Tên sách
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|
STT Tác giả   Kí hiệu
1 GIA BẢO CHƯ PHÁP   AB.500
2 GIÁ CAM TÔ MÔN VĂN TẬP   A.581
3 GIA CÁT VŨ HẦU MÃ TIỀN LẬP ỨNG HƯ PHÁP [DƯƠNG TRẠCH THA KHẢO THƯ]   VHv.743
4 GIA CỐC XÃ BẢN ĐỒ   A.1895
5 GIA ĐỊNH BÁO   Paris
6 GIA ĐỊNH BÁO   Paris
7 GIA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ   A.1107
8 GIA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ   VHv.1490
9 GIA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ   A.1561/1-2
10 GIA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ   A.94
11 GIA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ   A.708/1-2
12 GIA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ   VHv.1335/1-3
13 GIA HOA LÃ SINH HỌC CỔ THI TẬP   A.2444
14 GIA LỄ   AB.572
15 GIA LỄ LƯỢC BIÊN   VHv.2487
16 GIA LONG MINH MỆNH TỤC LỆ   A.571/1-2
17 GIA LONG QUÂN CẤP QUAN ĐIỀN PHÁP   A.1185
18 GIA LONG THIỆU TRỊ TỰ ĐỨC CÔNG VĂN   A.1570
19 GIA NGẪU DIỄN TRUYỆN   Paris
20 GIA PHẢ HỌ LƯƠNG   VNv.249
21 GIA PHẢ TẠP BIÊN   A.3075
22 GIA PHẠM TẬP YẾU   A.2952
23 GIA PHÚC THÁNH ĐIỆN THỰC LỤC BỊ KHẢO   A.1068
24 GIA THẶNG LƯU THANH   A.2050
25 GIA THI HỢP TUYỂN   A.1587
Tổng: 91
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: