Nguyễn Mạnh Sơn
43. Về các bản Việt âm thi tập hiện tồn (TBHNH 2010)
Nguyễn Mạnh Sơn
72. Tư liệu Thi kinh trong Thư kinh diễn nghĩa của Lê Quý Đôn (TBHNH 2009)
Trang: 1 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: