Trịnh Khắc Mạnh
1. Tổng quan tình hình nghiên cứu Hán Nôm học năm 2009
Trần Kim Anh
2. Thêm một tấm bia thời Trần - Văn bia của Hồ Tông Thốc (TBHNH 2009)
Phạm Thị Lan Anh - Nguyễn Văn Quý
3. Thần tích chùa Yên Phú, sự hỗn dung giữa Phật giáo với tín ngưỡng thủy thần (TBHNH 2009)
Nguyễn Phúc Anh
4. Tình hình nghiên cứu Văn tâm điêu long trong giai đoạn cổ điển và sự ra đời của Văn tâm điêu long học hiện đại (TBHNH 2009)
Thế Anh
5. Một cách hiểu khác về chữ “Mã thượng” trong bài thơ Lương châu từ của Vương Hàn (TBHNH 2009)
Nguyễn Thị Anh
6. Thử tìm hiểu bố cục một văn bản chiếu triều Nguyễn (TBHNH 2009)
Phạm Văn Ánh
7. Văn thư ngoại giao thời Trần - nội dung và nghệ thuật (TBHNH 2009)
Nguyễn Gia Bảo
8. Di sản Hán Nôm mới phát hiện tại huyện Phổ Yên, Thái Nguyên (TBHNH 2009)
Nguyễn Khắc Bảo
9. Hoạn Thư không “ngứa ghẻ” mà “giận lẫy” (TBHNH 2009)
Phan Văn Các
10. Thư Trì thi tập, tập thơ đặc sắc của Tam nguyên Thám hoa Vũ Phạm Hàm (TBHNH 2009)
Lê Quang Chấn
11. Về tấm bia tự thuật của Liêu Quận công Lê Hữu Kiều ở Liêu Xá (TBHNH 2009)
Nguyễn Văn Chiến
12. Tìm hiểu 11 tác phẩm Nôm trên đồ sứ kí kiểu (TBHNH 2009)
Nguyễn Thị Thanh Chung
13. Tìm hiểu về cuộc đời Nguyễn Văn Siêu (TBHNH 2009)
Lý Xuân Chung
14. Thơ văn xướng họa của các tác gia - sứ giả Việt Nam Hàn Quốc: Những thành tựu nghiên cứu về văn bản học (TBHNH 2009)
Nguyễn Tuấn Cường
15. Biên mục một số luận án Tiến sĩ tại Trung Quốc giai đoạn 2000 - 2009 liên quan tới ngành Hán Nôm (TBHNH 2009)
Lê Văn Cường
16. Giới thiệu di sản Hán Nôm thư gia Vạn Ninh đường (TBHNH 2009)
Phạm Đức Duật
17. Bài giảng môn Kinh Thi tại lớp Hán học khóa I của Viện Văn học (TBHNH 2009)
Nguyễn Thị Dung
18. Về Ký sĩ vương trong Đại Việt sử ký toàn thư (TBHNH 2009)
Lê Như Duy
19. Na sơn ẩn sĩ và ái miên ca (TBHNH 2009)
Lê Phương Duy
20. Quan niệm về Lễ của Nho gia Việt Nam (Qua khảo sát tác phẩm Lễ kinh chủ nhân của Lê Văn Ngữ) (TBHNH 2009)
Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: