Thứ tư, 16/10/2019

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Hà Nội - Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940 - Email: hannom105@vnn.vn Tìm kiếm
  Thông báo Hán Nôm >> Năm 2009
Trịnh Khắc Mạnh
1. Tổng quan tình hình nghiên cứu Hán Nôm học năm 2009
Trần Kim Anh
2. Thêm một tấm bia thời Trần - Văn bia của Hồ Tông Thốc (TBHNH 2009)
Phạm Thị Lan Anh - Nguyễn Văn Quý
3. Thần tích chùa Yên Phú, sự hỗn dung giữa Phật giáo với tín ngưỡng thủy thần (TBHNH 2009)
Nguyễn Phúc Anh
4. Tình hình nghiên cứu Văn tâm điêu long trong giai đoạn cổ điển và sự ra đời của Văn tâm điêu long học hiện đại (TBHNH 2009)
Thế Anh
5. Một cách hiểu khác về chữ “Mã thượng” trong bài thơ Lương châu từ của Vương Hàn (TBHNH 2009)
Nguyễn Thị Anh
6. Thử tìm hiểu bố cục một văn bản chiếu triều Nguyễn (TBHNH 2009)
Phạm Văn Ánh
7. Văn thư ngoại giao thời Trần - nội dung và nghệ thuật (TBHNH 2009)
Nguyễn Gia Bảo
8. Di sản Hán Nôm mới phát hiện tại huyện Phổ Yên, Thái Nguyên (TBHNH 2009)
Nguyễn Khắc Bảo
9. Hoạn Thư không “ngứa ghẻ” mà “giận lẫy” (TBHNH 2009)
Phan Văn Các
10. Thư Trì thi tập, tập thơ đặc sắc của Tam nguyên Thám hoa Vũ Phạm Hàm (TBHNH 2009)
Lê Quang Chấn
11. Về tấm bia tự thuật của Liêu Quận công Lê Hữu Kiều ở Liêu Xá (TBHNH 2009)
Nguyễn Văn Chiến
12. Tìm hiểu 11 tác phẩm Nôm trên đồ sứ kí kiểu (TBHNH 2009)
Nguyễn Thị Thanh Chung
13. Tìm hiểu về cuộc đời Nguyễn Văn Siêu (TBHNH 2009)
Lý Xuân Chung
14. Thơ văn xướng họa của các tác gia - sứ giả Việt Nam Hàn Quốc: Những thành tựu nghiên cứu về văn bản học (TBHNH 2009)
Nguyễn Tuấn Cường
15. Biên mục một số luận án Tiến sĩ tại Trung Quốc giai đoạn 2000 - 2009 liên quan tới ngành Hán Nôm (TBHNH 2009)
Lê Văn Cường
16. Giới thiệu di sản Hán Nôm thư gia Vạn Ninh đường (TBHNH 2009)
Phạm Đức Duật
17. Bài giảng môn Kinh Thi tại lớp Hán học khóa I của Viện Văn học (TBHNH 2009)
Nguyễn Thị Dung
18. Về Ký sĩ vương trong Đại Việt sử ký toàn thư (TBHNH 2009)
Lê Như Duy
19. Na sơn ẩn sĩ và ái miên ca (TBHNH 2009)
Lê Phương Duy
20. Quan niệm về Lễ của Nho gia Việt Nam (Qua khảo sát tác phẩm Lễ kinh chủ nhân của Lê Văn Ngữ) (TBHNH 2009)
Đoàn Ánh Dương
21. Bước đầu phác thảo diện mạo thể phú thời Lê (TBHNH 2009)
Nguyễn Thị Dương
22. Hai tờ phiến chẩn bệnh cho vua Gia Long của Nguyễn Quang Lượng (TBHNH 2009)
Trần Trọng Dương
23. Khảo sát tình hình văn bản tác phẩm một số tác gia hoàng tộc triều Nguyễn (TBHNH 2009)
Phạm Minh Đức - Lê Thị Thông
24. Tấm bia ghi về Bảng nhãn Ngô Hoán ở đình xã Thượng Đáp tổng Vạn Tải, Hải Dương (TBHNH 2009)
Phạm Hoàng Giang
25. Về một cuốn sách thuốc quý mới sưu tầm được (TBHNH 2009)
Lâm Giang
26. Rượu sen phường Thụy Chương (TBHNH 2009)
Nguyễn Quang Hà
27. Góp phần tìm hiểu về quê hương, thân thế, sự nghiệp và tư tưởng của một vị thiền sư triều Lý (TBHNH 2009)
Nguyễn Thanh Hà
28. Diễn đàn bách gia - Một cách tiếp cận và phổ biến tri thức văn hóa cổ trong thời hiện đại của các học giả Trung Quốc (TBHNH 2009)
Nguyễn Văn Hải
29. Năm văn bia chùa Phúc Hưng hiện còn tại xã Thiệu Dương huyện Thiệu Hóa tỉnh Thanh Hóa (TBHNH 2009)
Đỗ Thị Hảo
30. Văn bia Tiên Lãng, Hải Phòng (TBHNH 2009)
Lã Minh Hằng
31. Thử tìm hiểu giá trị về phương diện y học của Đại Nam quốc ngữ (TBHNH 2009)
Vũ Xuân Hiển
32. Giới thiệu một số bài thơ trong tập Sơn cư bách vịnh mới được sưu tầm tại (TBHNH 2009)Thừa Thiên - Huế (TBHNH 2009)
Trần Thị Giáng Hoa
33. Về bài thơ vịnh Lưỡng Kiên sơn (TBHNH 2009)
Nguyễn Thị Kim Hoa
34. Về hai tấm bia khai hoang và lập làng mới ở Kiến Thụy - Hải Phòng (TBHNH 2009)
Võ Thị Ngọc Hoa
35. Vài nhận xét về một số tác phẩm chữ Hán trong chương trình Ngữ văn lớp 7 và 10 (TBHNH 2009)
Lê Đình Hùng
36. Bài minh và sắc phong trên tấm biển gỗ ở làng Phước Tích (TBHNH 2009)
Trương Sĩ Hùng
37. Danh tướng Phạm Tu - Lý Phục Man là một hay hai người (TBHNH 2009)
Nguyễn Đình Hưng
38. Tìm thấy một cuốn sách địa chí cổ có giá trị ở huyện Định Hóa, Thái Nguyên (TBHNH 2009)
Mai Hương
39. Về tấm bia ở lăng tẩm Kiến Thụy Quận vương bên tả ngạn sông Bồ, thôn Lai Thành, xã Hương Xuân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (TBHNH 2009)
Lê Thị Thu Hương
40. Hương Hiền từ và truyền thông hiếu học ở Phù Lưu (TBHNH 2009)
Phạm Ngọc Hường
41. Giới thiệu bộ luật Nôm Bắc kỳ dân luật tân san (TBHNH 2009)
Nguyễn Thị Hường
42. Đôi nét về từ cổ trong tư liệu văn bia chữ Nôm (TBHNH 2009)
Hoàng Thị Thu Hường
43. Những tư liệu quý qua gia phả họ Ngô ở huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang (TBHNH 2009)
Nguyễn Quang Khải
44. Những hoành phi, câu đối ở chùa Hàm Long (TBHNH 2009)
Nguyễn Quốc Khánh
45. Lê Văn Ngữ (1859 - ?) với bản Chu dịch cứu nguyên triều Nguyễn (TBHNH 2009)
Phạm Văn Khoái
46. Một bản tấu của Viện Cơ mật có chứa đựng thông tin về thời điểm ra đời của Đại Nam đồng văn nhật báo (TBHNH 2009)
Phạm Hương Lan
47. Tìm hiểu thân thế sự nghiệp của Tiến sĩ Đỗ Túc Khang qua cuốn Đỗ tộc gia phả (TBHNH 2009)
Phạm Ngọc Lan
48. Nguyễn Du và Thăng Long (TBHNH 2009)
Nguyễn Tô Lan
49. Một số nghiên cứu về tuồng Việt Nam của các học giả Trung Quốc (TBHNH 2009)
Chu Tuyết Lan
50. Chia sẻ nguồn lực thông tin trên mạng internet bằng phần mềm mã nguồn mở greenstone giải pháp lựa chọn của Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm (TBHNH 2009)
Nguyễn Thị Lâm
51. Thêm một bài khải Nôm thời Lê (TBHNH 2009)
Lê Tùng Lâm
52. Giới thiệu tác phẩm Lại An quan dân lạc nghiệp sách của Hà Tông Huân (TBHNH 2009)
Ngô Thế Lân
53. Ngũ hành gắn liền với y học cổ truyền (TBHNH 2009)
Nguyễn Hoa Lê
54. Giới thiệu bài chế trong cuốn gia phả họ Thái, tỉnh Nghệ An (TBHNH 2009)
Đặng Văn Lộc
55. Di sản Hán Nôm về dòng họ Đặng ở An Để, Hiệp Hòa, Vũ Thư, Thái Binh (TBHNH 2009)
Lê Công Luận
56. Phát hiện văn bản Nôm hát đúm giữa hai làng xoan Tây Cốc - An Thái (TBHNH 2009)
Nguyễn Tô Ly
57. Một số sắc hiệu về thần Long Đỗ - Bạch Mã Đại vương - Quốc đô Thăng Long Thành hoàng Đại vương (TBHNH 2009)
Hoàng Phương Mai
58. Công tác biên dịch và nghiên cứu truyện thơ Nôm Tày - Đôi nét về thành tựu và triển vọng (TBHNH 2009)
Nguyễn Kim Măng
59. Tư liệu về Tiến sĩ Ngô Khuê qua một tấm bia (TBHNH 2009)
Thích Thiện Minh
60. Khoa cúng đức Phật Bà Quán âm (TBHNH 2009)
Nguyễn Hữu Mùi
61. Hoàng Giáp Phùng Khắc Khoan với bài văn bia ở Điện Cổ Pháp Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh (TBHNH 2009)
Nguyễn Thế Nam
62. Quá sơn bảng văn - câu chuyện về nguồn gốc người Dao (TBHNH 2009)
Đặng Công Nga
63. Núi Non Nước - một bảo tàng bia quý (TBHNH 2009)
Nguyễn Thị Ngân
64. Xác định địa danh Tiểu Tây Dương qua thư tịch Hán Nôm (TBHNH 2009)
Hoàng Thị Ngọ
65. Cao Xuân Dục - tác gia Hán Nôm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX (TBHNH 2009)
Nguyễn Tá Nhí
66. Bảy đạo sắc phong Thái úy Lý Thường Kiệt ở đền Bắc Thượng phố Hàng Bông Hà Nội (TBHNH 2009)
Nguyễn Ngọc Nhuận
67. Chùa Yên Phú trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và một số vấn đề về Phật giáo Việt Nam (TBHNH 2009)
Nguyễn Thị Oanh
68. Thêm một số tư liệu hiện lưu giữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm về quan hệ bang giao Việt Nam - Nhật Bản (TBHNH 2009)
Nguyễn Văn Phong
69. Đôi nét về di sản sắc phong tỉnh Bắc Giang (TBHNH 2009)
Trương Đức Quả
70. Bài dẫn trong sách Quốc văn tùng ký của Nguyễn Văn San (TBHNH 2009)
(Thông báo Hán Nôm học 2009, tr.802-805)
71. Hai tấm bia ở nhà thờ Phú Thượng huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng. (TBHNH 2009)
Nguyễn Mạnh Sơn
72. Tư liệu Thi kinh trong Thư kinh diễn nghĩa của Lê Quý Đôn (TBHNH 2009)
Nguyễn Hữu Tâm
73. Giới thiệu các đạo sắc của trại Sào Long, xã Nga My, huyện An Hóa, tỉnh Ninh Bình (TBHNH 2009)
Nguyễn Hữu Tâm - Nguyễn Quang Trung
74. Giới thiệu hai tấm bia hiện đang được lưu giữ tại chùa thôn Hội Xá xã Hương Sơn huyện Mỹ Đức, Hà Nội (TBHNH 2009)
Trần Thị Thanh
75. Về tấm bia mộ Phạm Phú Thứ (TBHNH 2009)
Nguyễn Văn Thanh
76. Giới thiệu bản thần tích chữ Nôm Chử Đồng tử - Tiên Dung (TBHNH 2009)
Phạm Thị Thảo
77. Sách giáo dục của người Dao - đôi điều suy nghĩ (TBHNH 2009)
Nguyễn Thị Thảo
78. Về một nữ tướng thời Trưng Vương chưa được nêu danh (TBHNH 2009)
Phạm Văn Thắm
79. Bước đầu tìm hiểu xu thế nghiên cứu Kinh Dịch hiện nay (TBHNH 2009)
Nguyễn Quang Thắng
80. Triện pháp gia Tô Ngại (TBHNH 2009)
Chương Thâu
81. Phan Bội Châu với bài văn bia Mão Sơn ca ngợi gia đình Nguyễn Mậu Kiến (TBHNH 2009)
Lê Văn Thi
82. Giới thiệu các đạo sắc phong ở một số lăng thuộc thành phố Huế (TBHNH 2009)
Nguyễn Hoàng Thị
83. Từ Truyện cổ rùa vàng, suy nghĩ về tinh thần khoan dung và cởi mở của dân tộc ta (TBHNH 2009)
Lương Thị Thu
84. Về năm bài thơ khắc tên tàu mái đình làng Uớc Lễ (TBHNH 2009)
Đinh Khắc Thuân
85. Văn bia đền Phù Đổng (Tiên Du, Bắc Ninh) (TBHNH 2009)
Trương Thị Thủy
86. Giới thiệu văn bia tại đình Thụy Phương (TBHNH 2009)
Dương Xuân Thự
87. Dương Danh Lập (1839-1904) cuộc đời và tác phẩm (TBHNH 2009)
Nguyễn Đức Toàn
88. Khóa nhi bát pháp - một số kinh nghiệm trong giảng dạy chữ Hán giai đoạn vỡ lòng. (TBHNH 2009)
Nguyễn Thị Trang
89. Về bài Nam dược chỉ danh truyền (TBHNH 2009)
Nguyễn Minh Tuân
90. Tính giáo dục trong Then Bách thú của người Tày - Nùng (TBHNH 2009)
Phạm Tuấn
91. Khương Công Phụ và những dấu tích còn lại với thời gian (TBHNH 2009)
Nguyễn Thanh Tùng
92. Về lai lịch bài thơ Đáp Bắc nhân cấn An Nam phong tục vẫn được xem là của Hồ Quý Ly (TBHNH 2009)
Đỗ Thị Bích Tuyển
93. Về những mã chữ Nôm ghi tên người trên một số văn bia ở Hà Nội đầu thế kỷ XX (TBHNH 2009)
Nguyễn Hùng Vĩ
94. Những ghi chép chữ nghĩa khi đọc Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi (TBHNH 2009)
Đinh Văn Viễn
95. Tìm hiểu về Côi Trì đinh bạ (1722) (TBHNH 2009)
Nguyễn Công Việt
96. Về quả ấn đồng Án sát sứ ty tỉnh Bình Thuận (TBHNH 2009)
Nguyễn Thị Việt
97. Tư liệu Hán Nôm ở quần thể di tích lịch sử văn hóa xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, Thái Nguyên. (TBHNH 2009)
Phạm Thị Thùy Vinh
98. Chuông Tây Sơn chùa Hộ Quốc và những vấn đề liên quan đên sự di dân từ các miền quê về Thăng Long trong thế kỷ XVIII (TBHNH 2009)
Nguyễn Đăng Vũ - Nguyễn Xuân Diện
99. Khảo cứu tài liệu vừa được phát hiện... (TBHNH 2009)
Nguyễn Thị Ngọc Yến
100. Tìm hiểu thân thế sự nghiệp Nguyễn Bảo - Người biên tập cuốn Phượng Sơn từ chí lược (TBHNH 2009)
Trang: 1 | 2 | 

VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 844. 38573194 - Fax: 844 38570940
Email:
hannom105@vnn.vn
Người chịu trách nhiệm: TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: