Thứ tư, 19/06/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Di sản Hán Nôm >> Tên sách
Tên sách
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|
STT Tên sách Kí hiệu
1 GIA BẢO CHƯ PHÁP AB.500
2 GIÁ CAM TÔ MÔN VĂN TẬP A.581
3 GIA CÁT VŨ HẦU MÃ TIỀN LẬP ỨNG HƯ PHÁP [DƯƠNG TRẠCH THA KHẢO THƯ] VHv.743
4 GIA CỐC XÃ BẢN ĐỒ A.1895
5 GIA ĐỊNH BÁO Paris
6 GIA ĐỊNH BÁO Paris
7 GIA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ A.1107
8 GIA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ VHv.1490
9 GIA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ A.1561/1-2
10 GIA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ A.94
11 GIA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ A.708/1-2
12 GIA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ VHv.1335/1-3
13 GIA HOA LÃ SINH HỌC CỔ THI TẬP A.2444
14 GIA LỄ AB.572
15 GIA LỄ LƯỢC BIÊN VHv.2487
16 GIA LONG MINH MỆNH TỤC LỆ A.571/1-2
17 GIA LONG QUÂN CẤP QUAN ĐIỀN PHÁP A.1185
18 GIA LONG THIỆU TRỊ TỰ ĐỨC CÔNG VĂN A.1570
19 GIA NGẪU DIỄN TRUYỆN Paris
20 GIA PHẢ HỌ LƯƠNG VNv.249
21 GIA PHẢ TẠP BIÊN A.3075
22 GIA PHẠM TẬP YẾU A.2952
23 GIA PHÚC THÁNH ĐIỆN THỰC LỤC BỊ KHẢO A.1068
24 GIA THẶNG LƯU THANH A.2050
25 GIA THI HỢP TUYỂN A.1587
26 GIÁ THÚ SỰ BÍ NGỮ A.1688
27 GIA TIÊN DI CẢO A.2366
28 GIA TRUYỀN BÍ THƯ A.2582
29 GIA TRUYỀN CHẨN ĐẬU DIỄN CA VNv.177
30 GIA TRUYỀN ĐẬU CHẨN TẬP A.1618
31 GIA TRUYỀN GIẢI ÂM TỔNG YẾU VNv.213
32 GIA TRUYỀN MẠCH PHÁP QUỐC NGỮ CA VHv.515
33 GIA TRUYỀN TẠP BỆNH VHb.20
34 GIA TRUYỀN TẬP NGHIỆM CHẨN ĐẬU BÍ THƯ VHv.2016
35 GIA TRUYỀN TẬP NGHIỆM LIỆT PHƯƠNG VNv.236
36 GIA TRUYỀN THIÊN KIM QUỐC NGỮ [NHÂN THÂN PHÚ] VHv.2093
37 GIA TRUYỀN THIÊN KIM QUỐC NGỮ [NHÂN THÂN PHÚ] VHv.523
38 GIA TRUYỀN THƯ KINH NGHIÊM VNv.245
39 GIA TRUYỀN TRỊ BỆNH DŨNG DƯỢC CA VNb.56
40 GIA TRUYỀN TRỊ ĐẬU CẬP MA ĐẬU VHv.1904
41 GIA TRUYỀN Y PHƯƠNG TẬP NGHIỆM VHb.210
42 GIA TRUYỀN Y THƯ KINH NGHIỆM [Y KHOA DIỆU DỤNG] VNv.245
43 GIÁ VIÊN BIỆT LỤC [TÂY HÀNH NHẬT KÍ] VHv.296/1-2
44 GIÁ VIÊN BIỆT LỤC [TÂY HÀNH NHẬT KÍ] VHv.2232
45 GIÁ VIÊN BIỆT LỤC [TÂY HÀNH NHẬT KÍ] VHv.1170
46 GIA VIỄN HUYỆN XÃ CHÍ AJ.5/1
47 GIA VIỄN HUYỆN XÃ CHÍ AJ.5/4
48 GIA VIỄN HUYỆN XÃ CHÍ AJ.5/2
49 GIA VIỄN HUYỆN XÃ CHÍ AJ.5/3
50 GIÁ VIÊN TOÀN TẬP VHv.8/1-8
51 GIÁ VIÊN TOÀN TẬP VHv.74/1-8
52 GIÁ VIÊN TOÀN TẬP VHv.1769/1-11
53 GIÁ VIÊN TOÀN TẬP VHv.2233
54 GIÁ VIÊN TOÀN TẬP VHv.2234
55 GIÁ VIÊN TOÀN TẬP A.395/1-3
56 GIÁ VIÊN TOÀN TẬP A.2692/1-4
57 GIÁC MỘNG CHÂN KINH A.1725
58 GIÁC THẾ TẬP YẾU AC.49
59 GIÁC THẾ TÍNH BẤT KHẢ LỤC VHv.1102
60 GIẢI CÚNG LỄ PHÁP A.2390
61 GIẢI HOẶC BIÊN AC.598/1-2
62 GIẢI NGUYÊN ĐINH TÔN SƯ VĂN SÁCH VHb.56
63 GIAI SƠN NGÂM THẢO A.209
64 GIAI VĂN TẬP KÍ A.2397
65 GIÁM VĂN VHv.1895
66 GIANG ĐÌNH THẬP NHỊ VỊNH VHv.564
67 GIANG XÁ XÃ HƯƠNG ƯỚC VNv.526
68 GIAO CHÂU CHÍ Paris
69 GIAO CHÂU DƯ ĐỊA ĐỒ A.2716
70 GIAO CHỈ SỰ LỤC VHv.1309
71 GIÁO DỤC XÃ ĐỖ TỘC PHẢ VHv.2681
72 GIÁO DỤC XÃ THẦN TÍCH [GIÁO DỤC XÃ PHỤNG SỰ] VHv.1231
73 GIÁO HUẤN CA AB.201
74 GIÁO HUẤN DIỄN CA VNb.44
75 GIAO LƯU BẢN XÃ CÔNG HÀM VHv.2545
76 GIÁO NGỌ KHOA NGHỆ AN TRƯỜNG VĂN SÁCH VHv.555
77 GIÁO NỮ DI QUY AC.570
78 GIÁO NỮ DI QUY VHv.1529
79 GIÁO NỮ DI QUY AC.698
80 GIÁO NỮ DI QUY AC.200
81 GIAO THƯ A.2886
82 GIAO TỰ ĐIỂN LỆ A.274
83 GIAO TỰ NHẠC CHƯƠNG A.2228
84 GIÁP NGỌ HIỆP KỈ NÔNG LỊCH [VIỆT NAM BẢO ĐẠI TUẾ THỨ GIÁP NGỌ TRUNG NAM BẮC] VHv.2815
85 GIÁP NGỌ NHÂM TÍ NHỊ KHOA CỬ NHÂN TÚ TÀI BẢNG A.2633
86 GIÁP THÌN HỘI KHOA THI VĂN ĐỐI LIÊN HẠ TẬP VHv.400
87 GIÁP TUẤT KHOA NAM ĐỊNH TRƯỜNG VĂN TUYỂN A.452
88 GIỚI HIÊN THI CẢO VHv.1402
89 GIỚI HIÊN THI CẢO A.601
90 GIỚI SÁT PHÓNG SINH DIỄN ÂM AB.489
91 GIỚI SÁT PHÓNG SINH VĂN AC.663
Tổng: 91
Trang: 1 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: