Thứ năm, 21/11/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Thông báo Hán Nôm >> Năm 2010
Trịnh Khắc Mạnh
1. Lời khai mạc Hội nghị Thông báo Hán Nôm học năm 2010 (TBHNH 2010)
2. Phạm Thị Lan Anh - Nguyễn Văn Quý
2. Giới thiệu cuốn sách thuốc Đồ chú bản thảo cương mục cầu chân (TBHNH 2010)
Thế Anh
3. Một cuốn gia phả viết bằng chữ Nôm và Quốc ngữ của những năm đầu thế kỷ XX (TBHNH 2010)
Phạm Văn Ánh
4. Thi từ hợp nhạc sớ của Miên Trinh (TBHNH 2010)
Nguyễn Gia Bảo
5. Tím thấy tấm bia đá cổ có giá trị ở huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) (TBHNH 2010)
Nguyễn Khắc Bảo
6. Ngôn ngữ Thăng Long - Kinh Bắc cuối thế kỷ 6. XVIII trong Truyện Kiều của Nguyễn Du (TBHNH 2010)
Nguyễn Văn Chiến
7. Giới thiệu đạo sắc Đình Ngô thôn Quyết Thắng xã Tân Hưng-Tiên Lữ-Hưng Yên (TBHNH 2010)
Nguyễn Thị Thanh Chung
8. Một thi phẩm viết về Hà Nội của Nguyễn Văn Siêu (TBHNH 2010)
Nguyễn Tuấn Cường
9. Khổng Đức Thành (cháu 77 đời của Khổng Tử) và bài diễn thuyết tại Đại học Văn Khoa Sài gòn ngày 4/10/1958 (TBHNH 2010)
Nguyễn Xuân Diện
10. Những cơ sở tư liệu tái hiện hình ảnh vua Đinh và cuộc sống kinh đô Hoa Lư (TBHNH 2010)
Phạm Đức Duật
11. Một nhà nho, một thi nhân cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX (TBHNH 2010)
Phạm Vân Dung
12. Kiểm tự - một nguồn tài liệu, một nội dung đáng chú ý trong hệ thống sách dạy chữ Hán cho bậc sơ học ở Việt Nam thời trung đại (TBHNH 2010)
Trần Trọng Dương
13. Bảng tra hệ thống từ cổ trong Truyện Kiều (TBHNH 2010)
Phạm Minh Đức
14. Giới thiệu 2 bài chế của vua Duy Tân và vua Khải Định sắc phong cho Đoàn Triển (TBHNH 2010)
Nguyễn Quang Hà
15. Về các “cung” và “điện” thời Lý - Trần trên kinh đô Thăng Long (TBHNH 2010)
Nguyễn Văn Hải
16. Sắc phong, văn bia, gia phả về Thái phó Điềm quốc công Trần Lựu ở Thanh Hóa (TBHNH 2010)
Lã Minh Hằng
17. Các trấn tổng xã danh bị lãm - Nguồn tư liệu giá trị để nghiên cứu địa danh thuần Việt (TBHNH 2010)
Dương Văn Hoàn
18. Giới thiệu bài Cổ pháp chân long sự tích - Một bản thần tích về Lý Công Uẩn (TBHNH 2010)
Trương Sĩ Hùng
19. Bài tán đối ở đền thờ Lý Phục Man của Lý Trần Quán (TBHNH 2010)
Hoàng Thị Mai Hương
20. Dòng họ giáp đệ thôn Hoa Kinh (TBHNH 2010)
Nguyễn Thị Hường
21. Giới thiện các sách chữ Hán do Trường Đại học Hoàng gia Nhật Bản (Gakushuin) biếu tặng Viện Nghiên cứu Hán Nôm (TBHNH 2010)
Nguyễn Quốc Khánh - Ngô Thế Lân
22. Về một văn bia Quế lâm ngự chế (TBHNH 2010)
Dương Văn Khoa
23. Bài thơ Tặng Bùi công của Hồ Chủ Tịch (TBHNH 2010)
Đỗ Văn Khoái
24. Về 33 đạo sắc phong tại Miếu Hội Đồng tỉnh Khánh Hòa (TBHNH 2010)
Nguyễn Huy Khuyến
25. Di văn Hán Nôm tại đình Phú Hội tỉnh Lâm Đồng (TBHNH 2010)
Nguyễn Thị Lâm
26. Tư liệu bi ký về văn miếu phủ Quốc Oai (TBHNH 2010)
Lê Tùng Lâm
27. Giới thiệu tác phẩm Yên tự vãn chung của Đặng Trần Côn (TBHNH 2010)
Lê Thành Lân
28. Rút ra đôi điều từ việc nghiên cứu Truyện Kiều của học giả Hoàng Xuân Hãn (TBHNH 2010)
Đinh Mỹ Linh
29. Sự biến đổi văn hóa truyền thống làng xã Việt Nam trong quá trình đô thị hóa qua trường hợp của làng Hoàng Mai (Hà Nội) (TBHNH 2010)
Đặng Văn Lộc
30. Văn bia về khuyến học ghi bằng ba ngôn ngữ trên đất Hải Dương (TBHNH 2010)
Nguyễn Tô Ly
31. Di tích chùa Triệu Khánh và những thông điệp qua một vài di sản Hán Nôm (TBHNH 2010)
Hoàng Phương Mai
32. Về một số văn kiện ngoại giao bằng chữ hán của triều đình nhà Nguyễn gửi triều đình nhà Thanh hiện đang lưu giữ tại Thư viện Quốc gia (TBHNH 2010)
Nguyễn Kim Măng
33. Tiến sĩ Trần Bảo và dòng họ Trần qua tư liệu Hán Nôm (TBHNH 2010)
Nguyễn Huy Miên
34. Nguyễn Huy Kỷ một văn quan mưu lược và nhân hậu (TBHNH 2010)
Nguyễn Hữu Mùi
35. Bài văn bia ở từ vũ xã Du Lê (Kiến Thụy, Tp. Hải Phòng) (TBHNH 2010)
Nguyễn Thị Ngân
36. Niên đại năm Canh Dần (1830) và tình hình các văn bản Tây hành kiến văn kỷ lược hiện còn (TBHNH 2010)
Thích Minh Nghiêm
37. Văn bia ở sinh từ quan Thái giám họ Nguyễn ở xã Dương Cốc huyện Quốc Oai (TBHNH 2010)
Nguyễn Tá Nhí
38. Cấu đối trên tường chùa Sùng Khánh thôn Du Đồng huyện Ứng Hòa - chứng tích của phong trào chấn hưng Phật giáo ở nước ta hồi đầu thế kỉ XX (TBHNH 2010)
Nguyễn Ngọc Nhuận
39. Quốc triều chiếu lệnh thiện chính và những vấn đề điển chế - luật pháp dưới thời Lê - Trịnh (1533 - 1788) (TBHNH 2010)
Trương Đức Quả
40. Thêm một bản diễn Nôm sự tích Thánh Gióng (TBHNH 2010)
Trần Văn Quyến
41. Chùa Hồng Phước (xã Hương Vinh - Hương Trà - Thừa Thiên Hóa) và nguồn tư liệu Hán Nôm (TBHNH 2010)
Nguyễn Văn Sang - Lê Thị Thu Hiền
42. Văn bia đình đối tại miếu Văn Thánh Minh Hương và miếu Khổng Tử - một phức thể của tinh thần trọng Nho ở Hội An 42. Văn bia đình đối tại miếu Văn Thánh Minh Hương và miếu Khổng Tử - một phức thể c
Nguyễn Mạnh Sơn
43. Về các bản Việt âm thi tập hiện tồn (TBHNH 2010)
Lưu Đình Tăng
44. Thơ ca đối đáp trong lễ tục đón dâu của người Tày (TBHNH 2010)
Trần Thị Thanh
45. Về bài Bình Man tự (TBHNH 2010)
Nguyễn Văn Thanh
46. Giới thiệu bản Yên Lãng Từ thánh phụ sự tích lược ký (TBHNH 2010)
Nguyễn Văn Thành
47. Bài tựa và phần ghi chép về tiên hiền trong quyển phả Nguyễn tộc thế phả ở Bồng Trung (TBHNH 2010)
Phạm Văn Thắm
48. Mã chữ 元, 亨, 利, 貞 (nguyên hanh lợi trinh) trong quẻ Càn của Kinh Dịch (TBHNH 2010)
Bùi Thiết
50. “Giấm chua” hay là “nhúm chua” (TBHNH 2010)
Lương Thị Thu
51. Bài văn chầu mẫu Liễu Hạnh (TBHNH 2010)
Đinh Khắc Thuân
52. Văn bia Từ chỉ Bằng Liệt và vị khai khoa Thăng Long Bùi Quốc Khái (Tiên Du, Bắc Ninh) (TBHNH 2010)
Trương Thị Thủy
53. Nguồn tài liệu viết về Trần Quý Khoáng và vị thần Trần Đại tướng quân (TBHNH 2010)
Nguyễn Đức Toàn
54. Giới thiệu minh văn trên tấm gương đồng đời Hán mới phát hiện tại Quảng Ninh (TBHNH 2010)
Nguyễn Thị Trang
55. Về bài minh văn trên bia trụ chùa Khánh Long xã Vĩnh Ngọc huyện Đông Anh (TBHNH 2010)
Nguyễn Quang Trung
56. Tìm hiểu giá trị lịch sử văn hóa của hệ thống 4 tấm bia đình làng Gia Quất (phường Thượng Thanh quận Long Biên, Hà Nội) (TBHNH 2010)
Nguyễn Minh Tuân - Vũ Xuân Hiển
57. Tấm bia tổ nghề yến ở Thanh Châu (TBHNH 2010)
Phạm Văn Tuấn - Trần Trọng Dương
58. Văn bia chùa Cảnh Phúc tại Bảo tàng Mỹ Thuật (TBHNH 2010)
Nguyễn Thanh Tùng
59. Về lai lịch tập II, III, IV của bộ Thiên Nam dư hạ tập (10 tập) hiện còn. (TBHNH 2010)
Đỗ Thị Bích Tuyển
60. Thử lí giải mã chữ Nôm “cửa” có kí hiệu lạ (TBHNH 2010)
Phạm Thùy Vinh
61. Bài văn bia về xây dựng đình Quỳnh Lôi, Hà Nội cuối thế kỷ XVII (TBHNH 2010)
Nguyễn Ngọc Yến
62. Thêm một bài văn của Tiến sĩ Nguyễn Kiều được tìm thấy ở phường Phú Thượng Hà Nội (TBHNH 2010)
Nguyễn Thị Hoàng Yến
63. Giá trị hương ước cổ truyền Hà nội trong kho tàng thư tịch Hán Nôm (TBHNH 2010)
Trang: 1 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: