nguyễn Tư Giản - cuộc đời và tác phẩm. - 2000. - Số 3 (44). - Tr.41-44
click > sub-sections "Rồng Trung Quốc". - 1994. - Số 1 (18). - Tr.66-69
click > sub-sections Tạp chí Hán Nôm trong đời sống văn hoá xã hội hiện nay. - 2001. - Số 4 (49) . - Tr.9-12
click > sub-sections Thư tịch Hán Nôm Việt Nam luận giải về Tứ thư và Ngũ kinh hiện có ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm. - 2005. - Số 1 (68). - Tr.33-43
click > sub-sections Tìm hiểu quan điểm của Đảng và nhà nước về di sản Hán Nôm. - 1985. - Số 2. - Tr.6-11
click > sub-sections Tìm hiểu về danh, tự, hiệu của người xưa. - 2002. - Số 3 (52). - Tr.3-9
click > sub-sections "Tinh biên kim thạch đại từ điển" một cuốn sách tra cứu cần thiết. - 1993. - Số 1 (14). - Tr.64-67
click > sub-sections Tư liệu văn khắc Hán Nôm thời Lê Thánh Tông. - 1997. - Số 4 (33). - Tr.27-36
click > sub-sections Ứng dụng công nghệ tin học trong công tác lưu trữ, quản lý và khai thác tư liệu Hán Nôm . - 1999. - Số 4 (41). - Tr.42-46
click > sub-sections Văn bia đề danh tiến sĩ Việt Nam. - 2005. - Số 4 (71). - Tr.10-19
click > sub-sections Về bản chúc thư của viên Quan lang Đinh Thế Thọ ở vùng Mường Thanh Sơn , Vĩnh Phú thế kỷ XV. - 1991. - Số 2 (11). - Tr.86-92
click > sub-sections Về bản chúc thư của viên quan lang Đinh Thế Thọ ở vùng Mường Thanh Sơn, Vĩnh Phú. - 1984. - Tr.121-126
click > sub-sections Về những thác bản văn khắc chữ Nôm ở thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm. - 1994. - Số 2 (19). - Tr.15-21
click > sub-sections Viện Nghiên cứu Hán Nôm 15 năm xây dựng và phát triển (1979-1994). - 1994. - Số 4 (21). - Tr.3-6
click > sub-sections Viện Nghiên cứu Hán Nôm 30 năm xây dựng và phát triển. - 2000. - Số 1 (42). - Tr.3-12
click > sub-sections Viện Nghiên cứu Hán Nôm trong quá trình xây dựng và phát triển của Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia. - 2004. - Số 1 (62). - Tr.15-26

'Trịnh Kim Chi'
click > sub-sections Tính kế thừa và sáng tạo trong phương pháp thư mục học của Trần Văn Giáp (Qua thư mục "Tìm hiểu kho sách Hán Nôm"). - 1996. - Số 3 (28). - Tr.35-38

'Trương Chính'
click > sub-sections Ba bài thơ chữ Hán về Hà Nội. - 1992. - Số 1 (12). - Tr.82-83
click > sub-sections Cai Vàng tân truyện. - 1993. - Số 1 (14). - Tr.50-53
click > sub-sections Hai bức thư của Đốc Tích. - 1992. - Số 2 (13). - Tr.82-85
click > sub-sections Một bài hịch chống Pháp xâm lược cuối thế kỷ XIX. - 1990. - Số 2 (9). - Tr.77-80

'Trương Đình Nguyên'
click > sub-sections Vấn đề sưu tầm thư tịch và tư liệu Hán Nôm. - 1984. - Tr.69-71

'Trương Đức Quả'
click > sub-sections Bài "Dạ Trạch tiên gia phú" ở đình làng Quan Xuyên, xã Thành Công, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. - 2005. - Số 6 (73). - Tr.16-18
click > sub-sections Bước đầu tìm hiểu thời điểm ra đời và tác giả của sách Lê triều ngự chế quốc âm thi. - 1985. - Số 1. - Tr.67-71
click > sub-sections Tấm bia Nôm chùa Hồng Liên. - 1994. - Số 4 (21). - Tr.48-50
click > sub-sections Tình hình nghiên cứu chữ Nôm những năm qua. - 1993. - Số 4 (17). - Tr.28-33
click > sub-sections Về diễn biến cấu trúc của chữ "cửa" Nôm trong một số văn bia Hán Nôm. - 1995. - Số 4 (25). - Tr.14-16
click > sub-sections Về một số bài văn bia Nôm mới được sưu tầm trong những năm gần đây. - 1996. - Số 3 (28). - Tr.77-81
click > sub-sections Về những thác bản văn khắc chữ Nôm ở thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm. - 1994. - Số 2 (19). - Tr.15-21
click > sub-sections Về sự hiện diện của các mã chữ "trong" ở một số văn bản Nôm. - 2003. - Số 6 (61). - Tr.26-33
click > sub-sections Về sự hiện diện của chữ "Phật" trong các văn bản Nôm. - 1999. - Số 4 (41). - Tr.32-36
click > sub-sections Về sự khác biệt của một số mã chữ Nôm giữa hai bản in sách Thiền tông bản hạnh. - 2004. - Số 4 (65). - Tr.32-40

'Trương Lệ Nga'
click > sub-sections Phòng kỹ thuật Viện Nghiên cứu Hán Nôm. - 1984. - Tr.150-151
click > sub-sections Thử đọc lại một số chữ trong "Truyện Kiều" Nôm. - 1986. - Số 1. - Tr.85-89

'Trương Minh Đạt'
click > sub-sections Đông Hồ khám phá thơ Nôm Mạc Thiên Tích. - 1996. - Số 2 (27). - Tr.25-39
click > sub-sections Một trường hợp "Lộng giả thành chân" trong nghiên cứu sử. - 2003. - Số 4 (59). - Tr.70-79
click > sub-sections Phân giải điều ngộ nhận đáng tiếc về ngày sinh của Mạc Thiên Tích. - 2002. - Số 1 (50). - Tr.42-50
click > sub-sections Thử soi sáng đôi điều trong sách "Hà Tiên Mạc Thị thế hệ khảo" của Trần Kinh Hoà (Chen Ching Ho). - 1996. - Số 3 (28). - Tr.60-66

'Trương Sĩ Hùng'
click > sub-sections Chúc thư của Quách Điêu. - 1994. - Số 2 (19). - Tr.52-55
click > sub-sections Họ Đặng làng Lương Xá. - 1996. - Số 4 (29). - Tr.59-61

'Trương Văn Bình'
click > sub-sections Sách Hán Nôm lưu giữ ở Leiden (Hà Lan). - 1992. - Số 2 (13). - Tr.88-97

'Trương Văn Vĩ'
click > sub-sections Bậc thầy của những chuyện kỳ diệu sáng tạo từ đất Hải Dương. - 2002. - Số 3 (52). - Tr.10-32

'Trường Lưu'
click > sub-sections Bài thơ "Động Bích Đào" là của Lê Quý Đôn hay của Đinh Lễ. - 1987. - Số 2 (3). - Tr.73-74

'Tuấn Hân'
click > sub-sections Phải chăng mộ vua Lý Huệ Tông được chôn tại xã Đông Mỹ ngoại thành Hà Nội?. - 1999. - Số 1 (38). - Tr.63-64
click > sub-sections Về địa danh Tây Phù Liệt - Đông Phù Liệt. - 1999. - Số 4 (41). - Tr.64-66

'Tuấn Nghi'
click > sub-sections Câu đối, hoành phi và đề tự bằng chữ Hán ở đền Ngọc Sơn. - 1991. - Số 1 (10). - Tr.69-79
Cũng xem: Thọ Nhân ; Trần Nghĩa

'Văn Hưng'
click > sub-sections Biểu Ngô Thì Nhậm tạ ơn được phong chức Binh bộ thượng thư. - 1988. - Số 2 (5). - Tr.81

'Văn Tân'
click > sub-sections Gia phả, thần phả, ngọc phả - một nguồn tài liệu lịch sử cần sưu tầm và khai thác. - 1984. - Tr.72-76

'Vi Hồng'
click > sub-sections Vai trò của cảm xúc khi đọc chữ Nôm Tày. - 1990. - Số 1 (8). - Tr.53-57

'Viễn Phố'
click > sub-sections Hiện tượng Stroop trong tiếng Việt. - 1990. - Số 2 (9). - Tr.83-86

'Việt Anh'
click > sub-sections Đọc cuốn "Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam". - 1999. - Số 3 (40). - Tr.67-70
click > sub-sections Góp thêm tư liệu về Lã Xuân Oai. - 2005. - Số 6 (73). - Tr.70-74
click > sub-sections Hòe Hiên Trần Hiền (1684-1742) người hiền đất Vân Canh. - 2000. - Số 2 (43). - Tr.33-37
click > sub-sections Phạm Hy Lượng, cuộc đời và tác phẩm. - 1995. - Số 4 (25). - Tr.17-26
click > sub-sections Về bản tấu: Xử trí Nam Kỳ lục tỉnh tấu nghĩ của Trần Sơn Lập. - 2004. - Số 4 (65). - Tr.69-74

'Việt Tâm'
click > sub-sections Một vài nhận xét về cuốn "Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam". - 1994. - Số 3 (20). - Tr.70-71

'Vu Hướng Đông'
click > sub-sections "Phủ biên tạp lục" quá trình biên soạn, thể lệ và các truyền bản. - 1994. - Số 4 (21). - Tr.14-24
click > sub-sections Văn bản Dương sự thuỷ mạt và quan hệ của nó với Đại Nam thực lục. - 2003. - Số 6 (61). - Tr.3-12

'Vũ Băng Tú'
click > sub-sections Về một bài văn bia của Tiến sĩ Vũ Tông Phan mới được phát hiện. - 1997. - Số 4 (33). - Tr.74-82

'Vũ Duy Mền'
click > sub-sections Nho giáo trong tâm thức và hành xử của Đặng Huy Trứ. - 2001. - Số 2 (47). - Tr.30-35
click > sub-sections Phúc Vương Tranh và tấm bia ở Hạnh Hoa Khê. - 2003. - Số 6 (61). - Tr.74-79
click > sub-sections Vài nét về hình thức văn bản hương ước làng Việt cổ truyền. - 2000. - Số 1 (42). - Tr.21-27

'Vũ Đình Liên'
click > sub-sections Tưởng nhớ nhà Hán học Lê Thước (1891 - 1975). - 1985. - Số 2. - Tr.110-112

'Vũ Đình Ngạn'
click > sub-sections Bài thơ Xuân của Trần Ngọc Dư (1841-1925). - 1995. - Số 1 (22). - Tr.76
click > sub-sections Đặng Đức Địch, một nhà nho chính trực và liêm khiết. - 1997. - Số 2 (31). - Tr.87-89
click > sub-sections Họ Phạm ở Trình Trung một dòng họ có truyền thống văn hiến lâu đời. - 1999. - Số 4 (41). - Tr.69-71
click > sub-sections Mượn việc "Giáng bút" để lưu hành thơ văn yêu nước. - 1994. - Số 2 (19). - Tr.65-66

'Vũ Khiêu'
click > sub-sections Di sản Hán Nôm và trách nhiệm lịch sử của chúng ta. - 1986. - Số 1. - Tr.5-7
click > sub-sections Vấn đề sưu tầm và bảo quản di sản Hán Nôm. - 1984. - Tr.7-9

'Vũ Ngọc Khánh'
click > sub-sections Một bộ sách mới đáng trân trọng. - 1994. - Số 1 (18). - Tr.59-63

'Vũ Nhân'
click > sub-sections Vua Khang Hi với việc biên soạn bộ Khang Hi tự điển. - 2004. - Số 1 (62). - Tr.44-47

'Vũ Thanh Hằng'
click > sub-sections Bài thơ và bài phú ca ngợi cảnh Hồ Tây của Nguyễn Hy Lượng. - 1988. - Số 2 (5). - Tr.83-92
click > sub-sections Đọc cuốn "Từ điển giải thích thành ngữ gốc Hán". - 1994. - Số 3 (20). - Tr.72-76
click > sub-sections Một bài văn tế bằng chữ Nôm. - 1990. - Số 1 (8). - Tr.89, 102
click > sub-sections Nhân đọc "Bảng tra chữ Nôm miền Nam" vừa xuất bản. - 1994. - Số 1 (18). - Tr.64-65
click > sub-sections Về bản Trùng san Lam Sơn thực lục do cụ Hoàng Xuân Hãn gửi tặng. - 1985. - Số 2. - Tr.12-16
click > sub-sections Về tác giả và văn bản 10 bài thơ "Khuê phụ thán". - 1992. - Số 2 (13). - Tr.42-45

'Vũ Thế Khôi'
click > sub-sections Câu đối đền Ngọc Sơn - vài vấn đề địa chí và dịch thuật. - 2003. - Số 6 (61). - Tr.54-62
click > sub-sections Đã có lần có chuyên ban Hán học từ bậc phổ thông. - 1998. - Số 3 (36). - Tr.83-85
click > sub-sections Nguyễn Tư Giản - Trưởng môn Hồ đình với Lỗ Am tiên sinh. - 2000. - Số 3 (44). - Tr.22-28
click > sub-sections Thần Siêu dựng Phương Đình dạy học từ bao giờ?. - 1995. - Số 4 (25). - Tr.35-37
click > sub-sections Về di cảo thơ văn của Vũ Tông Phan. - 1994. - Số 3 (20). - Tr.21-26
click > sub-sections Về thân thế và sự nghiệp Tiến sĩ Vũ Tông Phan. - 1993. - Số 3 (16). - Tr.37-41

'Vũ Thị Lan Anh'
click > sub-sections Tìm hiểu văn bản và giá trị của Bắc Thành địa dư chí lục. - 2003. - Số 6 (61). - Tr.42-53

'Vũ Tuấn Sán'
click > sub-sections Bài văn bia ghi việc tạc tượng Tam giáo, chùa Cao Dương của Trình Quốc công. - 1990. - Số 1 (8). - Tr.84-88
click > sub-sections Câu đối - một loại hình tư liệu Hán Nôm đặc thù cần được chú ý sưu tầm. - 1984. - Tr.84-86
click > sub-sections Chữ Hán của người Việt. - 1996. - Số 1 (26). - Tr.18-24
click > sub-sections Kính gửi Toà soạn Tạp chí Hán Nôm. - 1993. - Số 1 (14). - Tr.71-72
click > sub-sections Nguyễn Quỳnh và Trạng Quỳnh. - 1996. - Số 2 (27). - Tr.57-64
click > sub-sections Về bức thư "Gửi phụ lão toàn quốc" của Hồ Chủ Tịch trước Cách mạng Tháng Tám. - 1996. - Số 3 (28). - Tr.69-71
Cũng xem: Tảo Trang

'Vương Giới Nam'
click > sub-sections Ảnh hưởng của chế độ khoa cử Trung Quốc tới Việt Nam. - 2005. - Số 4 (71). - Tr.3-9

'Vương Thị Hường'
click > sub-sections Danh mục sách Hán Nôm in tại đền Ngọc Sơn - Hà Nội. - 2000. - Số 1 (42). - Tr.89-96
click > sub-sections Hán Nôm học và "Dã thảo". - 1999. - Số 4 (41). - Tr.67-68
click > sub-sections Hội nghị phả học - Trung tâm phả học Viện Nghiên cứu Hán Nôm. - 2002. - Số 6 (55). - Tr.79
click > sub-sections Tâm sự của Phạm Quý Thích qua các bài thơ về Thăng Long. - 2004. - Số 6 (67). - Tr.66-69
click > sub-sections Triển lãm thư pháp xuân 2000 - kết quả bước đầu của một sự hồi sinh. - 2000. - Số 2 (43). - Tr.62-68

'Vương Thu Hồng'
click > sub-sections Giới thiệu ấn quan phòng ở bảo tàng Long An. - 2002. - Số 2 (51). - Tr.75-79

'Vương Tiểu Thuẫn'
click > sub-sections Tiểu thuyết và truyện thơ cổ Việt Nam. - 2000. - Số 3 (44). - Tr.90-99
click > sub-sections Văn khắc và sử liệu làng xã. Diễn âm, diễn nghĩa, diễn ca và diễn tự. - 2000. - Số 4 (45). - Tr.90-99
click > sub-sections "Việt Nam tiểu thuyết tùng san" và vấn đề văn hiến học liên quan. - 2002. - Số 1 (50). - Tr.3-18

'Vĩnh Nguyên'
click > sub-sections Câu lạc bộ thư hoạ Thăng Long kỷ niệm hai năm ngày thành lập. - 1998. - Số 4 (37). - Tr.83-84

'Xuân Huy'
click > sub-sections Tuyển dịch một số truyện truyền kỳ ưu tú đời Đường - Tống. - 1990. - Số 2 (9). - Tr.90-109

'Yasuo Morikawa'
click > sub-sections Hiện tượng Stroop trong tiếng Việt. - 1990. - Số 2 (9). - Tr.83-86