Tên sách
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|
STT Tác giả   Kí hiệu
1 ỨC TRAI DI TẬP   VHv.2159
2 ỨC TRAI DI TẬP   A.139
3 ỨC TRAI DI TẬP   A.3198
4 ỨC TRAI THI TẬP   VHv.1498/2
5 ỨC TRAI THI TẬP   A.140
6 ỨC TRAI THI TẬP   VNv.143
7 ỨC TRAI THI TẬP   A.1753
8 ỨC TRAI THI TẬP   A.206
9 ỨC TRAI THI TẬP   VHv.1772/23
10 ỨC TRAI THI TẬP   VHv.697/1
11 ỨC TRAI THI TẬP   VHv.1498/13
12 ỨC TRAI THI TẬP   A.131
13 ỨNG CHẾ THI   AC.539
14 ỨNG KHÊ VĂN TẬP   VHv.2662
15 ỨNG KHÊ VĂN TUYỂN   A.288/1-2
16 ỨNG PHÓ DƯ BIÊN TỔNG TẬP   AB.568
17 ỨNG PHÓ DƯ BIÊN TỔNG TẬP   AB.21
18 UNG THƯ CHƯ ĐỘC SANG   VHv.32
19 ƯỚC ĐÌNH THI SAO   A.778
20 ƯỚC PHỦ THI TẬP [TIẾN SĨ NGUYỄN ƯỚC PHỦ THI TOÀN TẬP]   A.1206
21 ƯỚC PHU TIÊN SINH THI TẬP   A.468
22 ƯỚC TRAI VĂN TẬP   A.124
23 ƯỚC TRAI VĂN TẠP LỤC   A.1070/1-2
24 UYÊN GIÁM LOẠI HÀM LƯỢC BIÊN [UYÊN GIÁM LƯỢC BIÊN]   VHv.2648/1-4
Tổng: 24
Trang: 1 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: