Nguyễn Kim Măng
Văn bia thời Trần ở Ninh Bình (Tạp chí Hán Nôm, số 3 (118) 2013; tr. 50-57)
Hoàng Thị Ngọ
Vài nét về thể tài diễn ca lịch sử Nôm (Tạp chí Hán Nôm, số 3 (118) 2013; tr. 3-13)
Trần Thị Giáng Hoa
Về soạn giả và thơ Nôm Lê Thánh Tông trong Quốc văn tùng ký (Tạp chí Hán Nôm, số 3 (118) 2013; tr. 3-13)
Trần Trọng Dương
Thủy âm kép tiếng Việt thế kỷ XV qua chữ Nôm hậu kỳ trong Quốc âm thi tập (Tạp chí Hán Nôm, số 3 (118) 2013; tr. 18-33)
Trần Xuân Ngọc Lan
Về hai chữ Nôm (Tạp chí Hán Nôm, số 3 (118) 2013; tr. 34-38)
Đỗ Thị Bích Tuyển
Cách gọi tên người bằng từ thuần Việt trên văn bia vùng đồng bằng Bắc Bộ (Tạp chí Hán Nôm, số 3 (118) 2013; tr. 39-49)
Nguyễn Kim Măng
Văn bia thời Trần ở Ninh Bình (Tạp chí Hán Nôm, số 3 (118) 2013; tr. 50-57)
Trần Thị Thu Hường
Đôi nét về tình hình kinh tế xã hội Việt Nam thế kỷ XVI -XVIII qua tư liệu văn bia đình (Tạp chí Hán Nôm, số 3 (118) 2013; tr. 58-64)
Trịnh Ngọc Ánh
Ảnh hưởng của ngôn từ ngữ lục Thiền tông Trung Hoa đến ngôn từ ngữ lục Thiền tông Việt Nam thời Lý - Trần (Tạp chí Hán Nôm, số 3 (118) 2013; tr. 65-73)
Nguyễn Thị Hoa Lê
Đạm Như thi thảo tập thơ đặc sắc của Thám hoa Nguyễn Văn Giao (Tạp chí Hán Nôm, số 3 (118) 2013; tr. 74-82)
P.V
Bảo vệ luận án Tiến sĩ Ngữ văn chuyên ngành Hán Nôm của NCS Trần Tiến Khôi (Tạp chí Hán Nôm, số 3 (118) 2013; tr.83)
Trang: 1 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: