HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1- Đọc Lời giới thiệu bằng cách nháy chuột vào biểu tượng TẠP CHÍ HÁN NÔM TRỰC TUYẾN ở menu chính

2- Đọc hướng dẫn bằng cách nháy chuột vào biểu tượng VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM ở trang chính

3- Đọc bài tạp chí theo năm:

- Lựa chọn năm cần đọc bằng cách nháy chuột vào năm tương ứng

- Lựa chọn số cần đọc bằng cách nháy chuột vào số tương ứng. Nháy chuột vào hình bìa Tạp chí Hán Nôm nếu muốn quay về trang chính

- Toàn bộ số tạp chí được chọn sẽ hiện trên màn hình thành hai cột. Cột bên trái là mục lục tên bài (để không phải cuốn màn hình, nếu tên bài quá dài sẽ được lược bớt và thể hiện bằng 3 chấm). Cột bên phải là toàn văn các bài viết của số tạp chí được chọn. Dùng thanh cuốn hoặc nháy chuột vào bài rồi dùng các phím mũi tên lên, xuống để đọc toàn bộ số tạp chí theo thứ tự các bài hoặc nếu cần đọc bài nào thì nháy chuột vào tên bài đó ở cột bên trái. Di chuyển trong bài cũng dùng thanh cuốn, các phím mũi tên hoặc Page Up, Page Down. Có thể dùng thao tác Print hoặc Copy để in và sao văn bản.

- Các biểu tượng ở cuối màn hình được sử dụng: TCHN để quay về trang chính; NĂM để quay về năm đang được lựa chọn; H_DẪN để đọc hướng dẫn này.

4- Đọc bài tạp chí theo tổng mục lục và tra cứu:

- Nháy chuột vào biểu tượng Tổng mục lục. Danh mục các bài tạp chí được hiện ra theo trật tự chữ cái sắp xếp theo tên bài tạp chí. Cần đọc bài nào thì nháy chuột vào bài đó. Có thể tìm kiếm bằng cách sử dụng chức năng tìm kiếm của Internet Explorer. Để gọi chức năng tìm kiếm có thể sử dụng menu EDIT => FIND hoặc phím tổ hợp CTR+F. Dùng Font chữ UNICODE để nhập yêu cầu tìm tin vào cửa sổ tìm và nháy chuột vào FIND NEXT để tìm kiếm. Nháy chuột để đọc toàn văn bài tạp chí là kết quả tìm; nháy vào biểu tượng FIND NEXT để đi tới bài tiếp theo. Khi đọc bài tạp chí dùng File => Close để quay về Tổng mục lục.

- Từ tổng mục lục có thể quay về trang chính bằng cách nháy chuột vào biểu tượng TCHN hoặc đọc hướng dẫn bằng H_DẪN.

- Nháy chuột vào biểu tượng General Index cho tổng mục lục dịch sang tiếng Anh. Thao tác tương tự như Tổng mục lục

- Tra cứu tác giả: Tra cứu theo tác giả tập trung bài viết theo tác giả. Tìm kiếm chính xác bằng cách đặt thuật ngữ trong dấu nháy đơn. Ví dụ: Nếu tìm theo thuật ngữ Minh Hằng thì chương trình có thể định vị tới Đào Minh Hằng hay Lê Minh Hằng... nhưng nếu nhập thuật ngữ 'Minh Hằng' thì chương trình chỉ định vị tới đúng Minh Hằng. Nếu muốn tìm tác giả theo chỉ tên gọi, thì nhập yêu cầu tìm tin là dấu cách - tên - dấu nháy đơn, ví dụ nếu muốn tìm theo tác giả có tên là Anh thì nhập yêu cầu tìm tin như sau: Anh' (lưu ý dấu cách trước chữ A). Tham chiếu "Cũng xem" chỉ tới các bút danh khác của cùng tác giả.

- Tra cứu từ khóa: Tra cứu theo chủ đề tập trung bài viết theo 9 chủ đề lớn do Phó giáo sư Trần Nghĩa, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Hán Nôm, biên soạn:

- Sưu tầm. Bảo quản. Giới thiệu tư liệu mới
- Văn tự học. Phiên dịch học. Thuyên thích học
- Văn bản học. Thư tịch học. Thư mục học
- Ngôn ngữ. Văn học. Nghệ thuật
- Sử học. Địa lý. Gia phả học. Dân tộc học. Y học
- Tư tưởng. Triết học. Tôn giáo. Tín ngưỡng. Phong tục tập quán
- Giáo dục. Khoa cử. Hán Nôm học trong nhà trường
- Hán Nôm học nói chung
- Tin tức

Ngoài ra ở đây còn cho phép tìm theo từ khóa tự do và có thể định vị chính xác như cách thức tìm theo tác giả. Để tìm theo từ khóa, nhập yêu cầu tìm bất kỳ vào cửa sổ tìm kiếm, ví dụ nếu cần tìm các bài viết về gia phả, nhập Gia phả vào yêu cầu tìm rồi nháy chuột vào Find next.

- Do Internet Explorer tổ chức tìm kiếm chỉ theo 1 chiều vì vậy lưu ý chọn Up hay Down bằng cách nháy chuột, tùy vào vị trí đang xem xét và thuật ngữ tìm tiếp theo hoặc về đầu trang bằng tổ hợp phím Ctrl+Home và giữ nguyên default Down cho yêu cầu tìm tin mới.

- Trong khi sử dụng tạp chí trực tuyến có thể sử dụng các tiện ích khác do Internet Explorer cung cấp theo menu

- Ra khỏi hướng dẫn, quay về trạng thái cũ bằng BACK

5- Đặt chuột vào tên tác giả để xem giới thiệu tóm tắt (nếu có)

6- Một số bảng biểu có thể phóng to để xem bằng cách nháy chuột vào bảng. Nháy vào biểu tượng để quay lại khi xem xong

7- Tại dòng cuối màn hình có các công cụ để quay lại menu bằng cách nháy chuột như sau:

: Quay về menu chính

: Quay về năm

: Đọc bản hướng dẫn này

- Tại menu các năm, nháy vào hình bìa tạp chí để về menu chính

8- Tại bất kỳ vị trí nào, ra khỏi Tạp chí bằng FILE => CLOSE

Lưu ý: để mở rộng cửa sổ đọc Tạp chí nên đóng các thanh công cụ Status Bar và Address Bar.

Xin kính mời bạn đọc nháy chuột để đọc Tạp chí Hán Nôm Trực tuyến