Lê Văn Quán
Những giá trị và hạn chế tư tưởng trong Truyện Kiều (Tạp chí Hán Nôm, số 4 (113) 2012; tr.3 - 11)
Nguyễn Công Việt
Về chiếc ấn đồng Tam Giang khẩu tuần kiểm ty ấn thời Trần (Tạp chí Hán Nôm, số 4 (113) 2012; tr.12 - 18)
Trần Trọng Dương
Nghiên cứu phương pháp giải nghĩa và giải âm qua Khóa hư lục giải nghĩa và Khóa hư lục giải âm (Tạp chí Hán Nôm, số 4 (113) 2012; tr.19 - 30)
Trần Thị Giáng Hoa
Nhàn ngâm chư phẩm thi tập và vấn đề văn bản Hồng Đức quốc âm thi tập (Tạp chí Hán Nôm, số 4 (113) 2012; tr.31- 39)
Đào Phương Chi
Hoàng Cao Khải có phải là tác giả của Nam sử diễn âm ? (Tạp chí Hán Nôm, số 4 (113) 2012; tr.40 - 53)
Bùi Quang Hùng
Mối liên hệ và sự ảnh hưởng của thiền sư Đại Sán với chúa Nguyễn Phúc Chu (Tạp chí Hán Nôm, số 4 (113) 2012; tr.54 - 59)
Nguyễn Hữu Mùi
Bia ma nhai mang niên đại Lê sơ ở khu di tích Tây Thiên - Tam đảo - Vĩnh Phúc (Tạp chí Hán Nôm, số 4 (113) 2012; tr.60 - 63)
Trần Nghĩa
Một số bài từ trong Đồng song ký (Tạp chí Hán Nôm, số 4 (113) 2012; tr.64 - 68)
Nguyễn Đông Triều
Võ tướng Nam bộ Lê Văn Đức và bài Tế trận vong bệnh cố tướng sĩ văn (Tạp chí Hán Nôm, số 4 (113) 2012; tr.69 - 76)
Nguyễn Tiến Đoàn
Nam Dương hầu-Vị khởi tổ bảy đời của Nguyễn Du, hành trình từ Thanh Oai đến Thái Bình về Tiên Điền lập nghiệp (Tạp chí Hán Nôm, số 4 (113) 2012; tr.77 - 80)
TRỊNH KHẮC MẠNH
Kho sách Hán Nôm Việt Nam tại Đại học Keio ở Tokyo Nhật Bản (Tạp chí Hán Nôm, số 4 (113) 2012; tr.81 - 83)
Trang: 1 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: