Nguyễn Tuấn Cường
Diên cách Chu Tử học tại Việt Nam: từ Tứ thư chương cú tập chú đến Tứ thư ước giải (Tạp chí Hán Nôm, số 5 (114) 2012; tr.3 - 21)
Nguyễn Thị Oanh
Phan Thúc Trực và thi phẩm về Thăng Long, Hà Nội (Tạp chí Hán Nôm, số 5 (114) 2012; tr.22 - 31)
Trịnh Khắc Mạnh -Nguyễn Đức Toàn
Thêm hai sứ thần Đại Việt có thơ xướng họa với sứ thần Joseon (Tạp chí Hán Nôm, số 5 (114) 2012; tr.32 - 37)
Lê Thị Vỹ Phượng
Một số thông tin về tác phẩm Sứ hoa tùng vịnh (Tạp chí Hán Nôm, số 5 (114) 2012; tr.38 - 47)
Nguyễn Thị Thanh Chung
Khảo sát văn bản Phương Đình vạn lý tập của Nguyễn Văn Siêu (Tạp chí Hán Nôm, số 5 (114) 2012; tr.48 - 54)
Vương Thị Hường
Tham tụng Nguyễn Nghiễm và bài văn tế danh tướng Phạm Đình Trọng (Tạp chí Hán Nôm, số 5 (114) 2012; tr.55 - 60)
Đinh Khắc Thuân
Về văn bản bia Bảo Ninh Sùng Phúc thời Lý ở Tuyên Quang (Tạp chí Hán Nôm, số 5 (114) 2012; tr.61 - 67)
Nguyễn Văn Chiến
Giới thiệu một vài tác phẩm Nôm tiêu biểu trên đồ gốm sứ Bát Tràng từ thế kỷ XIV - XIX (Tạp chí Hán Nôm, số 5 (114) 2012; tr.68 - 74)
Lê Quang Trường
Phụng khai tân cảng ký văn bia ghi việc đào kênh Bảo Định ở Phú Kiết huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang (Tạp chí Hán Nôm, số 5 (114) 2012; tr.75 - 80)
PV
- Bảo vệ Luận án Tiến sĩ Ngữ văn chuyên ngành Hán Nôm của NCS Nguyễn Tô Lan (Tạp chí Hán Nôm, số 5 (114) 2012; tr.75 - 80)
PV
- Bảo vệ Luận án Tiến sĩ Ngữ văn chuyên ngành Hán Nôm của NCS. Nguyễn Thị Hường (Tạp chí Hán Nôm, số 5 (114) 2012; tr.75 - 80)
PV
- Vô cùng thương tiếc TS. Nguyễn Thị Hường (Tạp chí Hán Nôm, số 5 (114) 2012; tr.75 - 80)
Trang: 1 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: