Nguyễn Hữu Sơn
Mối quan hệ văn - sử nhìn từ tương quan Nam Ông mộng lục và Đại Việt sử ký toàn thư (Tạp chí Hán Nôm, Số 6(97) 2009; Tr.3-9)
MAYANAGI Makoto
Nghiên cứu so sánh định lượng thư tịch y học cổ truyền các nước khu vực đồng văn (Tạp chí Hán Nôm, Số 6(97) 2009; Tr.10-29)
Phạm Thị Xuân Châu
Ảnh hưởng thơ Lý Hạ ở Trung Quốc và Việt Nam (Tạp chí Hán Nôm, Số 6(97) 2009; Tr.30-36)
Nguyễn Thị Lâm
Tìm hiểu các văn bản lục bát và song thất lục bát chữ Hán trong kho sách của Viện Nghiên cứu Hán Nôm (Tạp chí Hán Nôm, Số 6(97) 2009; Tr.37-44)
PARK JI HOON
Hiện tượng "trùng nữu" ở Thần âm trong tiếng Việt (Tạp chí Hán Nôm, Số 6(97) 2009; Tr.45-52)
Phạm Thị Thùy Vinh
Văn khắc Hán Nôm Hà Nội qua đợt sưu tầm của Viện Viễn đông Bác cổ Pháp đầu thế kỷ XX (Tạp chí Hán Nôm, Số 6(97) 2009; Tr.53-67)
Cao Tự Thanh
Đọc lại bài Minh bột di ngư văn thảo tự của Trịnh Hoài Đức (Tạp chí Hán Nôm, Số 6(97) 2009; Tr.68-71)
Nguyễn Văn Hải
Bức "minh tinh" ghi về một vị Quận công đặt trong ngôi mộ cổ ở thị trấn Vạn Hà huyện Thiệu Hóa tỉnh Thanh Hóa (Tạp chí Hán Nôm, Số 6(97) 2009; Tr.72-76)
Nguyên Xuân Diện
Tưởng nhớ Phó Giáo sư - Nhà giáo Nhân dân Bùi Duy Tân (1932 - 2009) (Tạp chí Hán Nôm, Số 6(97) 2009; Tr.77-78)
Khổng Đức
Thương tiếc nhà nghiên cứu Hán Nôm Vũ Văn Kính (1919 - 2009) (Tạp chí Hán Nôm, Số 6(97) 2009; Tr.79-80)
Trần Xuân Phương - Phạm Hương Lan
Mục lục tác giả và bài viết đăng trong Tạp chí Hán Nôm năm 2009 (Tạp chí Hán Nôm, Số 6(97) 2009; Tr.80-82)
Trang: 1 | 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM - VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM

Địa chỉ: 183 Đặng Tiến Đông - Đống Đa - Hà Nội
Tel: 84 24. 38573194 - Fax: 84 24 38570940
Email:vienhannom@gmail.com
Người chịu trách nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Tuấn Cường
Lượt truy cập: